ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


Μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον βλέπω· ποιμένες, μου περιηχοῦσι τὰ ὦτα, οὐκ ἔρημον συρίζοντες μέλος, ἀλλ’ οὐράνιον ᾄδοντες ὕμνον. Ἄγγελοι ᾄδουσιν, ἀρχάγγελοι μέλπουσιν, ὑμνεῖ τὰ Χερουβὶμ, δοξολογεῖ τὰ Σεραφὶμ, πάντες ἑορτάζουσι Θεὸν ἐπὶ γῆς ὁρῶντες, καὶ ἄνθρωπον ἐν οὐρανοῖς· τὸν ἄνω κάτω δι’ οἰκονομίαν, καὶ τὸν κάτω ἄνω διὰ φιλανθρωπίαν. Σήμερον Βηθλεὲμ τὸν οὐρανὸν ἐμιμήσατο· ἀντὶ μὲν ἀστέρων ἀγγέλους ὑμνοῦντας δεξαμένη, ἀντὶ δὲ ἡλίου τὸν τῆς δικαιοσύνης ἀπεριγράπτως χωρήσασα. Καὶ μὴ ζήτει πῶς· ὅπου γὰρ βούλεται Θεὸς, νικᾶται φύσεως τάξις. Ἠβουλήθη γὰρ, ἠδυνήθη, κατῆλθεν, ἔσωσε· σύνδρομα τὰ πάντα τῷ Θεῷ. Σήμερον ὁ ὢν τίκτεται, καὶ ὁ ὢν γίνεται ὅπερ οὐκ ἦν· ὢν γὰρ Θεὸς, γίνεται ἄνθρωπος, οὐκ ἐκστὰς τοῦ εἶναι Θεός. Οὐδὲ γὰρ κατ’ ἔκστασιν θεότητος γέγονεν ἄνθρωπος, οὐδὲ πάλιν κατὰ προκοπὴν ἐξ ἀνθρώπου γέγονε Θεός· ἀλλὰ Λόγος ὢν, διὰ τὸ ἀπαθὲς σὰρξ ἐγένετο, ἀμεταβλήτου μενούσης τῆς φύσεως. Αλλ’  ότε μεν ετέχθη, Ιουδαίοι ηρνούντο τον ξένον τόκον και Φαρισαίοι παρηρμήνευον τας θείας βίβλους, και Γραμματείς υπεναντία του νόμου ελάλουν. Ηρώδης τον τεχθέντα εζήτει, ουχ ίνα αυτόν τιμήση, αλλ’  ίνα αυτόν απολέση. Σήμερον γαρ πάντα υπεναντία είδον· «ουκ εκρύβη γαρ, κατά τον Ψαλμωδόν, από των τέκνων αυτών εις γενεάν ετέραν» (Ψαλμ. oζ΄ 4). Βασιλείς μεν γαρ ήλθον τον επουράνιον Βασιλέα θαυμάζοντες, ότι πως επί γης ήλθεν ουκ Αγγέλους έχων, ουκ Αρχαγγέλους, ου θρόνους, ου κυριότητας, ου δυνάμεις, ουκ εξουσίας, αλλά ξένην και ατριβή βαδίσας οδόν, εξ αγεωργήτου προήλθε γαστρός, ούτε τους Αγγέλους αυτού ερήμους της επιστασίας αυτού καταλιπών, ούτε τη προς ημάς ενανθρωπήσει της οικίας Θεότητος εκστάς.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Αβραμόπουλος προς Ερντογάν: Δεν πωλείται κανένα ελληνικό νησί.

Σε αυστηρό τόνο απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί ελληνικής οικονομικής κρίσης και αγοράς από την Τουρκία ελληνικών νησιών.

«Χαιρέκακες δηλώσεις, που αναπαράγουν ψευδή στερεότυπα και ανακριβή στοιχεία, δεν ταιριάζουν σε ηγέτες και μάλιστα γειτόνων, που λένε ότι επιθυμούν την οικοδόμηση σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.
«Οι οικονομικές κρίσεις είναι σαν τις πανδημίες, δεν γνωρίζουν σύνορα και δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσουν την πόρτα. Για αυτό απαιτούνται μετρημένα λόγια», πρόσθεσε.
«Όσο για τα περί πώλησης νησιών, φοβούμαι ότι όσοι συμβουλεύουν τον κ. Ερντογάν δεν γνωρίζουν, ή μάλλον κατασκευάζουν πληροφορίες. Κανένα ελληνικό νησί δεν πωλείται, γιατί οι αξίες ενός έθνους δεν έχουν ποτέ τιμή. Και τα ιστορικά έθνη, όπως η Ελλάδα, πάντα βρίσκουν το δρόμο τους. Αυτό καλά θα κάνει να μην το ξεχνά κανείς», κατέληξε ο κ.Αβραμόπουλος.
Την Παρασκευή, ο Τούρκος πρωθυπουργός ερωτηθείς σε τηλεοπτική συνέντευξη για τις βαθμολογήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, που πρόσφατα αναβάθμισαν το ελληνικό χρέος, ενώ επιμένουν στην χαμηλή βαθμολόγηση της Τουρκίας.
«Δεν είναι δυνατόν να συμφιλιωθώ με τους οίκους αυτούς. Είναι πλήρως πολιτικοποιημένοι. Η Ελλάδα έχει βουλιάξει και ανεβάζουν την βαθμολογία της κατά έξι μονάδες, ενώ της Τουρκίας με το σταγονόμετρο... αυξάνουν κατά έξι βαθμίδες, την βαθμολογία μίας χώρας που πουλάει τα νησιά της», είχε δηλώσει ο Ερντογάν.

http://www.ethnos.gr/

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


24. Οι άνθρωποι ζώντες δια του Ευαγγελίου του Χριστού γίνονται «σύσσωμοι του Χριστού», δηλ. ενσωματούνται-συσσωματούνται εις το σώμα του Χριστού, εις την Εκκλησίαν, γίνονται ζωντανά μέλη και κύτταρα του θεανδρικού οργανισμού Tης, και ζουν εν αυτώ τω οργανισμώ κοινώς και καθολικώς «συν πάσι τοις αγίοις», τρεφόμενοι από την ιδίαν αγιότητα και τας ιδίας δυνάμεις. Εν σώμα και αναρίθμητοι οι σύσσωμοι, μία Εκκλησία και αναρίθμητοι οι πιστοί. Δια τούτο η Εκκλησία δεν είναι μία συνηθισμένη ανθρωπίνη κοινωνία, εις την οποίαν τα μέλη είναι συνδεδεμένα κατά έναν οιονδήποτε τρόπον, αλλά είναι θεανθρώπινος οργανισμός, ζων σώμα, εις το οποίον τα μέλη είναι σύσσωμα αλλήλων, συνδεδεμένα με όλην την ζωήν, με όλας τας ζωτικάς δυνάμεις και πράξεις των. τα μέλη αυτά έχουν εν σώμα, μίαν ψυχήν, μίαν καρδίαν, μίαν συνείδησιν, μίαν αλήθειαν, μίαν δικαιοσύνην, μίαν αγάπην, μίαν ζωήν, ένα παράδεισον, μίαν αιωνιότητα.

Συνεχίζεται.  

Αλέξ. Παπαδιαμάντης : από το «Τὸ Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ»


«φτασε μέρα πο Χριστς γεννται. Παναγία μ στραφτερ πρόσωπο, χωρς πόνο, χωρς βοήθεια, γέννησε τ Βρέφος μς στ Σπηλιά, τ σήκωσε, τ σπαργάνωσε μ χαρά, κα τόβαλε στ παχνί, γι ν τ κοιμίσ. να βοϊδάκι κι να γαϊδουράκι σίμωσαν τ χντα τους στ παχν κι φυσοσαν μαλακ ν ζεστάνουν τ θεο Βρέφος. Νά, τώρα θρθ τ βασιλόπουλο, ν πάρ τ Λουλούδω!
ρθαν ο βοσκοί, δυ γέροι μ μακρυ σπρα μαλλιά, μ τς μαγκορες τους, να βοσκόπουλο μ τ φλογέρα του, θαμπωμένοι, ξαφνιασμένοι, κι πεσαν κι προσκύνησαν τ θεο Βρέφος. Εχαν δε τν γγελον στραπόμορφον, μ χρυσογάλανα λευκ φτερά, εχαν κούσει τ᾿ γγελούδια πο ψαλλαν: «Δόξα ν ψίστοις Θε»! μειναν γονατιστοί, μ᾿ κστατικ μάτια, κάτω π τ παχνί, πολλν ρα, κι λάτρευαν χόρταγα τ θάμα τ οράνιο. Νά! τώρα θρθ τ βασιλόπουλο, ν πάρ τ Λουλούδω!
φτασαν κι ο τρες Μάγοι, καβάλα στς καμλες τους. Εχαν χρυσς μίτρες στ κεφάλι, κι φοροσαν μακρυς γονες μ πορφύρα κατακόκκινη. Κα τ᾿ στεράκι, κι να λαμπρ χρυσ στέρι, χαμήλωσε κα κάθισε στ σκεπ τς Σπηλις, κι λαμπε μ γλυκ οράνιο φς, πο παραμέριζε τς νυχτς τ σκοτάδι. Ο τρες βασιλικο γέροι ξεπέζεψαν π᾿ τς καμλες τους, μβκαν στ Σπήλαιο, κι πεσαν κι προσκύνησαν τ Παιδί. νοιξαν τ πλούσια τ δισάκκια τους, κι πρόσφεραν δρα: χρυσν κα λίβανον κα σμύρναν. Νά! τώρα θρθ τ βασιλόπουλο, ν πάρ τ Λουλούδω!».

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ, Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

+ π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης
Νευρολογική Κλινική
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ Εκκλησία εις την περιγραφήν του Παύλου ομοιάζει με ψυχιατρικήν κλινικήν. Η αντίληψίς του όμως δια την νόσον της ανθρωπίνης προσωπικότητος είναι πολύ πιό διορατική απ' ό,τι είναι σήμερον γνωστόν εις την σύγχρονον ιατρικήν. Δια να κατανοήσωμεν αυτήν την πραγματικότητα, πρέπει να ίδωμεν μέσω του Παύλου την Βιβλικήν κατανόησιν της φυσιολογικής και της μη φυσιολογικής καταστάσεως του ανθρώπου.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΟ νοσών άνθρωπος αποκαθίσταται εις την φυσιολογικήν του κατάστασιν, όταν οδηγήται "εις πάσαν την αλήθειαν" υπό του Πνεύματος της Αληθείας, δηλαδή εις την θέαν του Χριστού εν τη δόξη του Πατρός Του (Ιω. 17). Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν την δόξαν του Θεού δεν είναι φυσιολογικοί. "Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού" (Ρωμ. 3:23). Με άλλα λόγια ο μόνος άνθρωπος, που εγεννήθη εις την φυσιολογικήν Του κατάστασιν είναι ο Κύριος της δόξης ο Οποίος γεννηθείς σαρκί εκ της Θεοτόκου ανέλαβε εκουσίως τα αδιάβλητα πάθη (τ.έ. πείναν, δίψαν, κόπωσιν, ύπνον, φθοράν, θάνατον), παρ' ότι ως κατά φύσιν πηγή της ακτίστου "δόξης," καταργεί ταύτα. Η άλλη όψις του εν λόγω θέματος είναι, ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτει την δόξαν Του εις τον καθένα, διότι δεν θέλει να κολάση τους μη καταλλήλως προητοιμασμένους με ανιδιοτελή αγάπην. Η έκπληξις των προφητών της Π. Δ., ότι ηδύναντο να ζούν ακόμη, παρ' ότι είδον τον θεόν, και η παράκλησις του λαού προς τον Μωϋσή να ζητήση από τον Θεόν να σταματήση να δείχνη την δόξαν Του, την οποίαν δεν ηδύναντο να υποφέρουν πλέον, είναι εν προκειμένω σαφώς επιβεβαιωτικά.

Συνεχίζεται. 

Η απογραφή στην Αλβανία


Ο Ελληνισμός είναι έννοια ευρύτερη από το ελληνικό κράτος. Η Ορθοδοξία είναι το πνευματικό θεμέλιο που βοηθά το έθνος να συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον και να αποκτήσει οικουμενική διάσταση.
 Η προστασία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων ανά την υφήλιο και πολύ περισσότερο στη γειτονιά μας είναι υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας. Η εκκλησιαστική και πολιτιστική διπλωματία είναι μία δραστηριότητα που ταιριάζει στην Ιστορία μας και την εθνική μας ταυτότητα, αρκεί να την ασκούμε σωστά.
 Από τη γειτονική Αλβανία τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Η απογραφή πληθυσμού και μειονοτήτων που οργανώθηκε από το αλβανικό κράτος ήταν εξαρχής σκηνοθετημένη και διαβλητή, όπως έχουμε γράψει από αυτές τις φιλόξενες στήλες. Τελικά οι ορθόδοξοι χριστιανοί υπολογίστηκαν στο 6,5% του πληθυσμού μόνον! Σε όλες τις παλαιότερες απογραφές έφταναν το 20%, το οποίο περικλείει κυρίως τους Ελληνες (περιλαμβανομένων των βλαχοφώνων), τους Αλβανούς ορθοδόξους και άλλες μικρές κοινότητες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας καταγγέλλει ως πλαστά τα στοιχεία. Την ίδια αμφισβήτηση εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η ελληνική οργάνωση ΟΜΟΝΟΙΑ, τα σωματεία των βλαχόφωνων Ελλήνων, οι Σερβομαυροβούνιοι της Σκόδρας και οι λίγοι φιλοσκοπιανοί της περιοχής Πρεσπών. Καλό θα ήταν η Ελλάς να ζητήσει επισήμως νέα καταγραφή με ευρωπαϊκή επίβλεψη και εγγυημένη ελευθερία και αντικειμενικότητα.

Ενδιαφέρουσα σημείωση προς τις εν Ελλάδι «Ανεξάρτητες Αρχές»: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρηματοδότησε την απογραφή, θεώρησε λογικό να απογράφεται και το θρήσκευμα. Απλώς η αλβανική κυβέρνηση «μαγείρεψε» τα στοιχεία.
 Από το Πατριαρχείο Αντιοχείας ευτυχώς τα νέα είναι ευχάριστα. Το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο, που ποιμαίνει τους Ρουμ Ορτοντόξ (δηλαδή αραβόφωνους ορθοδόξους που δηλώνουν Ρωμηοί) της Συρίας, του Λιβάνου, του Ιράκ και «πάσης Ανατολής», εξέλεξε Έλληνα υπήκοο ως νέο Πατριάρχη. Ο Ιωάννης ο 10ος είναι βεβαίως Σύρος και αραβόφωνος, αλλά ψυχικά και μορφωτικά έχει δεθεί με την Ελλάδα. Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άριστος ελληνομαθής, ζήτησε και πήρε προ ολίγων μηνών την ελληνική υπηκοότητα. Διακονούσε μέχρι σήμερα το ποίμνιο του Πατριαρχείου στην Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη.
 Αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ελλάδα, σε μία περίοδο που η έδρα του Πατριαρχείου, η Δαμασκός, πλήττεται από τον συριακό εμφύλιο.
 Η πολιτιστική μας διπλωματία αποκτά έναν νέο πολύτιμο συνεργάτη.
(σ.σ. η πολιτιστική μας διπλωματία αποκτά έναν νέο πολύτιμο συνεργάτη, και η Εκκλησία του Χριστού μας αποκτά έναν ακόμη οικουμενιστή Πατριάρχη που αυτός και το ποίμνιό του ασπάζονται την εικόνα του Μονοφυσίτη "αγίου" Διοσκόρου φονέα του Αγίου Φλαβιανού, αφού οι Μονοφυσίτες δεν είναι αιρετικοί (Σαμπεζύ 1991), διότι οι Ορθόδοξοι Πατέρες με τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους πλανήθηκαν!!!!!)

http://www.dimokratianews.gr/