Εκφυλιστική τηλοψία -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο αντίποδας της δημοκρατικής και πολυφωνικής πληροφόρησης η οποία υπηρετεί την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και την ελευθερία έκφρασης, είναι η ιταμή λογοκρισία της ολοκληρωτικής πολιτικής ορθότητας η οποία επιβάλλει παντί προσφόρω τρόπω την φαιά προπαγάνδα, η οποία σκοπεί εις την παρέλκυση της κοινής γνώμης επί τη βάση εξαρθρώσεως της κριτικής σκέψεως, προς σκοπό την πλήρη συσκότιση της αντικειμενικής αλήθειας, ούτως ώστε ο πολίτης να μεταλλάσσεται εις μία άμορφη υδαρή και πνευματικά ευνουχισμένη μάζα, έρμαιο και διανοητικώς ενεργούμενο των εκάστοτε επίδοξων ταγών.

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν


 

Τη ΚΗ΄ (28η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ, ενός των Εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων.

Ηρωδίων ο Άγιος του Χριστού Απόστολος ήτο εις εκ των Εβδομήκοντα Μαθητών του Κυρίου, ακολουθών τους Αγίους Αποστόλους και μάλιστα τον κορυφαίον Πέτρον, γενόμενος συνεργός του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έπειτα χειροτονηθείς Επίσκοπος των Νέων Πατρών εδίδασκε και ωδήγει πολλούς εις την Πίστιν του Χριστού. Όθεν συλληφθείς υπό των ειδωλολατρών εν ταυτώ και των Ιουδαίων, εδάρη δυνατά, άλλων μεν δερόντων αυτόν, άλλων δε συντριβόντων το σώμα του δια λίθων και άλλων κτυπώντων αυτόν εις την κεφαλήν· τελευταίον δε κατέσφαξαν αυτόν οι θηριόγνωμοι και ούτως, ετελειώθη, παραδούς την ψυχήν του, ο τρισόλβιος, εις χείρας Θεού.

Ο σταυρός. --- Γράφει ο Χαρίλαος Στουραΐτης. Θεολόγος.

Σταυρός είναι η παραμονή εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σταυρός είναι η τήρησις των ορθοδόξων δογμάτων και των Ιερών Κανόνων.

Σταυρός είναι να ομολογείς την αλήθεια, ότι ο Νεοημερολογιτισμός είναι αυτόχρημα Οικουμενισμός και Παπισμός, και ότι έχει αναθεματιστεί υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος.

Σταυρός είναι να αποστρέφεσαι τα του σχισματικού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου και να ομολογείς ότι οι Νεοημερολογίτες είναι ενεργεία σχισματικοί, όχι δυνάμει, όπως έλεγε αυτός, και ότι οι χειροτονίες του Αγίου Βρεσθένης το 1948 ήταν επιβεβλημένες, μετά την πτώσιν του πρ. Φλωρίνης και των υπολοίπων, και πλήρεις θείας χάριτος.
-------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ κ. ΧΣ ἀκολουθεῖ τήν πολιτικήν τοῦ Σατανᾶ, λέγοντας ἕν ψέμμα μαζί μέ ἀρκετές ἀλήθειες, ὥστε μαζί μ' αὐτές νά περάσῃ καί τό ψέμμα του! Λέγεται ὅτι ὁ Σατανᾶς λέγει 999 ἀλήθειες, ἔτσι ὥστε νά φανῇ ἀξιόπιστος, καί μετά σοῦ ξεφουρνίζει καί τό ψέμμα του! Τό ἀγαπημένον ψέμμα τοῦ κ. ΧΣ εἶναι ἡ σχισματο-αἱρετική του ἐκκλησιολογία, περί δῆθεν «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος», τήν ὁποίαν σερβίρει ὡς Ὀρθόδοξον, χωρίς οὔτε ἕν Ἁγιογραφικόν/Ἁγιοπατερικόν ἔρεισμα, καί βεβαίως ἡ προβολή τοῦ σχισματο-αἱρετικοῦ Ματθαίου Καρπαθάκη καί ἡ κατασυκοφάντησις τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Τό παρόν σχόλιον ἀπευθύνεται πρός τούς ἀναγνώστας, ὄχι πρός τόν κ. ΧΣ, ὁ ὁποῖος, μετά ἀπό δεκάδες διορθώσεις, παραμένει ἀμετανόητος. Ἁπλῶς, δέν δύναμαι νά βλέπω νά κηρύσσεται αἵρεσις καί νά τήν ἀντιπαρέρχωμαι ἀδιαφόρως. Τέλος.

---------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Υποστηρικτής των σχισματοαιρετικών και αναθεματισμένων Νεοημερολογιτών, και του σχισματοαιρετικού πρ. Φλωρίνης είστε εσείς κ. Χατζηνικολάου.
Οι πραγματικοί Ορθόδοξοι είναι όσοι προέρχονται εκ των Χειροτονιών του Αγίου Βρεσθένης, Ματθαίου Καρπαθάκη.
Είναι απλά τα πράγματα.

Από το θατσερικό σύνθημα «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» στο υγειονομικό σύνθημα «μόνη λύση ο εμβολιασμός» -- Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης

 Παλιά κόλπα ολοκληρωτισμού με φρέσκο περι-τύλιγμα 

Στην κατακλείδα του βιβλίου του «Ο νόμος της δύναμης στην παγκόσμια τάξη»¹, με αφορμή το πέρασμα από την περίπου εικοσαετή «χρυσή εποχή» του συστήματος του Μπρέτον Γουντς στην «μολύβδινη εποχή» της εγκατάλειψής του, ο «παλιός-αλλιώς Τσόμσκυ» αναφέρεται επικριτικά στην Νέα Τάξη Πραγμάτων, αφήνοντας άφωνο τον αναγνώστη, στα αφτιά του οποίου ηχούν εντελώς παράφωνα τα νεοταξίτικα-φιλοεμβολιαστικά λόγια που εκστόμισε προ ολίγων μηνών ο «νέος Τσόμσκυ», όψιμος λάτρης της κωλοτούμπας στην προκεχωρημένη ηλικία των 93 ετών (σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον Kurt Gödel, όταν του ετέθη το ερώτημα ποιες είναι οι σκέψεις του σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, ετάχθη υπέρ της απομόνωσης των απρόθυμων να εμβολιασθούν²).

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου κ. Βαθιώτη, ἐπί δεκατίες δέν ἀκοῦμε τούς πολιτικούς-μαριονέττες νά μᾶς λέγουν ὅτι «ἡ παγκοσμιοποίησις εἶναι μονόδρομος»; Οὐδείς ἐξήγησε ποτέ ποῦ στηρίζεται αὐτό τό δόγμα τοῦ διεθνοῦς Σατανισμοῦ.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ.

Του Ιερού Νικηφόρου του Θεοτόκη.                                                   

Εις ύψος μέγα ανεβίβασεν ο Θεάνθρωπος Ιησούς την αξίαν και τιμήν της του ανθρώπου ψυχής, παρέστησεν αυτήν τιμιωτέραν όλου του κόσμου, είπεν ότι ουδέν των εν τω κόσμω πραγμάτων είναι ισότιμον της ψυχής αντάλλαγμα. Αλλά τι άραγε είναι η τοσούτον πολύτιμος, ή να είπωμεν ορθότερον, η πανυπέρτιμος και ατίμητος ψυχή; Πόθεν παρήχθη; Ποία η ουσία και φύσις αυτής; Πόσος ο της διαρκείας αυτής καιρός; Πολλοί των παλαιών ειδωλολατρών πολλά εκοπίασαν, ίνα ταύτα κατανοήσωσιν· αλλά μη έχοντες το φως της θείας αποκαλύψεως οδηγόν του κόπου αυτών, ματαίως εκοπίασαν.

Όλα τα υποκατάστατα της αληθινής λύτρωσης αλωνίζουν την Γη

Κουρασμένος ο άνθρωπος σήμερα από την υποδούλωσή του στα πάθη, από τη σαρκολατρία και τον απάνθρωπο πολιτισμό μας, αναζητεί επίγειους παράδεισους, εύκολες ορθολογιστικές λύσεις, που θα του χαρίσουν κάποια ψευτολύτρωση. Η αίρεση των Ιαχωβιτών υπόσχεται επίγειο παράδεισο στη γη. Ο Μαχαρίτσι με τις Βέδδες του, μια και δεν μπόρεσε να κάνη παράδεισο τις Ινδίες του, επιθυμεί και υπόσχεται να μας μεταβάλη σε παράδεισο. Γέμισε ο κόσμος από τις αποκρυφιστικές «εσωτερίστικες ψυχολογίες» πλασαρισμένες με πολλή τέχνη και γοητευτικές παραστάσεις, ώστε να χαρίζουν τη γοητεία της λύτρωσης, ενώ πρόκειται για ψευτολύτρωση.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Λόγος κοινή γλώσση εις την προσκύνησιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, λεχθείς τη Τρίτη Κυριακή των αγίων Νηστειών.                                         

Η σημερινή αγία ημέρα, ευλογημένοι Χριστιανοί, ομοιάζει με προετοιμασίαν υποδοχής βασιλέως, επιστρέφοντος νικητού από τον πόλεμον. Διότι καθώς ο βασιλεύς, όστις νικήση τους εχθρούς του και ετοιμάζεται να επιστρέψη εις την πόλιν του, αποστέλλει έμπροσθεν αυτού κήρυκας να αναγγείλουν την νίκην του, δια να χαρούν οι άνθρωποι και να ετοιμασθούν δια την υποδοχήν του, ούτω και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μέγας Βασιλεύς, επειδή εις ολίγας ημέρας μέλλει να δείξη την νίκην και το τρόπαιον, το οποίον έκαμε κατά του διαβόλου, με την Ταφήν Του και την Αγίαν Του Ανάστασιν, δια τούτο προέπεμψε τον Τίμιον και Άγιον Σταυρόν σήμερον δια να ετοιμασθώμεν και ημείς εις υποδοχήν του. Είναι λοιπόν σήμερον ημέρα προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Δια τούτο και ημείς, ω φιλόχριστοι, μετά φόβου και τρόμου ας τον προσκυνήσωμεν, μετά ψυχικής χαράς και ευφροσύνης πνευματικής ας τον ασπασθώμεν. Διότι σήμερον γίνεται χαρά εν ουρανοίς και επί γης.

Τάδε έφη ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η σταση μας στα μεγαλα γεγονοτα που ζουμε φανερωνει τελικα τι πραγματικα εχουμε μεσα μας. Και στο θεμα του κορονοιου και του εμβολιου και τωρα στο θεμα του πολεμου στην Ουκρανια ολοι μας κρινομαστε απο οσα λεμε και υποστηριζουμε. Ορισμενοι πισω απο ολα τα γεγονοτα βλεπουν σαν αιτια και μοχλο μονο την Νεα Ταξη, η οποια πραγματι υπαρχει και προσπαθει να πετυχει τους σκοπους της, αλλα λησμονουν οτι Κυριος της Ιστοριας τελικα ειναι μονο ο Θεος και ετσι φτανουν πολλες φορες στην υπερβολη με αποτελεσμα να αδικουν τους εαυτους τους με οσα λενε και γραφουν και κυριως με οσα πιστευουν ως δηθεν απολυτα αληθη και ετσι φθανουν στο σημειο να γινονται υποστηρικτες αμεσοι η εμμεσοι ακομη και εγκληματων, οπως τωρα στον πολεμο η αιτιοι ζημιας αδελφων τους, οπως τα δυο τελευταια χρονια στο θεμα της Πανδημιας. Κανενας σοσφων δεν αμνηστευει τα λαθη η και τα εγκληματα που διεπραξαν οι Ουκρανοι στο παρελθον, αλλα αυτο δεν μπορει να αποτελει δικαιολογια για τα εκατο και πλεον φορες μεγαλυτερα εγκληματα του Πολεμου της Ρωσιας η μαλλον του Πουτιν εναντιον των Ουκρανων, ενω εαν ηθελε να υπερασπισει τους Ρωσους της Ουκρανιας ειχε τα μεσα να το επιτυχει χωρις αυτη την βιβλικη επιθεση που αποσκοπουσε στη δημιουργια της Μεγαλης Ρωσιας. Οσο για οσους τα ξερουν ολα για την Νεα Ταξη ας μας εξηγησουν ενα απλο ερωτημα: Το Κρατος του Ισραηλ που για σας ειναι στο κεντρο αυτης της Νεας Ταξης γιατι δεν εφαρμοζει κυρωσεις εις βαρος της Ρωσιας αλλα εχει αριστες σχεσεις τοσο με τον Πουτιν οσο και με τον Ζελενσκι; Απαντηστε πρωτα στον εαυτο σας και μετα πειτε και σε μας τους " αφελεις"

http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2022/03/blog-post_26.html#comment-form


Ποιός θά πληρώσει τά "σπασμένα" στήν Ουκρανία ; --- του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Αφού διαβάσετε πρώτα τήν δημοσιογραφική είδηση - ύπνωση.

Η ανοικοδόμηση θά γίνει μέ δανεικά. Άς είναι καλά τό ΔΝΤ ή IMF. Τό ίδιο έγινε μέ τήν ολοκληρωτικά ρημαγμένη Γερμανία, μετά τόν Β' ΠΠ, καί μέ τούς άλλους, νύν Δυτικούς, συμμάχους : Ιταλία, Γαλλία, Ιαπωνία κλπ. Όλοι δανείσθηκαν "γιά νά φτιάξουν τά όσα γκρεμίσαν" οι μάστορες τού τότε - καί τού νύν στήν Ουκρανία - πολέμου. Όποιος συνεχίζει νά ... ζαλίζεται, καλά θά κάνει νά επισκεφθεί ένα γιατρό.

https://www.in.gr/2022/03/26/world/oukrania-katastrofes-ypsous-63-dis-dolarion-apo-ti-rosiki-eisvoli/?fbclid=IwAR1MzVynb2WWRYOoUmT-OxyzfcIWzxJlWQYjxnTDsiGyrO-cj8chP4Et8YY