ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΘΗΝ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Καθώς προβάλλει η άνοιξη και η ατμόσφαιρα φωτίζεται κι αρωματίζεται από το ξύπνημα της φύσης, ένας άλλος αέρας, ένα αίσθημα ζωής και αισιοδοξίας αγγίζει του Έλληνα την καρδιά. Διότι ο πρώτος μήνας της άνοιξης, ο Μάρτης, είναι ταυτισμένος με την εθνική μας παλιγγενεσία, την ανάσταση του Γένους από την μακροχρόνια σκλαβιά. Έτσι, στις 25 Μαρτίου στην χαρά που μηνά για όλο τον κόσμο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου προστίθεται για τους Έλληνες η χαρά για του Γένους την ανάσταση. Λιτά αλλά και δυναμικά απαθανατίζει την διπλή χαρά ο αείμνηστος συνάδελφος Γ. Γρατσέας στον ποιητικό χαιρετισμό:                          
«Χαίρε, Μαρία Δέσποινα,                                                                                   
χαίρε, αγνή Παρθένα,                                                                                          
χαίρε και συ αθάνατο,                                                                                        
τρανό Εικοσιένα».                                                                                                          
Αυτή η διπλή χαρά πάλλει στα στήθη των Ελλήνων κάθε χρόνο τον καιρό αυτό· εκδηλώνεται και ενισχύεται με τις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις στις πόλεις και στα χωριά της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό, όπου ζουν Έλληνες. Έτυχε κατά το παρελθόν να βρίσκομαι στο εξωτερικό τέτοιες μέρες και πραγματικά συγκλονίσθηκα από την συγκίνηση και τον ενθουσιασμό των αποδήμων Ελλήνων. Ανεξίτηλη κρατώ στην καρδιά μου την εικόνα της κεντρικής πλατείας της Μελβούρνης στολισμένης με τα πορτραίτα των αγωνιστών του 1821. Ένιωσα σαν να βρίσκομαι στην καρδιά της Ελλάδος, διότι πράγματι η Ελλάδα έπαλλε στην καρδιά της Μελβούρνης. Κι όταν παρήλαυναν οι ομογενείς με τις ενδεικτικές επιγραφές των πόλεων καταγωγής τους (Γρεβενά, Φλώρινα, Δράμα, Σέρρες κλπ.) με ενθουσιασμό τους χειροκροτούσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, όχι μόνο Έλληνες αλλά και αλλοεθνείς, ακόμη και ο πολιτειακός πρωθυπουργός και ηγετικά στελέχη της πόλεως. Πολύ με είχε εντυπωσιάσει, επίσης, το γεγονός ότι σε εορταστική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Έλληνες της Στουττγκάρδης για την 28η Οκτωβρίου 1940 συμμετείχαν και χειροκροτούσαν Γερμανοί και Ιταλοί!

Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Ευτυχούς ιερομάρτυρος, επισκόπου Μελιτηνής, Ελικωνίδος μάρτυρος, Ανδρέου οσίου, Ζαχαρίου ιερομάρτυρος του νέου, Μήτρου νεομάρτυρος (1794).


Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν καὶ πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐτύχιος.  Ἀναδείχθηκε σὲ Ἐπίσκοπο Μελιτηνῆς, ὅμως λόγῳ τῆς Χριστιανικῆς δράσεώς του συνελήφθη, ἀρνήθηκε δὲ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια ρίχθηκε στὸ νερό, ὅπου βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο.

Ὑποψήφιοι νέοι Βησσαρίωνες -- Γράφει ὁ µοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Ἡ προκηρυχθεῖσα καὶ ὀνοµασθεῖσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔφερε ἐπάξια τὸ µεγάλο ὄνοµα αὐτῆς, ἄν ἀσχολοῦταν µὲ τὰ οὐσιώδη ζητήµατα καὶ προβλήµατα τῆς ἁγίας ὀρθοδοξίας µας. ∆υστυχῶς θὰ ἀσχοληθῆ µὲ τὰ ἐπουσιώδη καὶ ἀνούσια καὶ πενιχρὰ προβλήµατα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὅποιος τολµήσει νὰ ἀφαιρέση ἀπὸ τὴ Σύνοδο αὐτὴ τὸ θέµα: «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον» τότε αὐτοµάτως θὰ διαλυθῆ αὐτὴ ἡ Σύνοδος εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. ∆ῆλὸν ἐστι ὅτι τὸ θέµα αὐτὸ εἶναι ὁ Πυλώνας τῆς Συνόδου καὶ ὁ διακαὴς πόθος τῶν οἰκουµενιστῶν. Ἐὰν τώρα τὸ παραπάνω θέµα αὐτὸ τῆς συνόδου, περάση ἀπὸ ἀκτινογραφίες καὶ ὑπέρηχο βλέπουµε καθαρὰ ὅτι νοσεῖ πολὺ βαρειὰ τὴν νόσο τῆς ὑποκρισίας καὶ τὴν νόσο τῆς πονηρίας. Ὅταν µέχρι σήµερα οἱ οἰκουµενιστὲς ποιµένες ἀναγνωρίζουν καὶ παραδέχονται τὸ βάπτισµα καὶ τὴν ἱερωσύνη τῶν αἱρετικῶν παπικῶν, ὅταν ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας χοροστατῆ σὲ ὀρθόδοξη πατριαρχικὴ θεία Λειτουργία µὲ µνηµόνευση τοῦ ὀνόματός του
Συνεχίζεται
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ὑποψήφιοι νέοι Βησσαρίωνες -- Γράφει ὁ µοναχὸς Νι...":

http://www.amen.gr/article/i-katadiki-tou-theologikou-fodamedalismou-i-istoriki-proklisi-tis-panorthodoksis-synodou
Θρασύτατο κείμενο υπέρ της συνόδου και κατά των διαφωνούντων.

Σ.σ. Σε ευχαριστώ. Όπως γράφεις θρασύτατο κείμενο, να προσθέσω, από θρασύτατους Ιούδες πράκτορες των Σιωνιστών. 

Christ is Risen - Beirut / Χριστός Ανέστη - Βηρυτός -- Orthodox Hymns


Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ -- Τοῦ π. Ἐµµανουήλ Χατζηδάκη, Ἱερέως Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς

Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ µᾶς δὲν ἔχοµε ἰδέα. Αἰσθάνοµαι σὰν χρέος νὰ σᾶς καταστήσω γνωστὸ τὸν ἐπικείµενο µεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχοµε, γιὰ νὰ λάβωµε τὰ κατάλληλα µέτρα. Ὄχι, δὲν πρόκειται γιὰ πυρηνικὴ ἀπειλὴ ἢ µεγάλο τροµοκρατικὸ κτύπηµα, ἀλλὰ κάτι πολὺ χειρότερο. Γιατί αὐτὰ µπορεῖ νὰ δώσουν τέλος στὴν πρόσκαιρη ζωή µας, ἐνῷ ὁ κίνδυνος γιὰ τὸν ὁποῖο θέλω νὰ σᾶς προειδοποιήσω ἀπειλεῖ τὴν αἰώνιά µας ζωή.

Προειδοποίησις/Προκήρυξις εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς


Εὐλογηµένε λαὲ τοῦ Θεοῦ, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ Ἱεράρχες ποὺ τὸν περιστοιχίζουν ἑτοιµάζουν µία µεγάλη προδοσία ἔναντι τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως καὶ τῆς ἁγίας µας παραδόσεως. Στὴν καλούµενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ἔχουν σκοπὸ νὰ ἐπιβάλουν τὸν αἱρετικὸ οἰκουµενισµό, ἀναγνωρίζοντας ἐπίσηµα σὰν ἐκκλησίες τὶς αἱρετικὲς ὁµολογίες ποὺ εἶναι ἐκτός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου, µοναδικῆς καὶ µόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ πίστη µας εἶναι ὅτι ὁ Κύριός µας ἵδρυσε µία καὶ µοναδικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ∆ὲν µποροῦν νὰ ὑπάρχουν πολλαπλὲς Ἐκκλησίες.∆ὲν µποροῦµε νὰ παραδεχόµαστε σὰν Ἐκκλησίες ὁµάδες Χριστιανῶν ποὺ δὲν εἶναι µέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ µόνη ἀποτελεῖ τὸ Ἅγιο Σῶµα Του. Ὅπως ἔχουν ἐπισηµάνει ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καὶ καθηγητὲς θεολογίας, ἡ φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, “Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς” (ἄρθρο 6), ὑποδηλώνει τὴν ὕπαρξη καὶ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀπαράδεκτο.

Συνεχίζεται
***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μία βόµβα µᾶς ἀπειλεῖ -- Τοῦ π. Ἐµµανουήλ Χατζηδά...":

Οι προοπτικές μετά την Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο

Δυστυχώς, οι Ιεχωβίτες δεν "πρόκαμαν" (Χαρίλαος Φλωράκης το "πρόκαμαν") να αυτοαναγορευθούν σε "εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά" και μένουν ... εκτός εκκλησίας, απλά, με το "χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά".

Στην επόμενη πανορθόδοξη τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Οι ιεχωβίτες θα φτιάξουν κι αυτοί την εκκλησία τους, όπως έκαναν και οι Σαϊεντολόγοι. Θα περάσουν μερικά χρόνια, έτσι ώστε να προλάβει να γραφτεί η Ιστορία (μάλλον ιστορία) και θα ακούσουμε ξανά το "῾Η Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς”.

Οι "ταλιμπάν" της Ορθοδοξίας, εν τω μεταξύ, αφού θα έχουν κόψει σωρεία κεφαλών απίστων και αιρετικών, θα τελούν μονίμως "εκτός Εκκλησίας" - σιωνιστικής και μασονικής σημειωτέον - έχοντας εφοδιαστεί το πλαστικό χρήμα (κάρτα πολίτη) για να γράφουν κάτι σαν τα δικά μου ορνιθοσκαλίσματα. Ευελπιστώ να μη θεωρηθούν ιεροεξεταστική πυρά ή λαιμητόμος

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
κυπριανός χ.

Πρωτ. Νικόλαος Μανώλης, Η Μεσοπεντηκοστή & η προβληματική Αγία & Μεγάλη Σύνοδος [mp3 - 2016].


Εάν αγαπούσαμε τον Άγιο Νικόλαο, θα συνεχίζαμε το παράδειγμά του. Είναι η μόνη λύση που φέρνει αποτελέσματα. Οι Οικουμενιστές είναι δειλοί και άνανδροι...

Το χαστούκι του Αγίου Νικολάου στον Άρειο και ο δήθεν σκανδαλισμός!

Πάντα μας κάνει εντύπωση ο δήθεν σκανδαλισμός, “ευσεβών” και μη, από το χαστούκι που έδωσε ο άγιος Νικόλαος στον Άρειο, μη ανεχόμενος τις βλασφημίες του, κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.
Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση μας κάνει όταν “ευσεβείς υπερασπιστές” απολογούνται για την πράξη του αυτή, λέγοντας ότι, ναι, ήταν απαράδεκτη και ότι μετανόησε δήθεν στην φυλακή στην οποία επέτρεψε ο Χριστός να μπει για να του δοθεί χρόνος να μετανοήσει!!!


Ο άγιος Νικόλαος ήταν ένας λεβέντης άγιος. Το ότι ήταν πράος δεν σημαίνει ότι δεν ήταν λεβέντης, αγωνιστής, εν γνώσει ζηλωτής και γνήσιος εκφραστής της θεολογικής ακρίβειας και αλήθειας. Το ότι ήταν ταπεινός, δεν σημαίνει ότι δεν θα πέθαινε αν χρειαζόταν για τον Χριστό και την ακρίβεια των δογμάτων της Πίστεως. Ακριβώς το αντίθετο.

Στην φυλακή μπήκε σιδηροδέσμιος. Όταν τον επισκέφτηκαν ο Χριστός και η Παναγία δεν τον επισκέφτηκαν για να τον “μαλώσουν” αλλά για να τον επιβραβεύσουν.
Ο Χριστός τον ρωτάει: γιατί Νικόλαε είσαι φυλακισμένος; Μήπως τον ρωτάει γιατί δεν γνώριζε τον λόγο; Όχι, βέβαια, αλλά για να μείνει σε μας ως μαρτυρία και ομολογία Πίστεως η απάντηση του Αγίου: Για την δική σας την Αγάπη, βρίσκομαι εδώ…
Και τότε του χάρισε ο Χριστός το Ιερό Ευαγγέλιο και η Παναγία ένα αρχιερατικό ωμοφόριο, αφού πρώτα τον ελευθέρωσαν από τα δεσμά του.

Καλή βιντεοκάμερα για εγγραφή δεν έχω. "ο δε έχω τούτο σοι δίδωμι" (Πράξεις Γ: 6)


ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ

Ιστορικά, το χολερικό πρόσωπο του κομμουνισμού απεδείχθη πάντα δύσκολο να αποκρυβεί, παρά τις προσπάθειες ωραιοποίησής του που κατέβαλαν (και καταβάλλουν) οι προπαγανδιστές του. Διαχρονικά οι ηγέτες των κομμουνιστών, με πρώτο διδάξαντα τον Λένιν, καθιστούσαν σαφές στην εκάστοτε εσωτερική τους συμμορία ότι σκοπός τους ήταν η υφαρπαγή της εξουσίας προς ίδιον όφελος, και για την επίτευξή του καθαγιάζονταν όλα τα μέσα, ανεξάρτητα από την ηθική τους βάση, η οποία σε τελευταία ανάλυση αποτελούσε κατ’ αυτούς ένα κατασκεύασμα της μπουρζουαζίας και όχι της δικής τους ληστρικής συμμορίας. Κινούμενοι μονίμως «πέραν του καλού και του κακού», και εκμεταλλευόμενοι τον φθόνο και το μίσος όλων όσων δεν είχαν κατορθώσει να ανέλθουν την κοινωνική κλίμακα, ενέσπειραν τον διχασμό, τις εμφύλιες συρράξεις, και την μαζική ανθρωποκτόνο παράκρουση που συνόδευε πάντα την επικράτησή τους, όπου συνέβη να επικρατήσουν.

Αυτό για δημοσίευση από τον αδελφό μας Gpistos: AYΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διαβάστε να μαθαίνετε:

Ήταν Απρίλιος του 1989, όταν η Αλβανία στέναζε από την "κομμουνιστική δικτατορία του λαού" και....
οι Βορειοηπειρώτες και Αλβανοί έψαχναν τρόπο να διαφύγουν από τον "κομμουνιστικό παράδεισο".
Ο Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβαστιανός, φτάνει στην Αθήνα, όπου πρόκειται να εκφωνήσει λόγο στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής και να περιγράψει τα όσα ζουν στον "παράδεισο" οι Βορειοηπειρώτες.
Το ενδεχόμενο της αποκάλυψης ότι στον "κομμουνιστικό παράδεισο" τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα, όσο τα περιέγραφε η "φωνή των Τιράνων", σημαίνει συναγερμό στις τάξεις των κομμουνιστών.

Η Κυρία Θεοτόκος βεβαιώνει οι λατινόφρονες είναι " εχθροί εμού τε και του Υιού μου", και οι αντι-οικουμενιστές συνεχίζουν το βιολί τους, ήτοι τον χαρτοπόλεμο, κατά τον αείμνηστο Ιωάννη Κορναράκη

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).

Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.

«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. 

Κλαύσατε και αναγγείλατε: 
Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  

Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.


«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

ΜΟΥΣΙΚΟΤΡΟΠΑ ΣΜΙΛΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΤΕΠ ΚΑΙ ΤΟ Γ. ΛΙΑΡΟ

Το Ημερολόγιο
...  όπως τα «Ημερομήνια των  Μουσών» (πανάρχαια μέθοδος πρόβλεψης του καιρού για  όλο το χρόνο παρατηρώντας το πρώτο δωδεκαήμερο του Αυγούστου).
Της ημέρας τα καμώματα τα βλέπει η νύχτα και ζηλεύει.
   Σαν το υπέρλαμπρο ήμαρ του Ομήρου ήλθε μια μουσικοχορευτική –θεατρική παράσταση,  στο ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη,  με τίτλο «Το ημερολόγιο», στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2016, να διώξει τα νέφη της λήθης και να ξεδιπλώσει τ’ αχνάρια της θύμησης, σε μία παλιννόστηση ψυχής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣXETIKA ME THN ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ 5ου “FESTIVAL ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ” -- Ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἀρ. Πρωτ. 20160526-01    Ἀθήνα, 26 Μαΐου 2016   

Ἀγαπητοί μας ὁμοφυλόφιλοι, 
Μέ ἔκπληξη ἀντικρίσαμε πρόσφατα τίς ἀφίσες τοῦ 5ου λεγόμενου “Festival ὑπερηφάνειας”, πού διοργανώνετε στή Θεσσαλονίκη γιά τίς 24-25/6/2016. Ὅπως φαίνεται, ἔχετε κάνει ὁμαδικά μιά στροφή πρός τόν χριστιανισμό, γιά νά θέσετε τό “Festival ὑπερηφάνειας” κάτω ἀπό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.  Ὄντως ἔχετε δίκιο: ΝΑΙ! Ὁ Χριστός σταυρώθηκε καί γιά σᾶς! Ὄχι ὅμως γιά νά καμαρώσετε, χρησιμοποιῶντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τή διαστρέβλωσή σας, ἀλλά γιά νά ἀλλάξετε! Ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά ὅλους μας, ἐπειδή ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε, νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τό βάρος καί τήν ἀλλοίωση πού μᾶς φέρνει ἡ ἁμαρτία. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός χαρίζει σέ ὅλους μας, δηλ. καί σέ σᾶς τή δική Του νίκη πάνω στήν ἁμαρτία καί τό θάνατο. Κάθε ἀρρωστημένη ψυχική κατάσταση, κάθε φαντασίωση καί διαστρέβλωση πού ἐπιφορτίζουμε στόν ἑαυτό μας καί πού στή συνέχεια μᾶς βασανίζει καί μᾶς βουλιάζει, κάθε ἰδεοληψία ἔχει θεραπευτεῖ ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Ἴδιος ἔγινε τό φάρμακο, τό βάλσαμο γιά τήν ἀρρωστημένη κατάσταση τοῦ καθενός ἀπό μᾶς.  Ἑπομένως, ἀπό τή στιγμή πού ἔχει βρεθεῖ τό φάρμακο, ἡ ἀρρώστια ἔχει νικηθεῖ, ἔχει χάσει τή δύναμή της, ἔχει χάσει τήν ἐξουσία πάνω μας. Καί ἀποκλειστικά ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται πλέον, ἐάν θά πάρουμε αὐτό τό φάρμακο ἤ ὄχι. Πῶς ὅμως νά τό πάρουμε, ἐάν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν παράλογη, τήν ἀρρωστημένη κατάστασή μας, ἐάν, μάλιστα, ἀντί νά τήν συνειδητοποιήσουμε ὑπερηφανευόμαστε γι’ αὐτήν, ὅπως κάνετε μέ “festival ὑπερηφάνειάς” σας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπόλυτη διαστροφή, ὁ παραλογισμός σέ ὅλο τό μεγαλεῖο του.

Η ΙΕΡΑΡΧΙA ΝΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γράφει ο κ. Γεώργιος Παπάς, θεολόγος

Ουδεμία διάψευσις
διά την απαίτησιν
του κ. Βαρθολομαίου
να του εκχωρήση
η Ελληνική Κυβέρνησις
την Βόρειον Ελλάδα
Εις την Εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» της 5-4-2016 εδημοσιεύθη συγκλονιστικό άρθρο του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη, με τίτλο ««Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΕΤΟΛMΗΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΑΣ «ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»!».
Στο ιστορικό κείμενο καταχωρείται πληροφορία, προερχομένη από Υψηλούς Παράγοντες της Ελλάδος, ότι, ο Προκαθήμενος της Εκ­κλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ετόλμησε να θέση το απαράδεκτο αντεθνικό αίτημα να τεμαχίσουμε την Ελλάδα στα δύο και να του «παραχωρήσουμε» την μισό τμήμα, δηλ. την Βόρειο Ελλάδα!
Παρήλθεν ικανός χρόνος από το συγκλονιστικό δημοσίευμα, αλλά, δεν υπήρξε διάψευσις, ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, ούτε από την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, ούτε από την Κυβέρνησι των Ελλήνων. Μόνον σιωπή. Ένοχη σιωπή;

Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος για τα κείμενα της εν Κρήτη ληστρικής Συνόδου:

...∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά τίς λέξεις πού χρησιµοποιοῦνται καταλαβαίνει ὅτι ἐπιδιώκεται νά καλυφθοῦν κάποια θέµατα, ὅπως, δυστυχῶς, γίνεται πολλές φορές µέ τούς νόµους πού ψηφίζονται στά Κοινοβούλια καί εἶναι φωτογραφικοί. Ὑπάρχει µιά ἀσαφής καί συγκεκριµένη πρακτική σέ πολλά ἐκκλησιαστικά θέµατα πού καλύπτονται κάτω ἀπό τίς λέξεις τῶν κειµένων, τά ὁποῖα κάνουν λόγο γιά ἄλλες Ἐκκλησίες.