ΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕ -- Αθωνικά άνθη

Η αγία Πεντηκοστή είναι η κατ’  εξοχήν εορτή της ενότητος. Διότι εν τη ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος ιδρύεται η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι Μία. Είναι ενότης των πολλών εις εν. Είναι συνάντησις εις το εν. Είναι κατάφασις καρδιών και διανοιών εις το εν. Μία πίστις, εν βάπτισμα, μία ομολογία, εν φρόνημα, εις Θεός…                                                       
Δια τούτο, εις όλην την πνευματέμφορον υμνογραφίαν της αγίας Πεντηκοστής, εξαίρεται η ενότης, η συμφωνία, η αρμονία, το εν… Το πνεύμα τούτο της ενότητος διήκει δι’  όλης της αγίας Γραφής. Και θεμέλιον αρραγές της Εκκλησίας αποτελεί η ενότης. Κάτι που δεν ενούται εις την Εκκλησίαν, είναι απόβλητον, είναι εκτός. Κάτι που διασπά την Εκκλησίαν, εξοβελίζεται. Ό,τι δεν εναρμονίζεται με την Εκκλησίαν, «εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται»…   

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


Ο οδηγός αλλοτρίωσης τού εκκλησιαστικού στήν Ελλάδα σώματος σέ «επικρατούσαν εν Ελλάδι θρησκείαν» (sic) -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Δέν συνηθίζω νά κοινοποιώ άρθρα, ανθρώπων κατ΄ εμέ ολετήρων. Θέτω υπόψη, όσων διαβάζουν τά γραπτά μου σχόλια, δηλωτικά εδάφια τών άρθρων τους, που κυριολεκτικά αποδομούν τήν Θρησκεία, κατ΄ επέκτασιν δέ, τήν Εκκλησία καί τήν Πίστη. Η Θρησκεία προηγείται τής Εκκλησίας, ακριβώς, όπως η Παλαιά τής Καινής Διαθήκης. Οι ολετήρες δέν καταλαβαίνουν ότι αποδομώντας τήν Θρησκεία (σημ. εγγενές τό θρησκευτικό συναίσθημα), θρυμματίζουν τήν Εκκλησία (σημ. επιγενές τό εκκλησιαστικό) μέ αποτέλεσμα τό «ένας θεός γιά όλους» νά εκθέτει ανεπανόρθωτα τήν Πίστη.

Βάσει τών ανωτέρω σχολιάζω τό ακόλουθο ολετήριο εδάφιο (1) :

----------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Ο "παλαιοημερολογητισμός" είναι χλευασμός, όπως και το νομικό ΓΟΧ είναι αλλοτρίωση της Πίστης, κόψιμο τού Προσώπου Του Χριστού και συγκόλληση με το αντίχριστο νομικό σύστημα του Κράτους, όσο και αν διατείνονται οι νεομπολιασμένοι ΓΟΧ πώς το σώμα τους έχει δύο πρόσωπα, του Χριστού και τού Κράτους.
Τα αποτελέσματα τα είδαμε, και θα δούμε και πολύ χειρότερα αυτοί που δεν δίστασαν γιά τήν εξουσία της αναγνώρισης από το Κράτος να φυτέψουν τις ψυχές των ΓΟΧ ΘΝΠ στο τμήμα των αιρετικών, αυτοί οι ίδιοι θα φέρουν και το σφράγισμα στο ποίμνιο.
Η επικρατέωση τής εν Ελλάδι τής μίας Θρησκείας, είναι Μόνο τής Αγίας Εκκλησίας η Σκέπη και η Προστασία.
Οι άλλες οι γνωστές θρησκείες είναι οι αιρέσεις πού λυμαίνονται το ποίμνιο στην Ελλάδα. Κατόπιν αυτού η ουδετεροθρησκεία είναι παρανομία κατά το Συνταγματικό καθεστώς άσχετα εάν εμείς έχουμε χάσει τούς ορίζοντες και τα μασάμε όλα ό,τι μας σερβίρουν.
Η εξουσία στην Ελλάδα δόθηκε να είναι η προστασία από την Αγία Εκκλησία, καί μέχρι τώρα, δεν επέτρεψε ο Κύριος να χαθεί. Άρα όλα τα σκυλιά που θεσμοθετούν τα αντίχριστα του Ηρώδη, είναι όλα παράνομα.
Ολος ο κόσμος να προσκυνήσει το άνομο, ούτε ελαττώνεται, ούτε χάνεται η αξία και η Δόξα Τής Αλήθειας.

Αναστάσιμοι ύμνοι


Τη Β΄ (2α) Μαϊου, μνήμη της ανακομιδής του τιμίου Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας.

Αθανάσιος, ο μέγας Πατήρ ημών, διήγεν αγγελικώς τον εν τη γη βίον, ως τούτο είναι εις πάντας γνωστόν. Διότι τους αγώνας τους οποίους ηγωνίσθη ο αξιομακάριστος ούτος δια την Ορθόδοξον Πίστιν, τους πολέμους και τας αντιστάσεις αυτού κατά των αιρετικών, τας συνεχείς και αδίκους εξορίας, τας οποίας υπέμεινεν, ως και τας συκοφαντίας, και τας ματαίας κατηγορίας, τας οποίας έλαβε παρά των κακοδόξων, ταύτα πάντα διηγούνται πολλοί ιστορικοί, πλατύτερον όμως διηγείται ταύτα ο Θεολόγος Γρηγόριος, γράφονται δε και εις το Συναξάριον της μνήμης αυτού, δια τούτο ολίγα τινά θέλομεν είπει εδώ προς υπενθύμισιν.

Ο γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και ιερέας πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός μιλά για τους ακολουθούντες το πάτριο εορτολόγιο.

"Ξέρετε αυτούς που κοροιδευτικά εμείς οι έξυπνοι υιοί τους ονομάζουμε Παλαιοημερολογίτες και που σήμερα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο τους αδικήσαμε. 
Διότι εμείς δεν κρατήσαμε Θερμοπύλες όπως αυτοί, οι τόσοι λίγοι. Εμείς υποχωρήσαμε και υποχωρούμε συνέχεια. 
Ο διάβολος μας κλέβει σιγά σιγά και με μαστοριά. Έγιναν τόσα βήματα με ξεκάθαρο το στόχο της ένωσης. Άρση αναθεμάτων, αναγνώριση μυστηρίων, αποδοχή αρχιερωσύνης και πρωτείο της τιμής. Και ορίστε σήμερα ενώπιον του κοινού ποτηρίου και του παπικού πρωτείου εξουσίας ο λαός του Θεού κοιμάται.
 
Το πιο λυπηρό είναι οτι αυτοί που εχθρεύονται τους φιλότιμους και ειλικρινείς παλαιοημερολογίτες νομίζοντας ότι έτσι σαπουνίζουν την σπιλωμένη και προδομένη πίστη τους.
 
Ο Χρόνος όμως θα τους νουθετήσει. Οι προθέσεις θα αποκαλυφθούν. Τα σχέδια και τα προγράμματα θα γίνουν έργα και τότε μαζί με όλους τους συντηριτικούς κληρικούς του νέου ημερολογίου θα κατανοήσουν ότι ο αγώνας που ξεκινούν τόσο αργά, δεν είναι παρά ο αγώνας που έχουν αρχίσει εδώ και τόσα χρόνια οι παλαιοημερολογίτες παππούδες μας".

Επιστολαί, Γ΄ Προκοπίω: Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος

Αν πρέπει να πω την αλήθεια, έμαθα ν’ αποφεύγω τις συντροφιές των Επισκόπων, αφού καμιάς Συνόδου δεν βίωσα το αγαθόν τέλος μήτε ορθή λύση προβλημάτων. Και τούτο γιατί πάντα πρυτάνευαν οι έριδες και η φιλαρχία.   Γι’ αυτό κλείσθηκα στον εαυτό μου και βρήκα στη μοναξιά την ασφάλεια της ψυχής μου και την ηρεμία μου.

Ἐνῷ ἐμεῖς τρωγόμαστε μεταξύ μας, ὁ Διάβολος ἐργάζεται μεθοδικῶς καί συσπειρώνει τούς ἀδαεῖς μέ τούς ὑποτακτικούς του -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος: "Ὅσοι φοβοῦνται τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ προσχωροῦν στοὺς Παλαιοημερολογίτες δὲν κερδίζουν τίποτα ἄλλο, παρὰ μόνο ἀποφεύγοντας μία αἵρεση, προσχωροῦν σὲ μία ἄλλη"

 1-5-2020 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/05/blog-post_1.html

Ἐκπλήσσομαι σφόδρα, ἀγαπητοί διαχειρισταί τοῦ παρόντος ἱστολογίου, διότι, ἐνῷ οἱ προφανῶς αἱρετικές διδασκαλίες τοῦ π. Ἐπιφανίου (περί τοῦ δῆθεν δυνητικοῦ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου, περί τῆς «ἄχρι καιροῦ» κοινωνίας Ὀρθοδόξων καί Οἰκουμενιστῶν κ.λπ.) ἔχουν ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι ἀντιευαγγελικές (ἐφόσον διδάσκουν ὅτι δύναται νά ὑπάρξῃ συμφώνησις μεταξύ Χριστοῦ καί Βελίαλ) καί ἄκρως ἀντιπατερικές (βλ. π.χ. τά ἁγιοπατερικῶς τεκμηριωμένα βιβλία τοῦ π. Θεοδωρήτου Μαύρου, «Τό Ἀντίδοτον» καί «Διάλογοι τῆς Ἐρήμου περί Οἰκουμενισμοῦ»), ἐσεῖς τίς προβάλλετε ὡς ὀρθόδοξες!!! Καί μόνον τό γεγονός ὅτι ἐβοήθησαν τά μέγιστα εἰς τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ τό νά χρησιμεύσουν ὡς ἀνάχωμα εἰς τίς ἀποτειχίσεις ἀπό τήν παναίρεσιν, θά ἔπρεπε νά σᾶς προβληματίσῃ. Κρῖμα!
----------------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Εχει ενδιαφέρον η διδασκαλία του π.Ε. περί των δυο αιρέσεων
όταν ο ίδιος παρέμεινε πιστό ενεργό μέλος της ΜΙΑΣ αίρεσης
όπως ο πύργος της Πίζας ένα πράμα

Εγκώμιον εις τον μέγαν Προφήτην Ιερεμίαν.

«Εγκωμιαζομενου δικαίου ευφρανθήσονται λαοί» (Παρ. κθ:2)                                                         
Νόμος είναι μεταξύ των ευγενεστέρων και δικαιοτέρων ανθρώπων να σέβωνται περισσότερον όλων και φιλικώς να συμπεριφέρωνται προς εκείνους, οίτινες διετήρησαν το της φιλίας αυτών δείγμα αμόλυντον και αγνόν υπέρ των φίλων και όταν ακόμη ούτοι περιέπεσαν εις δυσκόλους περιστάσεις και πειρασμούς. Δια του νόμου τούτου νομίζω, ότι πρέπει να τιμάται και Αυτός ο της Δικαιοσύνης Θεός, περισσότερον παντός άλλου, διότι άπασαν την δικαιοσύνην ενομοθέτησε δια τους ανθρώπους.