ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ : Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ -- Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστ. Ἀθηνῶν

Οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἰσχυρίζονται, ὅτι, ὅπως διδάσκεται σήμερα, δὲν προσφέρει γνώσεις, ἀλλὰ «θρησκευτικὴ κατήχηση βιωματικοῦ χαρακτήρα» καὶ εἶναι συνεπῶς, «καθαρὰ ὁμολογιακό» καὶ μάλιστα «μονοφωνικό». Ὑποστηρίζουν δέ, συγκεκριμένα1, ὅτι ἱκανοποιεῖ ἐν πρώτοις τὴν στοχοθεσία τῆς Ἐκκλησίας, «ἡ ὁποία μέσῳ ἑνὸς κρατικοῦ μηχανισμοῦ μεταδίδει τὶς θρησκευτικές της πεποιθήσεις, ἀναζητώντας ἀκροατήριο» καὶ «κατὰ δεύτερον ἱκανοποιεῖ τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ τὴν θρησκεία... γιὰ τὸν κοινωνικὸ ἔλεγχο μέσω τῆς ἠθικοποίησης τῶν πολιτῶν του καὶ —τέλος— ἢ μήπως πρωτίστως; ἱκανοποιεῖ ἐπαγγελματικὰ μιὰ κοινωνικὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία προασπίζεται τὰ συλλογικὰ της συμφέροντα ἔναντι τοῦ συλλογικοῦ ἀγαθοῦ. Ποιὰ εἶναι ἡ λύση;» ἐρωτᾶ. Καὶ ἀπαντᾶ: «Κατάργηση τώρα». Ἐπὶ πλέον, ὁ ὁμολογιακὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος θεωρεῖται ἐπικίνδυνος, «δεδομένης τῆς μόνιμης ροπῆς τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν φονταμενταλισμὸ καὶ τὴν παραδοσιοκρατία». Πρόκειται γιὰ συνθηματολογία, φυσικά, προσδιοριζόμενη ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὶς στοχοθεσίες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ἀπάντηση ὅμως εἶναι, ὅτι ἡ θρησκεία δὲν ὁδηγεῖ στὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ ἡ πολιτικοποίηση καὶ χρήση της ἀπὸ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ὄχι μόνο στὸ Ἰσλάμ, μὲ τὴν «ρέμπελη» τρομοκρατία του, ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ, μὲ τὴν ἀναφορὰ σὲ «Ἱερὸ πόλεμο», ποὺ συνιστᾶ τὴν «νόμιμη» τρομοκρατία τῆς Νέας Τάξης.

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός 2 ον


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥO Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Τη Η΄ (8η) Νοεμβρίου, η Σύναξις των Αρχιστρατήγων ΜΙΧΑΗΛ και ΓΑΒΡΙΗΛ και των λοιπών Ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων.                                                                         

Εις την Σύναξιν των Εννέα Ταγμάτων, Χερουβίμ και Σεραφίμ, Θρόνων, Κυριοτήτων, Δυνάμεων και Εξουσιών, Αρχών, Αρχαγγέλων και Αγγέλων.                                               

Μιχαήλ ο ενδοξότατος και λαμπρότατος Ταξιάρχης των Ασωμάτων Δυνάμεων πολλάς και μεγάλας ευεργεσίας και χάριτας προσήνεγκεν εις το ανθρώπινον γένος, ως τούτο φαίνεται τόσον από την Παλαιάν Διαθήκην, όσον και από την νέαν Χάριν του Ευαγγελίου. Διότι αυτός εφάνη πρώτον εις τον Πατριάρχην Αβραάμ· έπειτα εις τον Λώτ, όταν ελύτρωσεν αυτόν μετά των θυγατέρων του από του θεοπέμπτου πυρός και της καταστροφής των Σοδόμων· μετά ταύτα εφάνη εις τον Πατριάρχην Ιακώβ, όταν ελύτρωσεν αυτόν από των φονικών χειρών του αδελφού του Ησαύ.

Τότε δεν προσεύχεσθε, όπως πρέπει, είπε ο Πατήρ.

Ένας Πατέρας της ερήμου, από τούς μεγάλους, ξεκίνησε μια μέρα να πάη στο όρος Σινά, για να επισκεφθή τούς Μοναχούς που ασκήτευαν εκεί επάνω. Στο δρόμο συνάντησε έναν απ’ αυτούς, κι’ ανέβαιναν σιγά - σιγά συζητώντας. 

- Βρισκόμαστε σε μεγάλη στενοχώρια, Αββά, είπε αναστενάζοντας ο Μοναχός. Έχει μήνες να βρέξη και μας έλειψε τελείως το νερό.

- Γιατί δεν παρακαλείτε τον Θεόν να σας στείλη βροχή; ρώτησε ο Γέροντας.

- Προσευχές και λιτανείες κάνομε κάθε μέρα, αλλά δεν εισακουόμεθα.

- Τότε δεν προσεύχεσθε, όπως πρέπει, είπε ο Πατήρ. Έλα, Αδελφέ, να κάνωμε μια προσευχή μαζί κι’ ελπίζω πως θα την δεχτή ο φιλεύσπλαγχνος Θεός. Στάθηκαν. Ο Άγιος Γέροντας σήκωσε τα χέρια του στον Ουρανό και έκαμε μια σύντομη, αλλά θερμή προσευχή στον Κύριο, να λυπηθή τα πλάσματά Του που υποφέρουν και να στείλη σ’ αυτά την ευεργετική βροχή Του. Δεν είχε προφθάσει να τελειώση, όταν πελώρια μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και άρχισε να βρέχη ραγδαία βροχή. Σαστισμένος ο Αδελφός από το θαύμα, που έγινε τόσο αστραπιαία μπροστά στα μάτια του, έμεινε πολλή ώρα σαν απολιθωμένος. Ύστερα έβαλε μετάνοια στον Αββά και με πολλήν ευλάβεια του φίλησε τα πόδια. Εκείνος πάλι αποφεύγοντας τον ανθρώπινο έπαινο, δεν συνέχισε την πορεία του, αλλά γύρισε πίσω στο κελλί του.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Ι.Μ. Μολίστης: Πρόγραμμα για τα Εισόδια της Παναγίας 20 & 21 Νοεμβρίου 2018 (χειροτονία διακόνου και μοναχική κουρά)


Ωμή λογοκρισία

Ποινικοποίηση της ελευθερίας του λόγου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Tο καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει ωμή λογοκρισία και ζητά πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης, ήτοι ανθελληνισμού και εθνομηδενισμού, από τους μαθητές των δημόσιων σχολείων.
Καθίσταται απαράδεκτη και λίαν έκνομη η συμπεριφορά της αποβολής των μαθητών στον Γέρακα, διότι τραγουδούσαν ομοθυμαδόν το τραγούδι το οποίο εγκωμίαζε την Μακεδονία ως «Μακεδονία ξακουστή, του Αλεξάνδρου η χώρα».

Καταρχήν, το άρθρο 16, παράγραφος 2 του ισχύοντος Συντάγματός μας αναφέρει τα εξής:
«Η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως, και τη διάπλαση σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Ωσαύτως, στην παράγραφο 2 του άρθρου 120 του Συντάγματός μας διαλαμβάνεται το εξής:

Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Περίεργο deal (συμφωνία) του Ιερώνυμου με Τσίπρα":

Για την Ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου άχνα δεν έβγαλαν αυτοί οι 8000. Τώρα που κινδυνεύουν να μην είναι στο ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ξεκινάνε γενικό ξεσηκωμό. Στο δε χωριό μου ο παπάς είχε καθιερώσει το τρισάγιο στο 5ευρω για να μην πω για ευχέλαια κλπ. Βγήκε και στα κανάλια και είδαμε και τον Πρόεδρο των Κληρικών Ελλάδος!!!! Που ήταν αυτός ο πρόεδρος όταν έγινε το Κολυμπάρι να αντιδράσει?? Σαν δε ντρέπονται. Αλλά έτσι είναι.....Τώρα θεία δίκη. Αφού διώξατε και λυπήσατε τον δεσπότη Χριστό με την μη αντίδρασή σας στα σχέδια του πονηρού τώρα ο πονηρός σας χτυπάει και από πάνω....300 με 400 ευρώ το πολύ θα σας τον πάνε και εσάς τον μισθό και θα σας λένε ότι και πολύ σας είναι και τότε ίσως κάποιοι ξυπνήσετε και καταλάβετε τα λάθη σας......

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Πολλοί χριστιανοὶ εἶναι ἐνοχλητικὰ τυπικοὶ στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅλα κατὰ συνθήκην. Ὁ χαιρετισμός, ἡ ὁμιλία, τὸ ἐνδιαφέρον του, ὁ ἀποχαιρετισμός. Οἱ ἐρωτήσεις χωρὶς πραγματικὴ ἔγνοια γιὰ τοὺς ἀδελφούς. Δὲν περιμένουν τὶς ἀπαντήσεις τους. Ρωτοῦν γιὰ νὰ ρωτοῦν καὶ ὄχι γιὰ νὰ μάθουν καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦν. Δὲν γίνονται μέτοχοι τῶν προβλημάτων τῶν ἀδελφῶν τους. Μάλιστα ἀποφεύγουν τὴν πληροφόρηση, γιὰ νὰ ἔχουν τὴ συνείδησή τους ἀναπαυμένη. Τὸ ἴδιο παρατηροῦμε καὶ σὲ πολλοὺς κληρικούς, ἀλλὰ καὶ ἐπισκόπους. Θέλουν νὰ εἶναι σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν πιστὸ λαό. Δὲν θέλουν νὰ συμφύρονται μὲ τοὺς πονεμένους, τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς δυστυχεῖς. Ἔχουν ἄλλα σοβαρότερα θέματα, ἰσχυρίζονται.

Άχρηστος η προπετωπίς του Συντάγματος, όταν όλα κατεδαφίζωνται -- Γράφει ο κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Τι να την κάνουμε αυτήν και μόνη την προμετωπίδα του Συντάγματός μας, η οποία παραμένει ως έχει, όπως εδήλωσε χθες ο πρωθυπουργός στο Αρχιεπίσκοπό μας, όταν «εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» δεν έχει μείνει τίποτε σχεδόν όρθιο σ’ αυτόν τον τόπο, που να μη έχη γκρεμισθή; Δεν είμαστε δε θεομπαίχτες ως πολιτικοί και υποκριταί ως εκκλησιαστικοί άνθρωποι, όταν εν ονόματι της… Αγίας Τριάδος ψηφίζουμε -χρόνια τώρα- ως βουλευτές και ανεχόμεθα ως Εκκλησία, την κατεδάφιση κάθε χριστιανικής αξίας;

Περίεργο deal (συμφωνία) του Ιερώνυμου με Τσίπρα

Η Ιεραρχία δέχθηκε να λαμβάνει ετησίως 200.000.000 για τη μισθοδοσία ιερέων που δεν θα θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι

Η Αριστερά του... Κυρίου είναι εδώ και βάζει με πρωτοφανή τρόπο «πλάτη» σε μια κυβέρνηση που επί τριάμισι χρόνια πολιτεύτηκε με ασέβεια στις θρησκευτικές παραδόσεις μέσα από μια μακρά σειρά αντιθρησκευτικών νομοσχεδίων. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος τα βρήκαν σε όλα χθες, και στις κοινές δηλώσεις που έκαναν στο Μέγαρο Μαξίμου ευθύς μετά την ολοκλήρωση της δίωρης συνάντησης που είχαν έκαναν λόγο για ιστορική συμφωνία, η οποία εν τέλει, πέραν της έμμεσης υποστήριξης από την πλευρά της Ιεραρχίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό επίπεδο, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για μεγάλες... ιερές μπίζνες. Παράλληλα, έπειτα από 79 χρόνια βρέθηκε κοινός τόπος, με αμοιβαία πάντα οφέλη, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την Ιεραρχία, στο θέμα της μισθοδοσίας των περίπου 10.000 ιερέων.

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Δελτίο Τύπου για την δολοφονία του Εθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα

Από χρονική απόσταση λίγων ημερών τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών επισημαίνουμε τα κάτωθι:
Ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και σε ένα τόπο-σύμβολο για την Ελλάδα της αντίστασης κατά των Ιταλών, τους Βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου, «έπεσε» εν έτει 2018 ένας σύγχρονος ήρωας χτυπημένος από τις ειδικές δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας!
Είναι πλέον πασίδηλο ότι τα κίνητρα της εκτέλεσής του όπως και της κατά έξι ώρες βαναυσότητας εναντίον των γονέων του είναι ΕΘΝΟΤΙΚΑ και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό εξαφάνισης του ελληνικού και ορθόδοξου στοιχείου στην Βόρειο Ήπειρο! Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν κάποιος τυχαίος!

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ …………!!!!!!!! -- ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούμε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ακυρώσουν στην Ιεραρχία τα προ καιρού συμφωνηθέντα Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού.
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ θα δώσει αγώνες για να παραμείνει ως συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, ως έχει, ως αντάλλαγμα για τα όσα έχει προσφέρει η Εκκλησία προς την πολιτεία.
Οι αντιδράσεις μας πρόκειται να είναι μαζικές και πρωτόγνωρες στην ελληνική ιστορία.
Ο απλός παπάς από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, από τα Επτάνησα μέχρι και τα Δωδεκάνησα θα ξεσηκωθεί και θα ταυτισθεί μαζί μας σε αγώνες όχι μόνο για τα εφημεριακά δίκαια αλλά και για την διατήρηση της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως μας. Άλλωστε, αυτός είναι που βάσταξε και βαστά μαζί με τους λαϊκούς αδελφούς μας, το βάρος της κρίσης και συνεχίζει την ολοπρόθυμη προσφορά του και τον συντονισμό πλήθους εθελοντικών δράσεων.
Ο καιρός του σιγάν έληξε για τους Κληρικούς. Είμαστε πλέον στον καιρό του λαλείν και του πράττειν.