O Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

ΜΙΑ Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΛΥΠΗ.
Στο έργον του «Περί των οκτώ λογισμών της κακίας» ο Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος γράφει μεταξύ άλλων:

«Μόνον μια λύπη να έχουμε, την μετάνοια για τις αμαρτίες μας ενωμένη με την αγαθή ελπίδα, για την οποίαν ο Απόστολος Παύλος λέγει: Η κατά θεόν λύπη προξενεί μετάνοια, που οδηγεί σε οριστική σωτηρία (Β΄Κορ. Ζ/10 ). Και αυτό, γιατί η κατά Θεόν λύπη τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα, που ακολουθεί την μετάνοια, είναι ανάμικτη με χαρά. Γι’ αυτό η λύπη κάνει τον άνθρωπον πρόθυμον και υπάκουον για κάθε καλή πράξη, ευκολοπλησίαστον, ταπεινόν, υπομονετικόν, πράον σε κάθε αγαθόν κόπον και κάθε συντριβή, αφού η λύπη αυτή είναι κατά Θεόν…»

Greek Orthodox Church Sues to Open at Ground Zero

September 5, 2011

(New York, NY) — The only church destroyed on September 11 was St. Nicholas, a Greek Orthodox Church.
A decade later, the parish is still trying to rebuild, but hasn’t been able to cut through a lot of red tape with the agency running the Ground Zero site.
When the second tower collapsed the place of worship was crushed.
Only a few cherished relics were saved.
The church was ready to rebuild across from Ground Zero, but the port authority imposed new restrictions, halting construction.
Now the church is suing.
The city has cleared the way for a Muslim Community Center near the World Trade Center site and the Greek Archdiocese believes there’s room for both faiths.
“There is no wavering in our clear anticipation of seeing the church built…period”,” said Greek Othodox Archdiocese of America, Archbishop Demitrios.
The archbishop hopes to break ground within two years.

πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης : 1) Ο Χριστός εις την Παλαιάν Διαθήκην και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι.

Υπαρχει μία ουσιαστική έποψις των θεολογικών προϋποθέσεων όλων των Οικουμενικών Συνόδων, αφορώσα εις το Πρόσωπον του Χριστού, ήτις ή παρελήφθη ή απερρίφθη από εκείνους, οι οποίοι ακολουθούν τον Αυγουστίνον. Αυτό εγείρει το ερώτημα ότι, πόσον εκείνοι, οι οποίοι ενεργούν τοιουτοτρόπως, δέχονται αυτάς τας Συνόδους; Με την μοναδικήν εξαίρεσιν του Αυγουστίνου, οι Πατέρες υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός, προ της γεννήσεώς Του από την Παρθένον Θεοτόκον, εν τω κτιστώ Του Προσώπω του Αγγέλου του Κυρίου, της Μεγάλης Βουλής Αγγέλου, του Κυρίου της Δόξης, του Κυρίου Σαββαώθ, είναι Αυτός, ο Οποίος απεκάλυψεν "εν Εαυτώ" τον Θεόν εις τους Πατριάρχας και Προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης.

Η συνέχεια, κλικ πιο κάτω στο: Read more

St John Damascene

BOOK I CHAPTER II

Concerning things utterable and things unutterable, and things knowable and thinks unknowable.

It is necessary, therefore, that one who wishes to speak or to hear of God should understand clearly that alike in the doctrine of Deity and in that of the Incarnation(1), neither are all things unutterable nor all utterable; neither all unknowable nor all knowable(2). But the knowable belongs to one order, and the

Διορθόδοξες σχέσεις--Пατριαρχική διακονία

Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος και ο ιερομόναχος Γαβριήλ Bunge συμμετείχαν στην Ιερά Αγρυπνία, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας

28.08.2010 ·   
Επίσης συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος από την Αρχιεπισκοπή  Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρίας Φίλοι του Αγίου Όρους, κληρικοί του Ναού και ο γνωστός Ελβετός θεολόγος ιερομόναχος Γαβριήλ Μπούγκε, ο οποίος πριν την αγρυπνία ασπάστηκε την Αγία Ορθοδοξία.

Όλο το κείμενο: κλικ πιο κάτω στο Read more

Ecumenical Patriarchate Accepts the Resignation of Metropolitan Maximos of Pittsburgh

 
Sep 2, 2011
 
NEW YORK – The Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, at their meeting of August 29th and 30th, accepted the resignation of His Eminence Metropolitan Maximos from his position as Metropolitan of Pittsburgh and hence the See of the Metropolis of Pittsburgh became Vacant.  On August 3rd, Metropolitan Maximos submitted his resignation for reasons of health to His Eminence Archbishop Demetrios as President of the Holy Eparchial Synod and Exarch of the Ecumenical Patriarchate and asked that it be forwarded to His All Holiness Patriarch Bartholomew.  The Archbishop communicated the decision

Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα ΣεπτέμβριοΣυνήλθε σήμερα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011, στην πρώτη Συνεδρία της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 155ης Συνοδικής Περιόδου.

Στην αρχή τελέσθηκε η ειδική Ιερά Ακολουθία επί τη ενάρξει των εργασιών της Ιεράς Συνόδου και στη συνέχεια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, καλωσόρισε τα νέα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ευχήθηκε ευόδωση των εργασιών της Συνόδου σε πνεύμα αγάπης και συνεργασίας και τόνισε ότι έχουν αλλάξει οι δομές της κοινωνίας, γι’ αυτό καλούμεθα όλοι μαζί, χωρίς μεγαλοστομίες, αλλά με έργα αγάπης, να συμβάλουμε να υπάρξει συστηματική παρουσία της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία.
Όλο το κείμενο, κλικ πιο κάτω στο : Read more

GERONTIKON

While still a neophyte in monastic life, Moses the Ethiopian was warring against carnal desire. So he went, in a state of turbulence, to confess to Abba Isidoros.

The elder listened to him sympathetically and, when he had given him words of appropriate counsel, told him to return to his cell. However, inasmuch as Abba Moses was still hesitant, for fear of the flame of evil desires rekindling during his return, Abba Isidoros took him by the hand and led him to a small roof atop his cell.

"Look here," he told him, directing him towards the West. Thereupon Moses saw an entire army of wicked spirits with drawn bows, ready for warfare, and was terrified.

"Look towards the East now," the elder told him once more. Myriads of angels in military formation were standing ready to confront the enemy.

"All of these," Abba Isidoros told him, "are assigned by God to help the struggler. Do you see how our defenders are many more and incomparably stronger than our enemies?"

Moses thanked God with his heart for this revelation and, taking courage, returned to his cell to continue his struggle.