Απάντηση του Γεωργίου Γιαννοπούλου στον Κυπριανό Χριστοδουλίδη

Πολύ σωστά λέτε για το ένα βάπτισμα των νεο-ημερολογιτών ότι είναι έγκυρο,  άρα παραδέχεσθε ότι οι νεο-ημερολογίτες οικουμενιστές έχουν έγκυρα μυστήρια προ συνοδικής καταδίκης αφού δεν έχουν καταδικαστεί από Ορθόδοξη Σύνοδο ζώντων επισκόπων.
Άρα και ο αιρετικός και σχισματικός οικουμενιστής
  αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος αφού δεν έχει δικαστεί από Αγία Ορθόδοξη Σύνοδο Αποτειχισμένων ζώντων επισκόπων και δεν έχει τοποθετηθεί  στην μία  αρχιεπισκοπική και μοναδική θέση της τοπικής εκκλησίας των Αθηνών άλλος Ορθόδοξος, πως εσείς αναγνωρίζετε  δέχεσθε μνημονεύτε και κοινωνείτε με τον επίσκοπο Καλλίνικο???
Έγινε αρχιεπίσκοπος Αθηνών
  λαθραία? ή νόμιμα και κανονικά?
Μπήκε στην μάνδρα των προβάτων από την είσοδο και την
  πόρτα  ? ή αλλαχώθεν από την πίσω πόρτα ? και  την έξοδο ?
Πως είναι δυνατόν σε μία θέση του αρχιεπισκόπου Αθηνών να υπάρχουν πέντε αρχιεπίσκοποι?????
Πέντε εκκλησίες της Ελλάδος έχουμε????
Πέντε μητροπολίτες
  Θεσσαλονίκης έχουμε?????
ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΧΟΥΜΕ?????
Πέντε ιεραρχίες της εκκλησίας της Ελλάδος έχουμε?????
Πέντε συνόδους της εκκλησίας της Ελλάδος έχουμε?????
Πέντε Ενέργειες και Πέντε Δυνάμεις έχουμε σε Μία και Μοναδική Επισκοπική Θέση Κανονικής Τοπικής Εκκλησίας κάποιας χώρας???????
Πέντε εκκλησίες της Ελλάδος με πέντε ιεραρχίες επισκόπων με πέντε αρχιεπισκόπους Αθηνών με πέντε συνόδους εκκλησιών.
Δηλαδή όλα επί πέντε.
Φανταστείτε τι θα γινόταν στην Ελλάδα εάν είχαμε πέντε διαφορετικά
  παράλληλα και ξεχωριστά πρόσωπα στην μία και μοναδική θέση του κάθε θεσμού.
Και μετά δεν είναι κοροϊδία στην Θεία Λειτουργεία όταν λέει κάποιος ότι πιστεύει στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία??
Ποιον κοροϊδεύει Τον Χριστό? τον εαυτό του? ή τους συνανθρώπους του????
Όπως οι αιρετικοί οικουμενιστές ποδοπατάνε σαν να βρίσκωνται σε χορό το σύμβολο της ΠΙΣΤΕΩΣ
  αφού κοινωνάνε εκκλησιαστικά με όλους τους αιρετικούς βλἀσφημους και κακόδοξους  του κόσμου, όπως οι σχισματικοί οικουμενιστές σχίζουν την Λατρευτική Ενότητα της Πίστεως και την Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της ΜΙΑΣ Εκκλησίας και βρίσκονται στην δεύτερη την σχισματική που κόπηκε από την Πρώτη, έτσι και η πέντε εκκλησίες της Ελλάδος εκτός της Μίας της Κανονικής και νόμιμης αποτελούν κανονική και νόμιμη παρασυναγωγή.

Psalm 134 (135)


ΟΤΑΝ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/2014/10/blog-post_3.htmlΑπάντηση του αδελφού μας Κυπριανού Χριστοδουλίδη στον αδελφό μας Γεώργιο Γιαννόπουλο.

Προς Γεώργιο Γιαννόπουλο

Απάντηση πρώτη
Απαντήσεις υπάρχουν, αφού όμως λέτε ότι αυτές αποτελούν εφευρήματα πλανεμένων διδαχών από παρασυναγωγές, κλείνουμε εδώ το θέμα. Άλλα δεν χρειάζονται και μην κάνετε τον κόπο να μου στέλνετε συνεχώς ημέηλ. Εγώ είμαι πλανεμένος παρασυνάγωγος, εσείς δεν είστε. Λοιπόν, ώρα σας καλή και ώρα μου κακή.

Έρρωσθε εν Κυρίω
κχ


Απάντηση Δεύτερη
Καλώς γράφετε, όχι εδώ, δεν λέμε δικά μας πράγματα και ότι (εμείς) κάνουμε μεταφορά άλλων. Θα μπορούσατε όμως να αποφεύγατε εμπαθείς χαρακτηρισμούς κατά αδελφών, οι οποίοι, μαζί με σας και άλλους, προσπαθούν να βρούν λύσεις από τη ζημιά που πάθαμε με την Καινοτομία. Κατά τη γνώμη μου, ζημιά δεν έκαναν οι επίσκοποι του Παλαιού με το να φτιάξουν Σύνοδο. Σύνοδος έπρεπε να σχηματισθεί, έστω παρά τα καθιερωμένα. Προς τούτο επικαλέσθηκα το παράδειγμα του Ιούδα Μακκαβαίου και δεν μπορείτε, νομίζω, να μου προσάψετε τη μομφή του "γράφεις δικά σου πράγματα". Τότε οι εχθροί ήταν ορατοί, σήμερα όμως δεν είναι, όπως δεν ήταν τότε, όταν αποφασίστηκε η Καινοτομία. Το σημειώνει άλλωστε και ο απ. Παύλος, όταν γράφει ότι η πάλη είναι προς τα πνευματικά της πονηρίας : 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.

Εδώ οφείλουμε να δώσουμε τον κοινό αγώνα και μη μπλέκουμε με εκκλησιολογίες, ιεροκανονολογίες κ.α. όταν δεν έχουμε αποκρυσταλλωμένη γνώμη για το δογματικό ή μη του ζητήματος. Ή θίγει το Δόγμα η Καινοτομία ή δεν το θίγει. Παρόμοιο ήταν και το πρόβλημα με τις άγιες Εικόνες, για να αποδειχθεί τελικά ότι, όντως, ήταν δογματικό. Στο Δόγμα ημερολογιακή ακρίβεια δεν έχουμε, έχουμε όμως το "σταυρωθέντα επί Ποντίου Πιλάτου". Έγιναν συζητήσεις και τελικά καθορίστηκε με Οικουμενική Σύνοδο - όχι με ακρίβεια - η χρονολόγηση, την οποία απέρριψαν όψιμα οι αιρετικοί. Κατ΄ εντολή των πολιτικών (Κοινωνία Εθνών και τώρα Ηνωμένες Θρησκείες) μας έσυραν πίσω τους οι προτεστάντες και οι παπικοί ουνίτες (σιωνιστές αμφότεροι). Επιστήμονες το δίχως άλλο ! Μπόρεσαν και υπολόγισαν την ισημερία από κτίσεως κόσμου- κάτι δισεκατομμύρια χρόνια σημειωτέον. Εξυπνότεροι και επιστημονικότεροι εμείς επιστρατεύσαμε τη λογική του μπακάλη : τρεις το λάδι, τρείς το ξύδι, πέντε το λαδόξυδο, ίσια η παλάντζα, διορθωμένο το Ιουλιανό.

Α, ναι ! Είχαμε και τον ειδωλολάτρη που έφτιαξε το ημερολόγιο, αλλά δεν είχαμε τους αιρετικούς που το διόρθωσαν. Αυτοί δεν είναι ειδωλολάτρες, αν και πιστοί στο φιλιόκβε. Πατώσαμε.

Αν όλα αυτά δεν δείχνουν δόλια προσπάθεια να ξηλωθεί το Ορθόδοξο Δόγμα, εμείς γιατί καθόμαστε και τσακωνόμαστε για το τι λέει ο α, β, γ, Κανόνας, τα αγιοπατερικά και τα αγιοπρακτικά της Εκκλησίας ; Βρισκόμαστε σε πόλεμο και σχολάζουμε μελετώντας Κανόνες, Πηδάλιο, αγίους κλπ. Προσπαθούν να ακυρώσουν το Δόγμα και οι π. Ζήσης, π. Μεταλληνός και άλλοι λένε : "Και πού θα πάμε αν αποτειχισθούμε ; Με τους Παλαιοημερολογίτες που τρώγονται και αλληλοαφορίζονται ; Καθόμαστε εδώ και πολεμάμε". Φυσικά, με αυτά που γράφετε και γράφουν δυστυχώς άλλοι, τους δίνετε το δικαίωμα να συντηρούν την αίρεση που μας τυραννά. Έγινε το πρώτο βήμα και ξεσηκώθηκαν οι σχολάζοντες μελετητές των Γραφών να αποδείξουν πόσο μασονική, πόσο οικουμενιστική και πόσο δεν ξέρω τι άλλο θα βρουν, ήταν η ένωση που έγινε.
Τι να πω ;

κχ

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Διονυσίου
Aρεοπαγίτου.

Καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν.
Ἔζησε καὶ μαρτύρησε τὰ χρόνια ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δομετιανός. Διακρίθηκε γιὰ τὴ φιλοσοφική του κατάρτιση καὶ τὴν βαθιά του καλλιέργεια.
Ἀρχικὰ ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ μέλος τῆς Βουλῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τὸ κήρυγμα ὅμως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἄγγιξε τὴν παιδευμένη καὶ εὐαίσθητη ψυχή του καὶ βαπτίσθηκε.
Ἀργότερα διαδέχθηκε στὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῶν Ἀθηνῶν τὸν εὐσεβῆ Ἰερόθεο. Ὑπῆρξε συγγραφέας πλήθους θεολογικῶν συγγραμμάτων. Ἐπιβραβεύθηκε ἀπὸ τὸ θεὸ γιὰ τὴ χριστιανική του δράση μὲ τὸ χάρισμα νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα.
Περιόδευσε σὲ πολλὰ μέρη τῆς Δύσης, ὅπου κήρυξε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο καὶ ἑρμήνευσε τὶς ἱερὲς γραφές. Ὅταν ἔφθασε στὸ Παρίσι συνελήφθη καὶ ἀργότερα ἀποκεφαλίσθηκε.
Μαζί του μαρτύρησαν καὶ δυὸ μαθητές του, ὁ Ρουστικὸς καὶ ὁ Ἐλευθέριος. Ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ μὴ θάψει κανεὶς τὰ ἅγια λείψανα τῶν μαρτύρων, ὅμως κάποιοι χριστιανοὶ τὰ φύλαξαν καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχε πλέον φόβος τὰ ἐνταφίασαν μὲ τιμές.

Οι ωφέλιμες δοκιμασίες ( Άγιος Ισαάκ ο Σύρος )

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=4&t=10069

Εξηγώντας μας πόσο αναγκαίες είναι οι θλίψεις για τον αθλητή του Χριστού ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει:
Οι δοκιμασίες είναι ωφέλιμες σε όλους ανεξαιρέτως. Αν ήσαν ωφέλιμες σε ένα Παύλο, ας σιωπήση από μόνο του το κάθε στόμα, που λέει, πως δεν ωφελούν!
Γιατί διαφορετικά, θα τον κάνη να σιωπήση ο ίδιος ο Θεός! Γιατί, όποιος ειπή πως οι δοκιμασίες δεν είναι ωφέλιμες, αυτόματα γίνεται υπόδικος ενώπιον του Θεού...
Οι αγωνιστές δοκιμάζονται, για να αυξήσουν τον πνευματικό τους πλούτο...
Οι χλιαροί, για να αναγκαστούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους από εκείνα που τους βλάπτουν.

κ. Άνθιμε Θεσσαλονίκης εάν είχες διαβάσει έστω μία φορά την Αγία Γραφή θα γνώριζες ότι : Είναι αναπόδραστη νομοτέλεια, η αποστασία από την Ορθόδοξο Πίστι να ακολουθήται από εθνικές συμφορές. Εκτός των άλλων πτώσεών σου περί την Πίστη, ξέχασες τις "αγκαλίτσες" σου με τον αιρετικό Μονοφυσίτη φονέα του Αγίου Φλαβιανού Αράμ;«Ιερά πυρά» κατά του υπουργού Εξωτερικών για τη στάση του στο θέμα ονομασίας των Σκοπίων.

«Υπήρξα προ δεκαημέρου αυτήκοος μάρτυρας της απάντηση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα του ονόματος του κράτους των Σκοπίων. Η απάντηση με εξέπληξε και με λύπησε βαθύτατα. Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε στην όποια ονομασία και το όνομα της ελληνικοτάτης Μακεδονίας;» σημειώνει με νόημα ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Ο κ. Ανθιμος για το θέμα αυτό αποκλειστικά θα μιλήσει την προσεχή Κυριακή 5 Οκτωβρίου, αμέσως μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, που θα τελέσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης μας».

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ :

...Αὐτή εἶναι ἡ «θεολογική» βάση τοῦ Ἰσλάμ πού δέν διακρίνεται σέ ριζοσπαστικό καί σέ δῆθεν μετριοπαθές. Μιᾶς ἀνθρωποπαθοῦς θρησκείας πού ἑδράζεται στό τρομακτικό ἰδεολόγημα ὅτι δῆθεν ἔνθεος εἶσαι ἐάν σφάζεις, βιάζεις, λεηλατεῖς καί ἐπιβάλλεσαι στό συνάνθρωπό σου. Βέβαια ὁ ψευδοθεός Ἀλάχ δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ψευδοθεό τοῦ ἀραβικοῦ πολυθεϊστικοῦ καί εἰδωλολατρικοῦ συστήματος καί ἑπομένως ὡς δαιμόνιο ἀρέσκεται στίς ἀνθρωποθυσίες καί τό αἷμα, ὁ δέ δῆθεν Προφήτης ἐνυμφεύθη ὡς ἕβδομη γυναίκα του τήν σύζυγο τοῦ υἱοῦ του Ζαΐντ καί ὡς ἔνατη τήν ἑπταετῆ κορασίδα Ἀϊσά. Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι πόσο ἀνόητοι μπορεῖ νά εἶναι οἱ ὑπεύθυνοι τῶν πολιτειῶν τῆς Δύσεως, ὥστε νά παραβλέπουν τά ἀνωτέρω καί νά δηλώνουν παγκόσμια σάν τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο ὅτι δῆθεν «ὑποτιμήσαμε» τό θέμα. Ὅσον ἀφορᾶ γιά τούς ἐν Ἑλλάδι κρατοῦντας πολλαπλασιάζεται ἡ εὐθύνη τους γιατί σέ αὐτήν τήν αἱματοπότιστη χώρα τό Γένος μάτωσε καί τά ἱερά σφάγια τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας μας πότισαν μέ τό αἷμα τους, σπιθαμή πρός σπιθαμή, αὐτή τήν μαρτυρική γῆ, γιά νά μήν ἀποτελοῦμε σήμερα τό ὑπόλοιπο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ένα παράδειγμα ενεργοποίησης του αντιρατσιστικού και πως ανοίγει τις φυλακές.

Ο αδελφός μας Κυπριανός Χριστοδουλίδης σχολιάζει κείμενο της "Πατερικής Παράδοσης" :

Πατερική Παράδοση :
Ποιούς ἐκκλησιολογικούς, δογματικούς, θεολογικοὺς λόγους ἀνεκάλυψαν ὄψιμα, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἔκαναν νὰ ἀλλάξουν θέση; Γιατί δὲν μᾶς τοὺς λένε; Γιατί τοὺς κρατοῦν ὡς ἑπτασφράγιστο μυστικό;

κχ
Τους έχουν πει, τους έχουν ομολογήσει. Ο π. Μεταλληνός έχει πει σε ομιλία του (περίπου) τα εξής : Μένουμε μέσα και κάνουμε κριτική από μέσα (σημ. εντός εκκλησίας) διότι δεν έχουμε πού να πάμε. Να πάμε στους παλαιοημερολογίτες ; Μα αυτοί έχουν γίνει κομμάτια, με συνόδους που αλληλοαφορίζονται και αλληλοαναθεματίζονται. Αν πάμε σ΄ αυτούς θα είμαστε κι εμείς αναθεματισμένοι και αφορισμένοι.

Θαυμάστε επιχειρηματολογία ! Μπήκαν όλοι οι παλαιοημερολογίτες στο σακί, επειδή έγιναν χίλια κομμάτια !! Αλλά μήπως χίλια κομμάτια δεν έγινε η Χριστιανοσύνη μετά το φιλιόκβε, μετά τον προτεσταντισμό και τώρα με την καινοτόμο ορθοδοξία ; Η οποία καυχάται ότι είναι η Μια Εκκλησία, αλλά στα σωθικά της, εννοώ τα σώψυχα του σώματος της Εκκλησίας, το τι γίνεται δεν περιγράφεται.

Με την ευκαιρία, ιδού τι έγραψα σε έναν άλλου είδους αποτειχισμένο παλαιοημερολογίτη, ο οποίος ονομάζει "παρασυναγωγές του σατανά" εκείνους που πήγαν κι έφτιαξαν συνόδους "παρά τις υποδείξεις".

Αυτό γράφει ...

"Χειροτονησατε επισκοπους και τους τοποθετησατε παρανομα και αντικανονικα στις μοναδικες επισκοπικες θεσεις των τοπικων Εκκλησιων χωρις προηγουμενως να εχουν καταδικαστει απο Συνοδο Αγια και Ορθοδοξη οι δυναμει αιρετικοι και σχισματικοι οικουμενιστες επισκοποι που κατεχουν τις θεσεις αυτες (...) Εμεις δεν κανουμε υπακοη στους καινοτομους σχιστες μασονους ιεραρχες του σατανα διοτι κανουμε υπακοη στην Πραξη της Μιας Εκκλησιας και στις Αγιο Πνευματικες εντολες των Αγιων Πατερων ολων των Ιερων Συνοδων που ισχυουν μεχρι σημερα παραμενωντας στο παλαιο."

Και αυτή η απάντηση ...

"Αν κάνατε υπακοή στην πράξη της μιας εκκλησίας και στις αγιοπνευματικές εντολές των αγίων πατέρων όλων των ιερών Συνόδων, που ισχύουν μέχρι σήμερα, όπως γράφεις, γιατί περιμένετε νέα πανορθόδοξη Σύνοδο να καταδικάσει κατεγνωσμένη αίρεση και αναθεματισμένη, αφού υπάρχει η δεδικασμένη απόφαση Συνόδων του 16 αιώνα σχετική με το Γρηγοριανό καλεντάρι ;

Αν είσαστε συνεπείς σε αυτά που υποστηρίζετε, οφείλατε να ακολουθήσετε εκείνους που έφυγαν κι έφτιαξαν σύνοδο επί τη βάσει των αγιοπνευματικών εντολών των αγίων πατέρων. Δεν ήταν ακατάγνωστη η πλάνη του Γρηγοριανού καλενταρίου και ήταν αίρεση εφόσον προερχόταν από αιρετικούς. Η νέα σύνοδος δεν φτιάχτηκε από τους παλαιοημερολογίτες. Έδωσαν έγκαιρα τέλος στην ψευδοεκκλησία και στην ψευδοσύνοδό της, η οποία, εντολή μασονίας ή καλύτερα σιωνισμού - πέφτει μέσα ο παπισμός, οι ουρές του προτεσταντισμού και τώρα η νεοορθοδοξία -, κατάργησε την Εκκλησία των αγίων πατέρων. Η νέα Σύνοδος που τότε σχηματίστηκε, δεν ήταν καθόλου νέα, ήταν συνέχεια άλλων, τις οποίες κατήργησαν οι ψευδεπίσκοποι.
κχ "

Τάδε έφη ο αδελφός μας Τηλέμαχος Δουμάνης:

100 σχεδόν χρόνια ο οικουμενισμός λυμαίνεται την Eκκλησία της Ελλάδος αλλά και των Πατριαρχείων, έχουν γραφεί χιλιάδες άρθρα, βιβλία, μελέτες, ποιο το αποτέλεσμα?? Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε και το φαινόμενο της αποτειχίσεως, τελικά όλοι αυτοί που γράφουν διδάσκουν, διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν τον πατριάρχη και τους επισκόπους σαν αιρετικούς ξέρουν τι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ?? και από ποιους αποτελείται? Ξέρουν πότε μια τοπική Εκκλησία αποσχίζεται, και χάνει την Χάρι του αγίου Πνεύματος (τα Μυστήρια, και την Αποστολική διαδοχή των Επισκόπων?) από την ουράνια και επίγεια Βασιλεία του Θεού την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ? μάλλον ΟΧΙ!  Διότι εάν ήξεραν, ή τολμώ να πω εάν πίστευαν, στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και σε όσα Αυτή μας έχει διδάξει δια Πνεύματος Αγίου μέσω των αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων η στάση τους θα ήταν πολύ διαφορετική! Διότι καλό είναι το να διδάσκεις αλλά πρώτα πρέπει ο διδάσκων να πιστεύει αυτά που διδάσκει, να τα εφαρμόζει ο ίδιος (προς σωτηρία της δικής του ψυχής) και μετά γινόμενος καλό παράδειγμα προς μίμηση, να το μεταλαμπαδεύει και στους υπολοίπους ανθρώπους που βρίσκονται σε άγνοια!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ καί ΙΣΛΑΜ -- του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ

Πειραιεύς, 1 Ὀκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ καί ΙΣΛΑΜ

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ δικάζοντας τήν ἀπό 27/11/2011 αἴτησή μας γιά τήν ἀκύρωση τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/760/7.11.2011 κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας, Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, μέ τήν ὁποία προβλέπεται «ἡ χρηματοδότηση τῶν πάσης φύσεως δαπανῶν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου τῆς μετασκευῆς τοῦ πρώην Κεντρικοῦ Συνεργείου Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ (Κ.Σ.Α.Ν.) σέ χρήση τεμένους...» ἐρρειδομένης ἐπί τοῦ Νόμου 3512/2006 «Ἰσλαμικό Τέμενος καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 264/2006) ἀπέρριψε κατά πλειοψηφία τήν αἴτησή μας ἐκδίδοντας τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2399/2014 Ἀπόφασή της.
Ἐπειδή ὅπως θυμόσοφα λέει ὁ λαός μας καί οἱ κρίνοντες κρίνονται θά σχολιάσουμε τήν ἐκδοθεῖσα Ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ ἀποδεικνύοντας ὅτι ἐξεδόθη κατά πρόδηλη παράβαση τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος τό ὁποῖο θεσμικά ὀφείλει νά ὑπερασπίζεται.

Τα λάθη με το Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών

Κωνσταντίνος Χολέβας

Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Μιχελάκης και η Ελενα Ράπτη, προστέθηκαν προσφάτως στις πολλές φωνές διαμαρτυρίας κατά του Προγράμματος Ισλαμικών Σπουδών, το οποίο αποφάσισε ένας αριθμός καθηγητών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή έχει βρει αντίθετο το άλλο τμήμα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, δηλαδή το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, καθώς και τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθιμο και όλους τους κληρικούς της πόλεως. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα θέμα που διχάζει την τοπική κοινωνία και το οποίο θα πρέπει να επανεξετασθεί από το υπουργείο Παιδείας.
Το σκεπτικό των υποστηρικτών του προγράμματος λέγει τα εξής: Οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι συμπολίτες μας και δικαιούνται ισονομίας και ισοπολιτείας. Αρα οφείλει η Ελληνική Πολιτεία να παράσχει θεολογική κατάρτιση πανεπιστημιακού επιπέδου για τους θρησκευτικούς λειτουργούς του Ισλάμ. Ετσι, θα αποφύγουμε τη μετάβαση των νεαρών μουσουλμάνων στην Τουρκία ή σε φανατικές ισλαμικές χώρες για να σπουδάσουν. Κατανοώ τη βάση του σκεπτικού, αλλά διαφωνώ με την ένταξη του προγράμματος σε μια ορθόδοξη θεολογική σχολή.