π. Γεώργιος Μεταλληνός : το κράτος του βατικανού και ο οικουμενισμός


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου Κων/λεως.

Γεννήθηκε περίπου τὸ 210 μὲ 215 μ.Χ. Οἱ γονεῖς του ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ εἶχαν μεγάλη κοινωνικὴ θέση στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Μετὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσή του, ὁ Γρηγόριος μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἀθηνόδωρο πῆγαν στὴ Βηρυτὸ γιὰ νὰ σπουδάσουν νομικά.
Ὁ Θεὸς ὅμως εἶχε ἄλλα σχέδια γιὰ τὸ Γρηγόριο. Ὅταν περνοῦσε ἀπὸ τὴν Καισαρεία, ἄκουσε τὸ δεινὸ ἑρμηνευτή τῶν Γραφῶν, Ὠριγένη. Ὁ Γρηγόριος τόσο πολὺ ἐνθουσιάστηκε μαζί του, ὥστε ἄφησε τὰ νομικὰ καὶ διετέλεσε ἐπὶ χρόνια μαθητής του.
Κατόπιν πῆγε στὴν Ἀλεξάνδρεια, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψε στὴ Νεοκαισάρεια μὲ πλήρη θεολογικὴ μόρφωση καὶ ἅγιο ζῆλο. Τότε ὁ Μητροπολίτης Ἀμασείας Φαίδημος διέκρινε τὰ χαρίσματά του καὶ τὸν ἔκανε ἐπίσκοπο Νεοκαισαρείας.
Ἡ ἐπισκοπὴ αὐτὴ εἶχε μόνο 17 χριστιανούς! Ὁ Γρηγόριος, ὅμως, δὲν τὸ θεώρησε ὑποτιμητικό. Βασιζόταν πολὺ στὴν δύναμη τῆς θείας χάριτος καὶ πάντα εἶχε στὸ μυαλό του τὰ ἐνθαρρυντικὰ λόγια τοῦ θείου Παύλου: «Νὰ ἐνδυναμώνεσαι μὲ τὴν χάρη ποὺ μᾶς δίνεται ἀπὸ τὴν σχέση καὶ τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό». Πράγματι, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ Γρηγόριος ἔκανε καταπληκτικὸ ἀγώνα καὶ ἐκχριστιάνισε σχεδὸν ὅλη τὴν πόλη. Καὶ ἐνῶ εἶχε παραλάβει 17 χριστιανούς, ὅταν πέθανε εἰρηνικὰ στὰ τέλη τοῦ 270 μ.Χ. εἶχαν ἀπομείνει στὴν ἐπισκοπική του περιφέρεια μόνο 17 εἰδωλολάτρες!
Ὑπῆρξε δὲ τόσο ἐγκρατὴς στὴ γλώσσα του, ὥστε δὲν βγῆκε ἀπ’ αὐτὴν κανένας κακός, περιττὸς ἢ ἀργὸς λόγος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸν κόσμησε καὶ μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας.

Η γενοκτονία των εκτρώσεων


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=13&t=11646

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

...τό φρικῶδες Κοράνιο μέ τίς πολλαπλές Σοῦρες τῶν δῆθεν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ γιά τήν δολοφονία τῶν ἀπίστων καί τήν στοχοποίηση τῶν μή Μουσουλμάνων εἶναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ὅπως τό πρόβλημα στόν Χριστιανισμό εἶναι ἡ διαστροφή τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ πού φαλκίδευσαν τό χριστιανικό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πρός κάθε ἑτερότητα, πού ἐπεστράτευσαν ἱερές ἐξετάσεις καί θρησκευτικούς πολέμους καί σταυροφορίες στή θέση τῆς ἐλευθερίας ἀποδοχῆς τῆς προσκλήσεως τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί πού ἀμαύρωσαν ἱστορικά τό Εὐαγγέλιο τῆς ζωῆς.

Από το είδωλο στο είδωλο - του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη Καθ. Παν. Αθηνών

(Μυθοποίηση της απομυθεύσεως)

Όταν ο πολιτισμένος, διαφωτισμένος και απελευθερωμένος από προλήψεις και δεισιδαιμονίες άνθρωπος φέρνει στο νου του και αναλογίζεται την ωμή και πρωτόγονη ειδωλολατρία των αρχαίων προγόνων του, σκέπτεται βέβαια από ποιό χαμηλό πνευματικό επίπεδο ξεκίνησε την ανοδική προοδευτική του πορεία το ανθρώπινο πνεύμα.
Πράγματι! Η τόσο ωμή λατρεία και θεοποίηση, από το πνεύμα αυτό, άψυχης ύλης και χωρίς ζωή αντικειμένων, είναι μια πολύ ταπεινωτική αφετηρία της εξελίξεως του ανθρωπίνου πνεύματος. Η λατρεία λ.χ. των λίθων, των ξύλων, της φωτιάς, του νερού και άλλων στοιχείων της φύσεως δείχνει μια πολύ ταπεινή εξάρτηση του ανθρώπινου πνεύματος από ασήμαντα και πολύ κατώτερα του σε υπαρκτική ποιότητα στοιχεία του κόσμου τούτου.
Ακόμη βέβαια και η λατρεία ζωντανών οργανισμών δεν βελτιώνει την ποιότητα αυτής της εξαρτήσεως, αφού αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί (τα ζώα) υπολείπονται του ανθρώπινου λογικού σε ποιότητα, δηλ. σε αντιληπτική δύναμη και παραγωγική πνευματική εργασία.

Από τη Διακήρυξη της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους: Ο παπισμός καταστρεπτικός θεσμός

Κατά την χειροτονίαν του πάπα, μάλλον στέψιν, τιθεμένης εις την κεφαλήν του της τριστεφούς παπι­κής τιάρας (τριερέγκνουμ) λέγονται τα απίστευτα αυ­τά: «Λάβε την δια τριών στεφάνων κεκοσμημένην τιάραν και γνώριζε ότι συ είσαι ο πατήρ των βασιλέων και των πριγκήπων, ο ποιμήν της οικουμένης και ο α­ντιπρόσωπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί της γης»!

ΓΗΪΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΣΜΟΣ -- του Άγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου (ΚΔ/ Ομιλία στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον):

«Τίποτε δεν γεννά τόσον σκοτισμόν και σύγχυση, όσον ο ανθρώπινος λογισμός (λογική), που σκέπτεται πάντοτε με βάσιν τα γήϊνα κριτήρια και δεν ανέχεται τον θείον φωτισμόν. Γιατὶ είναι θολοί και φαύλοι οι γήϊνοι λογισμοί. Γι᾽ αυτό έχουμε ανάγκη από τις θείες πηγές, ώστε, αφού κατακαθίσει η λάσπη της φαυλότητος, που υπάρχει μέσα μας να ανεβή καθαρόν το πνεύμα και να ενωθή με τα θεία διδάγματα. Πραγματοποιείται δε αυτό, όταν παρουσιάσουμε ψυχήν γεμάτη ευγνωμοσύνη και καθαρή ζωή. Γιατὶ είναι δυνατόν να σκοτισθή ο νους, όχι μόνον από την άκαιρη περιέργεια για πολλά πράγματα, αλλά και από την διεφθαρμένη συμπεριφορά». 

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ -- Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ

Το πρώτο γνώρισμα της Ορθοδοξίας, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της είναι η πίστη στο Θεό. Ποιο Θεό όμως; Το θεό του Ισλάμ, το θεό του Ισραήλ, το θεό των Μασόνων, το θεό των διαφόρων θρησκειών, το θεό όπως τον φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος και λέγει υπάρχει το θείο, υπάρχει κάτι, υπάρχει μια ανώτερη δύναμη; Όχι. Ο Θεός της Ορθοδοξίας είναι ο Τριαδικός Θεός, ο αληθινός Θεός, ο μόνος που λυτρώνει τον άνθρωπο. Πατήρ-Υιός-Άγιο Πνεύμα. Και ο Υιός, ο ένας της Τριάδος, μας αποκαλύπτει η Γραφή και μας παραδίδει η ιστορία, ενσαρκώθηκε, προσέλαβε το ημέτερο φύραμα, το θεράπευσε και το ζωοποίησε εις τον αιώνα, αφού «το απρόσληπτον αθεράπευτον» λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Υιός είναι ο Μεσσίας ή Χριστός, αυτός δηλαδή που έχει το χρίσμα και την αποστολή να ενανθρωπήσει, να καταστεί Θεάνθρωπος και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι με την ενανθρώπησή του ο απόγονος της Εύας, που θα συντρίψει τον σατανά. Είναι, ως άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, που με την υπακοή του θα ξαναδείξει το δρόμο της σωτηρίας προς τον άνθρωπο.
«Και ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία· ουδέ γαρ όνομα έστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν ανθρώποις εν ω δει σωθήναι ημάς» (Πραξ.4,12) μας αποκαλύπτει ο θεόπνευστος απόστολος Πέτρος.

ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ

Η Γαλλία, προπομπός του ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και των αποκλίσεών της εξ αυτού, πληρώνει το τίμημα της εκτροφής φιδιών στον κόρφο της. Ως γνωστόν τα φίδια στερούνται συναισθηματικού κόσμου από την φύση του εγκεφάλου τους. Είναι ψυχρά, δηλητηριώδη και δολοφονικά. Υβρίδια που εξέθρεψε η Ευρώπη της Ανοχής (και των οίκων της), γόνοι απελεύθερων δουλοπάροικων των αφροασιατικών αποικιών της Γαλλίας, η οποία υποχρέωνε τους προγόνους τους που φοιτούσαν στα δημοτικά σχολεία της γαλλικής Αφρικής και της γαλλικής Ανατολής να επαναλαμβάνουν εν χορώ μαζί με τον Γάλλο αποικιοκράτη δάσκαλό τους: «οι πρόγονοί μας οι Γαλάτες ήτανε ξανθοί με γαλανά μάτια», παίρνουν το αίμα τους πίσω, αίμα ιθαγενών που έχυνε στις ερήμους της Σαχάρας η Λεγεώνα των Ξένων, προασπίζοντας το όραμα του εκπολιτισμού των απανταχού «βάρβαρων» Βέρβερων. Όμως το κυτταρικό υπόστρωμα των Βέρβερων, των Αλγερίνων, των Μαροκινών, των Τυνήσιων, των Λίβυων, των Σύριων και των Μεσοποτάμιων (όπως και των πάσης φύσεως Ινδοκινέζων) παραμένει ισχυρό κάτω από το επίπλαστο λούστρο της όποιας επίκτητης ευρωπαϊκής παιδείας που απέκτησαν στις ευρωπαϊκές χώρες που τους δέχτηκαν ως δεύτερης κατηγορίας υπηρέτες.
Υπηρέτες που συσσωρεύουν μίσος και δηλητήριο για τους αφέντες τους, και, ευκαιρίας δοθείσης, αυτοί ή τα παιδιά τους, ή τα παιδιά των παιδιών τους, το χύνουν στο αίμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας