Ἐσπευσμένα προεκλογικὰ ἐγκαίνια τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους!

Η ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ μαρξίζουσα κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πρὶν παραδώσει τὴν ἐξουσία φρόντισε νὰ κλείσει ὅλες τὶς «ἐκκρεμότητές» της, σχετικὰ μὲ τὴν κατεδάφιση τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς μας. Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν καὶ τὰ (ἐσπευσμένα) ἐγκαίνια τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους τῶν Ἀθηνῶν. Ὄχι βέβαια, πὼς ἡ διάδοχος κυβέρνηση δὲν θὰ ἔκανε τὰ ἐγκαίνια, ἀλλὰ ὁ κ. Ἀ. Τσίπρας, ὁρκισμένος ἀντιχριστιανός, ἤθελε νὰ εἶναι δικό του «ἔργο» τὰ ἐγκαίνια τῆς ἰσλαμικῆς «σφηκοφωλιᾶς» στὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσας, προφανῶς ὡς ἔκφραση ἀβυσσαλέου μίσους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας!

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΨΑΛΛΕΙ Η ΧΟΡ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ


ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ -- Orthodox Hymns

Τη ΙΔ΄ (14η) Ιουλίου, μνήμη του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ του Αγιορείτου και σοφωτάτου της Εκκλησίας διδασκάλου.

Η αρετή είναι όντως μέγα και ουράνιον πράγμα, ως έχον πηγήν και αρχήν τον Θεόν, και ως τιμώσα και δοξάζουσα τους φίλους και εργάτας αυτής. Δι’ αυτής ετιμήθησαν οι Άγιοι Προφήται, εμεγαλύνθησαν οι θεηγόροι Απόστολοι, ηνδραγάθησαν οι καλλίνικοι Μάρτυρες, ελαμπρύνθησαν οι θεοειδείς Ιεράρχαι και ωκειώθησαν τω Θεώ οι απ’ αιώνος θεοφόροι Πατέρες. Δια της αρετής ειργάσαντο «ξένα και παράδοξα» εν τω κόσμω οι αγαπήσαντες ολοψύχως τον Θεόν Άγιοι και ανεδείχθησαν πολύφωτοι φωστήρες, «λόγον ζωής επέχοντες» και φαίνοντες «από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών», προς φωτισμόν «των εν σκότει και σκιά θανάτου» κατά την θείαν ρήσιν και προς σωτηρίαν ψυχών αιώνιον. Η αρετή αναδεικνύει τον άνθρωπον μακάριον, Άγγελον επίγειον, πλήρη θείου φωτός, σιωπώντα και λαλούντα και ορώμενον, έμψυχον στηλογραφίαν παντός καλού και λυσιτελούς, κληρονόμον Θεού, συγκληρονόμον Χριστού. Της αρετής φίλος γνήσιος και αληθής εργάτης και μυσταγωγός και υποφήτης «έργω και λόγω» υπήρξε και ο θεοφόρος Νικόδημος, ο μέγας της Εκκλησίας και πολύσοφος διδάσκαλος, το θαύμα των εν Άθω μοναστών,

Η Sedes Materiae του Συντάγματος για την Παιδεία


Το ζευγάρι των Τούρκων που ήρθε να ευχαριστήσει την Παναγιά Τσαμπίκα

Ο Μοχάμετ και η Σεβί, τρία χρόνια μετά το τάμα τους, είναι και πάλι στη Ρόδο
Ο Μοχάμετ και η Σεβί, Τούρκοι που ζουν στην Αυστρία, αισθάνονται ευγνώμονες που οι διακοπές τους στη Ρόδο πριν από τρία χρόνια, έλυσαν ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν αφού ένα γελαστό μωρό ήρθε στο σπίτι τους, μετά το προσκύνημα στην Παναγιά Τσαμπίκα, τη θαυματουργή.
Κι έτσι, τώρα που το παιδί έκλεισε τα δύο, όπως αναφέρει η rodiaki.gr, αντί να πάνε στην Ισπανία που σκέφτονταν για διακοπές, ήρθαν και πάλι στη Ρόδο, ευγνώμονες για τη Χάρη της και ευτυχισμένοι για όσα έχουν.