Του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Ἂν εἶσαι Σίμων Κυρηναῖος, σήκωσε τὸ σταυρὸ καὶ ἀκολούθησέ Τον. Ἂν σταυρωθεῖς μαζί Του ὡς λῃστής, γνώρισε τὸ Θεὸ σὰν εὐγνώμων δοῦλος. Ἂν κι᾿ Ἑκεῖνος λογιάσθηκε μὲ τοὺς ἀνόμους γιὰ χάρη σου καὶ τὴν ἁμαρτία σου, γίνε σὺ ἔννομος γιὰ χάρη Ἐκείνου. Προσκύνησε αὐτὸν ποὺ κρεμάσθηκε στὸ σταυρὸ γιὰ σένα, ἔστω κι ἂν κρέμεσαι κι ἐσύ. Κέρδισε κάτι κι ἀπ᾿ τὴν κακία. Ἀγόρασε τὴ σωτηρία μὲ τὸ θάνατο. Μπὲς μὲ τὸν Ἰησοῦ στὸν Παράδεισο, ὥστε νὰ μάθεις ἀπὸ τί ἔχεις ξεπέσει. Δὲς τὶς ἐκεῖ ὀμορφιές. Ἄσε τὸ λῃστὴ ποὺ γογγύζει, νὰ πεθάνει ἔξω μαζὶ μὲ τὴ βλασφημία του. Κι ἂν εἶσαι Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, ζήτησε τὸ σῶμα ἀπ᾿ τὸ σταυρωτή. Ἂς γίνει δικό σου αὐτὸ ποὺ καθάρισε τὸν κόσμο. Κι ἂν εἶσαι Νικόδημος, ὁ νυκτερινὸς θεοσεβής, ἐνταφίασέ τον μὲ μύρα. Κι ἂν εἶσαι κάποια Μαρία, ἢ ἡ ἄλλη Μαρία, ἢ ἡ Σαλώμη, ἢ ἡ Ἰωάννα, δάκρυσε πρωῒ-πρωΐ. Δὲς πρώτη τὴν πέτρα σηκωμένη, ἴσως δὲ καὶ τοὺς ἀγγέλους κι αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ. Πὲς κάτι, ἄκουσε τὴ φωνή. Ἂν ἀκούσεις «Μὴ μ᾿ ἀγγίζεις», στάσου μακριά, σεβάσου τὸ Λόγο, ἀλλὰ μὴ λυπηθεῖς. Διότι ξέρει σὲ ποιοὺς θὰ φανερωθεῖ πρῶτα. Καθιέρωσε τὴν Ἀνάσταση. Βοήθησε τὴν Εὔα, πού ῾πεσε πρώτη, καὶ πρώτη νὰ χαιρετήσει τὸ Χριστὸ καὶ νὰ τὸ ἀνακοινώσει στοὺς μαθητές. Γίνε Πέτρος ἢ Ἰωάννης. Σπεῦσε στὸν τάφο, τρέχοντας μαζὶ ἢ προπορευόμενος, συναγωνιζόμενος τὸν καλὸ συναγωνισμό. Κι ἂν σὲ προλάβει στὴν ταχύτητα, νίκησε μὲ τὸ ζῆλο σου, ὄχι παρασκύβοντας στὸ μνημεῖο, ἀλλὰ μπαίνοντας μέσα. Κι ἂν σὰν Θωμᾶς χωρισθεῖς ἀπ᾿ τοὺς συγκεντρωμένους μαθητές, στοὺς ὁποίους ἐμφανίζεται ὁ Χριστός, ὅταν τὸν δεῖς, μὴν ἀπιστήσεις. Κι ἂν ἀπιστήσεις, πίστεψε σ᾿ αὐτοὺς ποὺ στὸ λένε. Κι ἂν οὔτε καὶ σ᾿ αὐτοὺς πιστέψεις, δεῖξε ἐμπιστοσύνη στὰ σημάδια τῶν καρφιῶν. Ἂν κατεβαίνει στὸν Ἅδη, κατέβα μαζί Του. Γνώρισε καὶ τὰ ἐκεῖ μυστήρια τοῦ Χριστοῦ, ποιὸ εἶναι τὸ σχέδιο τῆς διπλῆς καταβάσεως, ποιὸς εἶναι ὁ λόγος της: ἁπλῶς σῴζει τοὺς πάντες μὲ τὴν ἐμφάνισή Του, ἣ κι ἐκεῖ ἀκόμα αὐτοὺς ποὺ τὸν πιστεύουν; 

π Θεόδωρος Ζήσης Ομιλία περί Οικουμενισμού


Bulgarian Patriarchate : Urges the Great and Holy Council of the Orthodox Church, 16 to 26 June this year to be postponed

(Bulgarian Patriarchate) - At today's meeting St. Synod of the Bulgarian Orthodox Church, Patriarch at full strength, archpriest. №12 / 1.06.2016, held extensive discussions on issues related to the convening of the Great and Holy Council of the Orthodox Church, 16 to 26 June 2016 in Crete.

In connection with the Pan-Orthodox Synod St. Synod decided to propose his deposition and
not to participate in the council if the Bulgarian proposals for thematic and organizational changes have been accounted for and respected.

Χριστός Ανέστη -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Νικηφόρου του ομολογητού, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Δημητρίου (1697) και Κωνσταντίνου (Μυτιλ.
1819) των νεομαρτύρων.

Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ Ὁμολογητής, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 758 μ.Χ., ἀπὸ περιφανεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸ βασιλικὸ γραμματέα καὶ νοτάριο Θεόδωρο καὶ τὴν Εἰρήνη. Ὁ πατέρας του ἐξορίσθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε’ τὸν Κοπρώνυμο (741 – 775 μ.Χ.) στὰ Μύλασσα τῆς Καρίας καὶ μετὰ στὴ Νίκαια, ὅπου μετὰ ἑξαετία ἀπέθανε, διότι ἦταν ὑπέρμαχος τῶν ἱερῶν εἰκόνων.

Ὁ Ἀββᾶς Ἡσαΐας ὁ ἀναχωρητὴς δίνει τὴν ἀκόλουθη συμβουλή:

«Μὴ συνηθίζεις νὰ κουβεντιάζεις γιὰ πράγματα, ποὺ δὲν εἶδες μὲ τὰ ἴδια σου τὰ μάτια, σὰν νὰ τὰ ἔχεις δεῖ. Μὴ βεβαιώνεις μὲ πεποίθηση ἐκεῖνα, ποὺ ἔχεις μόνο ἀκούσει. Συνήθιζε τὴ γλῶσσα σου νὰ λέει πάντα ἀλήθεια. Τὸ ψέμα γεννιέται συχνὰ ἀπὸ τὴ ἐπιθυμία νὰ ἀρέσουμε στοὺς ἀνθρώπους κι ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τὸ φόβο τοῦ Θεού».

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : δέν καταγγέλει αὐτό τό ἀπαράδεκτο κείμενο (σ.σ. της ληστρικής Συνόδου της Κρήτης) τήν ἰδεολογική ἐπικαιροποίηση τῶν ἐγκλημάτων εἰς βάρος τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ.

Τό κείμενο αὐτό δυστυχῶς ἀκυρώνει τά αἵματα, τίς θυσίες καί τά ἀνήκουστα μαρτύρια καί τά πολυώδυνα βάσανα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως πού κατακρεουργήθησαν καί ἐκάησαν ζῶντες ἀπό τούς Λατίνους καί Λατινόφρονες (Ἰωάννη Βέκκο, Μιχαήλ Παλαιολόγο) καί ἐγκληματικῶς ἀμνηστεύει τήν στρέβλωσι τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀπό τούς ἐκπεσόντας «χριστιανούς» τοῦ Παπισμοῦ. Εἶναι πολυσήμαντος ὁ πρόλογος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, ὡς Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας (28-2-2000), στό βιβλίο τοῦ Ἰταλοῦ Μάρκο Ἀουρέλιο Ριβέλλι (Ἐκδόσεις Προσκήνιο - Ἀγγελος Σιδερᾶτος, 2000) μέ τίτλο: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Γενοκτονίας», ὅπου ἐκφράζει μέ συγκινητικό τρόπο τόν ἀποτροπιασμό του γιά τήν δολοφονία 850.000 Σέρβων Ὀρθοδόξων μέ ἠθικόν αὐτουργόν τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ζάγκρεμπ καί μετέπειτα Καρδινάλιο Ἀλουΐσιο Στέπινατς,

Τοῦ Ἁγίου Μελετίου τοῦ ὁμολογητοῦ:

 Μὴ πείθεσθε Μονάζουσι μηδὲ τοῖς Πρεσβυτέροις, ἐφ’ οἷς ἀνόμως λέγουσι κακίστως εἰσηγοῦνται, καὶ τὶ φημὶ Μονάζουσι καὶ τὶ τοῖς πρεσβυτέροις; Μηδ’ Ἐπισκόποις εἴκετε τὰ μὴ λυσιτελοῦντα, πράττειν καὶ λέγειν καὶ φρονεῖν δολίως παραινοῦσιν.


Τὶς εὐσεβὴς σιγήσει τὶς ὅλως ἠρεμήσει; καὶ γὰρ τὴν συγκατάθεσιν σιωπὴ σημαίνει καὶ τοῦτο δείκνυσι σαφῶς ὁ Πρόδρομος Κυρίου, καὶ Μακκαβαῖοι σὺν αὐτῷ μικρὰς νομοθεσίας, προκινδυνεύοντες στερρῶς μέχρις αὐτοθανάτου καὶ μήτε τὸ βραχύτατον τοῦ νόμου παριδόντες ἐπαινετὸς ὁ πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις καὶ μάχη κρεῖττον δείκνυται ψυχοβλαβοῦς εἰρήνης. Βέλτιον γὰρ ἀνθίστασθαι τοῖς οὐ καλῶς φρονοῦσιν ἡ τούτοις ἐπακολουθεῖν κακῶς ὁμονοοῦντας, χωριζομένους τοῦ Θεοῦ καὶ τούτοις ἑνουμένους.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Ιούνιο, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά την σημερινή Συνεδρία:
***
Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.":

+Ι.Γ.Ζ.
Αναφορικά για την Πανορθόδοξη
Έχουν κληθεί να συμμετέχουν ως μέλη της αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και Μητροπολίτες που στα λόγια δηλώνουν αντι-οικουμενιστες, όπως ο Πειραιώς Σεραφείμ, ο Κηφισίας Κύριλλος, αλλά και πολλοί άλλοι.
Μόνο που η πράξη τους, διαφέρει από τα λόγια τους ακριβώς όπως και των πολιτικών.
Κοροϊδεύουν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ενώ στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τα σχέδια των Οικουμενιστών.

Και αυτό είναι ξεκάθαρο, επειδή αντί να παραστούν στην Σύνοδο, και να υπερασπιστούν την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, όπως έπραξαν στο βαθύ παρελθόν οι ορθόδοξοι Ιεράρχες, αυτοί Παραιτούνται, μόνο και μόνο ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ οι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ να βγάλουν …..ΟΜΟΦΩΝΗ… απόφαση!!!

Και μετά αυτοί οι προδότες, Θα μας το παίζουν “Ορθόδοξοι” και Θα λένε: “πως δεν συμφωνούν με την απόφαση που βγήκε από την Σύνοδο”.!!!!!

Είμαι πρόθυμος να ζητήσω συγνώμη δημοσίως, εαν με διαψεύσουν και αποτειχιστούν.

Eν αναμονή της παρέλασης των ομοφυλόφιλων -- ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ…

Καλλιόπη Σουφλή

Σόδομα και Γόμορρα,στην Αθήνα εν αναμονή της παρέλασης των ομοφυλόφιλων.

Με κρατική χρηματοδότηση γέμισαν με αφίσες υπέρ της διαστροφής, σταθμούς του μετρό και λεωφορείων!
Είναι η συμμετοχή του Παναγιώτη Καμένου στην κυβέρνηση, η οποία θα εξασφάλιζε υποτίθεται, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του λαού.
 Αντίθετα λοιπόν, όχι μόνο οικονομικά οι σημερινοί Συριζανελίτες, έκαναν τα χειρότερα απ’ ότι, όλοι οι άλλοι προηγούμενοι, αλλά και ηθικά, ανέσυραν από το χρονοντούλαπο της βιβλικής ιστορίας, την ανωμαλία και όπως αυτή ηθικά ορίζεται, την θεσμοθέτησαν και την κραταιώνουν καθημερινά με ζήλο και αποφασιστικότητα.
Αποκορύφωμα αποτελεί η παρέλαση των ομοφυλόφιλων στο κέντρο της Αθήνας τις επόμενες μέρες, η οποία ενέργεια, ενθαρύνεται και στηρίζεται οικονομικά από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου.
 Σαν να μην έφτανε αυτό, έκπληκτοι είδαμε σήμερα, αφίσες που προπαγανδίζουν την ομοφυλοφιλία σε δημόσιους χώρους, όπως είναι οι σταθμοί μετρό και λεωφορείων.
 Στην άλλοτε Ορθόδοξη Ελλάδα, έγινε κρατική ιδεολογία και προωθείται η παρά φύσιν συνέργεια, με τιμή μάλιστα και με καμάρι.

Το τι μας περιμένει άνευ καμίας αμφιβολίας, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο.

Χωρίς την απαιτούμενη κάθαρση, όχι τα Ίμια μόνο θα χάσουμε, αλλά και αυτό το Θησείο και την Καλλιθέα..

https://pmgrigorios.wordpress.com/

''Τινάζει στον αέρα'' την Μεγάλη Σύνοδο η Βουλγαρία!

sinodos-boulgarias-1
Ξεκάθαρο ''όχι'' στη συμμετοχή της στην Πανορθόδοξη αποφάσισε πριν λίγα λεπτά, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας αν δεν μετατεθεί χρονικά!
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας με απόφασή της καλεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο να μεταθέσει την διενέργεια της Πανορθόδοξης Συνόδου στην Κρήτη ''διαφορετικά δε θα λάβει μέρος''.
Και αυτό γιατί η Εκκλησία της Βουλγαρίας εκτιμά ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος προετοιμασίας και να μελετηθούν τα κείμενα και οι προτάσεις Της για τις οποίες δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.
Οι Ιεράρχες της Βουλγαρίας δηλώνουν κατηγορηματικά στη Romfea.gr πως είναι αποφασισμένοι να μην μετάσχουν αν δεν δουν πρόοδο στην επίλυση των αιτημάτων τους.

Η Νέα Θρησκεία καλπάζει. Εδώ το "άγιο" Κοράνι και οι "χριστιανοί" προσεύχονται όλοι μαζί. Ξέρετε σε Ποιόν προσεύχονται....


Πως καταντήσαμε λοχία... «Μαϊμού» ιερέας με... βαμμένο μούσι

Συναγερμό για έναν «μαϊμού» ιερέα, που προσπαθεί να εξαπατήσει ανθρώπους με προβλήματα υγείας, καλώντας τους σε ξενοδοχεία, αίθουσες και ιδιωτικούς χώρους, για να τους «σταυρώσει» και δήθεν να τους θεραπεύσει, σήμανε η Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Ο ρασοφόρος με το ξανθό μαλλί και το βαμμένο μούσι (!), ο οποίος ποζάρει στη σελίδα του στο facebook κρατώντας στα χέρια ποτήρια με κοκτέιλ, αυτοαποκαλείται «μητροπολίτης Κρήτης Ιλαρίων ο Α', υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ευρώπης και πρόεδρος της Ελληνορωσικής Μητροπολιτικής Συνόδου Ευρώπης».
Ο κατά... κόσμον, σύμφωνα με κρητικά μέσα ενημέρωσης, Θωμάς Κονσολάκης ως έδρα του παρουσιάζει ένα ησυχαστήριο («Παναγία Θεραπεύτρια») στη Νέα Μάκρη Αττικής. «Ο συγκεκριμένος ρασοφόρος είναι άγνωστος για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία Κρήτης, ούτε με κάποια από τις Κανονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο, ούτε υπάρχει Ελληνορωσική Μητρόπολη Ευρώπης» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή. Ο ίδιος σε μήνυμά του στο διαδίκτυο υπερασπίζεται το «ελληνορωσικό ορθόδοξο τόξο» και δηλώνει ότι στόχος του είναι «η απελευθέρωση της πατρίδας, η νίκη της Ορθοδοξίας και η Μεγάλη Ελλάδα».

Οσιος Συμεων Ο Νεος Θεολογος :

Χωρίς νερό είναι αδύνατο να πλυθεί το λερωμένο ρούχο, και χωρίς δάκρυα μετανοίας είναι πολύ πιο αδύνατο να πλυθεί και να καθαριστεί από τις κηλίδες και τους μολυσμούς η ψυχή.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

 «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου στους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: «Δεν βλέπετε, που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτὰ τα γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτό που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο μακαρ. Αυγουστίνος Καντιώτης & το αποστομωτικό του υπόμνημα [ΒΙΝΤΕΟ 2016].