Φίλε Ἀλέξανδρε Βέλλιο, κάνεις λάθος! -- Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Κ. Σεργίου

Ὁ Ἀλέξανδρος Βέλλιος εἶναι φίλος ἀπὸ παλιά. ∆ηµοσιογράφος ἀγωνιστικὸς καὶ εὐθύβολος. Πνεῦµα διαλεκτικό, ζωηρό, ἐρευνητικό. Ἔχουµε καὶ ἄλλοτε ἀνταλλάξει ἀπόψεις καὶ θέσεις. Πολὺ φιλικά. Καὶ δηµοσίως, στὰ τηλεοπτικὰ πλατό. Νιώθω, πάντως, ἐξαιρετικὰ λεπτὴ σήµερα τὴ θέση µου, τόσο ἀπέναντί του ὅσο καὶ ἀπέναντι στὸν ἀναγνώστη. Ὅµως θὰ διατυπώσω θαρρετὰ τὴ σκέψη µου...  Ὁ Ἀλέξανδρος περνᾶ δοκιµασία ζωῆς. Εἶναι ἄρρωστος βαριὰ καὶ θέλησε νὰ ἐκφράσει τὸν προβληµατισµό του γιὰ τὸ ἐπικείµενο τέλος. Πρόκειται, ὅµως, βεβαίως, γιὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς... ὅλων µας! Κάποιων λίγο ἀργότερα, κάποιων ἴσως καὶ λίγο νωρίτερα ἀπὸ ἐκεῖνον, κάποιων λιγότερο, κάποιων ἴσως καὶ πολὺ περισσότερο ἄτυχων! Ποιὸς ξέρει! Φοβᾶµαι λοιπὸν ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ἔπεσε σὲ χοντρὴ παγίδα. Εἶδε τὸ ζήτηµα τοῦ θανάτου ἀτοµικιστικά, πολιτικά, καὶ δηµοσιοσχεσίτικα, ὅπως εἶναι συνηθισµένος νὰ ἀντιµετωπίζει τὰ ζητήµατα τῆς πολιτικῆς ἐπικαιρότητας καὶ τοῦ προσωπικοῦ πολιτικοῦ σχολιασµοῦ. Ἔγραψε θορυβῶδες (πολιτικά!) βιβλίο µὲ τίτλο «Ἐγὼ καὶ ὁ θάνατός µου», ἡ ἔκδοση φέρεται νὰ κάνει πιένες, µαζεύτηκε κόσµος καὶ ντουνιὰς µεγαλοαστῶν σὲ οὐρὲς γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου στὸ Ἵδρυµα «Μιχάλης Κακογιάννης». Ἐµφανίζεται, µάλιστα, ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας καὶ στὶς τηλεοράσεις καὶ ἐξηγεῖ (γελώντας, ἂν τὸ πιστεύετε!) ὅτι πρόκειται νὰ πεθάνει, καὶ ὅτι ἀποφάσισε νὰ τὸ κάνει ἤρεµα καὶ ἀφ’ ἑαυτοῦ, ζητώντας ἁπλῶς ἀπὸ τοὺς γιατρούς... µία λεµονάδα µὲ δηλητήριο!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΕΝ∆ΥΜΑ -- πρωτοπρ. π. Γεώργιος ∆. Μεταλληνός

«Ἡ ἰδεολογική ταυτολογία τῶν πολιτικῶν μας κομμάτων, θεμελιωμένη στήν κοινή πηγή τῶν ἀρχῶν τους, φανερώνεται ἰδιαίτερα στό χῶρο τῆς Ἐκπαίδευσης. Εἲθε νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός καί στή σημερινή ἀναβίωση τῆς Τουρκοκρατίας, μέσα στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη, καί νά ἐπανεύρουμε τόν ἐθνικό βηματισμό μας».

Τό γένος µας ἐλευθερώθηκε µετά ἀπό δουλεία αἰώνων σέ βαρβάρους ὂχι µόνο τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά καί τῆς ∆ύσης, πού ἐργάζονταν καί αὐτοί γιά τόν πνευµατικό θάνατο τοῦ Ἑλληνισµοῦ µέ τήν ἀποσύνδεσή του ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. ∆υναµογόνος πηγή τοῦ Ἐθνικοῦ µας ἀγώνα ὑπῆρξε ἡ ἂσβεστη συνείδηση ὃτι «εὒδαιµον τό ἐλεύθερον»1 . Ὁ Ἑλληνισµός δέν ἒπαυσε, καί στήν µακρόσυρτη περίοδο τῆς δουλείας, νά εἶναι φορέας καί συνεχιστής ἑνός παγκόσµιας ἐµβέλειας πολιτισµοῦ, πού δέν ἒσβησε οὒτε καί στήν πολυώνυµη δουλεία του: ἀραβοκρατία, φραγκοκρατία, ἑνετοκρατία, τουρκοκρατία καί ἀγγλοκρατία. Ἡ πολιτιστική ταυτότητα τοῦ Ἒθνους µας εἶναι προϊόν τῆς συζεύξεως Ἑλληνικότητας καί Ὀρθοδοξίας, σέ µία ἓνωση θεανθρώπινη, στήν ὁποία θεῖο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἒνσαρκη Ὀρθοδοξία-Ἰησοῦς Χριστός καί ἀνθρώπινο ὁ Ἑλληνισµός, ὡς ἱστορική σάρκα αὐτῆς τῆς «ἀσύγχυτης καί ἀδιαίρετης» ἓνωσης. Ἡ πραγµάτωσή της ὁδήγησε στήν ἐκ θεµελίων ἀναδόµηση καί µεταµόρφωση ἑνός πολιτισµοῦ, πού ὑπῆρξε ἡ κορύφωση τῆς ἀνθρωπίνης προόδου ἀπό τήν πτώση µέχρι τήν Σάρκωση. Ἀναζητώντας τήν καθολική Ἀλήθεια ἡ ἐλληνική θεοκεντρικότητα, ψηλαφοῦσε τήν θεία παρουσία στόν κόσµο, προσανατολίζοντας Χριστοκεντρικά τήν πορεία του πρός τό Ὃσιο, τό Ἀληθές, τό Ὡραῖο καί τό ∆ίκαιο, καί ἀνεπίγνωστα πρός τήν πηγή κάθε τελειότητας τόν Τρισυπόστατο Θεό.

Ποτέ ! Ποτέ ! Ποτέ ! δεν προσευχόμαστε μαζί με Προτεστάντες και Παπικούς / π.Αθανάσιος Μυτιληναίος


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=12574

"Ευχαριστώ τον "Ανώνυμο" για το βίντεο : ΠΑΤΜΟΣ 2009 ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ"

1 – 1 από 1
Ανώνυμος Ο  Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κ. Κώστα,
η δική σας προσωπική μαρτυρία είναι ότι "τους δώσαμε ένα κέρασμα".
Η έτερη προσωπική μαρτυρία του γέροντος Πορφυρίου δια στόματος π. Ανανία Κουστένη, από την κυρία που λειτουργούταν σε παπικό ναό που τον ρωτούσε εάν είναι σωστό να πάρει όστια. Ο γέρων απήντησε αποστομωτικά και λακωνικά "πάρτο παιδάκι μου, ψωμί είναι , μην τους στενοχωρείς".
Έχοντας λοιπόν και το κερασάκι στην τούρτα , το οποίον συχνά πυκνά μας υπενθυμίζετε κι εσείς, την κουβέντα του π. Νικόλαου Μανώλη με γνωστό επίσκοπο της εκκλησίας όπως μας λέγει, ότι σε λίγο καιρό θα κρατάει ο καθένας την πίστιν του και θα κοινωνάει ο καθένας όπως θέλει(...και θα είμαστε όλοι μια ευτυχισμένη οικογένεια).

Έχει καταντήσει πλέον πολύ κουραστικό να διαβάζουμε τα κατεβατά της ενημέρωσης των αντιοικουμενιστών κληρικών και θεολόγων για την αίρεσιν του οικουμενισμού. Εντάξει. Έχουμε πληροφορηθεί για το τι γίνεται. Τα εμπεδώσαμε. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε από τουδε και στο εξής ενάντια σε αυτά δεν μας λένε. Παρακαλούμε γονυπετείς να λάβουν όλοι οι αντιοικουμενιστές θέση και να μας πουν εαν πράττουμε σωστά όταν μας "κολλάνε" οι αποτειχισμένοι και τους απαντούμε ότι: εγώ είμαι ορθόδοξος, πιστεύω ορθόδοξα, πράττω ορθόδοξα και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο πατριάρχης, ο αρχιεπίσκοπος και οι επίσκοποι.

Χαράλαμπος
5 Αυγούστου 2016 - 11:25 π.μ.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Χριστού.

Κατὰ τὴν διήγηση τῶν Εὐαγγελιστῶν, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστὸς πῆρε ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τὸν Πέτρο, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Ἰάκωβο καὶ ἀνέβηκε στὸ ὄρος Θαβὼρ γιὰ νὰ προσευχηθεῖ.
Οἱ τρεῖς μαθητές Του, ὅπως ἦταν κουρασμένοι ἀπὸ τὴ δύσκοληἀνάβαση στὸ Θαβὼρ καὶ ἐνῷ κάθισαν νὰ ξεκουραστοῦν, ἔπεσαν σὲβαθὺ ὕπνο. Ὅταν, ὅμως, ξύπνησαν, ἀντίκρισαν ἀπροσδόκητο καὶ ἐξαίσιο θέαμα. Τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἄστραφτε σὰν τὸν ἥλιο, καὶ τὰ φορέματά Του ἦταν λευκὰ σὰν τὸ φῶς. Τὸν περιστοίχιζαν δὲ καὶ συνομιλοῦσαν μαζί Του δύο ἄνδρες, ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἠλίας.

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ -- «Αθωνικά άνθη»

Ο Ιησούς είναι κοινή περιουσία, ως Θεός και άνθρωπος, της Ορθοδοξίας, του Καθολικισμού, του Προτεσταντισμού και όλων των αιρετικών ομάδων των δύο τελευταίων. Αλλά το φως Του, το αϊδιον και άκτιστον, είναι κτήμα και θησαυρός αναφαίρετος μόνον της Ορθοδοξίας. Ο Καθολικισμός το ηρνήθη ως θείαν ενέργειαν, παρούσαν εν τη Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός το ηγνόησεν, αι άλλαι αιρετικαί μικροομάδες ουδέποτε το είδον. Η Ορθοδοξία ελλάμπεται εξ αυτού, ανεχωνεύθη μετ’ αυτού, ζη με αυτό. Και εντεύθεν η αβυσσαλέα ειδοποιός διαφορά—συν ταις άλλαις—της παμφώτου αγίας Εκκλησίας μας με τας αιρετιζούσας…

Εάν ανατρέξωμεν εις τα μέσα του δεκάτου τετάρτου αιώνος, θα ίδωμεν το χάσμα, όπερ διήνοιξε το σχίσμα, να ευρύνεται, να γίνεται βαθύτερον και να συνειδητοποιήται μία ιστορική και θεολογική τομή μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Και ούτως η μεν Ανατολική Εκκλησία ευρίσκεται εν μυστική συναφεία και μεθέξει με το άγιον φως της Θεότητος του Ιησού, η δε Δυτική, ως αρνούμενη την κατ’ ενέργειαν άμεσον σχέσιν με τον Θεόν, ενεπλάκη «ταις του βίου πραγματείαις» και εγένετο εις εγκόσμιος οργανισμός, μόλις διακρινόμενος από τον «εν τω πονηρώ κείμενον» κόσμον…

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διακοπή μνημοσύνου":

Μὲ πρόσχημα τὴν καταπολέμηση τῆς ὁμοφοβίας καὶ τοῦ ρατσισμοῦ φιμώνουν τὸ Διαδίκτυο! Ἦρθε καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸ "Πρωτόκολλο τοῦ Στρασβούργου"!

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Ἡ κοινωνία μας λοιπόν σήμερα κυβερνᾶται ὄχι ἀπὸ τὸ Χριστὸ ἀλλ᾿ ἀπὸ τὸ σατανᾶ.

Εἶνε Σανατοκρατουμένη. Καὶ τὰ δαιμόνια δημιουργοῦν μεγάλη σύγχυσι.
Ποιό πρῶτο καὶ ποιό δεύτερο ἀπὸ τὰ δαιμόνια ποὺ ταλαιπωροῦν τὴ σύγχρονη ἀνθρωπότητα ν᾿ ἀναφέρουμε;
Δαιμόνια πειράζουν τὴ νεολαία. Βλέπεις τὰ παιδιὰ καὶ δὲν μένουν πλέον μέσ᾿ στὸ σπίτι. Φεύγουν, γυρίζουν δεξιὰ κι ἀριστερά, κ᾿ ἐκεῖ τὰ κυκλώνουν ποικίλοι πειρασμοί. Οἱ δυστυχισμένοι γονεῖς ὑποφέρουν.
Ἦρθε κάποτε στὴ μητρόπολι ἕνας ἄνθρωπος μὲ σπασμένο τὸ κεφάλι.
Εἶχε ἕνα παιδὶ φοιτητὴ Νομικῆς, κι ὅταν αὐτὸς ἦρθε στοὺς γονεῖς του τὴν πρώτη νύχτα δὲν ἔμεινε στὸ σπίτι. Πῆγε σ᾿ ἕνα κέντρο. Οἱ γονεῖς τὸν περίμεναν. Ἔφτασε τὶς πρωϊνὲς ὧρες μεθυσμένος. Κι ὅταν ὁ πατέρας τόλμησε νὰ τοῦ κάνῃ μιὰ παρατήρησι, αὐτὸς ἀγριεμένος σὰν θηρίο, σὰν δαιμονισμένος, τοῦ ᾿σπασε τὸ κεφάλι.
Ἄλλα δαιμόνια ποὺ πειράζουν τοὺς νέους εἶνε τὰ δαιμόνια τῆς διασκεδάσεως, τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς διαφθορᾶς. Καὶ όχι μόνο στοὺς νέους αλλά σε ὅλη τὴν κοινωνία.

Ευχαριστώ τον "Ανώνυμο" για το βίντεο : ΠΑΤΜΟΣ 2009 ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣΕδώ στο Μόντρεαλ ο "Ορθόδοξος" ιερέας, σε αντίστοιχη Οικουμενιστική "Λειτουργία",  το  Κοινό Ποτήριο το αποκάλεσε:  "ένα κέρασμα τους δώσαμε", γιατί αυτές οι διαμαρτυρίες;