ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο Π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ: ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ !


Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ

«Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον,… όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας». «Χαίρετε Πατέρων ο μελισσών, οι τα εαυτών σώματα κατατήξαντες… τον νουν θείω έρωτι επτερώσατε…». Από την Υμνογραφίαν.

Η Αγία Πεντηκοστή είναι και αυτή «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων». Καθότι το Πνεύμα το άγιον, επιδημήσαν τοις αγραμμάτοις μαθηταίς, εθεμελίωσε και συνεκρότησε την παγκόσμιον χριστιανικήν Εκκλησίαν πεντήκοντα ημέρας μετά την ένδοξον του Κυρίου Ανάστασιν. Είναι, επομένως, η γενέθλιος ημέρα της αγίας Εκκλησίας μας και η «Μητρόπολις των εορτών», ως καλεί αυτήν ο θείος Χρυσόστομος. Διότι «σήμερον αι δια του πυρός πηγαί της Χάριτος εξέβλυσαν και φλοξ διατρέχουσα, τας αύρας αφίησι του Πνεύματος». Κατά τον Υμνογράφον άγιον Κοσμάν τον Αγιοπολίτην, η Πεντηκοστή είναι «η μεθέορτος και τελευταία εορτή… επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμίας…», κλείουσα τρόπον τινά τον κύκλον των διαφόρων φάσεων και γεγονότων της θείας του Χριστού επί γης παρουσίας. «Εν ταύτη (γαρ) το πυρ του Παρακλήτου ευθύς, κατέβη επί γης ώσπερ εν είδει γλωσσών…», όπερ Πνεύμα «πάντα χορηγεί, βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους εδίδαξε σοφίαν, αλιείς θεολόγους ανέδειξε και όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας». Εις το β΄ κεφάλαιον των Πράξεων των Αποστόλων, ο ευαγγελιστής Λουκάς, αφηγείται την κάθοδον του Παναγίου Πνεύματος, του μεγαλυτέρου γεγονότος εν τη ιστορία του κόσμου, με μίαν ασύγκριτον λιτότητα, ήτις διακρίνει τον κάλαμόν του τον θεοκίνητον: «Και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί τω αυτό. Και εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι. Και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ’ ένα έκαστον αυτών. Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος αγίου, και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι…».

π. Θεόδωρος Ζήσης:

πάει να κυριαρχίσει μία αίρεση η οποία λέγεται «ονοματοκρυπτισμός», να κρύψουμε τα ονόματα, να μην πούμε τα ονόματα.


σ.σ. εννοεί ο π. Ζήσης να κρύψουμε τα ονόματα των οικουμενιστών.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Ψυχοσάββατο. Λεοντίου, Υπατίου, Θεοδούλου, Αιθερίου μαρτύρων.


Τὸ Σάββατο πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, λέγεται – «Σάββατο τῶν Ψυχῶν» ἢ Ψυχοσάββατο. Εἶναι τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ δύο Ψυχοσάββατα τοῦ ἔτους (τὸ πρῶτο ἐπιτελεῖται τὸ Σάββατο πρὶν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω). Ὁ λόγος ποὺ τὸ καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία μας, παρ’ ὅτι κάθε Σάββατο εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς κεκοιμημένους, εἶναι ὁ ἑξῆς: Ἐπειδὴ πολλοὶ κατὰ καιροὺς ἀπέθαναν μικροὶ ἢ στὴν ξενιτιὰ ἢ στὴ θάλασσα ἢ στὰ ὄρη καὶ τοὺς κρημνοὺς ἢ καὶ μερικοί, λόγω πτώχειας, δὲν ἀξιώθηκαν τῶν διατεταγμένων μνημοσυνῶν, «οἱ θεῖοι Πατέρες φιλανθρώπως κινούμενοι θέσπισαν τὸ μνημόσυνο αὐτὸ ὑπὲρ πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος εὐσεβῶς τελευτησάντων Χριστιανῶν».

Ἡ Ἁγία Σοφία µετατρέπεται εἰς Τζαµί! -- Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης

Σύµφωνα µὲ δηµοσίευµα τῆς "Daily Sabah", τὸ TRT Diyanet, δηλαδὴ ἡ Τουρκικὴ Ραδιοφωνία καὶ Τηλεόραση (TRT), ξεκινάει ἕνα ραδιοτηλεοπτικὸ πρόγραµµα µὲ ὄνοµα sahur (γεῦµα πρὶν τὴν ἀνατολή), ποὺ θὰ ἑστιάζει στὸ ἰσλὰµ καὶ θὰ φιλοξενηθεῖ ὁλόκληρο τὸν µήνα τοῦ ραµαζάνι στὴν Ἁγία Σοφία! Τὸ πρόγραµµα ἔχει προγραµµατιστεῖ νὰ βγαίνει στὸν "ἀέρα" κάθε µέρα στὶς 2:00 τὰ ξηµερώµατα καὶ τὶς 29 ἡµέρες, ποὺ διαρκεῖ τὸ ραµαζάνι, καὶ θὰ περιλαµβάνει ἀπαγγελίες ἀπὸ τὸ κοράνι καθὼς καὶ ἀφιέρωµα στὴν TRT Diyanet. Ὁ Ali Bektas θὰ εἶναι ὁ "οἰκοδεσπότης", ἐνῷ τὰ θέµατα θὰ ἀφοροῦν στὸ ἰσλάµ, στὴν δικαιοσύνη, στὴν ἑνότητα, στὴν ἀλληλεγγύη καὶ στὴν φιλανθρωπία. Ἀνάµεσα στοὺς καλεσµένους θὰ εἶναι ὁ καθηγητὴς Necdet Cağl καὶ ὁ ἱστορικὸς Dursun Gurlek, ποὺ εἶναι γνωστοὶ προβοκάτορες καὶ ἀναµένεται πὼς θὰ ἐπιδοθοῦν σὲ προπαγάνδα σχετικὰ µὲ τὸ ραµαζάνι ἀλλὰ καὶ τὸ ἰσλάµ. Ἐνῷ ὅλα αὐτὰ διαδραµατίζονται ἐντός τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας (τὴν γνωστὴ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο Ἁγία Σοφία), ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἶναι παντελῶς ἀπών! 
***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ἡ Ἁγία Σοφία µετατρέπεται εἰς Τζαµί! -- Γράφει ...":

Περί τα τέλη της 10ετίας του 1980 είχα διαβάσει μια επιστολή (ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ) ενός Εβραίου εξ Αμερικής (αν θυμάμαι καλά) στην "Καθημερινή". Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο επιστολογράφος προσέβλεπε με αισιοδοξία το μέλλον της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολή. Έγραφε ότι "τί το καλύτερο, να γίνει ο Ναός αυτός τόπος για κοινό προσκύνημα των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών". Δεν κράτησα απόκομμα της εφημερίδας, το έγραψα όμως στον δικό μου ... εσωτερικό μαλακό δίσκο. Η απαντητική επιστολή που έστειλα δεν δημοσιεύθηκε, όπως και πολλές άλλες.

Οι Σιωνιστές δεν βιάζονται. Τα βήματά τους είναι αργά, σταθερά και βέβαια. Άλλωστε, ο Γιαχβέ τους το έχει υποσχεθεί : Ό,τι πιάνουν στα χέρια τους, θα γίνεται χρυσάφι (δεν θυμάμαι το πρωτότυπο της Π. Διαθήκης).

ΠΟΝΤΟΣ - Την Πατρίδα μ' Έχασα (ΜΕ ΣΤΙΧΟΥΣ)


Οραματιζόμαστε την αυγή μιας νέας «Κυριακής της Ορθοδοξίας» να ανατέλλη.

Οι Λατίνοι και οι προτεστάντες, δυστυχώς, εφ’  όσον ακολουθούν πεπλανημένον τρόπον σαρκικής ζωής, δεν πρόκειται να δουν το φως της Ορθοδοξίας και της Θεογνωσίας. Αποθανούνται εν ταις αμαρτίαις των, εκτός εάν ο Θεός,--οις επίσταται κρίμασι—φωτίση το σκότος των. Δια τούτο αδιστάκτως φρονούμε ότι το επαναλαμβανόμενο τροπάριο εκ των Πατριαρχικών χειλέων, «δεν έχομεν διαφοράς, ουδέν μας χωρίζει προς την ένωσιν», μόνο εχθρός των ανθρώπων θα μπορούσε να το είπη, μόνο «ο απ’  αρχής ανθρωποκτόνος» ηδύνατο να το διακηρύξη, μόνο ο Άδης θα ηδύνατο να το εφεύρη, ως αντίθεον. Διότι δεν φθάνει ότι φθείρει το σωτήριο ορθόδοξον φρόνημα των ήδη ορθοδόξων λαών, αλλά στερεώνει εις την δαιμονική πλάνη και αίρεσιν τόσα εκατομμύρια αιρετικών, αυτών που ζουν σήμερα και εκείνων που θα έλθουν μέχρι συντελείας. Εάν κηρύγματα τοιαύτης τρομακτικής σημασίας και από τόσον υψηλάς καθέδρας, μας αφήνουν αδιάφορους, δεν έχουμε κάθε δικαίωμα να υποστηρίζουμε ότι, οι ηγετικήν έχοντες θέση εις την Εκκλησία κληρικοί και λαϊκοί εις κάποιο σημείο εκ των τριών—πίστη, γνώση, βίωση—νοσούν; Αλλ’  υπάρχει ευσεβής κλήρος και λαός, που έχει αντιληφθή την έκταση και το βάθος της κατάστασης. Και φυσικά θα αναλάβη την πρωτοβουλία προς εκκαθάριση της θέσης του. Ζήτημα χρόνου είναι η εκδήλωση μιας ορθοδόξου κίνησης προς αναστολή της φθοράς, που προσγίνεται εις την Εκκλησία από τους ποιμένες και τους διδασκάλους της, των μεν κακώς διδασκόντων, των δε αθλίως σιωπώντων. Αυτός ο κλήρος και ο λαός, αναλαμβάνοντες τις ευθύνες των θα σαλπίσουν το «στώμεν  καλώς εις την βάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Κάποιοι Επίσκοποι θα συγκινηθούν και θα ηγηθούν του Ορθοδόξου αγώνα προς περισυλλογή και αναστολή του ενεργουμένου Ουνιτισμού μας. Οραματιζόμαστε την αυγή μιας νέας «Κυριακής της Ορθοδοξίας» να ανατέλλη.
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Οραματιζόμαστε την αυγή μιας νέας «Κυριακής της Ορ...":


+Ι.Γ.Ζ.
Και εμείς που είμαστε στο παλαιό το ίδιο όραμα έχουμε.
Εαν μεθαύριο της Αγίας Τριάδος ΔΕΝ κατέβει ο Γέροντας Μεθόδιος-καθηγούμενος του εσφιγμένου να συλλειτουργήσει με τους ΓΟΧ κατά το είθισται, τότε το όραμα αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.
Ενα όραμα με ορθοδόξους κληρικούς αγωνιστές, και όχι σαν τους ουνίτες θεομπαίχτες που άλλα κηρύττουν στην Μεσσηνία και άλλα πράττουν στην Αρκαδία.
Ενα όραμα με ομολογητές καθώς ονοματίζουν ποιος είναι ο οικουμενιστής και όχι σαν τους Δειλούς που αόριστα μιλούν για αιρέσεις...
Ποιοί είναι αυτοί οι οικουμενιστές οι πεπτωκότες απο την πίστη; όνομα δεν έχουν;
Εκτός ότι φοβούνται σαν τα κουνέλια, τώρα με το θρησκευτικό νομοσχέδιο που υπέγραψαν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να διαμαρτυρηθούν για κανέναν και για τίποτε.
Υπέγραψαν ότι είναι θρησκευτική κοινότητα!!! Το Θ.Νομοσχέδιο αναγνωρίζει ως Εκκλησία του Χριστού μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο κλπ.
Δηλαδή μόνοι τους υπέγραψαν ότι είναι οτιδήποτε άλλο εκτός απο την Εκκλησία του Χριστού.
Και για να τελειώνουμε, Θρησκευτική κοινότητα = Σέκτα

Εχουμε ένα όραμα να γίνουμε συνοδοιπόροι με αγωνιστές και ομολογητές κληρικούς και λαικούς μακριά απο επισκοπικούς ομίλους, αστικές εταιρίες,κρυφο-οικουμενιστές και βλάσφημους.

π. Θεόδωρος Ζήσης: τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀπουσιάζει ἐκεῖ ὅπου ὑποστηρίζονται οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ πλάνες

Παράλληλα καὶ ὑπεράνω τῆς προετοιμασίας τῆς συνόδου τῆς Κρήτης λειτουργοῦσε καὶ λειτουργεῖ μία ὄντως εὐρεῖα Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδος τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τῇ ἐπιστασίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖον «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ὄχι κολοβὲς καὶ ἐλλιπεῖς συνόδους. Εἶναι βέβαιο, ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀπουσιάζει ἐκεῖ ὅπου ὑποστηρίζονται οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ πλάνες· οἱ Μονοφυσίτες Ἀντιχαλκηδόνιοι, οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες, κατὰ σταθερὴ καὶ ὁμόφωνη γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, εἶναι αἱρετικοί, δὲν εἶναι ἐκκλησίες, καὶ ἂς προσπαθοῦν μὲ σοφιστεῖες καὶ παρερμηνεῖες νεωτερίζοντες καὶ «Καιρο»σκοποῦντες «ἐπίσκοποι» καὶ «καθηγηταί», ἔχοντες πολλοὶ ἐξ αὐτῶν πορισμὸν τὴν δυσσέβειαν, νὰ διαστρέψουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ παρασύρουν τοὺς ἀσταθεῖς καὶ ἀμφιβάλλοντες.

Παναγιώτης Σημάτης - Ἀτενίζοντας τὸν Ἰησοῦ ἐν σιωπῇ

Ἐφημερίδα «ΕΡΕΥΝΑ» Αἰγίου, 27 Ἀπριλίου 2005
Κάθε χρόνο, ὅταν φτάνει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὁ πιστὸς προσκαλεῖται γιὰ μία ἐπανατοποθέτηση τῆς ζωῆς του μπρὸς στὸ μυστήριο τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Χριστὸς μᾶς ἀτενίζει καθηλωμένος ἐκεῖ στὰ μεσούρανα, στὸ Σταυρό Του, προσκαλώντας μας καὶ προκαλώντας ταυτόχρονα πιστοὺς καὶ λιγότερο πιστούς. Καὶ ποιὸς ἄραγε θὰ μποροῦσε νὰ διαβεβαιώσει ὅτι προσπέρασε τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, τὸ αἰώνιο αὐτὸ σκάνδαλο τῆς λογικῆς ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων, χωρὶς κλυδωνισμοὺς ἀμφιβολιῶν, χωρὶς κραδασμοὺς στὸ ἐπίπεδο τῶν αὐτονόητων ἐνδοκοσμικῶν βεβαιοτήτων;
Φέτος ἰδιαίτερα, καὶ ἐνῶ ἀκόμη εἶναι νωπὲς οἱ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὰ σκάνδαλα ποὺ ἦρθαν, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔρθουν, θὰ ἀντικρίσουμε καὶ πάλι τὸ Χριστό. Ἴσως φέτος νὰ φαντάζει περισσότερο μόνος: δεμένος σὰν κακοῦργος, περιτριγυρισμένος καὶ λοιδορούμενος ἀπὸ τὸν ὄχλο καὶ τὸ ἀρχοντολόϊ τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας τοῦ «καιροῦ ἐκείνου»· μὲ τοὺς μαθητές Του ἀποσυναρμολογημένους, διασκορπισμένους καὶ ἀνήμπορους νὰ τοῦ προσφέρουν κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Πέτρου.
Κι Αὐτὸς σιωπηλός, νὰ ἀτενίζει ὅλους, ὅπως τότε τὸν Πέτρο πρὶν λαλήσει ὁ πετεινός, καὶ νὰ ἀναμοχλεύει μέσα μας ὅλες τὶς ἀρνήσεις κι ὅλες τὶς προδοσίες στὸ πρόσωπό Του, ὅλα τὰ πάθη κι ὅλες τὶς πληγές.
Νὰ μᾶς κοιτᾶ μὲ μίαν ἀπέραντα μεγαλόπρεπη Σιωπὴ -ὅση κι ἡ ἀγάπη Του- ποὺ θεραπεύει τὴν κούφια καὶ ὑβριστικὴ πολυλογία τῶν «ἐκπροσώπων» Του, κάθε μεγαλόστομη καὶ ὑπερφίαλη καπηλεία τῆς Σιωπῆς καὶ τοῦ Πάθους.
Μία ἁγιασμένη, πονεμένη Σιωπὴ γιὰ τοὺς πόνους καὶ τὶς ἀποτυχίες τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν αἰώνων, μυστικὴ φωνὴ στὰ μύχια της ψυχῆς μας. Μία μεγαλειώδης, εὔγλωττη, κατανυκτικὴ Σιωπὴ Ἀγάπης.

Μία ακόμη δράση του ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 2012

Σήμερα, 17 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη δράση του ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 2012 - Έφεδροι & Φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων, με σκοπό να τονώσουμε το πατριωτικό αίσθημα των απογοητευμένων συμπατριωτών μας.

Πριν 7 περίπου μήνες (Νοέμβριος 2015), τοποθετήσαμε στην περιφερειακό οδό της Θεσσαλονίκης,
6μετρο ιστό με μεγάλη ελληνική σημαία (δείτε φωτογραφίες εδώ).

Λόγω του δυνατού αέρα, προβαίνουμε τακτικά σε ανανέωση της (καθώς και της σημαίας παρακείμενου μικρότερου ιστού, δίπλα σε εικονοστάσι).
Μία ακόμη φορά, οι διερχόμενοι οδηγοί που μας έβλεπαν, κόρναραν, χαιρετίζοντας την παρουσία και την δράση μας:


Ιερός Λόχος 2012 - Έφεδροι και φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων


π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη : Αὐτός ὁ προσδιορισµός τῆς Συνόδου ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης» δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγµατικότητα, ἀλλά µόνο στίς ἐπιδιώξεις ἐκείνων πού τήν διοργάνωσαν.

 Ἐνώπιον τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

ΕΝ ΜΕΣῼ µιᾶς µεγάλης πνευµατικῆς καί οἰκονοµικῆς κρίσεως πού µαστίζει ἀπό ἐτῶν τήν Πατρίδα µας καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους της σέ θλίψη, στενοχωρία, ἀπελπισία, ἀρκετούς δέ καί σέ αὐτοκτονία, ἐπέλεξαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νά πραγµατοποιήσουν πολυµελῆ Σύνοδο Προκαθηµένων καί ἐκπροσώπων τῶν ἀνά τήν Οἰκουµένη Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίση στίς 18 Ἰουνίου 2016, στό Κολυµπάρι Χανίων Κρήτης. Ὁ χρόνος πού ἐπελέγη γιά τήν διεξαγωγή τῆς Συνόδου ἀλλά καί ἡ θεµατολογία της, µαρτυροῦν ὅτι οἱ βασικοί διοργανωταί της Ἀρχιερεῖς δέν ἐνδιαφέρονται γιά τά πραγµατικά προβλήµατα τῶν ἀνθρώπων ἀλλά, ἀντιθέτως, ἐπιδιώκουν νά συµπράξουν µέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες τῶν λαῶν γιά τήν ἐπιβολή τῆς Παγκοσµιοποιήσεως, ἀντί νά καθοδηγοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς Ποιµένες τούς κοσµικούς Ἄρχοντες στήν κατά Θεόν ∆ιακονία τοῦ λαοῦ. Ἕνα ἀκόµη στοιχεῖο, πού συνηγορεῖ µέ τά ἀνωτέρω, εἶναι καί ὁ αὐτοπροσδιορισµός αὐτῆς τῆς Συνόδου. Τήν ὀνόµασαν οἱ διοργανωταί της «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδον»! Αὐτός ὁ προσδιορισµός τῆς Συνόδου ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης» δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγµατικότητα, ἀλλά µόνο στίς ἐπιδιώξεις ἐκείνων πού τήν διοργάνωσαν. Γιατί σκοπός τους εἶναι νά καθαγιάσουν µέσῳ τοῦ τίτλου τῆς Συνόδου ὅλα ἐκεῖνα πού σχεδιάζουν νά ἀποφασίσουν, ὥστε ὁ ἀπληροφόρητος λαός νά δεχθῆ τά ἀποφασισθέντα ὡς προερχόµενα ἐκ τῆς ἐµπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Οὔτε Μεγάλη, βεβαίως, µπορεῖ νά αὐτοπροσδιορισθῆ αὐτή ἡ Σύνοδος, καθ’ ὅτι τό Μεγάλη, προϋποθέτει µεγάλα καί σηµαντικά θέµατα καί ὄχι τό πλῆθος τῶν συµµετεχόντων σ’ αὐτήν Ἀρχιερέων. Πολυµελής ἤ πολυπληθής θά µποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ, ποτέ ὅµως Μεγάλη. Μιά γνήσια Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας πρῶτα ἀποδεικνύεται Ἁγία καί ὕστερα ὀνοµάζεται. Εἶναι ἀπό τά στοιχειωδῶς ἀναµενόµενα (ὄχι µόνο ἀπό µιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων, ἀλλά ἀκόµη καί ἀπό τόν κάθε συνειδητό Ὀρθόδοξο), τό νά συµµορφώνεται στήν προτροπή τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ὑµνείτω σε ὁ πέλας καί µή τό στόµα τό σόν». Κάθε Σύνοδος Ὀρθοδόξων δέν ἔχει ἀπό τῆς συστάσεώς της ἁγιότητα ἀλλά ἀπό τούς καρπούς της, ὅταν οἱ ἀποφάσεις της εἶναι πράγµατι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος

Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος : Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση»

Τά κείµενα πού ἔχουν γραφῆ καί ὑπογραφῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο προκαλοῦν σέ µερικά σηµεῖα, διότι στίς ἡµέρες µας παρατηρεῖται, ἀκόµη καί µέσα στήν Ἐκκλησία µιά σύγχυση µεταξύ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ καί τῆς διδασκαλίας τῶν οὑµανιστῶν πολεµίων του. Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση», γι’ αὐτό δηµιούργησαν θεολογικές ἀντιδράσεις, καί δικαίως. Ὅµως, µερικοί «ἔξυπνοι» ὁµίλησαν σκληρά γι’ αὐτούς πού δικαίως ἀντιδροῦν µέ θεολογικά ἐπιχειρήµατα καί τούς ὀνόµασαν «στρατευµένη φράξια» µιᾶς ἰδεολογικῆς ὀρθοδοξίας», τῆς «ὀρθοδοξίας «ἁγιατολάχ».

Κρήτη: Αστακός για τη Πανορθόδοξη! -- Δεκάδες αστυνομικοί, Λιμενικοί και ελεύθεροι σκοπευτές επί ποδός για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Στην Κρήτη, όπου διεξάγεται η Πανορθόδοξη Σύνοδος, η πρώτη μετά το Σχίσμα του 1054, έχουν στραφεί οι προβολείς της δημοσιότητας. Από το σύνολο των 14 Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο συμμετέχουν τελικά δέκα, ενώ απουσιάζουν τα Πατριαρχεία Αντιοχείας, Μόσχας, Βουλγαρίας και Γεωργίας.

Οι επικεφαλής των Αρχών στη Μεγαλόνησο έχουν απλώσει σε Ηράκλειο και Χανιά ένα τεράστιο δίχτυ ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες αστυνομικούς -ένστολους και μη- άνδρες του Λιμενικού Σώματος, που έχουν αναλάβει το κομμάτι φύλαξης από τη θάλασσα, αλλά και ελεύθερους σκοπευτές, ακροβολισμένους στους εξωτερικούς χώρους όπου θα βρίσκονται οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών, οι αντιπρόσωποί τους και οι ετερόδοξοι παρατηρητές.

Μήνυμα στους Προκαθήμενους απέστειλε ο Πατριάρχης Μόσχας

Πρὸς τὸν Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
κ.κ. Βαρολομαῖον,
Πρὸς τοὺς Ἁγιωτάτους καὶ Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
Πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μονάζοντας καὶ Λαϊκοὺς, τοὺς συνελθόντας ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ
Παναγιώτατε Πατριάρχα Βαρθολομαῖε,
Ἁγιώτατοι καὶ Μακαριώτατοι,
Πεφιλημένοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Σεβάσμιοι ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
Ἀπευθύνω πρὸς Ὑμᾶς ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καὶ ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανών τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσσίας, τῆς Μολδαβίας καὶ τῶν λοιπῶν χωρῶν, τῶν συναποτελούντων τὸ πολυπληθὲς ποιμνίον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

«Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»: Πορεία κατὰ κρημνῶν! -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

 ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τίς ἀποφάσεις τῆς “Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου” τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί τά σχέδια τῶν ἀποφάσεων ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί λοιπούς οἰκουµενιστές καί θά κληθεῖ ἡ Σύνοδος (δεκατέσσερις ψηφοφόροι!) νά τά ὑπογράψουν, ὄχι γιά νά ὑπερασπιστοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη, καταδικάζοντας τούς αἱρετικούς παπικούς, προτεστάντες, µονοφυσίτες, κλπ., ἀλλά γιά νά τούς ἀναγνωρίσουν ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, µέ τούς ὁποίους µποροῦν νά συµπροσεύχονται, νά ὁµονοοῦν καί νά ὑπηρετοῦν τά σκοτεινά σχέδια τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ τήν δαιµονική πανθρησκεία. Μέ ἄλλα λόγια ἡ “Μεγάλη” Σύνοδος δέν πρόκειται νά λύσει προβλήµατα, πού ἀντιµετωπίζει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά θά δηµιουργήσει νέα ἐπώδυνα, πρός εὐφροσύνην τῶν ἑτεροδόξων καί περιφρόνησιν τῶν Ὀρθοδόξων. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης θά ἀσχοληθεῖ µέ τούς ἑτερόδοξους, ὄχι γιά νά τούς ὑποδείξει τίς αἱρετικές τους διδασκαλίες καί νά τούς ὑπενθυµίσει ὅτι µποροῦν νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία, ἀλλά γιά νά ἀναγνωρίσει τίς “ἐκκλησιές” τους καί νά διευκολυνθεῖ ἡ ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν”! Εἶναι προκλητική ἡ δραστηριότητα τῶν οἰκουµενιστῶν, προκειµένου νά ἀµφισβητήσουν τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων, νά περιφρονήσουν τούς Ἱερούς Κανόνες πού ἀπαγορεύουν τίς συµπροσευχές µέ τούς αἱρετικούς καί γενικότερα νά ἄρουν (πανορθοδόξως!) ὅλα τά ἐµπόδια, προκειµένου ὁ οἰκουµενισµός νά ἐµφανιστεῖ ὡς ἔκφραση θείου θελήµατος. ∆ηλαδή, ἡ παναίρεση νά ἐµφανιστεῖ ὀρθή διδασκαλία, τήν ὁποία ὅλοι πρέπει νά ἀποδεχτοῦν. Πρόκειται γιά ἐπιτυχία τοῦ διαβόλου, ἡ ὁποία θά λάβει καί πανορθόδοξο κῦρος! Πόνος, µεγάλος πόνος, ἡ “Ἁγία καί Μεγάλη” Σύνοδος τοῦ οἰκουµενισµοῦ. Παρόλο πού οἱ νεώτεροι ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καταδίκαζαν τόν ὀλέθριο οἰκουµενισµό καί ἤλεγχαν αὐστηρά πατριάρχες καί ἀρχιεπισκόπους, πού πρωτοστατοῦσαν σ’ αὐτόν, ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος καί ὅλοι οἱ ἄφωνοι Μητροπολίτες τοῦ κλίµατος τοῦ Φαναρίου καί τῆς διασπορᾶς, ἐνισχυόµενοι καί ἀπό πολλούς ἄλλους προκαθηµένους αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὀνειρεύονται ἐπιτυχίες, οἱ ὁποῖες ἄν πραγµατοποιηθοῦν, θά εἶναι πορεία κατά κρηµνῶν, τόσο τῶν ἰδίων ὅσο κι ἐκείνων πού τούς ἀκολουθοῦν. Γιά τά µέλη τῆς Συνόδου ἔχουν διατυπωθεῖ πολλές ἐπιφυλάξεις. Μεταφέρω ἐδῶ ἐκεῖνο πού εἶχε πεῖ σέ µία ὁµιλία τοῦ ὁ ἀείµνηστος ἀρχιµανδρίτης Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος πρό εἴκοσι πέντε ἐτῶν καί εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρο: “Αὐτοί οἱ ἐπίσκοποι πού θά καθίσουν, γιά νά συζητήσουν τά θέµατα αὐτῆς τῆς Συνόδου σέ ποιά πνευµατική κατάσταση βρίσκονται; Ὀρθοδοξοῦν ἤ δέν ὀρθοδοξοῦν; Ἀπ’ ὅσο µποροῦµε νά ξέρουµε σήµερα, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, καί ὅλοι µας, ἐκεῖνοι πού θά παρακαθίσουν ἔχουν ἁλωθεῖ ἀπό τόν Οἰκουµενισµό....