ΠΑΤΗΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΣΧΕΙ Η ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ


ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΠΡΟΣ ΣΕ - Lord I have cried to You -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ζ ΛΟΥΚΑ. Παύλου Κων/λεως, Λουκά οσίου, Παύλου Σαλού.


Ὁ Ἅγιος Παῦλος, ὁ Ὁμολογητὴς καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. Ὑπῆρξε γραμματέας τοῦ ἁγιοτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρου. Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Παῦλος ἐξελέγχθηκε Πατριάρχης. Ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος, ὅταν τὸ πληροφορήθηκε δυσανασχέτησε, γιατὶ ἦταν ὀπαδὸς τῆς αἵρεσης τῶν Ἀρειανῶν. Ὅταν ὁ Κωνστάντιος ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τὸν Παῦλο καὶ ἀνακήρυξε αὐθαίρετα Πατριάρχη, τὸν ἀρειανόφρονα Νικομηδείας Εὐσέβιο. Τότε ὁ Ἅγιος Παῦλος πῆγε στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ βρῆκε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τὸν ὁποῖο εἶχε ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὁ Κωνστάντιος. Πληροφορηθεῖς τὰ γεγονότα, ὁ αὐτοκράτορας Κώνστας, ἔστειλε γράμμα στὸν ἀδελφό του τὸν Κωνστάντιο, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν στάση του. Ἔτσι ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ἀθανάσιος ἐπανῆλθαν στὸ ἀξίωμά τους. Δυστυχῶς μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ Κώνστας πέθανε. Ἔτσι ὁ Κωνστάντιος διέταξε, ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια ποὺ ἦταν, νὰ ἀπομακρύνουν τὸν Παῦλο ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο. Μάλιστα τὸν ἐξόρισε στὴν Κουκουσὸ τῆς Ἀρμενίας. Μία μέρα ποὺ τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία ὅρμησαν καταπάνω του Ἀρειανοὶ καὶ τὸν ἔπνιξαν μὲ τὸ ἴδιο του τὸ ὠμοφόριο. Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἐτελείωσε καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – Ζ΄ ΛΟΥΚΑ -- «Και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος»

Πίστεως αναβάσεις

Πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έτρεχαν κοντά στον Χριστό για να τον δουν, να τον ακούσουν και να δεχθούν κάποια ευεργετική δωρεά Του. Αρκετοί πίστευαν ότι και με ένα άγγιγμα στα ενδύματά Του, θα γίνονταν δέκτες της ευλογίας Του. Και πραγματικά «όσοι αν ήπτοντο αυτού εσώζοντο». Το βλέπουμε και στην αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Η δυστυχισμένη εκείνη ύπαρξη υπέφερε για δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και η επιστήμη ύψωνε τα χέρια στην περίπτωσή της. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Μόνο μια ελπίδα απέμενε. Ο παντοδύναμος Ιησούς για τον οποίο τόσα πολλά ακούγονταν, ότι δηλαδή θαυματουργούσε και πρόσφερε ζωή στους ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, όταν ο Κύριος επισκέφθηκε τον τόπο της, αυτή δεν παρέλειψε να αδράξει την ευκαιρία. Αποφάσισε χωρίς αναστολές να τον πλησιάσει. Αυτή τολμούσε, αλλά το πλήθος του κόσμου που τον είχε κυκλώσει και συμπορευόταν μαζί Του, δεν της επέτρεπε να πάει πιο κοντά. Η πρόσβαση ήταν αδύνατη. Φάνταζε δύσκολο να μπορέσει να του μιλήσει. Η πίστη όμως πάντοτε και ιδιαίτερα σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, δίνει διεξόδους ζωής. Καθώς, λοιπόν, ο Χριστός βάδιζε ανάμεσα στο συνωθούμενο πλήθος, εκείνη κατάφερε επιτέλους να πλησιάσει και να αγγίξει στο πίσω μέρος ένα άκρο του ενδύματός Του.
Τη στιγμή αυτή ένιωσε σαν να τη διαπέρασε ηλεκτροφόρο καλώδιο. Αισθάνθηκε κάτι παράξενο και κατάλαβε ότι έλαβε το ποθούμενο. Ότι δηλαδή θεραπεύθηκε. Ίσχυσε και στην περίπτωσή της το αποστολικό λόγιο «εγγίσατε τω Θεώ και εγγιεί υμίν». Αγγίζουμε τον Θεό όταν έχουμε πίστη. Όταν εναρμονίζουμε τη ζωή μας με το θέλημά Του. Όταν εκφράζουμε εμπιστοσύνη για τις δωρεές Του.

Νέα από τον Βοτανικό


Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                  
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                   
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του; 
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                  
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                   Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του; 
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως"


■ Ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγὸς τοῦ Bορρᾶ

http://agiografikesmeletes.blogspot.ca/2016/11/blog-post_4.html


Ἡ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Eἰκόνος τῆς Θεοτόκου  
«Παναγία του Kαζὰν»
† 22α Ὀκτωβρίου

Γνωστὴ καὶ ὡς «Θεοτόκος τοῦ Kαζὰν» ἢ «Ἡ Mαύρη Παρθένος τοῦ Kαζάν», ἡ ἱερὰ αὐτὴ Eἰκόνα τῆς Παναγίας µας, ἡ ὁποία κατέχει περίοπτη θέσι στὴν Pωσικὴ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, τὴν ἀπεικονίζει µὲ τὸ πρόσωπο ἐστραµµένο τρυφερὰ πρὸς τὸν Yἱὸν Aὐτῆς, ὁ Ὁποῖος εὑρίσκεται στὴν ἀγκάλη Tης ὄρθιος καὶ εὐλογῶν.
Σύµφωνα µ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι, τὸ ἱερὸ Eἰκόνισµα ἦταν δῶρο τοῦ Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως Γερµανοῦ B΄ (1222-1240) πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως τοῦ Kαζὰν τῆς Pωσίας, νῦν πρωτεύουσα τοῦ Tαταρστάν, τὸν IΓ΄ αἰ., γιὰ νὰ ἔχουν τὴν προστασία καὶ παρηγορία τῆς Θεοµήτορος, ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπιδροµὲς τῶν ἀλλοφύλων καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων
ταν πόλις καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Tατάρους τὸ 1438, ἱερὰ Eἰκόνα τῆς Παναγίας ἐξαφανίσθηκε.

15 μόνο άτομα από τα 11 εκατ. Ελλήνων βρίσκονταν στο Βοτανικό για να υπερασπίσουν Θερμοπύλες!!!


Στην εκκένωση του οικοπέδου επί της Ιεράς Οδού 114, στον Βοτανικό, που είχε καταληφθεί από μια μικρή ομάδα πολιτών, προχώρησε χθες το πρωί, με μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, η Αστυνομία. Λίγο μετά τις 06.00 έφθασαν στον χώρο διμοιρίες των ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ, καθώς και εισαγγελέας, που κάλεσε τους καταληψίες να αποχωρήσουν από το οικόπεδο, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί μουσουλμανικό τέμενος.

Στο σημείο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 15 άτομα, ντυμένα με στολές παραλλαγής και αυτοπροσδιοριζόμενα ως μέλη του Κινήματος Ελλήνων Εφέδρων Πολιτών - Οπλιτών, που δεν πρόβαλαν την παραμικρή αντίσταση και οδηγήθηκαν έπειτα από λίγη ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "15 μόνο άτομα από τα 11 εκατ. Ελλήνων βρίσκονταν σ...":

https://www.youtube.com/watch?v=gRr4RT0nFu8

Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι μια τραγωδία...Δείτε σε αυτό το βίντεο μουσουλμάνους στη Ρώμη δίπλα στο Κολοσσαίο.

***


Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "15 μόνο άτομα από τα 11 εκατ. Ελλήνων βρίσκονταν σ...":

Μήπως τα 11 εκατομ. Έλληνες δεν είναι 11 εκατομ. αλλά 8 ή 9 ή δεν ξέρω και εγώ πόσο;
Μήπως μετράς και τους αλλοδαπούς που Ελληνοποιήθηκαν με μέτρα εξπρές απαράδεκτρα;

Η Χειμάρρα και, γενικώτερα, η Βόρειος Ήπειρος, κινδυνεύει τα έσχατα


Η Χειμάρρα και, γενικώτερα, η Βόρειος Ήπειρος, κινδυνεύει τα έσχατα
Εν Δελβινακίω τη 4η Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, έκανε τις ακόλουθες Δηλώσεις : 
              «Με περισσότερη θλίψη και λιγότερη οργή, είδα στον Τύπο τις αλυτρωτικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας κ. Έντι Ράμα. Ο κ. Ράμα είναι φανερό, ότι προσπαθεί να μιμηθή τον νεοσουλτάνο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ονειρεύεται την Οθωμανική «Τουρκία της καρδιάς του». Γιατί κι’ αυτός αναπολεί την παλιά ... «αλβανική Αθήνα», υποστηρίζοντας, ότι «ένας Αλβανός έσωσε την Ακρόπολη» κι’ ότι οι κάτοικοι της Αττικής, ήσαν αλβανόφωνοι, διεκδικώντας ουσιαστικά ως Αλβανούς, όσους μιλάνε την αρβανίτικη διάλεκτο !

Μεταναστευτικόν : Παγὶς ἢ εὐκαιρία;

Γράφει ὁ κ. Κρίτων Ἰακώβου, ∆ρ φαρµακοποιός


Τὰ µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης ποὺ ἐλέγχονται πλήρως ἀπὸ τὸ∆ιεθνῆ Πολιτικὸ Σιωνισµὸ καθὼς καὶ τὰ ἐντεταλµένα ὄργανά τους ποὺ ἀποτελοῦν τὴν «Πέµπτη φάλαγγα» ἐντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, βοµβαρδίζουν συνεχῶς τὸ λαό µας µὲ λέξεις παραπλανητικὲς καὶ κενὲς περιεχοµένου, τοῦ τύπου "ξενοφοβία", "ἰσλαµοφοβία", "ὁµοφοβία", "ρατσισµός", "φασισµός", "σεξισµός", "ὑποκίνηση µίσους", "µισαλλοδοξία", "δογµατισµός", "σκοταδισµὸς" κ.λπ., ποὺ ὅµως διεγείρουν ἀσυναίσθητα ἐνοχὲς καὶ τύψεις σὲ µεγάλη µερίδα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πολλοὶ φοβούµενοι µὴ τυχὸν καὶ χαρακτηριστοῦν ρατσιστές, ὀπισθοδροµικοί, σκοταδιστὲς καὶ φασίστες σπεύδουν νὰ δικαιολογηθοῦν καὶ γιὰ τὴ παραµικρὴ διαµαρτυρία τους ποὺ σχετίζεται µὲ τὴν ὑποκινούµενη εἰσβολὴ τῶν ἀλλοδαπῶν στὴ Πατρίδα µας.

***
Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μεταναστευτικόν : Παγὶς ἢ εὐκαιρία;":

Το Ρωμαίικο έθνος ήταν πολύ κοντά σε εκείνο που ευδοκούσε ο Θεός. Βασισμένο στη μία πίστη, την εν Χριστώ, με γλώσσα κοινή τη γλώσσα του Ευαγγελίου που μέσα εκεί αποκαλύπτει το θέλημα του ως νέα Διαθήκη προς το ανθρώπινο γένος. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι και στη χιλιόχρονη πορεία του Ρωμαίικου έθνους που συμπεριλάμβανε πολλούς λαούς ταυτόχρονα χωρίς εθνικισμούς και ανοησίες πορεύτηκε τέλεια, είχε κι αυτό τις αδυναμίες του. Αλλά τέτοια σταθερότητα επί 1100 χρόνια δεν υπήρξε πουθενά στο κόσμο!