Ένας ανόητος θεανθρωπολόγος !

Πηγή : http://kyprianoscy.blogspot.ca/


Στό παρελθόν ένας φλύαρος θεολόγος, όπως είναι οι περισσότεροι σήμερα, αφού μάζεψε τά σκουπίδια μου (σχόλια) από τό ιστολόγιό του, μέ πέταξε στόν κάδο αποκομιδής απορριμάτων. Έκτοτε παραμένω εκεί, σέ μιά γειτονιά - απεργούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στήν καθαριότητα - περιμένοντας κάποιον πεινασμένο ή γυμνητεύοντα, νά μέ μαζέψει. Ίσως είναι χριστιανός, οπότε μπορεί νά τού φανώ καί σέ κάτι άλλο χρήσιμος.

Μέ τόν εν λόγω θεολόγο συναντήθηκα απρόσμενα σέ ιστολόγιο. Ένας ανώνυμος - κατά πάσαν πιθανότητα είναι ο ίδιος - αντί σχολίου άφησε έναν δεσμό (*), στόν οποίο γράφει ο αυτοαποκαλούμενος "θεανθρωπολόγος" καί "θεολογών ορθοδόξως", μέ φαράσι καί μέ σκούπα. Βρήκε κάτι σκουπίδια νά πετάξει καί αυτά ήταν κρυμμένα «πίσω από τήν διακοπή Μνημοσύνου τού Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου». Τήν διακοπή Μνημοσύνου ενήργησε ο π. Φώτιος Τζούρας, ένας ταπεινός Λευίτης.

Αφού, λοιπόν, διάβασα τί γράφει ο θεανθρωπολόγος, έγραψα σχολιαστικά τά κατωτέρω.

Ο Γάμος Ομοφυλοφίλων και το Τέλος του Κόσμου (προφητική ρήση)

γράφει ο π. Νικόλαος Μανώλης

        Ακόμα ηχούν στα αφτιά μου τα ιερά λόγια του αγίου γέροντός μου πατρός Αγάθωνος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, για τον γάμο των Ομοφυλοφίλων. “Όταν η Βουλή των Ελλήνων θα ψηφίσει Νόμο που θα επιτρέπει το γάμο των Ομοφυλοφίλων, το τέλος του κόσμου θα είναι πολύ κοντά”. Φοβερός λόγος αλλά και αυτονόητος. Γιατί; Ας το εξετάσουμε εν συντομία. Εντελώς περιγραφικά καταγράφω τις θέσεις που ανέπτυξα διαχρονικά με άρθρα και Ομιλίες μου. 
1.     Η Ομοφυλοφιλία είναι τόσο μισητή αμαρτία από τον Θεό ώστε εξαιτίας της έχουμε την τραγικότερη και παραδοξότερη καταστροφή στην ανθρώπινη ιστορία. Την βιβλική καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων.
2.     Το “Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριώνείναι αποτέλεσμα της αποξένωσής μας από τον ιερό θεσμό του γάμου και την βλάσφημη διάθεση του σύγχρονου νεοέλληνα να απορρίπτει τις εντολές Του Θεού.
3.     Η νεοεποχίτικη διαδικασία που προωθείται με τις “έμφυλες ταυτότητες” στη δημόσια Εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, αποδεικνύει των εκφυλισμό μας και την δαιμονική ανατροπή της οντολογικής φυσιολογίας του ανθρώπου. Η εισαγωγή με νόμους του Κράτους της επίσημης αναγνώρισης στην ανθρώπινη οντολογία και άλλων φύλων εκτός του αρσενικού και θηλυκού, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου παροργίζωντας το Θεό.  
4.      Η προοπτική της νομικής κατοχύρωσης της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί την βρωμερότερη εκδήλωση αποστροφής προς την ιερότητα της Οικογένειας.
5.     Η συζητούμενη θεσμοθέτηση του γάμου των Ομοφυλοφίλων, αυτονόητα λοιπόν, τίθεται στην κορυφή της προαναφερθείσης σειράς των ενεργειών αποστασίας της ελληνικής Κυβέρνησης με τον πρόδηλο κίνδυνο της Θείας εγκατάλειψης.

Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Ψαλμοί - Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Φεβρωνίας οσιομάρτυρος, Λογγίνου μάρτυρος και των 5 αδελφών αυτού, Προκοπίου νεομάρτυρος (1810).


Ἡ Ὁσιομάρτυς Φεβρωνία ἐμόναζε σὲ κάποιο μοναστήρι τῆς πόλεως Νισίβεως τῆς Μεσοποταμίας μαζὶ μὲ τὴ θεία της Βρυαίνη καὶ τὴν ἀδελφὴ Θωμαΐδα, διότι ὅλες οἱ ἄλλες μοναχές, ἀφοῦ ἐπληροφορήθηκαν ὅτι ἔρχονταν στὴ μονὴ πρὸς σύλληψή τους στρατιῶτες τοῦ ἡγεμόνος Σελήνου (288 μ.Χ.), κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ἐζήτησαν σωτηρία διὰ τῆς φυγῆς. Προσελθόντες δὲ οἱ στρατιῶτες τὶς ἀπήγαγαν πρὸς τὸν Σελῆνο, ὁ ὁποῖος καὶ ἐπέβαλε τὴν Ὁσία Φεβρωνία σὲ φρικότατα βασανιστήρια, ἀφοῦ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ νὰ δεχθεῖ ὡς σύζυγό της τὸν Λυσίμαχο, ἀνεψιὸ τοῦ ἡγεμόνος. Μὲ προσευχὲς καὶ πνευματικὴ ἀνδρεία, ἐπιθυμοῦσα νὰ γίνει «τῆς μελλούσης δόξης κοινωνὸς» ἐδέχθηκε τὸ μαρτυρικὸ δι’ ἀποκεφαλισμοῦ τέλος αὐτῆς, τὸ 304 μ.Χ. Ἡ Σύναξις αὐτῆς ἐτελεῖτο στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ποὺ εὑρισκόταν στὴν Ὀξεία.

Tου αειμνήστου Καθ. του Παν. Αθηνών Κ. Μουρατίδη :

Το μέγεθος της θανασίμου απειλής δια την φυλετικήν και εθνικήν ενότητα και ανεξαρτησίαν του Ελληνικού Έθνους δια μέσου των αιώνων εκ του Παπισμού γνωρίζουν και οι άκρω δακτύλω αψόμενοι της Ιστορίας. Τοιαύτην δε φρίκην προεκάλει εις τας συνειδήσεις των Ορθοδόξων Ελλήνων του Βυζαντίου και η σκέψις ακόμη της υποταγής εις τον Παπισμόν, λόγω των διαπραχθεισών υπ΄ αυτού φρικαλεοτήτων εις τον χώρον της Ορθοδοξίας (σταυροφορίαι κλπ.) ούτως, ώστε ο κατά την άλωσιν της Βασιλευούσης Πρωθυπουργός αυτής μέγας δουξ Λουκάς Νοταράς, ευρεθείς προ τραγικού διλήμματος, να διακηρύξη ότι προτιμά και αυτό το σύμβολον της βαρβαρότητος και της απιστίας, το τουρκικόν δηλαδή φακιόλιον, της λατινικής καλύπτρας, εν η συμβολίζεται η μεγάλη έκπτωσις και νοθεία της εν Χριστώ αποκαλυφθείσης Αληθείας! «Κρειττότερον εστι ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν». Ασφαλώς δε θα έφθανε τα όρια του αδιανοήτου ό,τι απέρριψαν μετ΄ αγανακτήσεως οι προπάτορές μας του Βυζαντίου και μάλιστα υπό τραγικάς δι΄ αυτούς συνθήκας, να προσφέρη σήμερον ελευθέρως η ελευθέρα Ελλάς και μάλιστα προς ένα καταρρέοντα Παπισμόν.

Έλληνες οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και μία και ελληνική η Μακεδονία -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει φίλους, σταθερούς φίλους, καλλιεργώντας τις αυταπάτες τους. Συνειδητά ή ασύνειδα ο Βλαντιμήρ Πούτιν υποδεχόμενος τον πρόεδρο των Σκοπίων επίστωσε στους σκοπιανούς τούς Έλληνες Θεσσαλονικείς αδελφούς αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, Φωτιστές των Σλάβων και απάσης της Ευρώπης. Δεν ήξερε δεν ρώταγε…
Το ατόπημα του Ρώσου Προέδρου μεγεθύνεται από το γεγονός ότι συνέβη παρουσία του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κυρίλλου, ο οποίος μιλώντας στις 24/5/11 στην Ερυθρά Πλατεία, σε τελετή μνήμης των Αγίων, αναφέρθηκε «στους καταγόμενους από την Θεσσαλονίκη Έλληνες αδελφούς, Κύριλλο και Μεθόδιο» (πηγή: Μ. Τρίτος Ιστορικές παραχαράξεις των Σκοπιανών, περίπτωση της εθνικότητας των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου σ.7)