ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΛΕΥΊΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Κύριε Διευ/τά Ορθοδόξου λόγου της Αληθείας, μαχητικής Εφημερίδος ''ΑΓΩΝΑΣ'', κ. Τριαντάφ. Τασιόπουλε,

    Μέ οδυνηρή έκπληξη-διάβασα στο φύλλο αριθ. 298, Απρίλιος 2022, και στην σελ. 8, το άρθρο σας με τίτλο ''Παλαιοημερολογίτες Ιερώνυμος Προφητείες'', ένθα αποκαλύπτετε και ορθώς σχολιάζετε, την επίθεση του Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνύμου προς Ορθοδόξους Χριστιανούς του Πατρίου Ημερολογίου, τους οποίους μάλιστα χαρακτήρισε ... Αιρετικούς!! Ποιούς, εκείνους που ακολουθούν απαρέγκλιτα εκείνα που εθέσπισαν οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μεταξύ Αυτών και ο Άγιος Αχίλλειος!!

Αλλά η γη, δεν είναι όλη «αγαθή»....

Ο Χριστιανισμός ήλθεν εις τον κόσμον ως ο ωραιότερος ευαγγελισμός του Θεού εις την γην και ως η δυναμικωτέρα ανασταλτική ενέργεια επί της κακοποιού ανθρωπίνης ροπής. Μολαταύτα, πριν καταβάλη επί της γης τα θεία Του σπέρματα, ωμολόγησεν ότι δεν θα ευδοκιμήσουν πανταχού. Δια τον Θείον σπορέα, ο κόσμος όλος είναι ένας αγρός, εις τον οποίον επέβλεψε στοργικώς. Αλλά η γη, δεν είναι όλη «αγαθή».

ΠΟΝΤΟΣ - Κάλαντα Χριστουγέννων


 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους

Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, προελαύνει ἀκάθεκτη· διαβρώνει συνειδήσεις κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, χωρὶς ἀποτελεσματικὴ ἀντίσταση. Ἐμφανίζεται μὲ ἔνδυμα προβά­του, ὡς δῆθεν ἀγάπη, εἰρήνη, καὶ ἑνότητα πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ αἱρετικούς, ἐνῶ πρόκειται γιὰ βαρὺ καὶ ἄγριο λύκο ποὺ κατασπαράσσει τὸ ποίμνιο. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους· οἱ περισσότεροι εἶναι μισθωτοὶ καὶ δὲν θέλουν νὰ διώξουν τοὺς λύκους γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν καλοπέραση, τὶς τιμὲς καὶ τὶς δόξες, ἄλλοι εἶναι δειλοὶ καὶ φοβοῦνται τοὺς λύκους, καὶ μόνον ὀλίγοι ἀγωνίζονται νὰ τοὺς διώξουν.