ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩΜΕΝ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ» -- Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν Παν. Ἰωαννίνων

Ἡ Κυβέρνηση μᾶς μίλησε γιὰ τὴν «ἀναγκαιότητα» καὶ γιὰ τὰ πλεονεκτήματα τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» (ἐφεξῆς ΚτΠ), ὅπως ὅτι θὰ διευκολυνθοῦν οἱ συναλλαγές, θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ φοροδιαφυγὴ κ.λπ., ἀλλὰ ἀποσιώπησε τὰ μειονεκτήματα. Αὐτὸ ἀντιβαίνει στὴ θεμελιώδη ἀρχή, ποὺ λέγει ὅτι πρὶν λάβουμε μία ἀπόφαση γιὰ νὰ προβοῦμε ἢ ὄχι σὲ μία ἐνέργεια, συγκρίνουμε τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια μὲ τὸ ἀναμενόμενο κόστος της. Ὅταν ἔχουμε μία ἰδέα γιὰ τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος, ἀλλὰ ὄχι καὶ γιὰ τὸ κόστος, τότε δὲν μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε λογικὰ συμπεράσματα καὶ νὰ πάρουμε ὀρθὲς ἀποφάσεις. Ὡστόσο, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἡ Κυβέρνηση δὲν ἔχει διαψεύσει τὰ δημοσιεύματα περὶ «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴν ΚτΠ, περὶ τῆς δυνατότητας παρακολουθήσεως τῶν πολιτῶν μέσω τοῦ τσίπ, ποὺ θὰ φέρει ἡ ΚτΠ, περὶ τῆς ἀναγραφῆς τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στὴν ΚτΠ κ.λπ..

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (13ον)


ΑΓΡΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ.


ΧΑΙΡΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ... --- Orthodox HymnsἈφήνουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος στὸν μεγάλο καὶ ἐκτενῆ του λόγο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -ὑπάρχει καὶ μικρός- παρουσιάζει τὴν Παναγία κατὰ τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ της χρόνια, κατὰ τὰ δώδεκα χρόνια ποὺ ἔμεινε μέσα στὸν Ναό, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ποὺ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός, ὡς τὴν πρώτη ἡσυχάστρια, τὴν πρώτη ἀσκήτρια, νὰ μὴ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκικά, οὔτε σὲ ἐπίπεδο σκέψεων καὶ λογισμῶν, ἀλλὰ ἁγνὴ καὶ ὁλοκάθαρη νὰ προετοιμάζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Τη Γ΄ (3η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών και νέου Ιερομάρτυρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νεαπολίτου.

Γεώργιος ο Άγιος Πατήρ ημών και νέος Ιερομάρτυς του Χριστού, της Οσιότητος το πολύτιμον σκεύος, των Ιερέων η κοσμιότης και των Μαρτύρων ο ισοστάσιος, κατήγετο εκ της επαρχίας Νεαπόλεως, της ευρισκομένης εις την Μικράν Ασίαν, ήτις τουρκιστί λέγεται «Νεβ-Σεχήρ». Το όνομα του χωρίου, της ιδιαιτέρας δηλαδή πατρίδος αυτού, εις την οποίαν εγεννήθη και ανετράφη, είναι εις ημάς άγνωστον.

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης . 

Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επί των ημερών τους πλημμύρησε η Κύπρος από μοναχούς παπικών ταγμάτων, κατήργησαν δεκατέσσερις Ορθόδοξες Επισκοπές, περιορίζοντάς τες σε τέσσερις και τις έθεσαν υπό την δικαιοδοσία τους. Το 1260 ο πάπας Αλέξανδρος απαγόρευσε την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου.
-------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πρό ἐτῶν, ὁ ψευδο-επίσκοπος Κύπρου ὑπέγραψεν καί ὅτι οἱ Ἑβραῖοι δέν εὐθύνονται διά τήν Σταύρωσιν τοῦ Κυρίου! Ἄραγε δέν διάβασε ποτέ τό ἱερόν Εὐαγγέλιον νά ἰδῇ τά «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν»;

Τώρα τρέχουν στις αγκάλες του Πατερούλη τους Πάπα του πραγματικού ενόχου των συμφορών τους!...

Η «Εκκλησία» της Σερβίας εμφανίζει πλέον την πλήρη παράδοσή της στην αίρεση του Οικουμενισμού. Οι οικουμενιστές της Σερβίας, ακολουθώντας τις μεθόδους παλαιών αιρετικών, συνεργάζονται και με τις πολιτικές εξουσίες για την επίτευξη του κοινού στόχου τής εξουδετέρωσης των αγωνιστών Ορθοδόξων κληρικών. Θύματα τού ανηλεούς διωγμού των Σέρβων οικουμενιστών είναι πάλι ο Επίσκοπος Ράσκας, Πριζρένης, Κοσσόβου και Μετοχίων Αρτέμιος τον οποίον καθαίρεσαν, καθώς και κληρικοί και μοναχοί που παραμένουν στο πλευρό του. Αυτή ήταν επί πολλά έτη η επιθυμία των Αλβανών του Κοσσόβου αλλά και των Σέρβων οικουμενιστών.

Αλβανικό μίσος για την Ελλάδα

Η περιβόητη πολιτική ορθότητα επινοήθηκε ως η πιο βολική μέθοδος για να πει κάποιος ψέματα. Η αλήθεια ηχεί πλέον προσβλητική σε όλους όσοι ωφελούνται από τα ψεύδη που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ εθνοτήτων και κοινωνικών ομάδων. Μία από τις άβολες αλήθειες είναι ότι στην Αλβανία ένα από τα άνθη του κακού, που μπορεί να βρει κάποιος σε αφθονία καθ' άπασα την επικράτεια, είναι ο ανθελληνισμός.
Οι αποδείξεις για τον αλβανικό ανθελληνισμό είναι περισσότερες απ' όσες θα μπορούσαν να χωρέσουν σε εγκυκλοπαίδεια, και σε καθημερινή βάση προστίθενται και άλλες. Οι πιο χτυπητές από αυτές είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας που ζει κυρίως στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου και η υπόθεση της δολοφονίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Οι επικεφαλής της αλβανικής κρατικής μηχανής έχουν βάλει τώρα στο στόχαστρο και τη χαροκαμένη μάνα του Βορειοηπειρώτη ήρωα. Οπως έγραψε η «δημοκρατία», το γειτονικό κράτος «όχι μόνο δεν έχει εκδώσει το πόρισμα για τον θάνατο του 35χρονου ομογενούς, αλλά έχει βάλει στο στόχαστρο τη μητέρα του Βασιλεία.

90.000 Χριστιανοί δολοφονήθηκαν το 2018 παγκοσμίως

Ο Χριστιανισμός είναι η περισσότερο διωκώμενη πίστη στον κόσμο!
Οι διωγμοί τών Χριστιανών δεν έπαψαν ποτέ!
Συγκλονιστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους χριστιανούς οι οποίοι υφίστανται μαζικές διώξεις σε μια "σιωπηλή γενοκτονία".
"Ο χριστιανισμός είναι η πλέον διωκόμενη θρησκεία στον κόσμο για δεύτερο έτος στη σειρά", έγραψε πρόσφατα το Αμερικάνικο δίκτυο Fox News, ενώ σοκάρουν οι αριθμοί, αφού 90.000 χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους το περασμένο έτος στο βωμό της πίστεως τους και σχεδόν το ένα τρίτο από αυτούς ήταν στα χέρια ισλαμιστών εξτρεμιστών όπως το ISIS.

Ὁ π. Νικόλαος Δημαρᾶς -- Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν"

Ἡ φαινομένη "ἐκκλησία τῶν Νεοημερολογιτῶν"

" Ἡ αἵρεσις χωρίζει πάντα ἄνθρωπον ἀπό τῆς Ἐκκλησίας"
 
Ἡ ἁγία Σύνοδος (Ζ΄ Οἰκουμενική) εἶπεν:
"Τοῦτο εὔδηλόν ἐστιν"

Οἱ ψευδεπίσκοποι καὶ ψευδοποιμένες τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ἀποτελοῦν τὴν λεγομένην Φαινομένην Ἐκκλησίαν, κατὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Θεολόγον. Καὶ ὀρθῶς τὸ διευκρινίζει ὁ Μέγας ἐν Θεολόγοις, καθότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι -καὶ οὔτε εἶναι- οὔτε θρόνων, οὔτε κυρίως τρόπων διάδοχοι, καὶ οὔτε εἶναι φορεῖς τῆς ἅπαξ τοῖς Ἁγίοις παραδοθείσης Πίστεως.
-------------------------


Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ρωτάς στ αλήθεια αν έχουν οι Ορθόδοξοι (παλαιοημερολογίτες) Αγίους?? Μέχρι το 1924 που κι εσείς Παλαιοημερολογίτες ήσασταν, είχαμε μαζί όλους τους Αγίους, τους Αποστόλους, τους Θεοφόρους Πατέρες, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, τους Οσίους και τους Αληθινούς Διδασκάλους. Εμείς συνεχίσαμε να έχουμε όλους αυτούς τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού της οποίας είμαστε η συνέχεια. Εσείς δεν τους έχετε πια διότι τους προδώσατε. Λόγω της Αιρέσεως του Οικουμενισμού ο Πατριάρχης σας, οι Επισκοποί σας, οι Ιερείς σας και οι Γεροντάδες σας δεν τους ακολουθούν πια. Όπως λέει άλλωστε και ο Ψευδοπατριάρχης σας Βαρθολομαίος, ***οι Άγιοι Προπάτορές μας πλανήθηκαν από τον Διάβολο και μας χώρισαν από τους Αιρετικούς αδελφούς μας***. Εμείς, δεν σας ακολουθήσαμε, γιατί δεν θέλαμε να προσχωρήσουμε στην Αίρεση του Οικουμενισμού και να χωριστούμε από τους Αληθινούς Αγίους. Εσείς οι Νεο-ημερολογίτες στην Νέα Εκκλησία του Οικουμενισμού, που πιστεύει και κηρύττει ότι δεν έχετε όλη την Αλήθεια αλλά μόνο ένα μέρος αυτής και ότι μαζί με τους Παπικούς και τους Προτεστάντες που έχουν την υπόλοιπη Αλήθεια, θα ενωθείτε πλήρως και τότε θα αποτελέσετε μαζί την Εκκλησία.         ΑΓΙΟΥΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΕΧΕΤΕ???????
------------------------
Ο/Η kyriakos varveris είπε...
Καλό διάβασμα...

Ημερίδα με θέμα: «Αφήστε με να ζήσω!» [Πάτρα, 10 Νοεμβρίου 2019] -- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών και ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιών Πατρών, σε συνεργασία με το πανελλαδικό κίνημα «Αφήστε με να ζήσω!», συνδιοργανώνουν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας (οδ. Κανάρη 58) εκδήλωση υπέρ της ζωής του αγέννητου παιδιού και κατά των εκτρώσεων.
Η ημερίδα αποτελείται από τρεις συνεδρίες:

Αιρετική "Αγία Γραφή" θα διανείμει στα σχολεία η Ιερή Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης;

Από π. Νικόλαος Μανώλης  Νοεμβρίου 02, 2019

Ἔλαβα τό ἀκόλουθο μήνυμα ἔντονης ἀνησυχίας, ἀπό ὁμάδα εὐσεβῶν ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς Κατερίνης:
«Η μητρόπολη Κίτρους θα διανείμει, τις προσεχείς ημέρες, σε Γυμνάσια και Λύκεια στην Κατερίνη, 5000 - 6000 Καινές Διαθήκες, με την άδεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας.
Η Καινή Διαθήκη, δωρεάν παρεχόμενη στην μητρόπολη, θα είναι σε μετάφραση των 4 καθηγητών. Η έκδοση δεν έγινε γνωστή. Υποψιαζόμαστε ότι θα είναι των αιρετικών: "Φίλοι της Αγίας Γραφής" .
Σε αυτή την έκδοση υπάρχουν τα στοιχεία του αιρετικού Σωματείου: διεύθυνση - τηλέφωνο. Σκεφτείτε έστω και ένας μαθητής να επικοινωνήσει μαζί τους και να προσηλυτιστεί...
Αν τελικά είναι αυτή η έκδοση, η μισή Κατερίνη θα έχει Αγία Γραφή που την εκδίδουν οι Ευαγγελικοί Γεδεωνίτες!!!!!  Η Αποστολική Διακονία δεν έχει έκδοση;
Ευχαριστούμε»

π. Θεόδωρος Ζήσης, Τρέχουσα επικαιρότητα του Ουκρανικού θέματος