Δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ για τους χριστιανούς που πάνε στις εκκλησίες της παν αίρεσης -- γράφει ο αδελφός μας Σωτήριος Ζουρίδης

Ο Άγιος Ανατόλιος της Οπτινα έκανε αναφορά σε όσους ποντάροντας στο ΕΛΕΟΣ του Θεού και δεν αποτειχιζονται . " Αὐτοί θά ἀποκοιμίζουν τήν συνείδησή τους μέ τό νά λένε "ἐμεῖς συντηροῦμε καί σώζουμε τό μοναστήρι, καί ὁ Κύριος θά μᾶς συγχωρήση". Πλην όμως έλεγε οτι δεν θα υπάρξει ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ για τους χριστιανούς που πάνε στις εκκλησίες της παν αίρεσης 

Ο αγιος Γερμανός Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240):"Εξορκίζω όλους τους λαϊκούς, όσοι είστε γνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να φεύγετε ολοταχώς από τους ιερείς που υπέπεσαν στην υποταγή στους Λατίνους, και μήτε σε εκκλησία να συγκεντρώνεστε μαζί τους, μήτε να παίρνετε οποιαδήποτε ευλογία από τα χέρια τους. Είναι καλύτερα να προσεύχεσθε στο Θεό στα σπίτια σας μόνοι, παρά να συγκεντρώνεσθε στην εκκλησία μαζί με τους Λατινόφρονες. Ει’ δ’ άλλως, θα υποστήτε την ίδια κόλασι μ’ αυτούς".

Βεβαίως είπε ο Κυριος Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
Πλην όμως για όποιο ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ η Ιερή παράδοση ΒΟΑ για της συνέπειες που έχει όποιος δεν κάνει οτι πρέπει

Είναι η 3 φορά που πατριάρχης μνημονεύει Πάπα και η ιερή παράδοση ΒΟΑ για το υποχρεωτικό της Διακοπής Μνημοσύνου ! Οχι μόνο γιατί έχουμε σαφείς εξειδικευμένες εντολές αγίων Πατριαρχών και συνόδων αλλά και το ζωντανό παράδειγμα των αγίων μαρτύρων που μαρτύρησαν ΑΚΡΙΒΩΣ για να μην μνημονεύσουν τον μνημονεύονται Πάπα πατριάρχη .(Περιπτώσεις Βέκκου , Μητροφάνη Β΄. Γρηγόριο Μάμμα ...)αλλά και εξ ουρανού σημεία όπως παρέμβαση της Παναγίας , θαύμα του Αγ Σπυρίδωνα , τυμπανιαίοι νεκροί όσοι μνημόνευσαν κτλ


***
Προς αδελφόν Σωτήριον Ιουστίνος αμαρτωλός :
 Ο γέρων Ανατόλιος αναφέρεται στην παναιρετική συναγωγή του Αντιχρίστου. Όταν δηλαδή θα υπάρχει πανθρησκειακή παναιρετική ένωση με πατριάρχη - βασιλέα τον ίδιο τον Αντίχριστο. Τότε δεν θα υπάρχει έλεος διότι όλοι θα είναι σφραγισμένοι.
Μέχρι τότε όμως υπάρχει έλεος απο τον Κύριο και ευτυχώς ,που δεν έχει εξουσία να  κρίνει τον κόσμο ο αδελφός Σωτήριος,αλλιώς όλοι θα  χανόμασταν....

 Σύνεσις αγαπητέ, όχι φανατισμός...
***


+Ιερομ. Γρηγόριος Ζιωγος
Προς αφελφό Ιουστίνο τον αμαρτωλό.

Εν πρώτοις δηλώνω, χαίρω πολύ συνάδελφος

Κατά δευτερον ριξε μια ματιά στους κανόνες του πηδαλίου
αποστολικοί 31 - 45 - 46 - 47 - 68
Μ. Βασιλειου τον 1ο [ επικυρωμενο απο την ΣΤ οικουμενική ]

Και διαβασε καλά την κατωτερω απόφαση της Γ΄Οικουμενικής

ΤΗΣ Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΩΝ Δ’
Και ούτος ο παρών κανών παρομοίως με τον ανωτέρω διαλαμβάνει για τους κληρικούς εκείνους οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει να φρονώσιν η να διδάσκωσι το δόγμα του Νεστορίου και του ομόφρονος Κελεστίου, λέγων ότι εκρίθη δίκαιον από την αγίαν Σύνοδον, να είναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους καθηρημένοι.

ΚΑΝΩΝ Ζ’
…Εκείνοι δε όπου τολμήσουν η να συνθέσουν άλλο σύμβολο της πίστεως, η να πραβάλλουσιν αυτό εις το φανερόν, και να προσφέρουν εις τους Ελλήνων και Ιουδαίων και αιρετικών επιστρέφοντας προς την της αληθείας επίγνωσιν, οι τοιούτοι ει μεν επίσκοποι ώσι, και κληρικοί, να είναι της επισκοπής και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί, να αναθεματίζονται. Παρομοίως δε και όσοι φανερωθούν πως φρονούν καθ’ αυτούς η διδάσκουν τους άλλους τα μιαρά και αιρετικά περί της ενανθρωπήσεως του μονογενούς Υιού του Θεού του Νεστορίου δόγματα, τα περιεχόμενα εις την υπ’ αυτού μεν συντεθείσαν έκθεσιν πίστεως, κομισθείσαν δε εις την Σύνοδον ταύτην από τον Πρεσβύτερον Χαρίσιον και ούτοι λέγω, ει μεν επίσκοποι ώσι και κληρικοί, να είναι καθηρημένοι, και της επισκοπής και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί να αναθεματίζονται, ως προείπωμεν.


+ΙΓΖ
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ από τα παραπάνω προκύπτει ότι αυτός που συνθέτει άλλο σύμβολο της πίστεως και τολμά ν΄αντιστρατεύεται τις αποφάσεις των οικουμενικών Συνόδων τότε να είναι καθηρημένος, αφορισμένος, και παρά τις επιταγές των οικουμενικών αποφάσεων και ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ.

Αφήνω τον μεσο νου να σκεφτεί οι οικουμενιστες που βρίσκονται

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ - ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΙΣ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Ματθαίου ευαγγελιστού.

Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος καταγόταν ἀπὸ τὴν Γαλιλαία. Προτοῦ γίνει μαθητὴς τοῦ Κυρίου ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη καὶ ὀνομαζόταν Λευΐ.
Μία μέρα καὶ ἐνῶ καθόταν στὸ τελωνεῖο του, ἔξω ἀπὸ τὴν Καπερναοῦμ, τὸν πλησίασε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοῦ ζήτησε νὰ τὸν ἀκολουθήσει.

Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης: Προς Νέα Εκκλησία (Μέρος στ΄)

(Απάντηση στο κείμενο του Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου Κατερέλου «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης: Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;»)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/10/blog-post_29.html

Νικολάου Μάννη
 εκπαιδευτικού

ΙΑ. Ξεκινώντας το επόμενο κεφάλαιο («Διαχριστιανικοὶ Διάλογοι») ο Σ. προβαίνει σε μια διάκριση που αφορά τον Οικουμενισμό. Συγκεκριμένα τον διαχωρίζει σε «οἰκουμενισμὸ τῆς ἐπιστροφῆς» και «οἰκουμενισμὸ τῆς ἐνσωμάτωσης». Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια διαχωρισμού του Οικουμενισμού σε «καλό» και «κακό», όπου σύμφωνα με τον πρώτο όλοι θα επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ σύμφωνα με τον δεύτερο όλοι θα ενσωματωθούν σε μια «Νέα Εκκλησία».

Ο αδελφός μας Σωτήριος Ζουρίδης σχολιάζει στην "Κατάνυξη" για τον κοιμηθέντα Μητρ. Μάνης :

Τόσα χρόνια αγώνα που χρησίμευσαν ?
Λέτε να παίρνει μια θέση στην θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν των Οσιομαρτύρων Πατέρων των υπό των Λατίνων αναιρεθέντων
διά την αγίαν και Ορθόδοξον Πίστιν εν Άθωνος τω Όρει και αλλαχού ?
Λέτε να παίρνει μια θέση διπλα στους οσιομάρτυρας Ζωγραφίτας.?
ή στους οσιομάρτυρας Βατοπαιδινούς.?
ή στους οσιομάρτυρας Ιβηρίτας.?
ή στους οσιομάρτυρας Καντάρας της Κύπρου?
ή στους οσιομάρτυρας Καρεώτας.?
ή στους 12 οσιομάρτυρας Κουτλουμουσιανούς.?
ή στους οσιομάρτυρας Ξενοφωντινούς.?
Λέτε να παίρνει μια θέση δίπλα στον Αγιο Μάρκο τον Ευγενικό
στη ἐπουράνια θριαμβεύουσα Ἐκκλησία?

Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση ο Βαρθολομαίος και κάθε επίσκοπος που μνημονεύει Βαρθολομαίο , κάθε ένας ιερέας που μνημονεύει αυτούς τους επισκόπους ... και κάθε λαϊκός που εκκλησιάζεται με αυτούς ?

Δεν θα πάει εκεί όπου θα αναπαύεται αιώνια στην καλύτερη περίπτωση κάθε επίσκοπος του Πάπα ,κάθε επίσκοπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου "Εκκλησιών" και κάθε ένας που τους μνημονεύει .... ??

«Εἴπερ ἀληθής ὁ λόγος· «Ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται καί ὁ κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷ». Ἐφ' ᾧ καί τανῦν ἐγκαλούμεθα, διότι τινά τῶν ὑποκρινομένων ὀρθοδοξεῖν, κοινωνοῦντα δέ τῇ αἱρέσει μέχρι παντός ἀπηγορεύσαμεν ὑπό ὀρθοδόξου ἐν ἱεροῖς μνημοσύνοις ἀναφέρεσθαι κατά τήν θείαν μυσταγωγίαν. Εἰ μέν γάρ προέφθασε, κἄν ἐν τῷ θανάτῳ, δι' ἐξομολογήσεως τυχεῖν τῶν ἁγιασμάτων, ἦν ἄν ὑπέρ αὐτοῦ ἀναφοράν ποιεῖσθαι τόν ὀρθόδοξον. Ἐπεί δέ κοινωνῶν τῇ αἱρέσει ἀπεβίῳ, πῶς δυνατόν ἐντετάχθαι τόν τοιοῦτον ἐν ὀρθοδόξῳ κοινωνίᾳ; Καί γοῦν φησιν ὁ ἱερός Ἀπόστολος· «Τό ποτήριον τῆς εὐλογίας, ὅ εὐλογοῦμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; τόν ἄρτον ὅν κλῶμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν». Οὐκοῦν κατά τό ἀνάλογον καί ἡ κοινωνία τοῦ αἱρετικοῦ ἄρτου καί τοῦ ποτηρίου τῆς ἀντικειμένης μερίδος ἐστίν· καί τό ἕν σῶμα ἠλλοτριωμένον Χριστοῦ τούς ἐπικοινωνοῦντας ἀπεργάζεται· ἐπεί μηδεμία «κοινωνία φωτί πρός σκότος, οὐδέ μετοχή δικαιοσύνης καί ἀνομίας, οὐδέ μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου, οὐδέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων», καθώς ἀλλαχοῦ ὁ αὐτός ἐξεβόησεν. Ἀλλ' ὑπέρ μέν τῶν τοιούτων θρηνητέον καί προσευκτέον ὑπέρ τῶν ἔτι ζώντων ἐκπεφευγέναι αὐτούς τῶν τοῦ διαβόλου βρόχων» (Μικρά κατήχησις 129) (σελ. 362-363).

Δεν ήταν Αρχιερείς του Θεού και ο Ἄννας καὶ ο Καϊάφας ?
Η μήπως έλεγε ψέματα αυτός που έλεγε :

«Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἢ μετ᾿ αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός»

***
Προς αδελφόν Σωτήριον απο Ιουστίνον αμαρτωλόν

-Και αν ο Κύριος εδέχθη το κήρυγμα του κυρού Χρυσοστόμου  εναντίον της πανθρησκείας και του  οικουμενισμού ως μετάνοιαν και μαρτυρίαν; Τι λένε οι Πατέρες επ' αυτού;
***
Ο sotirio άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας :

"Ὁ Oἰκουμενισμός; Εἶνε ἡ αἵρεσι ὅλων τῶν αἱρέσεων! Ἡ πτῶσι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς ἰδίους της τοὺς ὑπηρέτες, τὰ ὄργανα τῆς Δύσης. Τὰ ἀποτελέσματά του εἶνε τὰ σάπια συντρίμμια ποὺ πέφτουν, ἀκόμα κι ἂν εἶνε ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοὶ ἢ λαϊκοί...
Ἂς ἐπιστρέψουμε στὴν ἁγία παράδοσι, στὰ δόγματα καὶ στοὺς κανόνες τῶν ἁγίων πατέρων, τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων. Διαφορετικά, θὰ πᾶμε στὴν κόλασι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπισκόπων μας! Θεὸς φυλάξοι!"

π. Ἀρσένιος Μπόκα ο θαυματουργός (1910 - 1989) Πηγή: http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_644.html#more

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο αδελφός μας Σωτήριος Ζουρίδης σχολιάζει στην "Κα...":

Το κήρυγμα του επισκόπου ακριβώς έγινε η καταδίκη του.
Καταδικάζει τον οικουμενισμό, και μνημόνευσε τους οικουμενιστές 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Εορτή Αγίας Σκέπης [mp3 - 2016]


Πρόσκληση της Επιτροπής Εθνικής Μνήμης

Η Επιτροπή Εθνικής Μνήμης σας καλεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 17:00 στο ξενοδοχείο Athens Oscar (Φιλαδέλφειας 25 & Σάμου – πλησίον σταθμού Λαρίσης) στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα :
 «Οι διώξεις εναντίον της Ορθοδοξίας μας στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης».

Θα ακολουθήσει εκτενής συζήτηση καθώς και προτάσεις επί του τρόπου αντιμετώπισης των νοσηρών φαινομένων της παγκοσμιοποίησης.

5.000 € στο 4ο παιδί από τον Δήμο Γλυφάδας

Ο δήμαρχος Γ. Παπανικολάου στηρίζει έμπρακτα τους πολυτέκνους

Σε μια κίνηση πρωτίστως ουσίας αλλά και ιδιαίτερου συμβολισμού προχωρά ο Δήμος Γλυφάδας, που συνεχίζει να αποδεικνύει ότι βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που έχουν ανάγκη και έχουν πληγεί από τα καταστροφικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, προσφέρει μια τεράστια ανάσα σε νέες πολύτεκνες οικογένειες, αρχίζοντας τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, ύψους 5.000 ευρώ (!), σε μητέρες που αποκτούν τέταρτο τέκνο, αλλά και για κάθε επιπλέον τέκνο.