ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ : Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ* -- Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστ. Ἀθηνῶν

Οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἰσχυρίζονται, ὅτι, ὅπως διδάσκεται σήμερα, δὲν προσφέρει γνώσεις, ἀλλὰ «θρησκευτικὴ κατήχηση βιωματικοῦ χαρακτήρα» καὶ εἶναι συνεπῶς, «καθαρὰ ὁμολογιακό» καὶ μάλιστα «μονοφωνικό». Ὑποστηρίζουν δέ, συγκεκριμένα1, ὅτι ἱκανοποιεῖ ἐν πρώτοις τὴν στοχοθεσία τῆς Ἐκκλησίας, «ἡ ὁποία μέσῳ ἑνὸς κρατικοῦ μηχανισμοῦ μεταδίδει τὶς θρησκευτικές της πεποιθήσεις, ἀναζητώντας ἀκροατήριο» καὶ «κατὰ δεύτερον ἱκανοποιεῖ τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖ τὴν θρησκεία... γιὰ τὸν κοινωνικὸ ἔλεγχο μέσω τῆς ἠθικοποίησης τῶν πολιτῶν του καὶ —τέλος— ἢ μήπως πρωτίστως; ἱκανοποιεῖ ἐπαγγελματικὰ μιὰ κοινωνικὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία προασπίζεται τὰ συλλογικὰ της συμφέροντα ἔναντι τοῦ συλλογικοῦ ἀγαθοῦ. Ποιὰ εἶναι ἡ λύση;» ἐρωτᾶ. Καὶ ἀπαντᾶ: «Κατάργηση τώρα». Ἐπὶ πλέον, ὁ ὁμολογιακὸς χαρακτήρας τοῦ μαθήματος θεωρεῖται ἐπικίνδυνος, «δεδομένης τῆς μόνιμης ροπῆς τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς τὸν φονταμενταλισμὸ καὶ τὴν παραδοσιοκρατία». Πρόκειται γιὰ συνθηματολογία, φυσικά, προσδιοριζόμενη ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὶς στοχοθεσίες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ἀπάντηση ὅμως εἶναι, ὅτι ἡ θρησκεία δὲν ὁδηγεῖ στὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ ἡ πολιτικοποίηση καὶ χρήση της ἀπὸ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει ὄχι μόνο στὸ Ἰσλάμ, μὲ τὴν «ρέμπελη» τρομοκρατία του, ἀλλὰ καὶ στὶς ΗΠΑ, μὲ τὴν ἀναφορὰ σὲ «Ἱερὸ πόλεμο», ποὺ συνιστᾶ τὴν «νόμιμη» τρομοκρατία τῆς Νέας Τάξης.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η απαντητική επιστολή στον Μητροπολ. Θεσσαλονίκης Άνθιμο [ΒΙΝΤΕΟ 2017].


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ο αγαπητός Misha στη συζήτηση εφαρμόζει αυτό που λέει ο λαός «ου με πείσεις, καν με πείσεις»! 

Ενώ δηλ. του αποδεικνύεις ότι «ένα και ένα κάνουν δύο», ο αδελφός με διάφορα παραπειστικά τεχνάσματα, ισχυρίζεται ότι «ένα και ένα δεν κάνουν δύο»! Με τέτοιες μεθόδους, όμως δεν γίνεται συζήτηση. Εκτός, αν θέλουμε να την σαμποτάρουμε και υπονομεύσουμε. Αλλά, αυτό δεν θέλω να πιστεύσω ότι είναι στις προθέσεις του καλού αυτού αδελφού.
 

Και για να γίνω πιό σαφής. ΄Έθεσε ο αδελφός το θέμα της «κοινωνίας» της Εκκλησίας του Παλαιού Ημερολογίου με την Υπερόρια Ρωσική Σύνοδο της Διασποράς, που κατ’ αυτόν είχε πάντα «κοινωνία» με τους Πατριάρχες του Φαναρίου κλπ. Εξηγήσαμε στον αδελφό ότι η Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου είχε «κοινωνία» με τους Ρώσους της Διασποράς, για ένα διάστημα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε, ότι η Ρωσική αυτή Σύνοδος ήταν σφόδρα εναντίον του Οικουμενισμού! Ήταν η μόνη Σύνοδος, που αναθεμάτισε την αίρεση του Οικουμενισμού! Πέραν τούτου, οι Πατριάρχες. πιεζόμενοι από τη Μόσχα, από το 1968 και δώθε, δεν είχαν καμιά «κοινωνία» με τη Ρωσική αυτή Σύνοδο, μέχρι τον προηγούμενο μήνα, που η Σύνοδος αυτή ενώθηκε με το Ρωσικό Πατριαρχείο.
 

Το θέμα όμως της Υπερόριας Ρωσικής Συνόδου εν προκειμένω δεν μας ενδιαφέρει μετά το 1982, που η Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου έκοψε μαζί την «κοινωνία».
 

Παρά ταύτα, ο αδελφός για να δημιουργήσει εντυπώσεις, ισχυρίζεται προσχηματικά ότι οι Παλαιοημερολογίτες είχαν μέχρι τώρα «κοινωνία» με την Υπερόρια αυτή Σύνοδο! Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και όμως ο αδελφός με πείσμα επιμένει, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα σπιλώσει την Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου και θα εκτρέψει τη συζήτηση σ’ άλλες δαιδαλώδεις κατευθύνσεις, για να προκληθεί σύγχυση!
 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Πορφυρίου επισκόπου Γάζης, Φωτεινής μεγαλομάρτυρος της Σαμαρείτιδος, Θεοκλήτου μάρτυρος, επέτειος της εις αρχιεπίσκοπον χειροτονίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀφοῦ ἐγκατέλειψε καὶ γονεῖς καὶ πλούτη, στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Αἴγυπτο ποὺ ἦταν τότε μεγάλο μοναστικὸ κέντρο καὶ ἔγινε μοναχὸς σὲ σκήτη. Μετὰ πενταετὴ διαμονὴ ἦλθε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ κήρυσσε στοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἀσθένησε σοβαρὰ ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀσθένειά του δὲν παρέλειπε καθημερινὰ νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ προσκυνήματα, προκαλώντας τὸν θαυμασμὸ τῶν ἄλλων προσκυνητῶν. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ Μᾶρκος, ὁ μετέπειτα βιογράφος τοῦ Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβεῖ, ἐπίσης, γιὰ προσκύνημα ἀπὸ τὴν Ἀσία στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ τότε συνδέθηκαν διὰ βίου.

Όταν λείπει η διάκριση -- του αδελφού μας Κυπριανού Χριστοδουλίδη

«Συγκεκριμένα ο π. Γρηγόριος Ζιώγος, ως εφημέριος του ναού μας, ξεκίνησε μια εκστρατεία αναβαπτισμού όλων των ενοριτών μας που προέρχονταν από το νέο ημερολόγιο, κατά παράβαση των Ιερών Κανόνων. Οι ενορίτες ξεσηκωθήκαμε και απαιτήσαμε την απομάκρυνσή του. Ο π.Γ.Ζ. τότε με υπομνήματά του προς την Ιερά Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. απαίτησε να κηρυχθούν αιρετικοί οι Νεοημερολογίτες και να αναβαπτίζονται εξάπαντος.»
( Εκ της ενορίας Αγίου Φανουρίου Γ.Ο.Χ. Γλυφάδος )

κχ
Τώρα, που αλωνίζει ο οικουμενισμός, αυτή η παναίρεση, και οι πιστοί δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα, βρήκε την ώρα να ξεσηκωθεί ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος, με λεξιλόγιο πεζοδρομιακό, κηρύσσοντας εκστρατεία αναβαπτισμού των προερχομένων εκ του νέου ημερολογίου ; Και ποιος του εγγυάται ότι οι αναβαπτισμένοι θα αποδειχθούν άξιοι του αναβαπτισμού των ; Ο Άρειος, ο Νεστόριος, ο Σεβήρος, ο Ωριγένης και πλήθος άλλων αιρεσιαρχών - μη ξεχνάμε και τους πρό φιλιόκβε πάπες - δεν ήταν όλοι αυτοί βαπτισμένοι σύμφωνα με το Ορθόδοξο Τυπικό ; Και τί έγινε ύστερα ;

Λείπει η διάκριση από τον Ιερομόναχο Γρηγόριο Ζιώγο. Και το γράφω αυτό διότι ναι μεν τυπικά το Βάπτισμα είναι άκυρο, όπως και η μετατεθείσα Ιερωσύνη των Καινοτόμων, παρά ταύτα όμως ουσιαστικά - κατά την Ιερολογία μόνο του Μυστηρίου - δεν είναι. Θα μπορούσε αυτά να τα πει στο εκκλησίασμα, στους πιστούς, και να τους συστήσει να προσπαθήσουν με την δική του βοήθεια και τη βοήθεια της Εκκλησίας, να αποβάλλουν τον ρύπο της καινοδοξίας του νεοημερολογητισμού. Ρύπο, σημειωτέον, που οδηγεί αναπόφευκτα στον σιωνιστικό οικουμενισμό της συμπαντικής οντότητας ! Αν κάποιοι από τούς πιστούς είχαν πρόβλημα και επιθυμούσαν να αναβαπτισθούν, θα το μάθαινε κατά Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Το να αρχίζει όμως δημόσια εκστρατεία αναβαπτισμού τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, και μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς αυτά που έγραψε.

Δεν κερδίζονται με αυτό τον τρόπο οι πιστοί. Χρειάζονται πολλά άλλα, προπαντός δε διάκριση, την οποία δεν έχει ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος. Προς πίστωση των ανωτέρω, ας κάνει τον κόπο να ξαναδιαβάσει και να ακούσει πάλι τα δικά του λόγια :

« - είστε κοινοί συκοφάντες του ποινικού δικαίου
» - ειστε Συκοφάντες ψεύτες και λασπολογοι, όσο για το αιρετικοί είναι δεδομένο.
» - υποκινείστε κάποιοι… από τον γνωστό καραμπινάτο αιρετικό της αγίας Παρασκευής
» - αιρετικοί λασπολόγοι ρωτήστε την εκκλησία σας για τα παραπάνω.»

Γράφω πάντα τη γνώμη μου σύμφωνα με αυτά που διαβάζω.
Δεν εκκλησιάζομαι στην ενορία του Αγίου Φανουρίου Γλυφάδος.

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Αν ο Μωυσής προσπαθώντας να πλησιάσει την φλεγόμενη βάτο εμποδίζεται μέχρις ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πως εσύ πού θέλεις να δεις το Θεό πού είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί Του, δε θα λύσεις και δε θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη;

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞIΣ ΤΟΥ 1928 ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ -- Τοῦ κ. Νικολάου Γ. Σαββοπούλου, Πολιτ. Ἐπιστήμονος, Νομικοῦ, Θεολόγου–καθηγητοῦ

 Οἱ νικηφόροι Βαλκανικοὶ πόλεμοι τοῦ 1912, ἐνῶ ἐπεξέτειναν τὰ ὅρια τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους (πολιτείας), δυστυχῶς ὅμως δὲν ηὔξησαν τὰ ὅρια τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καὶ τοῦτο κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ θεσπίζουν: «Τὰ ἐκκλησιαστικὰ ταῖς
πολιτικαῖς ἐπικρατείαις καὶ διοικήσεσι, συμμεταβάλλεσθαι εἴωθεν». Τὸ Φανάρι δηλαδή, ἐνῶ ἄλλοτε περιφρονεῖ καὶ καταπατεῖ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, στὴν περίπτωσιν αὐτήν, ὑπεράνω τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος θέτει μία ἐφήμερη ἀντικανονικὴ πατριαρχικὴν πρᾶξιν, ἡ ὁποία βέβαια ἦταν ἡ συνέπεια τοῦ Ἑλλαδικοῦ Νόμου 361/1928 ἐπὶ Ἐλ. Βενιζέλου διὰ τὴν διευθέτησιν τοπικιστικῶν σκοπιμοτήτων.

Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα !


Οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

ΤΟ ΧΑΡΟΠΟΙΟΝ ΠΕΝΘΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΑΣΚΗΤΙΚΟΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Σωτ. Γκιουλὲ

 «Οὐκ ἐγκληθησόμεθα, ὦ οὗτοι, οὐκ ἐγκληθησόμεθα ἐν ἐξόδω ψυχῆς, διότι οὐ τεθαυματουργήκαμεν, οὐδ᾽ ὅτι οὐ τεθεολογήκαμεν, οὐδ᾽ ὅτι θεωρητικοὶ οὐ γεγόναμεν· ἀλλὰ λόγον πάντως δώσομεν τῷ Θεῷ, διότι ἀδιαλείπτως οὐ πεπενθήκαμεν» (Κλῖμαξ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, λόγος 7ος, στίχος 73ος).

Ὡς εὔηχον σάλπισμα, ἀδιαλείπτου ἡσυχαστικοῦ πένθους, ἀντηχοῦν στὶς ἀκοὲς τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, οἱ ἀσκητικοησυχαστικοὶ αὐτοὶ λόγοι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ποὺ διασαλπίζουν διαχρονικὰ σ᾽ ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι κατὰ τὴν ἔξοδο τῆς ψυχῆς μας τὴν ὥρα τοῦ θανάτου, δὲν θὰ κατηγορηθοῦμε ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ δὲν θαυματουργήσαμε ἢ γιατὶ δὲν γίναμε θεωρητικοί, οὔτε γιατὶ δὲν θεολογήσαμε· ἀλλ᾽ ὁπωσδήποτε ὅμως θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεό, γιατὶ ἀδιαλείπτως δὲν ἐπενθήσαμε σ᾽ ὁλόκληρη τὴν ζωὴ μας γιὰ τὸ ἀπύθμενο βάθος τῆς ἁμαρτωλότητὸς μας!… Γιατὶ εἶναι ἀλήθεια, πὼς κι ἄν ἀκόμη δὲν ἀξιωθήκαμε νὰ λάβουμε, «τὰ κρείττονα χαρίσματα» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α´ Κορινθ. ιβ´ 31), ἐν τούτοις, δὲν θὰ κατηγορηθοῦμε, κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος, ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ἔλλειψη αὐτὴ τῶν θαυματουργικῶν καὶ θεολογικῶν μας ἱκανοτήτων, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἔλλειψη ἐπιγνώσεως τοῦ συνεχοῦς καὶ ἀδιαλείπτου πένθους σ᾽ ὁλόκληρη τὴν ζωὴν μας…

Απάντησις του Ιερομόναχου Γρηγόριου Ζιώγου

Με τιτλους:
Είχα σκοπό να μην ασχοληθώ, αλλά μετά από αυτό το συκοφαντικό σχόλιο θα υποστείτε την απάντηση.

1. Από  άμβωνος και παντού κήρυξα ότι το Ράντισμα δεν είναι βάπτισμα, ούτε το ποδόλουτρο βεβαίως.
2. Έγραψα εισήγηση στην Σύνοδο στην οποία εξηγώ αναλυτικά γιατί το Ράντισμα δεν είναι Βάπτισμα, και η Σύνοδος με ΔΙΚΑΙΩΣΕ.
3. ΟΛΕΣ οι Βαπτίσεις έγιναν με ΕΥΛΟΓΙΑ αρχιεπισκόπου Καλλινίκου. Συνεπώς μόλις καταδικάσατε τον αρχιεπίσκοπο της εκκλησίας σας.
4. Στην Πανελλαδική σύναξη των κληρικών που έγινε το 2014 στην Μητρόπολη του αγίου Αθανασίου... ρώτησα για το θέμα του Βαπτίσματος και απάντησε ο Αττικής Χρυσόστομος
Με δυο λόγια: το Ράντισμα το ποδόλουτρο και το κανατόλουτρο ΔΕΝ είναι Βάπτισμα και ως εκ τούτου ο άνθρωπος πρέπει να Βαπτισθεί.
Η Σύναξι είναι τραβηγμένη σε βίντεο
5. Επειδή είστε κοινοί συκοφάντες του ποινικού δικαίου, ενημερώνω αυτούς που μας διαβάζουν ότι κάποιοι από την ενορία σας απευθύνθηκαν στον αρχιγραμματέα Φώτιο για τις Βαπτίσεις, και ο αρχιγραμματέας τους είπε:
Ο Πάτερ έχει δίκιο, ορθά πράττει.
Περαιτέρω η ναυαρχίδα σας ο π. Νικόλαος Δημαράς Βαπτίζει, γιατί δεν τον ρωτάτε να σας απαντήσει επί του θέματος;;;

Eάν πιστεύετε ότι ο ραντισμένος έχει έγκυρο βάπτισμα και αυτός που τον Βάπτισε έχει λάθος … τότε σας προκαλώ να ρωτήσετε επίσημα την Σύνοδο των ΓΟΧ.
Eάν δεν το κάνετε είστε Συκοφάντες ψεύτες και λασπολόγοι, όσο για το αιρετικοί είναι δεδομένο.

Πόσους έχει Βαπτίσει ο αρχιγραμματέας Φώτιος, και κάποιοι άλλοι επίσκοποι γνωρίζετε;;
O αρχιεπίσκοπος Καλλίνικος πόσους έχει Βαπτίσει γνωρίζετε;;;
Oι εσφιγμενίτες βαπτίζουν εξ ‘απαντος τους Ν/τες
Κάποιοι επίσκοποι της Αμερικής βαπτίζουν και μάλιστα βάπτισα κάποιον με ευλογία Δημητρίου.
Η απόφαση στην Οδυσσό ΓΟΧ και ΡΟΕΔ ορίζει οι ραντισμένοι να βαπτίζονται.
Η Εκκλησία της Ρουμανίας εξ ’απαντος βαπτίζουν τους Ν/τες ασχέτως , εάν έχουν και τρεις καταδύσεις από το Νέο.

Η ενορία σας όχι μόνο δεν με έδιωξε, αλλά παρακαλούσε τον αρχιεπίσκοπο σε συνάντηση στο Ρόδον το αμάραντο να συνεχίσω ως εφημέριος, (μήπως θέλεις να σου γράψω και τα ονόματα;; )
Δική μου απόφαση ήταν να φύγω επειδή κατάλαβα ότι υποκινείστε κάποιοι… από τον γνωστό καραμπινάτο αιρετικό της αγίας Παρασκευής…. Μόλις μου το αποδείξατε.

Όσο για τον Μαξίμοβιτς τα έχετε μπερδέψει με τόσα ψέματα που λέτε.
Για τον Λουκά τον ιατρό είπα ότι είναι αιρετικός.
Και σας προκαλώ να ρωτήσετε την Σύνοδο των ΓΟΧ:
O Ραντισμένος βαπτίζεται ακινδύνως ναι ή όχι;;
O Λουκάς ο ιατρός είναι άγιος ή αιρετικός;;;

Εμπρός λοιπόν αιρετικοί λασπολόγοι ρωτήστε την εκκλησία σας για τα παραπάνω.***

Το εκκλησιολογικό θέμα με τους ΓΟΧ έγκειται στο ότι άλλα υπογράφουν και άλλα πιστεύουν κηρύττουν πράττουν και μεταλαμπαδεύουν, ιδρύοντας έναν παλαιοημερολογίτικο οικουμενισμό με κοινό κρίκο τις 13 μέρες, έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Στα κάτωθι η Σύνοδος ΓΟΧ δεν μου απάντησε σε τίποτα. Με τίτλους

Επίσκοποι και ιερείς Μεταδίδουν όλα τα μυστήρια σε αιρετικούς λαϊκούς οικουμενιστές, ενώ υπάρχουν εγκύκλιοι που το απαγορεύουν επί ποινή αργίας και καθαιρέσεως.

Ενημέρωσις : Εκ της ενορίας Αγίου Φανουρίου Γ.Ο.Χ. Γλυφάδος

Αγαπητή Ορθόδοξη Φωνή, ενημερώνουμε τους αξιότιμους αναγνώστες της ιστοσελίδος σας πως για την περίπτωση του πρώην εφημερίου μας π. Γρηγορίου Ζιώγου, δεν υπάρχει "δεσποτοκρατία" και "άδικη δίωξη".
Συγκεκριμένα ο π. Γρηγόριος Ζιώγος, ως εφημέριος του ναού μας, ξεκίνησε μια εκστρατεία αναβαπτισμού όλων των ενοριτών μας που προέρχονταν από το νέο ημερολόγιο, κατά παράβαση των Ιερών Κανόνων. Οι ενορίτες ξεσηκωθήκαμε και απαιτήσαμε την απομάκρυνσή του. Ο π.Γ.Ζ. τότε με υπομνήματά του προς την Ιερά Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. απαίτησε να κηρυχθούν αιρετικοί οι Νεοημερολογίτες και να αναβαπτίζονται εξάπαντος. Η Ιερά Σύνοδος δεν ενέδωσε και τότε ο εν λόγω ιερομόναχος τους αποκήρυξε περιδιαβαίνοντας τα ιστολόγια και υβρίζοντάς τους, αποκαλώντας τους "αιρετικό σκυλολόι", "προδότες", "κότες" και άλλα κοσμητικά, ενώ παράλληλα εξύβριζε και Αγίους της Εκκλησίας, όπως τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς.
Για τους παραπάνω λόγους η Σύνοδος των Γ.Ο.Χ. δικαίως τον κάλεσε σε απολογία.
Παρακαλούμε να αναρτήσετε το σχόλιο προς αποκατάσταση της αλήθειας.
Ευχαριστούμε και ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή!


Με εκτίμηση
Εκ της ενορίας Αγίου Φανουρίου Γ.Ο.Χ. Γλυφάδος


***
Η  Κλεοπατρα άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ενημέρωσις : Εκ της ενορίας Αγίου Φανουρίου Γ.Ο.Χ....":

Λέγομαι Κλεοπάτρα και ως ενορίτισσα του Αγίου Φανουρίου έχω να δηλώσω τα εξής:
Αυτά που γράφουν οι ανώνυμοι εκπρόσωποι του Αγίου Φανουρίου είναι αναληθή.
Η αλήθεια είναι όπως ακριβώς την αναφέρει ο πατήρ Γρηγόριος στο παραπάνω σχόλιό του.
Ήμουν τότε εκεί και τα έζησα από κοντά.
Οι ανώνυμοι εκπρόσωποι καλό θα ήταν να αναφέρουν τα ονόματά τους έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια και όχι η προβοκάτσια.
Ευχαριστώ

***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ενημέρωσις : Εκ της ενορίας Αγίου Φανουρίου Γ.Ο.Χ....":

Δεν έχω καμμία εκτίμηση στους ΓΟΧ Καλλινίκου.

Η υποκρισία, η διγνωμία, η διπροσωπία (κυπριανισμός-μεθοδιασμός), η παραπλάνηση, συκοφαντία, οι ίντριγκες είναι τα χαρακτηριστικά που δεσπόζουν στον χώρο αυτό.

Παρά ταύτα ο ΙΓΖ έχει απόλυτο δίκιο σε όσα λέει για το βάπτισμα και για τα υπόλοιπα περί ΓΟΧ.

Του εύχομαι καλή φώτιση.

Kyprianos Christodoulides : Καλή νηστεία σας εύχομαι, για να καθα(ο)ριστούν οι έννοιες και να διορθωθούν οι λογισμοί σας.

«Ο Ανώνυμος είπε... γιατρέ, σε ποιον απευθύνεστε στο Ζιώγο ή στους καλούντες
αυτόν εις απολογίαν; (...)ο λογισμός μου λέει πώς αν ήταν όλοι οι κληρικοί γοχ σαν το Ζιώγο,θα βλέπατε ορθοδοξία στη πράξη έστω και τη δωδεκάτη ... είσθε πάντως σε καλό δρόμο...κοντεύετε να ξεπεράστε τους νεοημερολογίτες σ΄αυτά που σας χωρίζουν»

κχ
«τοὺς λογισμοὺς διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως».

Είναι περιττό να ασχοληθώ μαζί σας και επί πλέον, θα κινδύνευα να κατηγορηθώ για πολυλογία και αργολογία . Θα πρέπει όμως εσείς να ξεκαθαρίσετε τις έννοιες "κοινοπολιτεία" (βρετανικής προέλευσης) και ομοσπονδία ή συνομοσπονδία (αμερικανικής) και μετά να αρχίσετε να ξεσπαθώνετε κατά του κοινοτικού πολιτεύματος. Κοινοπολιτεία σημαίνει κοινή πολιτεία, κοινό πολίτευμα (σημ. όχι κοινοτικό) με απροσδιόριστο το πολίτευμα. Ομοσπονδία ή συνομοσπονδία σημαίνει κοινή σπονδή ή συμφωνία* όχι απαραίτητα σε ταυτόσημες αντιλήψεις, πεποιθήσεις, αρχές, αλλά πάντως σε κάποια μορφή πολιτεύματος κοινά αποδεκτού και όχι κοινοτικού. Ζητούμενο και εδώ η φύση του πολιτεύματος.

Διευκρινίζω : Η λέξη κοινότητα με την κατάληξη -οτητα χρήσει πάντοτε σαφούς προσδιορισμού, ούτως ώστε να ξέρουμε τί λογής είναι η κοινότητα αυτή.

Αντιλαμβάνεσθε, με βάση τα ιστορικώς και ανθρωπίνως γνωστά, τα πράγματα είναι λίαν δύσκολα - όχι μόνο εδώ αλλά παντού - στην επίτευξη του ζητουμένου κοινού πολιτεύματος ή κοινής σπονδής ή συμφωνίας. Το εγχείρημα διεκπεραιώνουν οι νυν "γκλομπαλιστές", δεχόμενοι την αρχή κάποιας αόριστης συμπαντικής οντότητας - άλλοτε ανώτερης δύναμης και ειδικότερα ΜΑΤΣ. Κυρίαρχο ρόλο στο στόχο αυτό παίζει η οικονομία, γι΄ αυτό οι "γκλομπαλιστές" επείγονται στην θεσμική καταξίωση της μιάς παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτή θα είναι η νέα αυτοκρατορία - συνέχεια της γνωστής μας αποικιοκρατίας των Άγγλων. Σημειώνω και πάλι, οι Αμερικανοί θέλουν κοινές πολιτείες όχι κατά τα βρετανικά πρότυπα, όπου σε κάθε αποικία έστηναν και έναν "βασιλέα κράτους". Σε αυτούς (Αμερικανούς) κυριαρχεί η δημοκρατία των εκλεγμένων (διορισμένων και καθοδηγούμενων) βασιλίσκων των κατά τόπους Κοινοβουλίων (Δημοκρατιών).

Ύστερα από αυτά τα λίγα και σύντομα, ελάτε εσείς, ο Πειραιώς και άλλοι να μας πείτε ότι "κοινότητα" δεν σημαίνει εκκλησία (ή Εκκλησία). Και τέλος, με την ευρύτητα που έχουν πάρει σήμερα οι λέξεις και οι έννοιες, ερωτώ : Γιατί κάθε έθνος - κράτος, δεν αντιμετωπίζεται ως κοινότητα ; Τουλάχιστον, το δικό μας Σύνταγμα έχει κάνει την πρόβλεψη να προσδιορίσει σε τι λογής "κοινότητα" απευθύνεται και προτάσσει «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Βλέπετε, όμως, ήρθαν οι Φίληδες με το "ουδετερόθρησκο" κράτος και από κοντά ο Γαβρόγλου με τα διεμφυλικά του. Η Θρησκεία γίνεται ουδετέρου γένους και η λέξη άνθρωπος εκτοπίζει το φύλο.

Καλή νηστεία σας εύχομαι, για να καθα(ο)ριστούν οι έννοιες και να διορθωθούν οι λογισμοί σας.