Παρακράτος ο Ρουβίκωνας

Ο Ρουβίκωνας κάνει «επανάσταση» με τις πλάτες του κράτους. Αυτό είναι εν συντομία το καθηκοντολόγιο της τραμπουκικής οργάνωσης, που δεν έχει σταματήσει ούτε ημέρα να προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα αλλά και να υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. Φυσικά, μέσα σε όλα παραβιάζει και μια σειρά από διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας που δεν έχει κρύψει τη ροπή της στη βία και τη φιλική της διάθεση προς τρομοκράτες όπως ο Δημήτρης Κουφοντίνας. 
Χθες τα μέλη αυτής της οργάνωσης εισέβαλαν στην πρεσβεία της Βραζιλίας, ανέβηκαν στον τρίτο όροφο και πέταξαν μπογιές. Η αμέσως προηγούμενη πρεσβεία που είχε δεχτεί την απρόσκλητη επίσκεψη των φίλων του Κουφοντίνα ήταν εκείνη της Ελβετίας.

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 11ον


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΚΒ΄ (22α) Φεβρουαρίου, μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Ιερών ΛΕΙΨΑΝΩΝ Αγίων ΜΑΡΤΥΡΩΝ και ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019                              

Τα Ιερά Λείψανα ταύτα ευρέθησαν όταν ο αγιώτατος Πατριάρχης Θωμάς ήτο εις τον θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως. Ευρέθησαν δε πρώτον τα τίμια λείψανα Αγίων τινών Μαρτύρων κεκρυμμένα υπό την γην, τα οποία ανεκομίσθησαν αμέσως ευλαβώς τε και σεβασμίως υπό του Πατριάρχου Θωμά και του συρρεύσαντος πανταχόθεν λαού, πολλαί δε και διάφοροι ασθένειαι εθεραπεύθησαν τότε.

Από τον «Εὐεργετινὸ» (τόμ. Α΄):

Ἕνας Γέροντας διηγήθηκε ὅτι κάποτε κάποιος Μοναχός, ποὺ ἔμενε στὴν Αἴγυπτο, ἐβάδιζε στὸν δρόμο. Ὅταν βράδιασε, μπῆκε σὲ ἕνα τάφο γιὰ νὰ κοιμηθῆ, ἐπειδὴ ἔκανε κρύο. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ περνοῦσαν δύο δαίμονες καὶ λέγει ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον. 
-Βλέπεις τί θάρρος ἔχει αὐτὸς ὁ Μοναχός, ἀφοῦ καὶ σὲ τάφο ἀκόμη κοιμᾶται; Ἔλα ὅμως νὰ τὸν πειράξουμε. 
- Διατὶ νὰ τὸν πειράξουμε; ἀπάντησε ὁ ἄλλος· εἶναι δικός μας, ἀφοῦ κάνει τὰ θελήματά μας, τρώγει καὶ πίνει καὶ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους καὶ παραμελεῖ τὶς ἀκολουθίες του. Διατὶ λοιπὸν νὰ καθυστερήσουμε μὲ αὐτόν; Ἂς πᾶμε νὰ βασανίσουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς στενοχωροῦν καὶ μᾶς πολεμοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἄσκηση.

Οι τρεῖς διαθέσεις -- Του Ὁσίου Δωροθέου

"...ὑπάρχουν τρεῖς διαθέσεις, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Βασίλειος, μὲ τὶς ὁποῖες μποροῦμε νὰ εὐαρεστήσωμε στὸ Θεό. Δηλαδὴ ἤ εὐαρεστοῦμε διότι φοβώμαστε τὴν τιμωρία καὶ εἴμαστε στὴν κατάστασι τοῦ δούλου· ἤ ἐκτελοῦμε τὶς διαταγὲς γιὰ χάρι ὠφελείας μας, ἐπειδὴ ἐκδιώκομε τὰ κέρδη τῆς ἀμοιβῆς, καί κατὰ τοῦτο ὁμοιάζομε μὲ τοὺς μισθωτούς· ἤ κάνομε τὸ καλὸ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ καλὸ καί εἴμαστε στὴν κατάστασι τοῦ υἱοῦ. Διότι ὁ υἱός, ὅταν ἔλθη στὴν ἡλικία τῆς φρονήσεως, ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς του ὄχι διότι φοβεῖται μὴ δαρῆ οὔτε γιὰ νὰ λάβη μισθὸ ἀπό αὐτόν, ἄλλα διότι τὸν ἀγαπᾶ,

Τη ΚΑ΄ (21η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επισκόπου Αμάστριδος.

Γεώργιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος ψν΄ (750) υπό γονέων Θεοδοσίου και Μεγεθούς, καταγομένων εκ της Κρώμνης, πόλεως κειμένης περί την Αμάστριδα, εν τω Ευξείνω Πόντω. Επειδή δε οι γονείς του Αγίου τούτου έμενον άτεκνοι, παρεκάλουν τον Θεόν δια προσευχής και νηστείας να δώση εις αυτούς καρπόν κοιλίας, όπερ και έγινε· διότι δια θείας φωνής έμαθον και την σύλληψιν και το όνομα και το αξίωμα της Αρχιερωσύνης, το οποίον έμελλε να λάβη ο εξ αυτών μέλλων να γεννηθή υιός, κατά τον καιρόν του γήρατός των, ο Γεώργιος ούτος δηλαδή.

Διανύουμε μεσαίωνα του πνεύματος, η ύλη είναι κυρίαρχη σε όλα τα μέτωπα.

Ανώνυμος είπε...
Τι δε καταλαβαίνετε; Νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη; Όχι δεν είναι ελεύθερη, υπόδουλο κράτος, προτεκτοράτο, ούτε είναι κράτος, γιατί για να είναι κράτος θα πρέπει να πράττει τα του οίκου του ο λαός που το συνθέτει. Άλλο είναι το κράτος. Είναι το κράτος που πλέον δεν ελέγχεται, είναι πολυεθνικό, μια λερναία ύδρα με πολλά κεφάλια και ένα στόχο την εκδούλευσή όλων σε αυτήν. Πάει καιρός που οι άνθρωποι πολεμούσαν με τα ρόπαλα και με τα σπαθιά. Η τεχνολογία έκανε άλματα, οι δυό πόλεμοι που σάρωσαν την ανθρωπότητα το περασμένο αιώνα ήταν καταλυτικοί, δίδαξαν διπλά. Η πρώτη διδαχή, η εύλογη διδαχή, ποτέ ξανά, η άλλη διδαχή, η μακάβρια διδαχή, το πείραμα, τα ανεξάντλητα πειράματα επάνω στα έμψυχα, οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι διοπτριοφόροι δαιμονόπληκτοι επάνω σε ανθρώπινες ψυχές. Εργάστηκαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, μερόνυχτα ανάλωσαν χρόνο μελέτης της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης, και η τεχνολογία προσφέρει τη συνδρομή της. Διανύουμε μεσαίωνα του πνεύματος, η ύλη είναι κυρίαρχη σε όλα τα μέτωπα. Όταν σωπαίνει το πνεύμα μιλάει η ύλη, όταν φιμώνεται το πνεύμα η ύλη ως άλογο άτι χωρίς χαλινό ορμάει σε όλες τις εκφάνσεις της βιωτής. Τί δε καταλαβαίνετε; Ότι όλοι αυτοί δεν είναι ο καθρέφτης μας? Το είδωλό μας απεικονίζει.
21 Φεβρουαρίου 2019 - 12:27 π.μ.