Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Kosmas:

Αγαπητέ Misha. χαίρε εν Κυρίω πάντοτε.
Τώρα κατάλαβα το λόγο της αντίδρασής σου για το ζήτημα του π. Πορφυρίου. Είναι αυτό που γράφεις : "όταν γ ρ α φ ε τ α ι πως τα χαρίσματα του γεροντα προέρχονται από τον πονηρό περιμένω να αντιδράσεις... ". Και προφανώς εννοείς, ότι όταν άλλοι γράφουν τα πιό πάνω και όχι εγώ, γιατί τη λέξη "γ ρ ά φ ε τ α ι" τη γράφεις με "αι" και όχι με "ε"! Φαίνεται, πως παρασύρθηκες από την τελευταία δημοσίευση που υπήρχε στη θεματική αυτή ενότητα, προτού καταχωρήσεις τη δική σου απάντηση. Η προηγούμενη αυτή δημοσίευση του αδελφού
Ultimate
είναι πολύ παληά. Είναι από τις 25 Ιουλίου 2007. Φαίνεται, πώς βρέθηκε εκεί από τις διάφορες αλλαγές, που επέφερε στις καταχωρήσεις η διαχείρηση του Φόρουμ αυτού.
Εν πάση περιπτώσει, με την ευκαιρία που μου δίνεις, οφείλω κατά συνείδηση να πω τη γνώμη μου για τον π. Πορφύριο, μολονότι έχω ήδη και άλλες φορές εκφρασθεί για το πρόσωπό του. Δεν συμφωνώ με τα όσα γράφει ο π. Ν. Δημαράς, έστω και αν παραπέμπει σε βιβλία, που έγραψαν άνθρωποι, που σέβονται τη μνήμη του, και τα οποία εγώ δεν μου δόθηκε η ευκαιρία ακόμα να διαβάσω. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν διαπίστωσα τίποτα από τα όσα αναφέρει ο κατά τα άλλα εκλεκτός κληρικός π. Ν. Δημαράς, που ανήκει στον παλαιοημερολογίτικο χώρο. Απεναντίας, πιστεύω ότι ο γέροντας είχε φόβο Θεού και αγάπη σε όποιον τον πλησίαζε, τον οποίον ωφελούσε τα μέγιστα. Εμένα τουλάχιστον με ωφέλησε. Και δεν νομίζω, ότι ένας άνθρωπος, που ελαύνεται από τον διάβολο, θα βοηθούσε όσους τον πλησίαζαν να μετανοήσουν. Εξάλλου, δείγμα της προσωπικότητάς του είναι η πνευματική διαθήκη του, την οποία είχες την καλωσύνη να παραθέσεις στη δημοσίευσή σου.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πολύ σύντομα, όταν θα αναφερθούμε στις αγιοποιήσεις των συγχρόνων γεροντάδων, που επιχειρούν ορισμένοι αδελφοί.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


Simonopetra Monastery - Psalm 144 -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Ανακομιδή λειψάνων Ιγνατίου του Θεοφόρου.


Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος († 20 Δεκεμβρίου) ἦταν διάδοχος τῶν Ἀποστόλων καὶ χρημάτισε δεύτερος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας. Ὑπῆρξε, μαζὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης Πολύκαρπο, μαθητὴς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Μαρτύρησε ἐπὶ αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.) στὴ Ρώμη, κατασπαραχθεὶς ἀπὸ τὰ θηρία. 
Μετὰ τὸ φρικτὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου, κάποιοι Χριστιανοὶ μάζεψαν ἀπὸ τὸν ἱππόδρομο τὰ ἐναπομείναντα ἅγια λείψανά του καὶ τὰ μετέφεραν στὴν Ἀντιόχεια.
Ἡ Σύναξη αὐτοῦ ἐτελεῖτο στὴν Μεγάλη Ἐκκλησία.

Η αγάπη της Εκκλησίας και η αγάπη των Οικουμενιστών.

Η υμνηθείσα υπό της Εκκλησίας αγάπη και ταμιευομένη εν αυτή, είναι πολύ διάφορος εκείνης την οποίαν αντιλαμβάνονται οι Οικουμενιστές. Εκείνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, αγία, καθαρά, υγιής, θεοφιλής, ειρηνική, αναμάρτητος, θεόπτις, θύρα μυστηρίων, μεστή ελέους, αληθώς φιλάνθρωπος, προσευχομένη, θείως αγαπώσα, αθάνατος, αιωνία, φωτεινή, άφοβος, τολμώσα, θυσιαζομένη…                                                                                                                                                                                          Η αγάπη των Οικουμενιστών είναι ανθρωπίνη, συναισθηματική, νοσηρά, ψευδής, καρπός της πεπτωκυίας φύσεως, άπελπις, αφιλόθεος, κατά βάθος αφιλάνθρωπος, πεπλανημένη και πλανώσα, «έχουσα την μόρφωσιν της ευσεβείας, την δε δύναμιν αυτής ηρνημένη», μη πιστεύουσα αληθώς εις Θεόν, εχθρά τω Θεώ, γέννημα αμαρτωλού βίου, έμφοβος, δειλή, μη εμπρέπουσα χριστιανοίς, αφιλόκαλος, αντιευαγγελική, εμπαθής, του διαβόλου έγγονος. Αυτήν την «αγάπην» κατεδίκασεν ο Χριστός, οι Προφήται, οι Απόστολοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Ιησούς έφερε στους ανθρώπους ουρανίαν αγάπην, η οποία λυτρώνει, σώζει την ψυχήν, θεώνει τον άνθρωπον. Οι Οικουμενιστές  προσφέρουν άλλην αγάπην, γηίνην, σαρκικήν, αγάπην των ανθρωπίνων μέτρων. Και επ’  αυτής της αγάπης θέλουν να οικοδομήσουν την ενότητα των «Εκκλησιών». Και καθ’  ον χρόνον γίνεται αυτή η νόθος ενοποίησις, έχει ήδη καταστραφή το υγιές θεμέλιον της ενότητος!...                                                                                                                                                                                                               

Ολίγοι μόνον, φανεροί και αφανείς, συντηρούν  εις τα βάθη των τον θησαυρόν της Ορθοδοξίας. Και των ολίγων αυτών οι φωνές, αν και θα νομισθή ότι θα σβήσουν προ της θαλάσσης των Οικουμενιστών, εν τούτοις θα ακούωνται ομολογούντες την «μη έχουσα σπίλον ή ρυτίδα» Ορθοδοξίαν μας. Το δε εν είδει πυρίνων γλωσσών κατελθόν Άγιον Πνεύμα θα καλή τους λαούς εις ενότητα δια της Εκκλησίας, και εν τη Εκκλησία. Ιδού τι επακριβώς σημαίνει η φωνή του αγίου Πνεύματος: «Εις ενότητα πάντας εκάλεσε»…

O έχων κατά την γνώμη του το αλάθητο και την πρωτοκαθεδρία.... – Toυ Αλέξανδρου

Μία λεπτομέρεια από τα πρόσφατα παπικά Χριστούγεννα που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον δεδομένης της εσχατολογίας των παπικών, οι οποίοι αναμένουν μία Βασιλεία και έναν Βασιλέα του Ελέους πριν την Τελική Κρίση του Κυρίου. 
Παρατηρήστε στις παρακάτω φωτογραφίες το Είδωλο που υποτίθεται ότι αναπαριστά το μωρό Ιησού των παπικών. Παρατηρήστε ότι είναι τοποθετημένο ακριβώς μπροστά από τον Θρόνο του Ελέους και όχι σε κάποια φάτνη. Ο Θρόνος δε που έφτιαξαν αποτελεί κατ εμέ την Θέση του Ελέους (Ιλαστήριον) γιατί όπως θα παρατηρήσετε ομοιάζει αρκετά με την περιγραφή της Θέσης Ελέους (Ιλαστήριον)δηλαδή με το κάλυμμα που βρίσκεται πάνω ακριβώς από την Κιβωτό της Διαθήκης!

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/12/24/21/2F99DB7B00000578-0-image-a-45_1450992324002.jpg
http://media.themalaymailonline.com/uploads/articles/2016-12/reuters_20161225_christmas_15.JPG

Τέλος παρατηρήστε ότι προς το παρών και μέχρι να έρθει ο Βασιλέας του Ελέους, στο Θρόνο του κάθεται(...μα ποιος άλλος?) ο πάπας Φραγκίσκος (ο έχων κατά την γνώμη του το αλάθητο και την πρωτοκαθεδρία....). Η εικόνα είναι βλάσφημη με βάση πάντα και την Έξοδο(25, 16-21):

http://biblelight.net/Francis-Jan25-2014sm.jpg


Ο ΘΕΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

Όσοι  παρηκολούθησαν τὴν τελετὴν ὁρκωμοσίας τοῦ νέου προέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Τράμπ, ἡ ὁποία μετεδόθη τηλεοπτικῶς εἰς ὁλόκληρον τὸν Πλανήτην, θὰ παρετήρησαν ὅτι τόσον ὁ νέος Πρόεδρος, ὅσον καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ἀλλὰ καὶ ὅλοι  ὅσοι ἐπαρουσίασαν καὶ ὡμίλησαν διὰ τὸν νέον πρόεδρον ἔκαναν ἐπίκλησιν εἰς τὸν Θεόν, ζητοῦντες νὰ τὸν προστατεύση οἰκογενειακῶς καὶ νὰ τὸν βοηθήση εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων του. Ἕνας πάστορας μάλιστα δημοσίως ἔκανε προσευχὴν ἀπαγγέλλων ὁλόκληρον τὸ «Πάτερ ἡμῶν», τὴν «Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» κι ἄλλας ἀναφοράς. Ἐκείνην τὴν ὥραν ὁ φακὸς τῆς τηλεοράσεως ἔδειξε τὸ πλῆθος μὲ σκυμένην τὴν κεφαλὴν νὰ προσεύχωνται. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἦτο καὶ ἡ οἰκογένεια Τράμπ. Πρὶν καὶ μετὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Πάστορος ὡμίλησαν ἄλλοι ὁμιληταί, οἱ ὁποῖοι, ὅλοι ἐζήτησαν τὴν βοήθειαν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Πάντα ταῦτα εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ τὴν Προεδρικὴν ὁρκωμοσίαν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἡ ὁποία δὲν ἔχει Πάστορας, ἀλλὰ πραγματικοὺς ἱερεῖς – λειτουργοὺς τοῦ ὑψίστου, ἡ πολιτικὴ καὶ πολιτειακὴ ἡγεσία τῆς Χώρας κάμνει ὅ,τι δύναται διὰ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ Κράτος. Τὰ συμπεράσματα ἰδικά σας.

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Ο διάβολος φθονεί πάρα πολύ τον άνθρωπο πού προσεύχεται, και μεταχειρίζεται κάθε μηχανή για να διαφθείρει το σκοπό του. Δεν παύει λοιπόν να κινεί τις σκέψεις των πραγμάτων με τη μνήμη και να ανακατώνει όλα τα πάθη με τη σάρκα, για να μπορέσει να εμποδίσει την άριστη εργασία της προσευχής και την ανάβαση του νου στο Θεό.

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ἀρχίζοντας ὁ πιστός τό κάθε ἔργο του ἔχει ἅγια συνήθεια νά κάνει τόν σταυρό του. Ἀναθέτει ἔτσι ὅλες τίς φροντίδες στόν Κύριο, δηλώνοντας ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη του καί στήν δύναμή του. Ἀρχίζοντας καί ἡ Ἐκκλησία το ἔργο της κάθε χρόνο, βάζοντας ἀρχή ἀπό τόν μήνα Σεπτέμβριο, κάνει σύσσωμη τόν σταυρό της γιορτάζοντας πανηγυρικά τήν Ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ὅλο τόν μήνα -καθώς ἡ γιορτή εἶναι στά μέσα τοῦ μηνός- καλούμαστε - προεόρτια, ἑόρτια καί μεθεόρτια- νά ὑψώσουμε τήν καρδιά καί τον νοῦ μας στόν ὑψωμένο σταυρό τοῦ Κυρίου καί νά ζητήσουμε τον ἁγιασμό πού ἀπορρέει ἀπό αὐτόν, τό ἔλεος καί τήν χάρη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -- Ο Ελληνισμός μπροστά στην κλιμακούμενη τουρκική απειλή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
 ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σας προσκαλούν εγκάρδια στην εκδήλωση με θέμα:

Ο Ελληνισμός μπροστά στην κλιμακούμενη τουρκική απειλή

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30μμ στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εθνικής Αμύνης 1 (δίπλα στη Στρατ.Λέσχη)

Εισηγούνται οι:       Μαρίνος Σιζόπουλος, Πρόεδρος ΕΔΕΚ (Κύπρου)
Γιάννης Μάζης, Καθηγητής Γεωπολιτικής Παν. Αθηνών

Συνοψίζει  ο:          Στέλιος Παπαθεμελής
Συντονίζει ο: δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης

Όπως κάθε χρόνο θα κόψουμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα.


Ερμού 55 - Τ.Κ.  546 23 - Τηλ. 2310.268333-Fax 2310.262830-Ηλεκτ. ταχ. : stelios@papathemelis.gr, danagennisi.press@gmail.com