ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΌΓΩ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου.

Κύριε διαχειριστά του ιστολογίου

Επειδή ο κ.Δ.Χ  σε ορισμένα σχόλια παρερμηνεύει τον 37ο κανόνα της εν Λαοδικεία Συνόδου σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε το παρακάτω.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ο 37ος κανόνας της Εν Λαοδικεία Συνόδου λέει:

«Ὅτι οὐ δεῖ παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν, τὰ πεμπόμενα ἑορταστικὰ  λαμβάνειν, μηδὲ συνεορτάζειν αὐτοῖς.(37Ος ΚΑΝΟΝΑΣ).

Οπότε το πρόβλημα είναι ποια είναι η ερμηνεία του «συνεορτάζειν».

ΣΤΟ ΠΗΔΆΛΙΟ του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη  ο κανόνας αυτός συνδέεται

Α. Με τον ΜΕ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ο οποίος λέει:

«Επίσκοπος ή πρεσβύτερος η διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι  τις,καθαιρέσθω».

 

Β. Με τον -70ο   - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ο οποίος λέει:

«Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου  τῶν κληρικῶν, νηστεύοι μετὰ Ἰουδαίων, ἢ ἑορτάζοι μετ᾿ αὐτῶν, ἢ  δέχοιτο παρ᾿ αὐτῶν τὰ τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄζυμα ἤ τι τοιοῦτον, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, ἀφοριζέσθω».

 Επομένως η ερμηνεία του «συνεορτάζειν» θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τους παραπάνω  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥΣ κανόνες.

Ο συνεορτασμός με τους Ιουδαίους αφορά μόνο την εορτή του Πάσχα και αυτός έχει λυθεί από τους Όρους της Α Οικουμενικής για τον καθορισμό της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα.  Στην ερμηνεία του Ο Αποστολικού κανόνα ο Άγιος Νικόδημος επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στον συνεορτασμό του Πάσχα ΟΡΘΟΔΌΞΩΝ και ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

Το ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΕΙΝ με τους άλλους αιρετικούς περιλαμβάνει:

Τά απαγορευμένα ---- Kyprianos Christodoulides

Αγαπητοί επισκέπτες, ιατροί καί μή, διαβάστε τί αναφέρει ο σύνδεσμος (*) καί μετά (όχι méta) στά σχόλια, δείτε καί ακούστε τό επισυναπτόμενο βίντεο, από ένα πρώην αποκλεισμένο blog στό f/b - ίσως, YouTube καί Google. Η παράκαμψη τού αποκλεισμού γίνεται μόνο μέ feed reader καί αυτό δέν είναι εύκολο σέ μή ειδικούς χρήστες κομπιούτερ. Τό γράφω αυτό, διότι ανά πάσαν στιγμή  μπορεί νά εξαφανιστούν αυτά που έχω γράψει εδώ καί 20 σχεδόν χρόνια. Είμαι "σημαδεμένος" μέ ... δύο κίτρινες κάρτες.

Συνέπεια καί εγκράτεια ---- Kyprianos Christodoulides

Ο άνθρωπος που επιθυμεί νά είναι συνεπής καί εγκρατής πρός τήν πίστη, οφείλει νά είναι ολιγαρκής καί σέ αυτά που λέγει ή γράφει. Ενθυμούμενος τό : "Μη εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλά εν ολίγοις πολλά." ( : Λέγε πολλά αλλά με λίγα λόγια, Πυθαγόρας ο Σάμιος). Έχουμε, όμως, καί τό "εκ τής πολυλογίας δέν αποφεύγεται η αμαρτία" (Παροιμίαι. ι' 19).

 

Μέ αυτό τό σκεπτικό, αποφεύγω νά γίνομαι κουραστικός ή καί δυσνόητος, στόν αναγνώστη. Δέν αποκλείεται νά κάνω λάθος.

Κύριον Σταύρο Ασλανίδη (Σ. Α)

Αγαπητέ κύριε

Οι παρακάτω δύο σύνδεσμοι αφορούν σέ άρθρο δικό σας (1) καί σχόλιο τού γράφοντος. Ο έτερός δε σύνδεσμος (2) αφορά άρθρο Κ. Χ. καί σχόλιο Σ. Α.

1. https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/blog-post_17.html?m=1 

Σχόλιο (Ανώνυμος) Κυπριανός Χ. σέ άρθρο Σταύρου Ασλανίδη :

[ Ανώνυμος17 Μαΐου 2023 στις 5:04 μ.μ.. 

Κύριε Ασλανίδη, παρακολουθώ αυτά που γράφετε καί θέλω νά επισημάνω κάτι. Άν θυμάμαι καλά, έχετε γράψει ότι "ο Θεός δέν έχει όνομα". Στήν περίπτωση που έχω λάθος αγνοήσετε αυτό που ακολουθεί.


"5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι." (Ιν. ιζ')

Ο στίχος 6 δέν συμφωνεί μέ τό "ο Θεός δέν έχει όνομα". Ευχαριστώ. ]

2. https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/kyprianos-christodoulides.html?m=1

Σχόλιο Σταύρου Ασλανίδη σέ άρθρο Κυπριανός Χ.

Απάντηση Κυπριανός Χ.

Στόν σύνδεσμο 1. υπήρχε δικό μου σχόλιο (Ανώνυμος 17 Μαΐου 2023) τό οποίο, ίσως, δέν προσέξατε καί τό συμπλήρωσα μέ τό νεώτερο άρθρο στόν σύνδεσμο 2. Δική μου παράλειψη, ότι δέν αναφέρθηκα στό άρθρο σας τού συνδέσμου 1. Καί ακόμη, ότι παρέλειψα εκεί - δεσμός 2 - τήν γνωστή αντιγραφή-επικόλληση, ως απαραίτητο συμπλήρωμα τού δικού μου σχολίου  στό άρθρο σας ( : δεσμός 1). 

Αυτός είναι, ίσως, ο λόγος τού " κάπου έχασα τό νόημα ", όπως γράψατε. Άν υπάρχουν καί άλλα σημεία, θά σάς παρακαλούσα νά μού τά αναφέρετε.

Αληθώς Ανέστη Χριστός

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 37ΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ 9ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Επειδή πολλές φορές ο κ.Δ.Χ σε σχολεία του επικαλείται τον 37ο κανόνα της εν Λαοδικεία Συνόδου και προβαίνει σε αυθαίρετη ερμηνεία σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε το παρακάτω σημείωμα:

Ο 37ος κανόνας της Εν Λαοδικεία Συνόδου λέει: