Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ:

…Τά διαμονικῆς ἐμπνεύσεως «ὕψιστα» θρησκευτικά τους κείμενα τῆς Ραββινικῆς διδασκαλίας ὅπως τό βορβορῶδες Ταλμούδ καί ἡ Καμπάλα πού οὐσιαστικά ἀντικατέστησαν τήν Τορά καί τόν Προφητισμό στόν Ἰουδαϊσμό καί βυσοδομοῦν μέ τρομακτικό μῖσος καί ἐμπάθεια ἀνείπωτη κατά τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ Λόγου καί τῶν πιστευόντων στήν θεία Ἀποκάλυψη καθώς καί τό φρικῶδες Κοράνιο μέ τίς πολλαπλές Σοῦρες τῶν δῆθεν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ γιά τήν δολοφονία τῶν ἀπίστων καί τήν στοχοποίηση τῶν μή Μουσουλμάνων εἶναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ὅπως τό πρόβλημα στόν Χριστιανισμό εἶναι ἡ διαστροφή τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ πού φαλκίδευσαν τό χριστιανικό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πρός κάθε ἑτερότητα, πού ἐπεστράτευσαν ἱερές ἐξετάσεις καί θρησκευτικούς πολέμους καί σταυροφορίες στή θέση τῆς ἐλευθερίας ἀποδοχῆς τῆς προσκλήσεως τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί πού ἀμαύρωσαν ἱστορικά τό Εὐαγγέλιο τῆς ζωῆς.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο βίος της Αγίας Μακρίνας Β΄


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Αβερκίου ισαποστόλου, Των εν Εφέσω 7 παίδων.

Ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα μ.Χ. Ἡ ἄμεπτη ζωή του καὶ ἡ καρποφορία τῆς διδασκαλίας του, παρακίνησαν τὸ ποίμνιο νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ γίνει ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως στὴν Φρυγία. Τὸ ἀξίωμα δὲ μείωσε τὸν ζῆλο τοῦ Ἀβερκίου. Ἔλεγε, μάλιστα, ὅτι δὲν ἀρκεῖ κάποιος νὰ φαίνεται ἄρχων, ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι πραγματικά.
Δηλαδὴ νὰ αὐξάνει τὴν διακονία καὶ τοὺς κόπους του. Διότι κατὰ τὸ Εὐαγγέλιο, «εἰ τὶς θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος», ποὺ σημαίνει, ἂν κανεὶς θέλει νὰ εἶναι πρῶτος κατὰ τὴν τιμή, ὀφείλει μὲ τὴν ταπείνωσή του ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, νὰ γίνει τελευταῖος ἀπὸ ὅλους καὶ ὑπηρέτης ὅλων μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης.
Καὶ ὁ Ἀβέρκιος τὴν ἐντολὴ αὐτὴ ἔκανε πράξη στὴ ζωή του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε τὸ χάρισμα νὰ κάνει πολλὰ θαύματα. Θεράπευσε τὴν κόρη τοῦ βασιλιὰ τῆς Ρώμης, ἀπὸ πονηρὸ δαιμόνιο. Θερμὰ νερὰ ἀπὸ τὴν γῆ ἐξέβαλε καὶ ἄλλα πολλὰ θαύματα ἔκανε.
Ἐπίσης, ὁ Ἀβέρκιος κήρυξε σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Συρίας καὶ Μεσοποταμίας. Ἔπειτα πῆγε στὴ Λυκαονία, τὴν Πισιδία καὶ στὴν ἐπαρχία τῶν Φρυγῶν. Ὀνομάστηκε ἰσαπόστολος, διότι περιόδευσε καὶ κήρυξε ὅπως οἱ κορυφαῖοι Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ. Πέθανε εἰρηνικά, 72 χρονῶν.

Καλούμεθα οι πάντες εις εγρήγορση

Βιώνουμε συνεχώς την παναίρεση του Οικουμενισμού, δηλαδή της αλλοτρίωσης με ένα λόγο του Ορθόδοξου ήθους, της απεμπόλησης των Χριστιανικών Παραδόσεων και διδασκαλιών, της νοθείας των Ιερών Δογμάτων, θεσμών και Κανόνων της Ορθοδοξίας, υπό των οικουμενιστικών ετεροδιδασκαλιών και των Φράγκικων ηθών και εθίμων. Όθεν καλούμεθα οι πάντες εις εγρήγορση, δεδομένης της κοσμικής υπεροπλίας και των δολίων διπλωματικών τρόπων με τους οποίους κινούνται και δρουν οι σκοτεινές οικουμενιστικές δυνάμεις, που επιδιώκουν την δια παντός τρόπου υποταγή και άλωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ας δούμε τώρα και μία προσευχή των Οικουμενιστών:

«Ω Θεέ, Πάτερ, Συ δύνασαι να ποιήσης καινά τα πάντα. Εμπιστευόμεθα εαυτούς εις Σε, βοήθησον ημάς να ζώμεν δια τους άλλους, διότι και η αγάπη Σου απλούται προς πάντας τους ανθρώπους·  να ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν γνωρίσει» .

Ας ερευνούν λοιπόν οι σκοτεινοί αυτοί άνθρωποι δια την αλήθειαν που δεν έχουν γνωρίσει· ας ψάχνουν εις τους σκοτεινούς θαλάμους των Μασωνικών στοών να την βρούν. Δι’ ημάς, «η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή» (Ιωάν. ιβ: 6), είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών. Το λυπηρόν εν προκειμένω είναι ότι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει τις ανώτερες και ανώτατες θέσεις εις την Εκκλησία του Χριστού, με αποτέλεσμα να οδηγούν πολλούς Ορθόδοξους χριστιανούς εις την θρησκείαν της «Νέας Εποχής», τον Οικουμενισμό. Από αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλουν να χωρισθούν οι Αντι-οικουμενιστές, διότι πιστεύουν πως κάνοντας κάτι τέτοιο χωρίζονται από την Εκκλησία του Χριστού!!! Εμποδίζουν δε με κάθε τρόπο να χωρισθεί κάθε καλοπροαίρετος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον ψυχικό κίνδυνο που επιφέρει ο Οικουμενισμός. Ο Κύριός μας, ελέγχοντας τους Φαρισαίους και γραμματείς της εποχής Του είπε: «Ουαί υμίν τοις νομικοίς ότι ήρατε την κλείδα της γνώσεως· αυτοί ουκ εισήλθετε, και τους εισερχομένους εκωλύσατε» (Λουκ. ια: 52), δηλαδή «Αλοίμονό σας, διότι αφαιρέσατε από τους ανθρώπους το κλειδί της γνώσεως, τους εσκοτίσατε δηλαδή το νου με τις ψευδείς διδασκαλίες σας και τους επήρατε το μέσον, με το οποίον θα εγνώριζαν και θα επροχωρούσαν τον δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, και εσείς δεν εισήλθατε εις την Βασιλεία του Χριστού, και εκείνους που ήθελαν να εισέλθουν τους εμποδίσατε».

Καλόν είναι να προσέξουν οι Αντι-οικουμενιστές, μήπως εμποδίζοντας τους ευσεβείς χριστιανούς να διακόψουν κάθε επικοινωνία με τους Οικουμενιστές, κληρονομήσουν το ουαί του Κυρίου μας….

Η σιωπηρή πλην σοβαρή υποχώρηση του Ελληνισμού έναντι των Τούρκων

......παρατηρώ τη σιωπηρή πλην σοβαρή υποχώρηση του Ελληνισμού έναντι της Τουρκίας σε μια σειρά μέτωπα.
Από το Αιγαίο έως τη Θράκη και από την Αθήνα έως την Κωνσταντινούπολη. Το 2004 είχαμε καταφέρει να γυρίσουμε το ρολόι της Ιστορίας υπέρ μας. Σήμερα έχουν καταφέρει οι Τούρκοι να το ξανακουρδίσουν υπέρ τους. Δύο άνθρωποι της Αγκυρας μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας του Κοινοβουλίου στην καρδιά των αποφάσεων, και δεν μιλά κανείς. Τρεις μειονοτικοί βουλευτές έναντι κανενός χριστιανού στη Θράκη, και δεν μιλά κανείς. Τούρκος μεγαλοεπιχειρηματίας χτυπά άδεια τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας, ο Κοτς, και δεν μιλά κανείς. Τούρκος διεκδικεί τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, και δεν μιλά κανείς. Γη αγοράζεται στη Θράκη μαζικά από εξαθλιωμένους χριστιανούς, αλλά δεν μιλά κανείς. Εταιρία Τούρκου αγοράζει τα καπνά των χριστιανών σε επιδοτούμενες τιμές από την Αγκυρα, δεν μιλά κανείς.
Η έρευνα και διάσωση με την οποία ασκούσαμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο είναι έτοιμη να εκχωρηθεί μέσω της Frontex στους Τούρκους, και δεν μιλά κανείς. Η Τουρκία δίνει αποζημιώσεις της πλάκας σε Ελληνες πρόσφυγες που είχαν τίτλους ιδιοκτησίας στην Ανατολική Ρωμυλία για να μη διεκδικήσουν τα σπίτια τους, δεν μιλά κανείς.
Η Τουρκία δίνει αποζημιώσεις σε Ελληνες πρόσφυγες για να δημιουργήσει προηγούμενο για το Κυπριακό προκειμένου να πατήσει πόδι στο νότιο τμήμα του νησιού, δεν μιλά κανείς. Η Τουρκία πάει να «ανταλλάξει» τον αγωγό υδροδότησης των Κατεχομένων με το φυσικό αέριο των κυπριακών οικοπέδων - και πάλι δεν μιλά κανείς, τώρα ξύπνησε ο Αναστασιάδης, έπρεπε να δει τη Μέρκελ να χαρίζει ενταξιακά κεφάλαια στον Ερντογάν. Τι να σχολιάσω λοιπόν; Αυτούς που βυθίζονται μέσα στην ανοησία τους ενώ χάνεται η πατρίδα; Ή τους άλλους, που τα δίνουν όλα για την εξουσία; Δυστυχώς, διανύουμε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της Ιστορίας μας.

Μανώλης Κοττάκης

Europe: Who benefits from Muslim mass migration? Only the elite Left


Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ --- Ανακοινωθέν

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
                        
                                         Ἐν Πειραιεῖ τῆ 21/10/2015

Τό διεθνές συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Ἑλληνική Πολιτεία μέ τήν παρουσία διεθνῶν προσωπικοτήτων καί εἰδικώτερα τῶν ὑψίστων κορυφῶν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, καί Ἱεροσολύμων, καθώς καί τῶν Μακαριωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, Ἀθηνῶν καί Ἀλβανίας καί πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἡγετῶν τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ καθώς καί τό ὁμοειδές συνέδριο πού πραγματοποιεῖται ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Γραφείου Διαθρησκευτικῶν καί Διαπολιτισμικῶν θεμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀμερικανο-Εβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς (American Jewish Committee-AJC) ἔχουν ὡς πρόταγμα τήν διαθρησκειακή εἰρήνη καί τήν προώθηση τοῦ λεγομένου Διαθρησκειακοῦ διαλόγου.

Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος

Αφού είσαι φιλομαθής, γίνε και φιλόπονος.
Διότι μόνο η απλή γνώση, κάνει τον άνθρωπο
να φουσκώνει από μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.

Ιερώνυμος: «Δεν μπορεί ο λαός τη μια μέρα να ψηφίζει και την επομένη να επαναστατεί»

Ο λαός είναι κυρίαρχος και αποφασίζει και δεν μπορεί τη μια μέρα να ψηφίζει και την άλλη να λέει ότι επαναστατεί», τόνισε σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυνος, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση και σημειώνοντας ότι με υπομονή όλες οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Mega το πρωί της Τετάρτης ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι «είναι δύσκολα. Αλλά δεν έχουμε και κάτι καλύτερο να κάνουμε. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε όλες μας τις πλάτες ενωμένοι να βοηθήσουμε και ο λαός δεν πρέπει να αγανακτεί με ποια έννοια, του δίνεται η δυνατότητα, στο χέρι του, να αποφασίσει. Δεν μπορεί να ψηφίζει τη μια μέρα και την άλλη μέρα να λέει επαναστατώ. Έχει στα χέρια του όλη τη δύναμη. Δεν είναι υπεύθυνος ο λαός;»

Και πρόσθεσε: «Επομένως πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε καλύτερα και γενικότερα να σοβαρευτούμε και να δούμε τα πράγματα με την εικόνα που έρχονται, με την πραγματική διάσταση που έχουν, αλλά και με τη σκέψη πως θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη. Προσωπικά, συνιστώ να μην μας πιάσει πανικός. Δυσκολίες περάσαμε πάρα πολλές φορές και κρίσιμες εποχές σε αυτό τον τόπο. Λίγο αγώνα περισσότερο, μια προσπάθεια όλων μας, με υπομονή περισσότερη πιστεύω ότι και τώρα θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες».