Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (866):

«Ποιος δε θα κλείσει τα αυτιά του στο άκουσμα της υπερβολικής αυτής βλασφημίας (του filioque) η οποία εναντιώνεται στα Ευαγγέλια, αντιτάσσεται στις αγίες Συνόδους, απορρίπτει τους μακαρίους και Αγ. Πατέρες… Εναντίον όλων μαζί των προφητών, αποστόλων, ιεραρχών, μαρτύρων και αυτών των Δεσποτικών λόγων η βλάσφημη αυτή και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται… αυτούς τους απατεώνες και θεομάχους καταδικάσαμε με συνοδική και θεία ψήφο. Και δεν αποφανθήκαμε στηριζόμενοι στις δικές μας κρίσεις. Φέραμε στο φως και εκθέσαμε πάλι σε όλους την ορισμένη από τις μέχρι τώρα Συνόδους και τους αποστολικούς θεσμούς καταδίκη… Έτσι και αυτούς, αφού εμμένουν στην πολύμορφη πλάνη τους, τους αποκλείσαμε από κάθε χριστιανική κοινότητα… μόνη η κατά του Πνεύματος βλασφημία αρκεί να τους υποβάλλει σε μύρια αναθέματα … να αποκόψουμε από το σώμα της Εκκλησίας την γάγγραινα της βλασφημίας … να ξεριζώσουμε τα φύτρα της πονηρίας».

-------------------

Αυτά ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην θρονική εορτή του 1998:

«Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων» (!!!),

 

Θλίβεται κανείς και σπαράσσει μέχρι βαθέων, αναλογιζόμενος και μόνο την πατριαρχική ρήση, που θεωρεί τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι αγωνίσθηκαν εναντίον του Πάπα ως θύματα του Διαβόλου και αξίους της συγχωρήσεως και του ελέους του Θεού .
Αν όμως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και πλείστοι άλλοι πολέμιοι των αιρέσεων του Παπισμού, είναι όργανα και θύματα του Διαβόλου, πρέπει να τους διαγράψουμε από τις δέλτους των Αγίων, να καταργήσουμε τις εορτές και τις ακολουθίες, και αντί να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και την βοήθειά τους, να τους κάνουμε μνημόσυνα και τρισάγια, για να τους συγχωρήσει ο Θεός.

Που βαδίζουμε αλήθεια, οι σημερινοί Ορθόδοξοι;

Ο χριστιανός ο οποίος θέλει να είναι ευθύς απέναντι του Θεού, οφείλει να διερωτηθή: Μήπως υπηρετώ το κακώς εννοούμενο προσωπικόν μου συμφέρον και όχι αυτό που ορίζει η Εκκλησία μου; Μήπως υπηρετώ άθελά μου τις σκοτεινές δυνάμεις και όχι την αλήθεια; Απάντηση εις το ερώτημα αυτό θα μπορέση να πάρη, αν αφήση ελεύθερη τη συνείδησίν του να ομιλήση ανεπηρέαστη από το πάθος και την πλάνη, με βάσιν την αλήθειαν και τον Νόμον του Θεού. Νοείται άραγε ένας χριστιανός να ενεργή εις την ζωήν του με κριτήρια αντίθετα προς το Νόμον και τας εντολάς του Θεού, αντίθετα προς τας Παραδόσεις και τους Ιερούς Κανόνας που εστήριξαν δια μέσου των αιώνων την Πίστιν μας; Κενοί περιεχομένου λοιπόν είναι εις την εποχήν μας οι Ιεροί Κανόνες και Παραδόσεις της Εκκλησίας μας; Που βαδίζουμε αλήθεια, οι σημερινοί Ορθόδοξοι; Μήπως στήνεται ήδη ο τάπης δια την υποδοχήν του Αντιχρίστου; Μήπως επαληθεύονται εις τας ημέρας μας τα λόγια του Προφήτου: «Τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ίδωσι τοις οφθαλμοίς και νοήσωσι τη καρδία και επιστραφώσι και ιάσομαι αυτούς»; Θα αγνοήσουμε λοιπόν, αδελφοί αυτά που γίνονται από τους Οικουμενιστές, γεγονότα καταλυτικά της Πίστεώς μας, και δια της σιωπής και αδιαφορίας θα επιβραβεύσουμε την προδοσία της Πίστεώς μας;

Αναστολή λειτουργίας λόγω υγείας

 Το Ορθόδοξο ιστολόγιο   «Ορθόδοξη Φωνή»  αναστέλλει την λειτουργία του, «άχρι καιρού».

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

Προς τον κ. Αλέξιο Βρηώνη τον ΦΕΡΟΜΕΝΟ ως Μητροπολήτη Νικαίας Αθήναι

 Του Δημητρίου Ντάκου, Δάσος Χαϊδαριου

 Αθήναι 29/ Μαϊου / 2022

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

  Κατά την αγιοπατερική δε, διδασκαλία, η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ είναι η ενδεδειγμένη στάση του Χριστιανού [Ορθόδοξου] απέναντι στην όποια αίρεση που δύναται να εισχωρήσει στην Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Κοινός εορτασμός του Πάσχα από το 2025. (Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, γεροντάδες και τα κουτορνίθια για σχεδόν 100 χρόνια, μας επαναλάμβαναν : Το νέο ημερολόγιο δεν άλλαξε το Πασχάλιον...)

Nicaea and the date of Pascha

(OL) - The Orientale Lumen XXVI Conference will be held as a "virtual" conference in June 2022 on the theme of "Nicaea and the Date of Pascha/Easter."  Speakers will pre-record their lectures for viewing on YouTube in early June, and two 2-hour live, interactive panel discussions will be held on Wednesday, June 22 from 1:00 to 3:00 pm EDT, and on Thursday, June 23 from 10:00 am to 12:00 Noon EDT via Zoom video conference.  We will also offer archive lectures with other background video material. 

Speakers: 

His Beatitude Patriarch Emeritus Gregorios III

Melkite Greek Catholic Church of Antioch

Archbishop Job of Telmessos

Ecumenical Patriarchate of Constantinople, Geneva, Switzerland

Msgr. Paul McPartlan

The Catholic University of America, Washington, DC

Father John Behr

University of Aberdeen, Scotland

Father Hovsep Karapetyan

St. Mary Armenian Church, Washington, DC

Father Christiaan Kappes

SS. Cyril and Methodius Seminary, Pittsburgh, PA

Father John Erickson

Orthodox Church in America, Phoenix, AZ

Deacon Anthony Kotlar

Patronage of the Mother of God

Byzantine Catholic Church, Baltimore, MD 

Dr. Ines Murzaku

Seton Hall University, South Orange, NJ

The Aleppo Agreed Statement of the WCC

Pre-recorded Video by Jack Figel

Bishop John Michael Botean, Moderator

Romanian Catholic Diocese of St. George, Canton, OH

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

1. Όποιος ορθόδοξος έλληνας, που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, δεν επέστρεψε περισσότερον έλληνας και θερμότερος ορθόδοξος, σημαίνει ή ότι δεν αισθανότανε ως ελληνορθόδοξος ή ότι ούτε σκέφτηκε ορθά, ούτε αισθάνθηκε τη φρίκη ενός απέραντου τουρκικού νεκροταφείου, που τώρα αριθμεί δέκα εκατομμύρια πτώματα. Ναι, ένα φρικαλέο νεκροταφείον είναι ολόκληρο το τουρκικόν έθνος, στα μάτια ενός ορθοδόξου χριστιανού, που προεκτείνει το όμμα της ψυχής του πέραν από την εμβέλεια, που αγγίζει την Κωνσταντινούπολη και πέραν από τις αισθητές πραγματικότητες. Περισσότερα από πενήντα εκατομμύρια παιδιά του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! Αληθινή συμφορά, για αμέτρητα πεντάκις εκατομμύρια ανθρώπων, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, από τον έκτον αιώνα μέχρι σήμερα που, αντί να αναγεννηθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να λάμψουν με τη χάρη του βαπτίσματος, να αγιασθούν και να καταστούν «κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού», γεννώνται στο σκότος, ζουν στο ζόφο της αγνωσίας, χωρίς πνευματική ζωή, νεκρωμένα και πορεύονται για τα αιώνια κτηνώδη πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί! Κόλαση αφόρητη!…

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Κάπως έτσι ένοιωσα κι εγώ στην επίσκεψή μου στο ναό της καρδιάς μας. Ακούμπησα σε μια κολώνα, παρ΄ότι με εμπόδιζαν οι σκαλωσιές που είχαν εγκαταστήσει στο κέντρο του ναού, η ομορφιά και το μεγαλείο του απλωνόταν ενώπιόν μου. Η αλήθεια είναι ότι αναπάντεχα δάκρυα κύλισαν από τα μάτια μου, καθώς ταξίδευα με το νου μέσα στο χρόνο. Αφουγκραζόμουν κατανυκτικές ψαλμωδίες με γνώριμες λαλιές. Όταν ανέβηκα στον ανηφορικό διάδρομο στο γυναικονίτη τα ψηφιδωτά και η θέα του ήταν μοναδικά.

Για την επέτειο της Άλωσης

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=MHbOgtG0YhM

Οι «ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ» ερμηνεύουν τον Ύμνο «Ο Στρατηγός» ο οποίος είναι αφιερωμένος  στον θρύλο του Μαρμαρωμένου Βασιλιά και στην προαιώνια πρωτεύουσα του Ελληνισμού Κωνσταντινούπολη. Σε μια εποχή συνεχών προκλήσεων για τον Ελληνισμό, τραγούδια σαν τον «Στρατηγό» τονώνουν το αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και θυμίζουν σε όλους την ταυτότητα και την Ιστορία μας.  Μουσική: Άρτ Κυδωνάκης & Φώτης Μήλιος. Στίχοι: Κώστας Ξηρογιάννης. Ακολουθούν οι στίχοι:

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Με δυό φτερά μεγάλα κι ασπρογκρίζα
και πόθους που δε χάσανε τη ρίζα,
θαλασσοπούλι βγήκε στ' ανοιχτά...
Μ' Αιγαιοπελαγίτικο ''αέρα'',
στη Σμύρνη πάει να διώξει τη φοβέρα
και μήνυμα να γράψει ''Λευτεριά''...

Ο Στρατηγός θα σηκωθεί
κι από τη θήκη το σπαθί,
θα βγάλει πάλι κοφτερό,
γυαλιστερό κι αστραφτερό
και με αρχάγγελου εντολή
θα δώσει τη χαριστική βολή,
σε ανευλόγητους λαούς
και στης Ελλάδας τους εχθρούς...

Με δυό φτερά και κόντρα στη διχόνοια,
με όνειρα από γέρους και εγγόνια,
θαλασσοπούλι έστειλα πραματευτή....
Από το Κάβο Ντόρο ως την Πόλη
φωνάζει δυνατά ν' ακούσουν όλοι,
πως τ' άδικο ο Θεός δεν το ευλογεί...
Ο Στρατηγός θα σηκωθεί
κι από τη θήκη το σπαθί,
θα βγάλει πάλι κοφτερό,
γυαλιστερό κι αστραφτερό
και με αρχάγγελου εντολή
θα δώσει τη χαριστική βολή,
σε ανευλόγητους λαούς
και στης Ελλάδας τους εχθρούς...

Πηγή: https://erosellas.blogspot.com

Ευχαριστούμε για την ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ!

Εφόσον συζητάμε γιά θαυματοποιούς νεο-αγίους --- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Προλογικό τής ερήμου, πρώτο μέρος

- Γέροντα, έχεις ζήσει ποτέ κανένα θαύμα ;

- Πολλά

- Πείτε μας ένα

- 1) Γένεσις, κεφ. 2 : "7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν."

2) Κατά Ιωάννην, κεφ. θ' : "6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν 

οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων."

Βλέπεις εδώ καμία διάφορα μεταξύ τού Γένεσις, κεφ.2 καί Κατά Ιωάννην, κεφ. θ' ;

- Καί στά δύο, Γέροντα, βλέπω θαύμα.

Σχολιᾶστε πρίν τό κατεβάσουν! --- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Διεθνές Συνέδριο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – 30 χρόνια διακονίας»

27-5-2022 https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/ekklisia-tis-ellados/7092316_o-arhiepiskopos-sto-diethnes-synedrio-oikoymenikos-patriarhis

Ἰωάννης Λιάπης: «ἡμεῖς οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύοντες ... Αὐτῆς τῆς προσδοκίας, τῆς μυστικῆς χαρᾶς καὶ ἐλπίδος διαπρύσιος κῆρυξ καὶ ἀπόστολος τυγχάνει ὁ Παναγιώτατος, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς βαθείας Αὐτοῦ πίστεως, ἥτις «δι’ ἀγάπης ἐνεργεῖται» (Γαλ. 5, 6), καλεῖ «μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος» (Παρ. 9, 3) πάντα καλοπροαίρετον ἄνθρωπον εἰς τὴν σωστικὴν Κιβωτὸν τῆς Ἐκκλησίας, .. Ὡστόσον, «ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος» (Ἑβρ. 11, 32) περὶ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐτοῦ Διακονίας, τῶν κόπων καὶ μόχθων Αὐτοῦ διὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ».

Σχόλιον: Ἀντί τοῦ προφανοῦς αὐτοῦ πολλαπλοῦ ψεύδους, θά ἔπρεπε νά εἰπῇ: «ἡμεῖς οἱ μή πιστεύοντες εἰς Χριστὸν, ἀλλ' εἰς τόν Οἰκουμενισμόν, διαπρύσιος κῆρυξ καὶ ἀπόστολος τοῦ ὁποίου τυγχάνει ὁ αἱρεσιάρχης κ. Δημήτριος Ἀρχοντώνης, ὁ ὁποῖος καλεῖ πάντα κακοπροαίρετον ἄνθρωπον εἰς τὴν σιωνιστικὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ... ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ τῆς αἱρετικῆς αὐτοῦ διδασκαλίας, τῶν κόπων καὶ μόχθων αὐτοῦ διὰ τήν καταστροφήν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δόξαν τοῦ Διαβόλου».

Αναστολή λειτουργίας λόγω υγείας

Το Ορθόδοξο ιστολόγιο   «Ορθόδοξη Φωνή»  αναστέλλει την λειτουργία του, «άχρι καιρού».

Κάθε Πέμπτη ο  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑOY

-----------------------------------------------Ανώνυμος
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ, μια προσευχή για τον θανατοποινίτη αντώνιο (frank atwood, βαπτισμένος ορθόδοξος χριστιανός).
Βρίσκεται στις φυλακές της Αριζόνα και καταδικάστηκε για ένα έγκλημα που ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ( κατηγορείται ότι σκότωσε ένα 8χρονο κορίτσι).
Η εκτέλεσή του θα γίνει 8 Ιουνίου. Προσευχηθήτε για να αλλάξει η ποινή του ή να αθωωθεί.
ΥΓ. Επειδή τον βάφτισε ο αρχιμ. Παΐσιος ηγούμενος της Ι.Μ στην Αριζόνα του γέροντα Εφραίμ, να προσευχηθούν οι του νέου -αλλά και του παλαιού-
Οι "Γ.Ο.Χ." ας κάνουν ό,τι θέλουν αλλά και μια προσευχή από αυτούς πιστεύω ότι θα ωφελήσει...
Ψάξτε στο youtube σχετικά με αυτόν και πως γνωρίστηκε με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτην Λεμεσού πατέρα Αθανάσιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ!!

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΤΙ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΔΑΚΡΥΤΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ    

Εκ της Ευαγγελικής Σάλπιγγος Μακαρίου του εν Πάτμω.                                                                                                                   

Κλίνει φυσικά ο άνθρωπος εις το να λυπήται και να πονή εις τας δυστυχίας και συμφοράς των άλλων· ίσως διότι είναι κοιναί, ή διότι όλοι είμεθα εκ του αυτού φυράματος, ή διότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι βέβαιος, ότι εν τω βίω αυτού δεν θέλουσι φυτρώσει εις το ιδικόν του υποκείμενον αι άκανθαι των πόνων, τας οποίας βλέπει εις τους άλλους και δια τούτο λοιπόν δικαίω τω λόγω έκαστος λαμβάνει μίαν συμπάθειαν από την θεωρίαν των ασθενειών και πόνων του άλλου. Ως να είπωμεν, ποίος ήθελεν ευρεθή τόσον σκληρός εις την καρδίαν, τόσον θηριογνώμων εις την διάθεσιν, ώστε να μη συλλυπηθή και να μη συμπονέση σήμερον, ακούων από το ιερόν Ευαγγέλιον τους πολλούς εκείνους χρόνους, τους οποίους διήλθεν ο σημερινός παράλυτος κατάκοιτος, ως αναίσθητος λίθος επάνω εις ένα κράβατον;

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


 

Τη ΙΕ΄ (15η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΧΩΜΙΟΥ.

Παχώμιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος 290 εις την Θηβαϊδα της Αιγύπτου από γονείς ειδωλολάτρας, ως εκ των αχρήστων γεννάται το εύχρηστον, εκ των ακανθών το ρόδον και εκ των κακόσμων το ευωδέστατον. Υπετάσσετο λοιπόν ως παιδίον εις τους γονείς του και προσεκύνει εν αγνοία τα είδωλα. Ούτοι μετέβησαν ποτέ εις το ειδωλείον, ίνα προσφέρουν την μιαράν θυσίαν εις τους δαίμονας, έχοντες μετά των συνοδών των και τον Παχώμιον. Ως δε επλησίασεν εις το ανίερον ιερόν, εφώναξεν ο υπηρέτης των δαιμόνων, ως δαιμονιζόμενος, ειπών· «Διώξατε εκ του ναού τον εχθρόν των θεών». Άλλοτε πάλιν έδωσαν εις τον Παχώμιον και έπιεν αίμα από το σφάγιον της θυσίας, το οποίον και ήμεσεν, όπως διηγείτο όταν έγινε Μοναχός, συμπληρών και ταύτα· «Οι δαίμονες δεν έχουν το προορατικόν χάρισμα, αλλ’ ως πονηροί και δεινοί γνωρίζουσι το ήθος και την διάθεσιν του καθενός, από τας μικροτάτας πράξεις. Και όταν ίδωσι το άπλαστον της ψυχής και το μισοπόνηρον του ανθρώπου, ως πονηροί, προλέγουσι τι μέλλει τις να γίνη».

Όταν η απειλή πλασάρεται ανάποδα ως επιλογή --- Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

 Την 9η Μαΐου 2022 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που προβλήθηκε από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ANT1, έναν από τους πολλούς αργυρώνητους τηλεβραχίονες της υγειονομικής δικτατορίας, ο Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης δήλωσε τα εξής:

«Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί έχουν επιλέξει να μην εργάζονται. Γιατί το έχουν επιλέξει; Το έχουν επιλέξει προφανώς γιατί η Πολιτεία έφερε ένα μέτρο το οποίο τους έθεσε σε αναστολή αν δεν εμβολιάζονται».

Η δήλωση αυτή πιστοποιεί ότι ο νομικός Θ. Πλεύρης αφ’ ενός διαστρεβλώνει συνειδητά τις στοιχειώδεις αρχές του Δικαίου, αφ’ ετέρου βιάζει την κοινή λογική. Απ’ όποια πλευρά κι αν προσεγγίσουμε την ουσία της δήλωσής του, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί ένα αδιάψευστο πιστοποιητικό νομικού ολοκληρωτισμού.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἕν ἀκόμη Ἀριστούργημα τοῦ κ. Βαθιώτη! Τό προσυπογράφω ἐκθύμως! Ἄν καί εἶναι αὐτονόητα αὐτά πού γράφει, ἐν τούτοις τά θεωρῶ ἐξαιρετικῶς χρήσιμα, διότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΘΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ὁ Παραλογισμός καί ὁ Σατανισμός πού θέλουν νά ἐπιβάλουν οἱ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ Νεοταξῖται! Κρατῶ τό «διά ταῦτα» ὅσον ἀφορᾶ τόν σκοπόν τῶν συγχρόνων Νερώνων: «Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν επιτύχει να καθηλώσουν τον άνθρωπο στο επίπεδο του ζώου, που σκέπτεται μόνο τι θα πιει και τι θα φάει. Ακόμη χειρότερα: θα έχουν μεταμορφώσει τον άνθρωπο σε φίδι που σέρνεται κολλημένο στην γη. Έτσι, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού θα θυμίζει πλέον ένα αποκρουστικό ον, πλασμένο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν του Διαβόλου. Πόσο ανάποδος ο κόσμος της Νέας Τάξης Πραγμάτων, ο οποίος δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι δημιούργημα του σατανικού όφεως!»

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ μνείαν ποιούμεθα και το εις αυτόν εορτάζομεν θαύμα.                                             

Το θείον τούτο θαύμα της παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεραπείας του Παραλύτου εορτάζομεν κατά την παρούσαν Κυριακήν, διότι και ο Χριστός καθ’ ον χρόνον οι Εβραίοι εώρταζον την ιδικήν των Πεντηκοστήν, εις εκείνας τας ημέρας ετέλεσεν αυτό το παράδοξον θαύμα, καθώς το διηγείται ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πέμπτον κεφάλαιον του κατ’ αυτόν Ιερού Ευαγγελίου. Εν τω κεφαλαίω τούτω λέγει ο θείος Ιωάννης, ότι ο Κύριος αναβάς εις τα Ιεροσόλυμα κατά τας ημέρας της Πεντηκοστής, ήλθε πλησίον της κολυμβήθρας την οποίαν είχε κτίσει ο Σολομών και ήτις ευρίσκετο προς το μέρος της πύλης της ονομαζομένης προβατικής. Ούτως  ωνομάζετο η πύλη εκείνη ή εκ της ονομασίας της κολυμβήθρας ή η κολυμβήθρα εκ της ονομασίας της πύλης, ήτις πιθανόν να απεκλήθη προβατική, διότι εισήγον δι’ αυτής τα πρόβατα τα οποία κατά τον Νόμον προσέφερον εις θυσίαν.

OIΣΤΡΟΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ -- του π. Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ’ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση. Γι’ αυτό έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και λιγόστεψαν οι γάμοι.

O δικός μας βολικός Χριστιανισμός --- του Φώτη Κόντογλου

Hμείς κάναμε ένα δικό μας Xριστιανισμό, ένα βολικό, έναν ανθρωπινό και λογικό Xριστιανισμό, όπως λέγει ο μεγάλος Iεροεξεταστής του Nτοστογιέφσκη, γιατί ο Xριστιανισμός που δίδαξε ο Xριστός είναι ανεφάρμοστος, απάνθρωπος.

Eμείς, αντί ν’ ανέβουμε προς τον Xριστό, που λέγει “εγώ σαν υψωθώ, θα σας τραβήξω όλους προς εμένα”, τον κατεβάσαμε εκεί που βρισκόμαστε εμείς, και κάναμε ένα Xριστιανισμό σύμφωνο με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας, με τις κοσμικές φιλοδοξίες μας, και δώσαμε και στους αγίους τα προσόντα που εκτιμούμε και που θαυμάζει η υλοφροσύνη μας, τους κάναμε φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, επιστήμονες κ.λπ.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


 

Η σωτηριολογική σημασία της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού -- +Ανδρέου Θεοδώρου, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. α΄, 14).

Η σάρκωση του Λόγου αποτελεί το επίκεντρο της πίστεως μας. Έγινε, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου (Γαλ. δ΄, 4), δηλαδή ο «καιρός», που όρισε ο Πατήρ στο απειρόσοφο σχέδιο της «θείας περί τον ανθρωπον οικονομίας» του. Τότε έστειλε ο Πατήρ τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο, να γίνει άνθρωπος από γυναίκα, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την πτώση του στην αμαρτία. Ότι η θεία σάρκωση απέβλεπε στη σωτηρία του ανθρώπου αναφέρεται ρητά και στο ιερό Σύμβολο της πίστεως μας: «Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα». Μερικοί πιστεύουν ότι η σάρκωση του Λόγου θα γινόταν ούτως ή άλλως, και σε περίπτωση ακόμα, που δεν αμάρτανε ο άνθρωπος.  Η θεωρία αυτή, που είναι «θεολογούμενο», κάτι δηλαδή, που συζητιέται ελεύθερα στη θεολογία, δεν νομίζω ότι είναι σωστή.

ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ


 

Τη ΙΔ΄ (14η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ.

Θεράπων ο Άγιος Ιερομάρτυς είναι άγνωστον πόθεν κατήγετο, εκ ποίων γονέων εγεννήθη και κατά ποίους χρόνους ή ποίων ηγεμόνων και βασιλέων ωμολόγησε τον Χριστόν και έλαβε του Μαρτυρίου τον στέφανον. Διότι τα υπομνήματα της ζωής του εξηφανίσθησαν υπό του πανδαμάτορος χρόνου. Ότι δε ούτος ησπάσθη την ζωήν των Μοναχών, τούτο δηλούσιν αι άγιαι Εικόνες αυτού, εις τας οποίας ιστορείται ως Μοναχός. Ότι δε ο Άγιος εχρημάτισεν Επίσκοπος Κύπρου και ότι προσεφέρθη εις τον Χριστόν δι’ αίματος και ετελείωσεν αγώνα μαρτυρικόν, ταύτα παρελάβομεν εξ αρχαίας φήμης, η οποία, κατά παράδοσιν, έφθασε μέχρις ημών και τόσον μάλλον πιστεύομεν, ότι είναι ταύτα αληθή, καθ’ όσον τα εδιδάχθημεν δια ζώσης φωνής παρά των προγενεστέρων και καλώς γνωριζόντων ταύτα. Το δε τίμιον αυτού Λείψανον μετεφέρθη εις την Κωνσταντινούπολιν, όταν οι Αγαρηνοί εμελέτων να λεηλατήσωσι την Κύπρον. Διότι εφάνη ο Άγιος εις τους έχοντας το ιερόν αυτού Λείψανον και διέταξε τούτους να το μεταθέσωσιν εις Κωνσταντινούπολιν. Όθεν τώρα, εκεί όπου ευρίσκεται, αναβλύζει πάντοτε πηγάς θαυμάτων εις τους προστρέχοντας εις αυτό μετά πίστεως.

Εγχειρίδιον ασκητικής κακοδοξίας -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Διαβάσετε γιά νά δείτε καί νά μάθετε τί αστέρια θεολογίας, εκκλησιολογίας, ορθοδοξολογίας - όχι μόνο ασκητικής - έχουμε (Κυπριανός Χριστοδουλίδης). Τά γραφόμενα κ. Ρουμελιώτη μέ αντιγραφή καί επικόλληση.

- Ρουμελιώτης Δημήτριος

"Συνιστᾶ βλασφημία κατεναντίον τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ δίωξις τῶν ἐκείνων τῶν ὁμοδόξων κατά πάντα πρός τὸν  κοινόν προστάτην ἅγιον, ὑπό τοῦ ἑτεροδόξου πρός τόν προστάτην ἅγιον, ἕνεκα καί μόνον  τῆς ὁμοδοξίας τοῦ καταδιωκομένου πρός τόν ἐν λόγω κοινόν αὐτῶν προστάτην ἅγιον. 

Καί οὐχί τοσοῦτον  κακόν τοῦτον τό κακόν, τό  ὅμως κατανοητόν ἐν ἀνθρὠποις, ὅσον τό κακόν τό δηλοῦν τό ἀκατανόητον τοῦ θεωρουμένου, ὑπό των ἀδελφῶν αὐτῶν, ἐν τῆ μία καί ταυτῆ αὐλήν. 

Καί ἡ ἐπί ἀμετανοησίας ἀσυγχώρητος βαρυτέρα βλασφημία κατεναντίον τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔσται ἐκ τοῦ εἶναι ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ, κοινή πάντων τῶν ὁρθοδόξων, δόξα τοῦ αὐτῶν προστάτου ἁγίου, ἡ ἀναλλοίωτος  μία καί αὐτή δόξα , ἡ ἐξ ἀπαρχῆς τῶν πάντων καί ἄχρι τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τῆς φοβερᾶς.

Καρούλια ἁγίου Ὅρους, Μάρτιος 1982."

- Kyprianos Christodoulides: 

Κ.Αρβανίτης: «Η κοροϊδία που δέχθηκαν οι εμβολιασμένοι αποκαλύπτεται μεγαλοπρεπώς – Ιδού ΤΑ στοιχεία του ΕΟΔΥ»

Η ανάρτηση του Κ.Αρβανίτη:

«ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ.
Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ.
(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)

Οχι μόνο δεν νοσούν ελαφρύτερα, όπως τους υποσχέθηκαν με τις 2 δόσεις (και τους το ξανα-υποσχέθηκαν με την 3η δόση), αλλά αντίθετα κιόλας!

Τα ποσοστά τους μεταξύ των διασωληνωμένων αυξάνουν ραγδαία!
Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί επικαιροποίηση μιας προηγούμενης, με ημερομηνία 1η Απριλίου (που ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν ήταν Πρωταπριλιάτικο αστείο).

Εδώ το λινκ, για όποιον δεν την είχε διαβάσει.

π. Γεώργιος Μεταλληνός - Ἡ ὀρθὴ «Χριστολογία» ἐξασφαλίζει τὴ σωτηρία

Τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Μαθητές Του «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (Ματθ. 16, 16) ἔθεσε ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Ἂν τὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν ἀπαντηθεῖ ὀρθά, στὰ ὅρια δηλαδὴ τῆς αὐθεντικῆς «Χριστολογίας», δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γιὰ τὸν ἄνθρωπο δυνατότητα σωτηρίας.

Συχνὰ δὲ πλαστογραφεῖται τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ «χριστολογικὲς» αἱρέσεις προσφέρουν ἕνα ἀνύπαρκτο Χριστό, τελείως ἄσχετο μὲ Ἐκεῖνον ποὺ σαρκώθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας: Δοκητισμός, Ἀρειανισμός, Νεστοριανισμός, Μονοφυσιτισμός, Μονοθελητισμός, Μονοενεργητισμός, ὡς τὶς σημερινὲς πλαστογραφίες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, τῶν Σαηεντολόγων κ.ἄ. Ὁ ὑποθετικὰ ἀποδεκτὸς Χριστὸς δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ τῆς πλάνης καὶ μεταφυσικῆς φαντασίας.

«Τιμή Αγίου, μίμησις Αγίου». --- Τη ΙΓ΄ (13η) Μαϊου, οι Άγιοι Οσιομάρτυρες Ιβηρίται ΜΟΝΑΧΟΙ οι τους Λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα φημί Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, εν τη θαλάσση βληθέντες, τελειούνται.

Ιβηρίται οι Όσιοι και Μάρτυρες ούτοι Πατέρες ηγωνίζοντο ασκητικώς εν τη Ιερά Μονή των Ιβήρων εν έτει ασπ΄ (1280), ότε ο βασιλεύς Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος (1259 – 1289), ο Αζυμίτης και ο Πατριάρχης Ιωάννης ΙΑ΄ ο Βέκκος (1275 – 1282), οι Λατινόφρονες, περιήρχοντο τα διάφορα Μοναστήρια του Αγίου Όρους δια να πείσουν τους Μοναχούς να ακολουθήσουν την πλάνην των. Επειδή δε τούτους από παντού απέπεμπον, διότι ουδόλως επείθοντο οι Μοναχοί να ασπασθούν τα δόγματα των Λατίνων, δια τούτο πολλά δεινά επεσώρευσαν οι δείλαιοι εις το Άγιον Όρος και πολλούς Μοναχούς εβασάνισαν και απέκτειναν. Τους Λατινόφρονας τούτους, ελθόντας και εις την Ιεράν Μονήν των Ιβήρων, θείω ζήλω δια την Αγίαν Ορθοδοξίαν κινούμενοι, οι εν τη Μονή ενασκούμενοι Πατέρες δεν τους εδέχθησαν. Όθεν εκείνοι μένεα πνέοντες διέταξαν να συλληφθούν άπαντες. Τότε τους μεν καταγομένους εκ των μερών της Ιταλίας εκράτησαν ως σκλάβους, τους δε λοιπούς ανεβίβασαν εις το πλοίον της Μονής και αφού τους εξήγαγον του λιμένος τους παρέδωκαν εις τον βυθόν της θαλάσσης ομού με το πλοίον και ούτως έλαβον οι μακάριοι τον στέφανον του Μαρτυρίου.

Αναστάσεως Ημέρα --- Ύμνοι του Πεντηκοσταρίου


 

Τη ΙΓ΄ (13η) Μαϊου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ.

Γλυκερία η Αγία Μάρτυς του Χριστού ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αντωνίνου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ρλη΄ -  ρξα΄ (138 – 161) και Σαβίνου του ηγεμόνος, ευρισκομένη εις την Τραϊανούπολιν, την κειμένην εις την παραθαλασσίαν του Αδριατικού κόλπου, Τράνι κοινώς λεγομένην. Όταν δε ποτε εθυσίαζεν ο ηγεμών εις τα είδωλα, η Αγία Γλυκερία, χαράξασα επί του μετώπου της το σημείον του Τιμίου Σταυρού, προσήλθεν εις τον ηγεμόνα, κηρύττουσα και ονομάζουσα εαυτήν Χριστιανήν και δούλην Χριστού. Τότε ο ηγεμών προσεκάλεσεν αυτήν να θυσιάση εις τα είδωλα, η δε Αγία, εισελθούσα εν τω ναώ των ειδώλων και προσευχηθείσα εις τον Χριστόν, εκρήμνισε το είδωλον του Διός και κατασυνέτριψεν αυτό.

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης γράφει:

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       

Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...  Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

ΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ;;; Βίντεο-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ για τον… COVID 19

 

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ διεθνής Σατανισμός κατεσκεύασεν ἐργαστηριακῶς καί ἀπηλευθέρωσε τόν COVID-19. Νά θυμηθοῦμε τό βιβλίον μέ τίτλον "Eyes of Darkness," εἰς τό ὁποῖον ἀπό τό μακρυνόν 1981 «προφητεύεται» ὅτι τό 2020 θά ἐμφανισθῇ μία πανδημία; Νά θυμηθοῦμε τό Συνέδριον τοῦ Σεπτεμβρίου 2019 εἰς τήν Γερμανίαν μέ θέμα πῶς νά πείθωνται οἱ ἄνθρωποι νά ἐμβολιάζωνται; Αὐτά πού ἔχουμε βιώσει ἀπό τόν Μάρτιον 2020 καί ἐντεῦθεν ἦσαν ἁπλῶς μία πρόβα τῶν Νεοταξιτῶν (=Σατανιστῶν) πῶς νά μειώσουν τόν πληθυσμόν καί νά ὑποτάξουν ὅσους ἀπομείνουν. Φοβοῦμαι ὅτι τά χειρότερα εἶναι μπροστά μας, καθότι οἱ ἐν ἀποστασίᾳ λαοί τούς ἰδίους Σατανιστάς ψηφίζουν, ἀνέχονται δέ ὡς ... πνευματικούς ἡγέτας τούς ρασοφόρους (μέ λευκά ἤ μαῦρα ράσα) Σατανιστάς!

Ανησυχητική πολύ είναι η υπερβολική θνησιμότητα στον Καναδά!

Η Καναδή επενδυτής Kelly Brown έχει ερευνήσει την υπερβολική θνησιμότητα στον Καναδά και είναι σοκαρισμένη. Μιλάει για μια ανησυχητική αύξηση της υπερβολικής θνησιμότητας στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 44 ετών, είπε ο επενδυτής Edward Dowd, πρώην διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη BlackRock, στο Infowars.

Μετά τις εντολές εμβολιασμού, η αύξηση των υπερβολικών ποσοστών θνησιμότητας επιταχύνθηκε, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Ντάουντ. Στις επαρχίες της Αλμπέρτα και της Βρετανικής Κολομβίας, η υπερβολική θνησιμότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν ήταν μικρότερη από 70 τοις εκατό το 2021. «Αυτό είναι το πραγματικό «τσουνάμι θανάτου»», είπε ο Μπράουν.

Ο κόσμος έχει αρχίσει να αναρωτιέται τι συμβαίνει στον Καναδά. «Είναι φρικτό», είπε ο Ντάουντ. «Γιατί οι νέοι πεθαίνουν;»

----------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τρομακτική εἴδησις, ἄν καί ἦτο ἀναμενομένη.

Ο "Ποιμένας" αναγνωρίζει ότι ευρισκόμεθα σε λάθος δρόμο, το ποίμνιο δυστυχώς όχι....

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες! Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;  Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;  Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;  Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του; Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Η έσχατη βία· ο θάνατος! --- Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κορναράκης

Η δαιμονική βία, στην προσπάθειά της να περάσει στο πνεύμα του αδαμικού ζεύγους, ως εξαιρετικά συμφέρουσα, την ιδέα της παραβάσεως της εντολής του Θεού, διαβεβαίωσε το ζεύγος αυτό, απατηλά και υποκριτικά, ότι, τρώγοντας από τον καρπό τού απαγορευμένου δένδρου, δεν επρόκειτο, σε καμμιά περίπτωση, να πραγματοποιηθεί αυτό που ο Θεός τους είχε προαναγγείλει, ότι δηλ. θα πεθάνουν·

 «Ου θανάτω αποθανείσθε»! Διαβεβαίωσε η βία αυτή το αδαμικό ζεύγος!

 Ο Θεός πράγματι είχε προαναγγείλει και είχε ξεκαθαρίσει τήν πορεία των πραγμάτων στην περίπτωση, που το αδαμικό ζεύγος θα διάλεγε ως τρόπο υπαρξιακής του καταξιώσεως την αθέτηση της εντολής του· «ή δ’ αν ημέρα φάγητε απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε» .

 Ο διάβολος, ενεργώντας αντίθετα προς την διαβεβαίωση αυτή του Θεού, έπεισε τον Αδάμ και την Εύα, ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν, εάν επιλέξουν τη βρώση τού απαγορευμένου καρπού ως πλήρωση και ικανοποίηση της προσωπικής τους επιθυμίας να γίνουν θεοί εδώ και τώρα!

 «Ου θανάτω αποθανείσθε!» Δεν θα πεθάνετε!

Του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ τα λοιπά του Βίου, υπό Πολυβίου Επισκόπου πόλεως Ρινοκούρων.

Ας είναι δεδοξασμένος ο Παντοκράτωρ Θεός, όστις δίδει εις ημάς την ζωήν και δοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν, ως λέγει ο Δαβίδ (Ψαλμ. ιδ:4). Κατ’ εκείνον τον καιρόν, ο Όσιος Πατήρ Ιωάννης, ο μαθητής του Αγίου Επιφανίου, συνέβη να προσβληθή υπό βαρυτάτης νόσου και κειτόμενος επί της κλίνης προσεκάλεσεν εμέ και μου είπεν· «Επειδή ο Άγιος δεν θέλει να γράφωνται τα θαυμάσια, τα οποία ο Θεός τελεί δια μέσου αυτού, δια τούτο συ, τέκνον Πολύβιε, παράλαβε τα χειρόγραφα ταύτα εις τα οποία έχω γεγραμμένα τα κατορθώματα, τα οποία είδον τελούμενα υπό του Αγίου μέχρι σήμερον, χωρίς να πληροφορηθή τούτο, και γράψον και συ τα άλλα όσα θέλει τελέσει από της σήμερον και εις το εξής. Διότι ο Θεός θα προσθέση εις τον Άγιον χρόνους ζωής. Πρόσεξον λοιπόν να μη αμελήσης, διότι εγώ, υπό Θεού κινούμενος, έγραφον ταύτα. Αλλ’ επειδή ήδη αποθνήσκω, συνέχισον συ». Μετ’ ολίγον μοι είπε· «Κάλεσόν μοι τον Όσιον Πατέρα ημών Επιφάνιον».

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος διακρίθηκε γιὰ τὴν σταθερή του πίστη, διακήρυξε καὶ ὑποστήριξε σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Διαπνεόταν ἀπ᾽ τὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀνεδείχθη κανόνας πίστεως, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξε μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ μας προσφέροντας ἀγάπη στοὺς συνανθρώπους μας,  Ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε περγαμηνὲς σπουδῶν, δὲν ἦταν ἀπόφοιτος Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς, δὲν εἶχε μεταπτυχιακά, δὲν εἶχε τὴν κοσμικὴ σοφία τῆς ἐποχῆς, εἶχε ὅμως μέσα του τὴν ζέση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τὴν δύναμη νὰ ὑποστηρίξει τὴν πίστη! Ἔτσι ἀναδείχθηκε Κανόνας Πίστεως, τηρητὴς ἐπακριβῶς τῆς πίστεώς του.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πως, Κύριε, κατεδέξω τὰ φρικώδη πάθη Σου καὶ οὐκ ἀπέστειλας μίαν λεγεῶνα ρομφαιοφόρων ἀγγέλων κατὰ τῶν βασανιστῶν Σου; Πῶς ἐδέξω τὸ ὑποκριτικὸν πραιτώριον; Πῶς ὑπέμεινας, Κύριε, τοὺς ἐμπτυσμούς, τοὺς κολαφισμούς, τὰς μαστιγώσεις, τὰς ὕβρεις, τὴν γύμνωσιν τοῦ ἀχράντου σώματός Σου, τὴν κοκκίνην χλαμύδα, τὸν χλευαστικὸν κάλαμον; Πῶς δὲν ἀπέρριψας τὸν στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, τοῦ ὁποίου αἱ ἀκίδες προεκάλουν τὰς αἱματώσεις εἰς τὸ θεῖον Σου πρόσωπον; Σὺ Κύριε, ὁ Βασιλεὺς τῶν Οὐρανῶν; Πῶς ὡμοιώθης τῷ «Βασιλεῖ τῶν Ἰουδαίων»; Σὺ Κύριε, ὁ ἔχων τὸ ἄμετρον ἔλεος, τοὺς λεπρούς μας ἐθεράπευσας, τοὺς παραλυτικούς μας ἀνήγειρας, εἰς τοὺς τυφλούς μας ἔδωκας τὴν ἀνάβλεψιν, τοὺς τεθνεῶτας μας ἀνέστησας, γνώστης ὢν τοῦ ἑτοιμαζομένου φρικώδους θανάτου Σου. Ὑπέστης, Χριστέ μου, τὸ ἀηδὲς καὶ προδοτικὸν φίλημα τοῦ Ἰούδα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ΥΜΝΟΙ


 

Τη ΙΒ΄ (12η) Μαϊου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Επισκόπου Κύπρου.

Επιφάνιος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, εγεννήθη περί το έτος 310 εις το χωρίον της Παλαιστίνης Βησανδούκη, απέχον της Ελευθεροπόλεως περί τα τρία μίλια. Οι γονείς του ήσαν Εβραίοι, και ο μεν πατήρ αυτού ήτο γεωργός το επάγγελμα, η δε μήτηρ του κατειργάζετο λινάρι. Ούτοι είχον δύο τέκνα, τον Επιφάνιον και μίαν θυγατέρα, ονομαζομένην Καλλίτροπον. Συνέβη δε να αποθάνη ο πατήρ του Επιφανίου, ότε ούτος ήτο εισέτι μικρός, έως δέκα ετών, έμεινε δε με την μητέρα του και την αδελφήν του, ευρισκόμενοι εις στενοχωρίαν μεγάλην, ως μη έχοντες τα προς το ζην απαραίτητα. Επειδή δε είχον δια τας ανάγκας των εν υποζύγιον άτακτον, είπεν η μήτηρ αυτού προς τον Επιφάνιον· «Λάβε, τέκνον μου, το υποζύγιον και ύπαγε εις την πανήγυριν να το πωλήσης, δια να αγοράσωμεν τα αναγκαιούντα εις ημάς τρόφιμα». Ο δε Επιφάνιος, δυσκολευόμενος ένεκεν της αταξίας του ζώου, απεκρίθη εις την μητέρα του:

Σέ προσφάτως αγιοκαταταχθέντα γέροντα Μοναχό -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

Ο τρισάγιος Θεός ημών άνθρωπον έπλασε. Αυτό μή τό ξεχνάμε, ότι η προσδοκία μας είναι "εις ανάστασιν νεκρών " (ανθρώπων) καί όχι τετράποδων (ζώων). 

Είναι απαράδεκτο ένας γέροντας - ανακηρυχθείς προσφάτως "άγιος" - νά αγνοεί στοιχειώδεις δογματικές αρχές τής Πίστεως. Δέν είναι μόνο η αθανασία τής ψυχής, είναι καί η αφθαρσία τού σώματος. 

Ανοησίες τύπου "άς ήμουν τό γαϊδουράκι", "άς είμαι ένα λουλουδάκι στόν κήπο τού Παραδείσου", "άς είμαι ένα δεντράκι" κλπ. άλλα ανόητα, που απηχούν προτεσταντικές ή άλλες δοξασίες, εξυπηρετούν μόνο τήν θεολογική ημιμάθεια σκοπίμως ακατηχήτων ανθρώπων ότι "7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν"(Γένεσις 2). 

Υστερόγραφο.

 Καί μή τολμήσει νά επικαλεσθεί κανείς, επιχείρημα τύπου "πόσο ταπεινός ήταν ο γέροντας !". Διότι υπάρχει ακόμη ένα τρανταχτό εδάφιο τής Καινής Διαθήκης (Μκ. η' 36).

Δέν γράφω περισσότερα ... .

--------------------------

 Ο/Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ-Ι.Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είπε...

Αδελφέ Κυπριανέ, Κύριε Χριστοδουλίδη, εδώ ξεκάθαρα γίνεται συνυποδηλωτική(μεταφορική) χρήση της γλώσσας. Αυτό δείχνει και την ταπεινότητα(διότι είτε σας αρέσει είτε όχι ο Άγιος αυτός ήταν και είναι ταπεινός) αλλά επίσης δείχνει και το πόσο υποβαθμούσε κ απαξίωνε, ελεεινολογούσε και Ελαχιστοποιούσε τον εαυτό του(δηλαδή να είναι τελευταίος για να είναι πρώτος δεν λέει η κ.δ;" Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι"). Θα ήθελα να μάθω εσείς σε ποιο εδάφιο της Κ.Δ αναφέρεστε και να σας πω ότι τον Άγιο δεν τον φτάνετε στο μικρό του δαχτυλάκι...
Φιλικά με την εν χριστώ αγάπη και εκτίμηση διάπυρος προς Κύριον ευχέτης
Ι.Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

-----------------

Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Φιλικά, μέ τήν εν Χριστώ αγάπη" εκ μέρους μου, σάς απαντώ ότι α) μεταξύ ταπεινότητας καί ταπεινολογίας, η απόσταση δέν είναι μεγάλη καί δέν συνάδει (η ταπεινολογία) μέ φρόνημα θεολογικό ενός αγίου. β) Ατυχής είναι ο παραλληλισμός, που δώσετε μέ τό παράδειγμα τού "όποιος θέλει νά είναι πρώτος, " έστε πάντων έσχατος ". Απευθύνεται σέ ανθρώπους. Καί γ) όσον αφορά στόν Ευαγγελιστή καί στό κεφάλαιο, που παραπέμπω - βλέπε ανάρτηση - είναι τό Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 8, στίχος 36.
Σάς ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη

-----------------------

Ο/Η Άναξ είπε...

Εντάξει, κ. Ιωαννίδη, εδώ υπερβάλει ο Κυπριανός(άλλο εννοούσε ο άγιος Παΐσιος).
Τι απάντηση μπορείς να δώσεις για την αίρεση που κήρυξε για τα εσχάρα χρόνια("μετά την έλευση του Αντιχρίστου και την σφαλιάρα που θα φάει από τον Κύριο, όλοι οι άνθρωποι θα πιστέψουν στον Χριστό);

Ομιλεί ο Σατανάς : Όλα επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων

Η δύναμις του Σατανά έγκειται εις αυτήν την φωτοφάνειάν του, εις τας περί αγάπης Θεού και του πλησίον θεωρίας του, εις τα δάκρυά του υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού! Εις τας τάσεις δημιουργίας μιας «νέας και υγιούς τάξεως πραγμάτων», εις τον πόθον της άρσεως του «σατανικού» σχίσματος των Εκκλησιών, εις το ενδιαφέρον δια την αναπροσαρμογήν του Ευαγγελίου εις τα σύγχρονα δεδομένα, εις την αναψηλάφησιν θεολογικών, ηθικών και Εκκλησιαστικών θεμάτων, διότι ναι μεν – ομιλεί ο Σατανάς – οι άγιοι Πατέρες ορθώς εδογμάτισαν, αλλά η πρόοδος του κόσμου, αι ανάγκαι της νέας κοινωνίας, η ύψωσις της διανοητικής στάθμης των ανθρώπων, η ασύλληπτος εξέλιξις του τεχνικού πολιτισμού, όλα ταύτα, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλουν την επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας επί συγχρονισμένων βάσεων…. 

T.Callender: «Σε όλους τους εμβολιασμένους δόθηκε κάποιου βαθμού AIDS»

 Μιλά για γενοκτονία ο δικηγόρος T.Callender

Ένας από τους δικηγόρους που έχουν πρωτοστατήσει στη μάχη που γίνεται στις ΗΠΑ κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών, ο Todd Callender, σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστήριξε ότι στους εμβολιασμένους δόθηκε κάποιου βαθμού AIDS.

O T.Callender συμμετέχει στην αγωγή κατά του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με αντικείμενο τους εμβολιασμούς και έκανε λόγο για γενοκτονία.

«Σε όλους τους εμβολιασμένους δόθηκε κάποιου βαθμού AIDS… Υπάρχει νοσηρότητα και θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία. Αυτό σημαίνει πως κάτι που αφορά όλο το σώμα έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.

Συνεπώς, θα δείτε μια μη-φυσιολογική αύξηση στους καρκίνους από κάθε αιτιολογία, στα καρδιολογικά προβλήματα, στα προβλήματα φλεγμονών, στις θρομβώσεις.

Όταν τα βλέπετε όλα αυτά να ανέρχονται κατά εκατοντάδες επί τις % σε μια τάξη ανθρώπων που είναι σωματικά σε φόρμα από 18 έως 45 ετών, δηλαδή στους στρατιωτικούς, υπάρχει μονάχα μια αιτία γι’ αυτό.

Και αυτή είναι η καταστροφή του ανοσοποιητικού τους συστήματος! Συνεπώς, αυτό είναι το προκαλούμενο απ’ το εμβόλιο σύνδρομο αυτοάνοσης ανοσοανεπάρκειας.

Συνεπώς, η σύντομη απάντηση σ’ όλο αυτό το πράγμα είναι ότι σ’ όλους τους εμβολιασμένους δόθηκε κάποια μορφή ή κάποιος βαθμός AIDS, συνδρόμου αυτοάνοσης ανοσοανεπάρκειας».

-----------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Αὐτό τό ἔχω ἀκούσει καί ἀπό κορυφαίους ἰατρούς. Ἡ θέσις τῶν Ἐγκληματιῶν Μητσοτάκη, Πλεύρη, Τσιόδρα κ.ἄ. εἶναι εἰς τήν φυλακήν!

Προβληματισμός ἀπό τό κείμενο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου.

Σεβασμιώτατε κ. Σωτήριε, στήν γκύκλιό σας μέ τίτλο: Encyclical of Archbishop Sotirios for the Nativity of Christ 2021  -  Χριστούγεννα 2021, μέ προβλημάτισε ξής πρότασή σας: « κκλησία µας στόν Καναδά δέν ξεφεύγει πό τήν ληθινή µας πίστη». πειδή γώ, πως καί ο περισσότεροι λληνορθόδοξοι πού κκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή, εμαστε λιγογράμματοι σς παρακαλ νά μέ διορθώσετε ν κάνω λάθος στά κάτωθι : 

---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, Χριστός Ἀνέστη!

Ὡραῖα τοῦ τά «ψάλλεις» τοῦ κ. Σωτηρίου! Ὡστόσον, μήν περιμένεις τίποτε καλόν ἀπό αὐτούς! Εἶναι Προδόται τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἄν λέγουν κάτι καλόν, τό κάμνουν γιά νά ἐξαπατήσουν καί κοιμίσουν τούς Ὀρθοδόξους. Ἄς ὄψονται κάτι ψευτο-αγωνισταί, πού ἀφενός μέν γράφουν περισπούδαστα κείμενα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφετέρου δέ κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς, πλανῶντες καί πλανώμενοι ὅτι δῆθεν ἡ αποτείχισις συνιστᾶ σχίσμα! Ἔχετε ἕνα τέτοιον στόν Καναδᾶν, νομίζω Χρῆστος Λιβανός λέγεται. Δυστυχῶς, ἀκόμη καί ὁ μακαριστός Ν. Σωτηρόπουλος ἀπό τό αὐτό φρόνημα ἐνεφορεῖτο.