ΛΟΓΟΣ - Εις την αποτομήν της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου.

«Και ευθέως αποστείλας ο βασιλεύς σπευκουλάτωρα, επέταξεν ενεχθήναι την καφαλήν αυτού» (Μάρκου στ:27).                                                                                                                                                                            

Θαύμα φαίνεται και παράδοξον άκουσμα, πως ο Ηρώδης απετόλμησεν ή να είπω καλλίτερα ετυφλώθη, ώστε να αποκεφαλίση τοιούτον καρπόν στείρας, τον οποίον δια να δείξη ο Θεός πόσης τιμής είναι άξιος προμηνύει δι’ Αγγέλου αυτόν τον καρπόν, ότι εγεννήθη, δια να θρέψη πολλάς ψυχάς. Εφάνη εις τον κόσμον, δια να αρπάση πολλούς από την απάτην του κόσμου. Αυτόν θερίζει παράκαιρα ο Ηρώδης και παρανομώτατα, όπου δεν ήγγιξε τινός, όχι με το έργον, αλλ’ ουδέ με την σκιάν.

Άκρα σιωπή για την αντιχριστιανική βία εναντίον της Αυτόνομης Εκκλησίας της Ουκρανίας

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που λύπησε και λυπεί εκατομμύρια Ορθόδοξους Χριστιανούς, είναι οι βανδαλισμοί σε Ιερούς Ναούς της Αυτόνομης Εκκλησίας της Ουκρανίας και εναντίων Ορθοδόξων πιστών. Η πρόσφατη κατάληψη Ιερού Ναού της Αυτόνομης Εκκλησίας της Ουκρανίας, στο χωριό Μπομπλύ της περιφέρειας Βολύν, ως μη υπάρξασα εκλήφθηκε από όσους επιμένουν στη θλιβερή μονομέρεια στο Ουκρανικό ζήτημα.
Στις 11 Αυγούστου 2019 ιερόσυλοι μαζί με τρεις ιερείς τους, έκοψαν τις κλειδαριές του Ιερού Ναού της Αγίας Σκέπης της Παναγίας στο χωριό Μπομπλύ της περιφέρειας Βολύν και εισήλθαν στον Ιερό Ναό.

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Τη ΚΘ΄ (29η) του αυτού μηνός Αυγούστου, η αποτομή της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ιωάννης ο μέγας Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου ήτο υιός Ζαχαρίου του Αρχιερέως και της Ελισάβετ, εξ επαγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ γεννηθείς, απεκεφαλίσθη δε σήμερον υπό του Ηρώδου Αντύπα, διότι ήλεγχεν αυτόν δια την παράνομον μίξιν μετά της Ηρωδιάδος. Ούτος εμαρτυρήθη υπό του Δεσπότου Χριστού, ότι είναι ο μέγιστος πάντων των εκ κοιλίας μητρός εξελθόντων και ο εκλεκτότατος των Προφητών.

Ο Γέροντας τότε κατάλαβε τι μάθημα του έδωσε ο Θεός…

Κάποτε ένας ασκητής θέλησε να ξεκουραστεί από την μοναξιά του κελλιού του, να βγει έξω και να έλθει σε επικοινωνία με άλλους μοναχούς. Πριν ξεκινήσει προσευχήθηκε ώστε ο Θεός να ευλογήσει αυτήν την έξοδο και να του δώσει μια ευκαιρία δυνάμεως, που θα προέρχονταν από τις διαπροσωπικές, όπως θα λέγαμε σήμερα, σχέσεις με αδελφούς. Κατόπιν ξεκίνησε για την πόλη, γιατί εκεί επρόκειτο να συναντήσει πνευματικούς ανθρώπους. Φθάνοντας όμως στην είσοδο της πόλεως συγκλονίστηκε.

Ἀγρυπνία Τιμίου Προδρόμου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 28 Αὐγούστου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (29η Αὐγούστου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Κατακλυσμὸς τοῦ κακοῦ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀκούγοντας τή λέξη "κατακλυσμός", τό μυαλό μας ἀναπολεῖ ἐκείνη τή πλήμμυρα τῶν νερῶν πού σκέπασε τή γῆ ὅλη, στά χρόνια τοῦ Νῶε, καθώς μαθαίναμε ἀπ' τό Δημοτικό. Καί γιατί ὁ κατακλυσμός; Γιά τίς πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως εἶχε συμβεῖ ἀργότερα καί μέ τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας (ἤ τῶν Γομόρρων), πάλι ἀπ' τίς ἁμαρτίες τους. Ἐμεῖς ζοῦμε σέ κατακλυσμό τοῦ κακοῦ. Σήμερα, φαίνεται πώς ξεπέρασαν οἱ ἄνθρωποι τίς ἁμαρτίες κάθε ἄλλης ἐποχῆς. Μᾶς ταιριάζει παρόμοιος κατακλυσμός, ἀλλ' ὁ Θεός ἔχει τά σχέδιά Του, δηλαδή, πότε καί πῶς θά μᾶς παιδαγωγήσει ἤ ἐξαφανίσει ἀπό τοῦτο τόν κόσμο. Χίλιους τρόπους ἔχει ὁ Θεός. Ἐπί τοῦ παρόντος ἡ ἀγάπη Του καί ἡ μακροθυμία Του, μᾶς ἀνέχεται καί μᾶς καλεῖ πρός μετάνοια. Θά μοῦ πεῖτε, μέ τή φόρα πού πήραμε στό κακό, τή φιληδονία, τή σαρκολατρεία, τίς ἀσέλγειες, τήν ἀρσενοκοιτία τήν παιδεραστία καί κακῶν... "ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός", θά ὑπάρξει ἐπιστροφή καί μεταμέλεια;

Ἰδού πῶς ἡ σύμπλευσις μέ τήν αἵρεσιν μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπον! -- του κ. Δημητρίου ΧατζηνικολάουἘκλεκτόν κείμενον Ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί προσανατολισμοῦ! Ἀπό τίς ἐλάχιστες μαρτυρίες ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) ἀπό κάποιον πού δέν τούς ἠκολούθησεν, ἀλλ' εἶχε τοὐλάχιστον τήν διάκρισιν καί τήν τόλμην νά εἴπῃ "τά σῦκα σῦκα καί τήν σκάφην σκάφην," κατά τό δή λεγόμενον. Ἐτόλμησε, λοιπόν, νά γράψῃ:

"Διά τοῦτο φρονοῦμεν, ὅτι οἱ καλούμενοι παλαιοημερολογῖται πρσέφερον ἀνυπολόγιστον ὑπηρεσίαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τῆς ἐμμονῆς αὐτῶν εἰς τό παλαιόν ἑορτολόγιον."
 

Ἄς τό διαβάσουν αὐτό καί ἄς προσπαθήσουν νά τό κατανοήσουν ὅσοι σήμερον πολεμοῦν τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. τοῦ 1924, πρωτίστως δέ οἱ ἴδιοι οἱ τοῦ π.ἑ. πού εἰσάγουν καινά δαιμόνια, ὅπως εἶναι ἡ αἵρεσις τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ), πού, ὅπως ἔχει ἐπισημανθῆ εἰς προηγούμενα ἄρθρα καί σχόλιά μου, εἶναι χειροτέρα καί ἀπό αὐτόν τόν Οἰκουμενισμόν!
 

Ἐξ ὅσων γνωρίζω, συγγραφεύς τοῦ ἐξαιρετικοῦ αὐτοῦ κειμένου εἶναι ὁ μακαριστός π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς, λίγο πρίν ἀπό τό τέλος τῆς ζωῆς του, πρό 15ετίας περίπου, ἔγραφε ἐναντίον τοῦ π.ἑ., ἐναντίον τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι δῆθεν τό 1935 ἐνήργησεν ὄχι ἀπό ζῆλον ὑπέρ τῶν Ὀρθοδόξων παραδόσεων, ἀλλ' ἀπό ἐμπάθειαν κατά τοῦ τότε "ἀρχιεπισκόπου" Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔγραφεν ἐπίσης ὑπέρ τῆς δῆθεν "δυνητικότητος" τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτεδευτέρας καί ἄλλα φαιδρά. Ἰδού πῶς ἡ σύμπλευσις μέ τήν αἵρεσιν μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπον!

28 Αυγούστου 2019 - 6:26 π.μ.

O Πατριάρχης Βαρθολομαίος αμαύρωσε την καρδιά και τα χέρια του με την προδοσία του Θεού

Ο επίσκοπος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μητροπολίτης Ζαπορίζια και Μελιτόπολης Λουκάς (Κοβαλένκο) δημοσίευσε ανοικτή επιστολή στο τηλεγράμ-κανάλι του σε όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους σε σχέση με τη μελλοντική επίσκεψη στο Άγιο Όρος του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίου.
Ο επίσκοπος τόνισε ότι «σήμερα ο Θεός μας επισκέπτεται με δοκιμασίες στις οποίες πρέπει να δείξουμε τη σταθερότητα της πίστης μας και να ακολουθούμε ακλόνητα στους ιερούς κανόνες της Μητέρας-Εκκλησίας μας».
Ο Μητροπολίτης Λουκάς υπενθύμισε στους μοναχούς του Άθω ότι «ο λεγόμενος «πατριάρχης» Βαρθολομαίος αμαύρωσε την καρδιά και τα χέρια του με την προδοσία του Θεού και την παραβίαση των ιερών εντολών Του. Χάρη στην ενέργεια αυτού του ανθρώπου η αγία Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία μας πνίγεται σε αίμα και δάκρυα. Οι ιερείς και οι ενορίτες ξυλοκοπούνται, οι εκκλησίες καταλαμβάνονται και τα ΜΜΕ μας ρίχνουν λάσπη και συκοφαντίες».