Ο φλογερός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως Κοσμάς Φλαμιάτος το 1840 εξαπέλυσε δριμύτατον «κατηγορώ» εναντίον του αντιχρίστου Μασωνο-Οικουμενισμού


Με λόγον του, που ανεγνώσθη από πολλούς ιερείς εις τους ιερούς ναούς της νήσου Κεφαλληνίας. Εις τον λόγον του αυτόν ο Φλαμιάτος εκεραυνοβολούσε το Μασωνο-Οικουμενιστικόν τέρας ως εξής :
«Τα πρώτα μέτρα των εχθρών της πίστεως απ΄ αρχής εστάθησαν να έμβωσιν εις αυτά τα άγια των αγίων, εις αυτό το θυσιαστήριον, να λάβωσι, δηλαδή, λαθραίως και αναισθήτως το πηδάλιον, και την διεύθυνσιν της καθ΄ ημάς Εκκλησίας, φρικωδέστατον και ανέκδοτον μέχρι τούδε φαινόμενον, εις όλα τα χρονικά της Ορθοδοξίας, και ως εκ τούτου να εξαλείψωσι κατά μικρόν και ανεπαισθήτως όλην την ορθόδοξον Ιεραρχίαν, όλον το Ιερατικόν και μοναδικόν τάγμα, να μορφώσωσι κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης όλην την ελληνικήν και σλαβικήν και λοιπήν απανταχού ορθόδοξον νεολαίαν, και κατά το πνεύμα αυτής της πλάνης, να μορφώσωσι νέον ψευδώνυμον κλήρον, να διαλύσωσι κάθε δεσμόν αγάπης και αρμονίας εις όλους τους Ορθοδόξους, να ανατρέψωσι κάθε τάξιν είτε εκκλησιαστικής, είτε πολιτικής, είτε ηθικής και συγγενικής πειθαρχίας, να ανοίξωσιν όλον τον χείμαρον της διαφθοράς, όλον το πνεύμα της αποστασίας και αναρχίας υπό το πρόσχημα της Ελευθερίας· όλα τα εμφύλια και οικιακά σχίσματα…».

ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ -- Αθωνικά άνθη


«Φως το εκ Φωτός εκλάμψαν, Πανάμωμε, εκ Σου ανέτειλε και την αμαυρότητα της αθεϊας πάσαν διέλυσε, και τους νυκτί καθεύδοντας εφωταγώγησε· δια τούτο πάντες κατά χρέος Σε εις αιώνας αεί μακαρίζομεν῾

Φως λέγεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και Φως το ακρότατον, ως είπεν η Θεολόγος του Γρηγορίου φωνή, κοντά εις τον οποίον δεν είναι καμμία μεταβολή, αλλ’ ουδέ μεταβολής αποσκίασμα κατά τον Ιερόν Αδελφόθεον. «Παρ’ ω ουκ ένι παραλλαγή, ή τροπής αποσκίασμα» (Ιακ. α: 17)· όθεν τούτο ηξεύρων ο θεσπέσιος Μελωδός, αποτείνει τον λόγον προς την Θεοτόκον και λέγει· «Ω Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσ. δ: 7), ο Μονογενής Υιός του Θεού, όστις προ πάντων των αιώνων εγεννήθη αρρεύστως και απαθώς εκ του Πατρός, και εξέλαμψε Φως εκ Φωτός, αυτός ανέτειλεν από την άχραντον και άσπορον κοιλίαν Σου επ΄ εσχάτων των χρόνων· και επειδή είναι ίδιον του φωτός να φωτίζη τους άλλους, δια τούτο και το Φως το ανατείλαν εκ της γαστρός Σου διέλυσεν όλον το σκότος της αθεϊας και αμαρτίας·

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ - RESURRECTION EVLOGETARIA


O Συναξαριστής της ημέρας.


Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Σίμωνος αποστόλου του ζηλωτού, Λαυρεντίου οσίου, διέλευσις Ι. λειψάνου Νικολάου Μύρων της Λυκίας.

Ὁ Ἀπόστολος Σίμων, ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα Μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ἀδελφὸς τοῦ Ἰούδα τοῦ Λεββαίου, εἶχε τὴν ἐπωνυμία Καναναῖος ἢ Κανανίτης. Ἡ ἐπωνυμία αὐτὴ δὲν φανερώνει τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἀποστόλου Σίμωνος ἀπὸ τὴ Χαναὰν ἢ τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας. Ἡ λέξη «Καναναῖος» εἶναι Χαλδαϊκὴ καὶ σημαίνει «Ζηλωτής». Πράγματι ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς τὸν προσονομάζει ὡς «Ζηλωτή».

Ο πεινασμένος οδοιπόρος


Η μονή των Ιβήρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό: 
Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από το δρόμο έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρη, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του.
 
Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός.
 
Ανεβαίνοντας προς τις Καρυές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε καταγής.
 
Ξαφνικά ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει μπροστά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά:
 
- Τι έχεις; Μήπως είσαι άρρωστος;
 

Προκαλεί την Ιεραρχίαν ο κ. Μ. Μπέγζος


Με δύο αναρτήσεις του ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών επιτίθεται κατά του Αρχιεπισκόπου και όσων Ιεραρχών υποστηρίζουν τα δίκαια της Εκκλησίας της Ελλάδος έναντι της κυβερνητικής απόπειρας να θέση την Εκκλησίαν εις το περιθώριον. Υπάρχει τελικώς διαφορά εις τα όσα γράφουν φονταμενταλισταί και όσα γράφει ο προοδευτικός κ. Καθηγητής; Παραθέτομεν τας αναρτήσεις της 14ης Απριλίου 2018:
«Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών κρινούμεν αυτόν» : λόγια των φαρισαίων αρχιερέων στον Πόντιο Πιλάτο προ 2000 ετών επαναλαμβάνονται σήμερα από ελληνορθόδοξους αρχιερείς στον τόπο μας του 21ου αιώνα!
Οι διακριτοί ρόλοι εκκλησίας-πολιτείας δεν είναι αλά καρτ μονομερώς σαν δήθεν πρόσχημα ετεροδικίας του αρχιερατείου σε βάρος της δημοκρατίας και προς όφελος της ύπουλης θεοκρατίας του νυν ελλαδικού προκαθημένου».


"Ο.Τ"

«Σταματήστε να μας εξευτελίζετε»

Ηχηρή επιστολή των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου προς τον υπουργό Εξωτερικών για το διαπραγματευτικό ναυάγιο με το κρατίδιο

Ρεπορτάζ
Νίκος ΣταυρουλάκηςΛίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση Κοτζιά - Ντιμιτρόφ στο Σούνιο, στο περιθώριο της συνόδου των χωρών του Βίσεγκραντ με τις χώρες των Βαλκανίων που είναι μέλη της Ε.Ε., οι Παμμακεδονικές Ενώσεις απέστειλαν επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, καλώντας τον να τερματίσει την «αδιέξοδη», όπως τη χαρακτηρίζουν, διαπραγμάτευση. Μάλιστα, εγκαλούν τον υπουργό Εξωτερικών, προτρέποντάς τον να σταματήσει να... εκλιπαρεί εξευτελιστικά!

ΑΓ.ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ


Ήδη  ἀπὸ παντοῦ λαμβάνουμε μηνύματα ὅτι ἡ ὑπόθεσις τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἐπανέρχεται λίαν ὄψιμα μέν, πλὴν ὅμως θετικότατα.

Μέχρι καὶ ἡ ἱστοσελίδα https://left.gr  (https://left.gr/news/1821-2021-diakosia-hronia-apo-tin-elliniki-epanastasi) ἀνέφερε τὴν εἴδηση τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕ, ὅπου μεταξὺ τῶν ἄλλων διαβάσαμε : «Σε τρία χρόνια η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 κι οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Τη συζήτηση γύρω από τον εορτασμό της επετείου άνοιξε στο ευρύ κοινό η 15η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν πτυχές του ερευνητικού προγράμματος «1821-2021. Διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» με το οποίο το Ίδρυμα της Βουλής αποσκοπεί σε βάθος τριετίας, να επανεξετάσει και να αναστοχαστεί το μεγάλο ιστορικό γεγονός.».

Ἀξίζουν χιλιάδες συγχαρητήρια σὲ ὅσα ΜΜΕ δείχνουν εὐαισθησία γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

Καὶ ἀποροῦν ὅλοι μὲ ἐκεῖνα τὰ ΜΜΕ  ποὺ παραμένουν διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ παραπληροφοριτές. !

Ἐμεῖς, προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε πάντοτε συνεπεῖς.

Διατί ο Γραικυλισμός;


Μήπως έχει αλωθή η «Εκκλησία» από τον Οικουμενισμόν, τον Παπισμόν, την Μασωνίαν και τας διαφόρους αιρέσεις; Πως αλλοιώς να εξηγηθή η αδιαφορία των Διοικούντων τας επί μέρους Τοπικάς Εκκλησίας απέναντι εκκλησιαστικών ανδρών, «λαλούντων διεστραμμένα», oικουμενιστών, μασωνιζόντων ή και Μασώνων, κηρυσσόντων αίρεσιν «γυμνή τη κεφαλή»;  Ή και θωπευόντων δουλοπρεπώς τον Πάπαν, οσάκις το Βατικανόν ασχοληθή με κάποιο γενικώτερον ζήτημα επιδημίας, ως να είμεθα ανίκανοι ως Εκκλησία να αντιμετωπίσωμεν και ημείς τα συγκλονιστικά του ανθρώπου προβλήματα; Διατί αυτός ο Γραικυλισμός; Αυτός ο Επαρχιακός εκστασιασμός εμπρός εις τας «βιτρίνας» των αιρετικών;

O Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος για το Ισλάμ


Ριζοσπαστική Ισλαμική Αριστερά


Ο Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι το 3ο Ράιχ ήταν ο «δυτικός πολιτισμός». Κι αυτοί που νίκησαν τον Χίλτερ τι ήταν;
O δυτικός πολιτισμός έστειλε εκατομμύρια παιδιά στους θαλάμους αερίων και οι δυτικές κοινωνίες ψηφίζουν τους πολιτικούς απογόνους αυτών που το έκαναν. Για τους ισλαμιστές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο καταγεγραμμένο» έγραψε στο τουίτερ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης. 
Η ανάρτηση σε κάνει να απορείς όχι με τον Κυρίτση (είναι ακριβώς ό,τι φαίνεται), αλλά με τους ψηφοφόρους του και τους ομοφρονούντες με αυτόν.