ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντη

Στὴν ταβέρνα τοῦ Πατσοπούλου, ἐνῷ ὁ βορρᾶς ἐφύσα, καὶ ὑψηλὰ εἰς τὰ βουνὰ ἐχιόνιζεν, ἕνα πρωί, ἐμβῆκε νὰ πίῃ ἕνα ρώμι νὰ ζεσταθῇ ὁ μαστρο-Παῦλος ὁ Πισκολέτος, διωγμένος ἀπὸ τὴν γυναῖκά του, ὑβρισμένος ἀπὸ τὴν πενθεράν του, δαρμένος ἀπὸ τὸν κουνιάδον του, ξωρκισμένος ἀπὸ τὴν κυρα-Στρατίναν τὴν σπιτονοικοκυράν του, καὶ φασκελωμένος ἀπὸ τὸν μικρὸν τριετῆ υἱόν του, τὸν ὁποῖον ὁ προκομμένος ὁ θεῖός του ἐδίδασκεν ἐπιμελῶς, ὅπως καὶ γονεῖς ἀκόμη πράττουν εἰς τὰ «κατώτερα στρώματα», πῶς νὰ μουντζώνῃ, νὰ βρίζῃ, νὰ βλασφημῇ καὶ νὰ κατεβάζῃ κάτω

π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

β. Στο ότι οι Νεοημερολογίτες προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού!Οι Νεοημερολογίτες με το που ενώθηκαν με τον παπισμό έπαυσαν να είναι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας! Κατέστησαν σχισματικοί και αιρετικοί! Οι άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι οι αιρετικοί και σχισματικοί δεν αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού!
Η διδασκαλία αυτή των αγίων Πατέρων βασανίζει τη σκέψη τους. Θέλουν να διαψεύσουν τους Πατέρες. Φαντάζονται, πως ο μόνος τρόπος για να διαψευστούν οι Πατέρες και να πείσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους είναι ο χώρος τους να παράγει αγίους! Και επειδή ο Θεός δεν φανερώνει αγίους στο χώρο τους, δημιουργούν μόνοι τους αγίους με τις αθρόες αγιοποιήσεις, που επιχειρούν! ΄Όπως, το ίδιο κάνουν και οι αδελφοί τους παπικοί!
Με τον τρόπο αυτό, οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου, νοθεύουν το Ορθόδοξο αγιολόγιο, με πρόσωπα, που δεν ανέδειξε ο Θεός ως αγίους!


3. Η περίπτωση του π. Ιερώνυμου της Αίγινας και της Ταρσώ φαίνεται να ανατρέπει τον δεύτερο πιό πάνω λόγο.

α. Οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου προβαίνουν σε αγιοποιήσεις μελών τους για να αποδείξουν ότι αυτοί είναι Εκκλησία. Αυτό είναι κατανοητό, να θέλουν να είναι η Εκκλησία, μετά το φράγκεμά τους το 1924! ΄Εχουν δικαίωμα να πλανώνται! Δεν έχουν όμως δικαίωμα να «αγιοποιούν» πρόσωπα που δεν ανήκουν στην Εκκλησία τους! Δεν μπορούν να αγιοποιούν μέλη από το χώρο του Παλαιού Ημερολογίου, όπως είναι ο π. Ιερώνυμος της Αίγινας, ή η Ταρσώ. Γιατί το κάνουν αυτό;
Εδώ κρύβεται μιά κατάκριτη σκοπιμότητα, που εξυπηρετεί τον νεοημερολογιτισμό τους! «Αγιοποιούν» οπαδούς του Παλαιού Ημερολογίου, τους οποίους εμφανίζουν να αμνηστεύουν τον νεοημερολογιτισμό τους! Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς του Νέου Ημερολογίου μια δήθεν μαρτυρία από ένα Παλαιοημερολογίτη άγιο, ότι είναι αδιάφορο για τη σωτηρία μας το αν κάποιος ακολουθεί το Παληό ή Νέο Ημερολόγιο! 


Συνεχίζεται

Χριστός Γεννάται δοξάσατε -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Θύρσου, Απολλωνίου, Αρριανού μαρτύρων.


Οἱ Ἅγιοι Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος ἔζησαν τὸν 3ου αἰώνα μ.Χ. Κατάγονταν ἀπὸ τὴν Βιθυνία καὶ κατοικοῦσαν στὴν Καισάρεια. Ἦταν γόνοι ἐπιφανῶν οἰκογενειῶν καὶ διῆγαν εὐσεβὴ καὶ ταπεινὸ βίο. Μαρτύρησαν, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Δέκιος κήρυξε σκληρὸ διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Χωρὶς νὰ φοβηθεῖ τὶς ἀπειλὲς τῶν εἰδωλολατρῶν, ὁ Λεύκιος παρουσιάστηκε οἰκειοθελῶς στὸν ἔπαρχο Κουμβρίκιο, στὸν ὁποῖο καὶ ὁμολόγησε τὴν πίστη του. Δὲν δίστασε νὰ ἐλέγξει τὸν ἔπαρχο, ποὺ προσπαθοῦσε μὲ κάθε μέσο, νὰ περιορίσει τὴν διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἐξοργισθεῖς ὁ Κουμβρίκιος διέταξε τὸν βασανισμὸ τοῦ Ἁγίου. Ἀφοῦ ὑπέστη φρικτὰ βασανιστήρια, ὁ Λεύκιος πέθανε μὲ ἀποκεφαλισμό. Ἡ γενναία στάση τοῦ Ἁγίου ὁδήγησε μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα καὶ τὸν Θύρσο, ὁ ὁποῖος ὁμολόγησε μὲ θάρρος ὅτι Κύριος καὶ Θεός του εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Γιὰ τὴν ὁμολογία του αὐτὴ ὑπέστη φοβερὰ βασανιστήρια, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὴν χριστιανικὴ πίστη τὸν εἰδωλολάτρη ἱερέα Καλλίνικο. Οἱ δυὸ ἄνδρες βρῆκαν μαρτυρικὸ θάνατο. Ὁ Καλλίνικος ἀποκεφαλίστηκε, ἐνῶ ὁ Θύρσος θανατώθηκε μὲ πριόνια ἀπὸ τοὺς δήμιους.

"ΚΑΛΑΜΟΣ ΥΠΟ ΑΝΕΜΟΥ ΣΑΛΕΥΟΜΕΝΟΣ"

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση


ΜΙΑ ΑΡΕΤΗ  πού πρέπει νά κοσμεῖ τούς κληρικούς εἶναι ἡ σταθερότητα στίς ἀρχές τῆς Ὀρθοδοξίας, τόσο στό περιεχόμενο τῶν δογμάτων ὅσο καί στήν ὑπεράσπιση τῆς ἠθικῆς. Μέ ἄλλα λόγια χρειάζεται ὁ ἱερός ζῆλος. Ὅμως βλέπουμε ὅτι πολλοί κληρικοί στίς μέρες μας εἶναι σχεδόν ἀδιάφοροι γιά τό τί συμβαίνει στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία. Εἶναι κυριευμένοι ἀπό τό κοσμικό φρόνημα καί τόν ἐπαγγελματισμό. Τό ἴδιο φαινόμενο παρατηρεῖται καί σέ μερικούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν μιαν ἀνωριμότητα πνευματική, πού δεν ταιριάζει στην ἡλικία τους. Ἡ μεγάλη τους ἀδυναμία το εὐμετάβλητον τοῦ χαρακτῆρος. Τά ὅσα λένε δεν ἔχουν καμιά ἀξιοπιστία. Ἄλλα ἔλεγαν χθές, ἄλλα λένε σήμερα και ἐντελῶς ἀντίθετα θα ὑποστηρίξουν αὔριο. Ἀνάλογα με τις περιστάσεις και την ἐπικαιρότητα, ἀλλάζουν γνώμη και γίνονται ἀγνώριστοι.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Όχι μόνο το Δεκέμβριο αλλά όλο το χρόνο, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέχρι τη συντέλεια, τον σημαδεύει η κατά σάρκα γέννησι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σηματοδοτεί τη ζωή όχι μόνο των χριστιανών, αλλά κι εκείνων που πολεμούν τον Χριστό κι εκείνων που τον περιφρονούν και δεν θέλουν να έχουν σχέσι μαζί του. Τέμνει την παγκόσμια ιστορία σε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αλλά ανατέμνει και την ανθρωπότητα όλη, καθώς αυτόβουλα οι άνθρωποι δέχονται ή όχι τον Χριστό κι αναπόφευκτα λαμβάνουν θέσι μετά ή κατά του Χριστού. Είκοσι αιώνες τώρα, από τότε που οι απλοί βοσκοί υπακούοντας στο αγγελικό μήνυμα έσκυψαν στη φάτνη της Βηθλεέμ, για να βεβαιωθούν ότι «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ» και οι σοφοί μάγοι της Ανατολής έσπευσαν να προσκυνήσουν τον τεχθέντα βασιλέα, η ταπεινή φάτνη παραμένει η ανεξάντλητη πηγή της χαράς, της ειρήνης, της λυτρώσεως, της αληθινής και πεπληρωμένης ζωής.

Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Καραχάλιου, τ. Γυμνασιάρχου – Φιλολόγου

Η ενανθρώπησις του Χριστού, την  ὁποίαν θὰ ἑορτάσουν κι ἐφέτος οἱ ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς γῆς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀναμφισβητήτως εἶναι τὸ μοναδικὸν εἰς σπουδαιότητα γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκ κλησιαστικῆς πλευρᾶς εἶναι αἰωνίου ἀξίας ἀκατάληπτον μυστήριον· δι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ πεπερασμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἰλιγγιᾷ, ὁσάκις τὸ σκέπτεται καὶ τὸ ἐρευνᾷ, ἔστω κι ἄν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι κάποιος μεγάλος φιλόσοφος ἢ καὶ διακεκριμένος ἐπιστήμων, διότι κανεὶς ἀπὸ τοὺς θνητοὺς δὲν θὰ ἠμπορέσῃ ποτὲ νὰ ὑπερβῇ διὰ τῆς λογικῆς του τὸν μεταφυσικὸν φράκτην τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ παρ᾽ ὅλα αὐτά, εἶναι ἐπίκαιρον καὶ θεάρεστον τὸ νὰ διατυπώνῃ οἱοσδήποτε Χριστιανὸς ἐπὶ τοῦ χάρτου τὰς εὐσεβεῖς σκέψεις του καὶ τὰ πνευματικὰ σκιρτήματα τῆς ψυχῆς του. Ἀλλὰ διὰ νὰ κατανοήσῃ κάθε Χριστιανὸς κατὰ τὸ ἀνθρωπίνως δυνατὸν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἐνανθρωπήσεως, πρέπει νὰ γνωρίζῃ τὰ περὶ πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων.

Τη αυτή ημέρα 13η Δεκεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΛΟΥΚΙΑΣ της παρθένου.

Λουκία η Αγία Μάρτυς και Παρθένος κατήγετο εκ των Συρακουσών, πόλεως της νήσου Σικελίας, αρραβωνισμένη ούσα· δια δε την ασθένειαν της αιμορροίας, η οποία εταλαιπώρει την μητέρα της, επορεύθη μετ΄ αυτής εις την Κατάνην, όπως προσκυνήση το εκεί ευρισκόμενον Λείψανον της Αγίας Μάρτυρος Αγάθης και παρακαλέση αυτήν ίνα θεραπεύση το πάθος της μητρός της. Εκεί δε αφιχθείσα, βλέπει εις το όραμά της την Αγίαν Αγάθην, η οποία εις μεν την μητέρα της έδωσε την ιατρείαν, εις αυτήν δε προείπεν, ότι μέλλει να μαρτυρήση δια τον Χριστόν. Όθεν όταν η μήτηρ της έγινεν υγιής, διένειμεν η Αγία όλην αυτής την περιουσίαν εις τους πτωχούς και ήτο ετοίμη και πρόθυμος, όπως υπάγη και ομολογήση τον Χριστόν.  Διαβληθείσα λοιπόν εις τον άρχοντα Πασχάσιον υπό του ιδίου μνηστήρος της, παρεστάθη εις αυτόν με ανδρείαν και ωμολόγησε τον Χριστόν· ο δε άρχων προσέταξε να δώσωσιν αυτήν εις χαμαιτυπείον προς ατίμωσιν. Αλλ΄ όμως αυτή με την θείαν Δύναμιν εφυλάχθη καθαρά και δεν εμολύνθη, διότι πολλοί στρατιώται ελθόντες δεν ηδυνήθησαν να μετασαλεύσουν αυτήν εκ της θέσεώς της, αλλ΄ ουδέ ηδυνήθησαν να την καύσωσι δια πυράς, την οποίαν ήναψαν εκεί όπου ίστατο η Αγία· όθεν αποκαμόντες και απελπισθέντες, ότι δεν δύνανται να την μετακινήσωσι, διότι εφυλάττετο υπό Θεού, τέλος απέκοψαν με το ξίφος την τιμίαν αυτής κεφαλήν και ούτως έλαβεν η μακαρία τον αμάραντον στέφανον του Μαρτυρίου. 

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Δικτατορία στην Εκκλησία της Κύπρου


Από τὴν παγκόσμιο συνάντηση «Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν» που έγινε στην Κύπρο, μὲ σκοπὸ τὴν Εἰρήνην εἰς τὸν πλανήτη.

Ὁ Μητροπολίτης Θυατείρων   


O Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ στὴ συνάντηση τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο  Κωνσταντινουπόλεως, στὴ δική του ὁμιλία, ἀφοῦ μετέφερε τὶς εὐχὲς καὶ τοὺς χαιρετισμοὺς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, συνεχάρη τοὺς διοργανωτὲς καὶ τοὺς εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία. “Ἦταν πράγματι μία ἐπιτυχία”, συμπλήρωσε. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γρηγόριος εἶπε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἀμέσως μετὰ τὸ Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο συνέχισαν νὰ προσπαθοῦν γιὰ νὰ βροῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, “γιατί ἡ Ἐκκλησία δυστυχῶς σήμερα εἶναι διαιρεμένη καὶ ἀφοῦ εἶναι διαιρεμένη ἔχουμε οἱ Χριστιανοὶ ὑποχρέωση νὰ τὴν ἑνώσουμε”. Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι ὁ διάλογος εἶναι τὸ σπουδαιότερο, τὸ ἱερότατο, τὸ καλύτερο μέσο μὲ τὸ ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ θὰ ἐπανενωθοῦν καὶ θὰ ἀποτελέσουν τὴν μία Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Σημείωσε ὅτι χωρὶς μία νέα Πεντηκοστὴ δὲν θὰ μπορέσει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπανενώσει τὸν ἑαυτό της.

Τι θα πρέπη να γνωρίζουν τα μέλη του «Τάγματος του Αγίου Ανδρέου του Αποστόλου»

Γράφει ο π. Εμμανουήλ Χατζηδάκης, Ι. Α. Αμερικής

Αγαπητοί Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Αυτή την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου Μαθητή, είναι η “Κυριακή των Αρχόντων», κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά το Τάγμα σας και την εργασία που προσφέρετε «για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, της ευημερίας και της προόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Επίσης έχετε όλοι δώσει όρκο «να υπερασπίζεστε και να προωθείτε την πίστη και παράδοση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας …

π.Θεόδωρος Ζήσης, Νεώτερες εξελίξεις για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεραρχίας


Τη ΙΓ΄ (13η) του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ και ΟΡΕΣΤΟΥ.

Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284- 305). Κατά την εποχήν εκείνην ολόκληρος η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήτο σχεδόν ένας ναός ειδωλολατρίας και πάντες είχον ζήλον άμετρον, ή μάλλον ειπείν μανίαν και λύσσαν μεγάλην, συναγωνιζόμενοι ποίος να προκόψη περισσότερον εις την λατρείαν των ειδώλων, και τούτο διότι έβλεπον ότι καθ΄ εκάστην εστέλλοντο βασιλικά προστάγματα προς τους ηγεμόνας και τους άρχοντας, εις πάσαν πόλιν και χώραν, παρακινούντα και προστάσσοντα πάντας, να προσφέρουσιν κατά τας διατεταγμένας εορτάς θυσίας εις τους θεούς αυτών· και εκείνους μεν, οίτινες ήθελον δείξει σπουδήν πολλήν εις τούτο το σέβας, να τιμώσι με δόξαν πολλήν και βασιλικά χαρίσματα· τους δε μη πειθομένους να υστερώσι πάσης περιουσίας και να τους παιδεύουν με διάφορα κολαστήρια και επονείδιστον θάνατον. Ήτο όθεν εις όλην την οικουμένην διωγμός μέγας κατά των Χριστιανών, και είχον μεγάλην φροντίδα οι άρχοντες να εξαλείψουν αυτούς τελείως από προσώπου της γης.  

Ενός κακού δοθέντος.....


Εκκλησιαστικά νέα

Στον Ιερό Ναό μας (Αγία Μαρίνα Εκάλης Αθηνών), όπως και τα προηγούμενα έτη... έτσι και φέτος την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 20:00 θα τελεσθει Ιερά αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του εν Ζακύνθω!
Μετά το πέρας της αγρυπνίας, περίπου 00:30 θα ακολουθήσει τράπεζα με ψαρόσουπα γι' όλους!

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Εισήγηση του μητροπ. Σερρών στη ΔΙΣ για την ψευδοσύνοδο