Καί αὐτοί διά τόν Διάβολον ἐργάζονται -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

κτός ἀπό τίς φόνισσες "μητέρες" καί τούς ἀσυνειδήτους "ἰατρούς" πού κάμνουν τίς ἐκτρώσεις, τεραστίαν εὐθύνην φέρουν καί οἱ πολιτικοί καί θρησκευτικοί "ἡγέται" διά τήν καθιέρωσιν τῶν ἐκτρώσεων ὡς "δικαιώματος" τῶν γυναικῶν. Καί οἱ μέν "πολιτικοί" ἔχουν ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι φανατικοί ἀνθέλληνες καί ἀντίχριστοι. Ἡ ἀγαστή συνεργασία τῶν θρησκευτικῶν "ἡγετῶν" μέ αὐτούς τούς δαίμονας, ἤ ἔστω ἡ ἐκκωφαντική σιωπή των, προκειμένου νά διεκπεραιωθῇ ἡ σχεδιασθεῖσα (ὑπό τῶν Σιωνιστῶν) πλήρης ἐξόντωσις ὅ,τι ἱεροῦ καί ὁσίου ὑπάρχει ἀκόμη σ' αὐτόν τόν τόπον, δείχνει ὅτι καί αὐτοί διά τόν Διάβολον ἐργάζονται.

Απίστευτες οικουμενιστικές δηλώσεις από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.


Δεν μας έφτανε ότι άφησε ανοιχτό παράθυρο για αναγνώριση των σχισματικών Ουκρανών (δεν είναι τυχαία η δήλωση του Επιφανίου άλλωστε), δεν μας έφτανε ότι παραδέχτηκε πως θα κάνει το εμβόλιο (για να σώσει -και- τα ζώα!), τώρα έκανε απίστευτες δηλώσεις, προωθώντας τον οικουμενισμό. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ίσως …ξεπέρασε τον εαυτό του με αυτά που είπε.

Μακάρι ο Θεός να τον ελεήσει και αυτόν και εμάς. Να τον φωτίσει να μην πηγαίνει στον Πάπα, στην Ρόταρυ, στις συμπροσευχές με μωαμεθανούς, εβραίους και κάθε άλλη απίθανη θρησκεία.

Ακολουθεί το κείμενο που δημοσίευσε η ίδια η ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, για τα οικουμενιστικά κατορθώματα του Πατριάρχη Θεόφιλου και έπειτα η μετάφραση του δεύτερου μισού από το αγγλικό κείμενο.

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος»

«Ὁ Πατροκοσμᾶς1 εἶναι ἀπό τις γνωστότερες ἐκκλησιαστικές μορφές τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἀκόμη καί στό χῶρο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας2, μολονότι ἡ δράση καί προσφορά του δέν ἀνήκουν κυρίως στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτό ἔχει μέ ἔμφαση ὑπογραμμίσει ὁ καθηγητής Gerhard Podskalsky, πού συμπεριέλαβε και τόν Πατροκοσμᾶ σέ καθαρά ἐπιστημονικό ἔργο του, ὡς μοναδική ἐξαίρεση.

Ἀρκοῦν δέ πρός διακρίβωση τῆς σημασίας του γιά το ὑπόδουλο Γένος, ὅσα ἐγκωμιαστικά λέγει γι’ αὐτόν ὁ ἴδιος ὁ γερμανός ἐρευνητής: «Ἐξαιρετικά δημοφιλής ἱεραπόστολος καί ἐθνοδιδάσκαλος». Χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκοῦ ἱεροκήρυκα, πού «διέθετε μιά θρησκευτική εὐσέβεια ξένη πρός τήν ἀκαδημαϊκή θεολογία»--«Τά κηρύγματά του συγκλόνισαν τό Λαό τόσο ἀπό ἐθνική, ὅσο καί ἀπό θρησκευτική ἄποψη»--γι’ αὐτό ἐθεωροῦντο «ἀπό κοινωνικοπολιτική ἄποψη ἀνατρεπτικά»3. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στό στόμα τοῦ Λαοῦ καί τῶν Τραγουδιῶν του σώθηκε ὁ ἀπόηχος τῶν κηρυγμάτων αὐτοῦ τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους.

Τη Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΑΓΑΘΗΣ.

Αγαθή η Αγία και ένδοξος του Χριστού Παρθενομάρτυς ήτο από την Κατάνην της Σικελίας, διέλαμπε δε δια την ωραιότητα του σώματος, το κάλλος της ψυχής και τον πλούτον των σωματικών αγαθών. Εβασίλευε δε κατά τους χρόνους εκείνους ο ασεβέστατος Δέκιος, ο οποίος εθανάτωσε τον Φίλιππον, τον προ αυτού βασιλέα, δια να λάβη την βασιλείαν. Θέλων δε ο αξιοκατάκριτος να αποδείξη ότι δεν εφόνευσε τον Φίλιππον από επιθυμίαν να βασιλεύση, αλλά διότι εκείνος εσέβετο δήθεν τον Χριστόν, εκίνησε διωγμόν μέγαν κατά των Χριστιανών ο παμμίαρος και έστειλεν εις όλας τας πόλεις και χώρας άρχοντας και ηγεμόνας, προστάσσων αυτούς να ερευνώσιν επιμελώς και να κάμνωσι πάντα τρόπον και μέθοδον να εξαλείψουν και να αφανίσουν παντελώς το όνομα του Χριστού.

Διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἐθνεγερσία - Ἡ ἱστορική ἀλήθεια καί ἡ παραχάραξή της. --- Του Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4 Φεβρουαρίου 2021

 Ἡ συμπλήρωσις 200 χρόνων ἀπό τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 μᾶς φέρει ἀντιμετώπους μέ τήν ἱστορία ὄχι ἀσφαλῶς ὡς διανοητική ἐπεξεργασία καί προσέγγιση μέ ἰδεολογικό πρόσημο μιᾶς ἐμπαθοῦς ἰντελιγκέντσιας πού ρίχνει τά πάρθια βέλη της κατά τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί ἐπιδιώκει νά συσκοτίσει καί νά διαστρέψει τήν πραγματικότητα ἀλλά ὡς ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Δυστυχῶς γνωστοί ἰδεολογικοί χῶροι δέν διστάζουν νά παρασιωπήσουν τήν ἱστορική πραγματικότητα καί νά θυσιάσουν τήν ἱστορική ἀλήθεια στό βωμό τῶν ἰδεοληψιῶν τους.