ΛΟΓΟΣ Α΄ Εις την αποτομήν της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδίξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ. (εκ του «Νέου Θησαυρού» Γ. Σουγδουρή)

Προ της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ήτο ηγεμών της Ιουδαίας αλλόφυλός τις, Αντίπατρος ονόματι, αλλόφυλοι δε ελέγοντο όσοι δεν ήσαν εκ της θρησκείας των Εβραίων. Ούτος λαβών γυναίκα την θυγατέρα του βασιλέως της Αραβίας, Κύπρον λεγομένην, εγέννησεν εξ αυτής τέσσαρας υιούς, Φάσαιλον, Ηρώδην, Ιώσηπον και Φερώραν· και ο μεν Φάσαιλος εγένετο ηγεμών των Ιεροσολύμων, και ολίγον καιρόν ηγεμονεύσας εφονεύθη υπό των Πάρθων. Ο δε Ιώσηπος ετελεύτησεν ιδιώτης. Ομοίως δε και ο Φερώρας, φθονηθείς υπό του αδελφού αυτού Ηρώδου, απέθανε φαρμάκω. Ο δε Ηρώδης ούτος, τέταρτος υιός του Αντιπάτρου, πρώτον μεν εγένετο ηγεμών της Γαλιλαίας· μετά δε τον θάνατον του αδελφού του Φασαίλου, επήγε και προσεκύνησε τον Καίσαρα της Ρώμης Αύγουστον, και παρέλαβε την ηγεμονίαν της Ιουδαίας.

Η βλάσφημος Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920, υπ΄ ουδεμιάς επί μέρους Ορθοδόξου Εκκλησίας απεκηρύχθη μέχρι σήμερον!!!

Η Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920, θεωρείται βλάσφημος, δεδομένου ότι, βασιζομένη επί της κακοδόξου «θεωρίας των κλάδων», της αποτελούσης το σύμβολον της αιρετικής πανσπερμίας του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), αρνείται ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, κατ΄ αντίθεσιν του ενάτου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως περί μιας Εκκλησίας. Επιπροσθέτως, αναιρεί και αυτό τούτο το θετικόν περιεχόμενον της εν τη Εκκλησία υπερφυσικής Αποκαλύψεως. Διότι, εάν δεν υπάρχει σταθερά και ωρισμένη Εκκλησία, της Αποκαλύψεως ανεπισφαλής φορεύς, αλλά πάσαι αι χριστιανικαί Εκκλησίαι αποτελούσι μέρη ισοδύναμα και ισόκυρα της Εκκλησίας, είναι φανερόν ότι η μεν Αποκάλυψις ουδέν σταθερόν και παραμόνιμον έχει να αποκαλύψη, αλλά ποικίλον τι και κατά τας δόξας και προϋποθέσεις των προσώπων εξαλλάσσον, ουδέν δε απομένει κριτήριον, δι΄ ου να δυνηθή τις εκ της ποικίλης και αντιφατικής εκδοχής των χριστιανικών αληθειών άμα μεν να διακρίνη την αληθή διδασκαλίαν του Κυρίου, άμα δε να πορισθή πεποίθησιν ασφαλή περί της αξιοπιστίας και αληθείας ων πιστεύει.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ -- " Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Τη ΚΘ΄ (29η) του αυτού μηνός Αυγούστου, η αποτομή της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.                                                     

Ιωάννης ο μέγας Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου ήτο υιός Ζαχαρίου του Αρχιερέως και της Ελισάβετ, εξ επαγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ γεννηθείς, απεκεφαλίσθη δε σήμερον υπό του Ηρώδου Αντύπα, διότι ήλεγχεν αυτόν δια την παράνομον μίξιν μετά της Ηρωδιάδος. Ούτος εμαρτυρήθη υπό του Δεσπότου Χριστού, ότι είναι ο μέγιστος πάντων των εκ κοιλίας μητρός εξελθόντων και ο εκλεκτότατος των Προφητών. Ούτος εσκίρτησεν εκ κοιλίας μητρός του, εκήρυξε δε τον Χριστόν και εις τους ζώντας εν τη γη άνω και εις τας ψυχάς των τεθνεώτων εν τω Άδη κάτω.

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ -- Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι μοιχαλίδα καὶ ἁμαρτωλή. Οἱ ἄνθρωποι, ἐννοῶ τοὺς βαφτισμένους χριστιανούς, ντρέπονται νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ νὰ μιλήσουν γιὰ τὴ διδασκαλία Του. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν εἶναι σημερινό. Ἀπὸ παλιὰ ὑπῆρχαν χριστιανοί, ποὺ δὲν ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη τους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Χριστὸς εἶχε πεῖ: «Ὅποιος, ζώντας μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴ γενιὰ τὴν ἄπιστη καὶ ἁμαρτωλή, ντραπεί γιὰ μένα καὶ γιὰ τὴ διδασκαλία μου, θὰ ντραπεῖ γι᾽ αὐτὸν κι ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν ἔρθει μὲ ὅλη τὴ λαμπρότητα τοῦ Πατέρα του, μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους» (Μάρκ. η´ 38). Ἔθεσα τὸ θέμα στὸ Νήφωνα κι ἐκεῖνος εἶπε: «Ὁ Χριστὸς μᾶς τὸ εἶπε τόσο καθαρά. Δὲν φτάνει νὰ πιστεύεις ἢ νὰ διαβάζεις τὸ Εὐαγγέλιο. Χρειάζεται νὰ ὁμολογεῖς τὴν πίστη σου καὶ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Στὴν ἐποχὴ μας οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουν κάτι τέτοιο, γιατὶ ὑπολογίζουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν κοσμικῶν καὶ ἀθρήσκων. Ἔξω στὴν κοινωνία σπάνια ν᾽ ἀκούσεις κάποιον νὰ ὁμολογεῖ πίστη στὸ Χριστό.

Αθλιες συκοφαντίες εν όψει της ΔΕΘ!

Τα παραμύθια κατά των συγκεντρώσεων και η απάντηση από τους διοργανωτές

Ρεπορτάζ Ντόνια Κανιτσάκη


Την ώρα που η οργή του κόσμου για την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μετατρέπεται σε ορμητικό ποτάμι, η προσπάθεια συκοφάντησης των διαδηλωτών που παίρνουν μέρος στις διαμαρτυρίες για τη Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά εντείνονται. Χθες η «Εφημερίδα των Συντακτών», με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, έκανε λόγο για «ακροδεξιούς κύκλους με θρησκευτικό προκάλυμμα, οι οποίοι σχεδιάζουν έκτροπα και θέλουν χάος στη ΔΕΘ, χρησιμοποιώντας ως πολιορκητικό κριό το συλλαλητήριο»!

«Η υποκρισία περισσεύει από την πλευρά της κυβέρνησης και όσων εξυπηρετούν τα συμφέροντά της. Συνηθίσαμε πια. Οποιος διαφωνεί μαζί τους, όποιος αγαπά την πατρίδα του, είναι τραμπούκος και ακροδεξιός» λέει στη «δημοκρατία» ο Δημήτρης Κίτσος, εκπρόσωπος του συντονιστικού για το συλλαλητήριο που διοργανώνεται για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τούς πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σ΄ Αυτόν και να τον εξευμενίσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργίσεις περισσότερο τον Κύριο πού σου έδωσε αυτή τη χάρη.

O Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος για το Ισλάμ


ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ; -- Αγριεμένοι βάρβαροι μετανάστες έκλεισαν την εθνική οδό προκαλώντας χάος

Σκηνές-σοκ στα διόδια! Με λοστάρια στα χέρια επιτέθηκαν σε αυτοκίνητα δεκάδες «φιλοξενούμενοι» του hot spot Μαλακάσας

Μπλόκο στην εθνική από «άγριους» μετανάστες!
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι δεδομένο, αλλά αυτό που έκαναν χθες οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι οποίοι διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας της Μαλακάσας, ξεπερνά κάθε όριο και δείχνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Οι αλλοδαποί, περίπου 100 τον αριθμό, κατέλαβαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο 39ο χιλιόμετρο, και διέκοψαν, με το έτσι θέλω, την κυκλοφορία των οχημάτων, προκαλώντας ένα άνευ προηγουμένου κομφούζιο.

Η ενέργειά τους προκάλεσε τον δικαιολογημένο εκνευρισμό των οδηγών, οι οποίοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι μπροστά στα μάτια τους να εκτυλίσσονται πρωτόγνωρες σκηνές. Η Αστυνομία ήταν απούσα, αν και θα έπρεπε να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο για τους οδηγούς.
Ολα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν οι πρόσφυγες βγήκαν κατά ομάδες από το hot spot της Μαλακάσας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι πλημμύρισε ο καταυλισμός από την έντονη βροχόπτωση που είχε πλήξει νωρίτερα την περιοχή. Στη συνέχεια εισήλθαν στον αυτοκινητόδρομο (στο ρεύμα προς Λαμία) και στις παράπλευρες οδούς και μπλόκαραν για περισσότερες από τέσσερις ώρες (!) την κυκλοφορία των οχημάτων.Τα αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές χιλιομέτρων και η Τροχαία διέταξε εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρκοπούλου έως τα Οινόφυτα. Το θράσος τους όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, ορισμένοι από αυτούς, κρατώντας στα χέρια τους ξύλα, εξαπέλυαν επιθέσεις σε αυτοκίνητα που επιχείρησαν να περάσουν από το σημείο. Οπως φαίνεται, μάλιστα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, τρεις νεαροί ασιατικής καταγωγής κυνηγούσαν ένα Ι.Χ., ο οδηγός του οποίου, προκειμένου να γλιτώσει από τη μανία τους, έβαλε όπισθεν και ανέπτυξε ταχύτητα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι μετανάστες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πετούσαν πέτρες και αντικείμενα σε όποιον επιχειρούσε να βιντεοσκοπήσει τη διαμαρτυρία τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν οι διαμαρτυρόμενοι επέστρεψαν στον καταυλισμό.

Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια» π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράδοση στήν γλῶσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὅλες τίς πτυχές της.

 1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς« ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.
Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ἀμετακίνητη στή στάση της ἀπέναντι στόν δυτικό χριστιανισμό, τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.) καί τόν ἀγγλικανισμό, πού χαρακτηρίζονται σαφῶς ὡς αἱρετικές ἐκπτώσεις ἀπό τή Μία Ἐκκλησία.