Η προτροπή της Παρθένου -- Του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτ. Καθηγητού του Α.Π.Θ.

Ώρα μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Τα μάτια τα σάρκινα των μαθητών μπαίνουν στην πνευματική διάσταση κι ατενίζουν το άκτιστο φως. Εκεί στο υψηλό όρος όπου τους είχε ανεβάσει ο Ιησούς Χριστός και «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών», οι τρεις απόστολοι (Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης) γίνονται θεαταί και μάρτυρες του υπερκοσμίου, «επόπται της θεότητος» και «κοινωνοί της θείας φύσεως». Βλέπουν την ουράνια δόξα σ΄ όλη τη λάμψη και το μεγαλείο της! Κλήση και πρόκληση ιερή, για τον κάθε άνθρωπο—και για τη δική σου ψυχή, αδελφέ μου--, η ενόραση του Θεού, η κοινωνία μαζί Του· αυτή η άγια συντροφιά, που διώχνει τη μοναξιά, νικά το φόβο και εμπνέει, για τα μεγάλα και υψηλά στη ζωή. Ρωτάς πως θα την επιτύχεις;

Θεός, Επιστήμη, Άνθρωπος --- Kyprianos Christodoulides

1. 

https://docs.google.com/document/d/1KLqgpr0CpsISf6GkMVIZ8ugObAMzbeKD/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

2.

https://docs.google.com/document/d/1_2GVt5gtjQLJ2P_gybwK-FkgiC5FCFze/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

3.

https://docs.google.com/document/d/1hGO7ur16FOi1qT6l76uvNxVHstQLKPoG/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true