Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Υπέρμαχος της Ορθοπραξίας αγωνιστής.

Η πρώτη Κυριακή των  νηστειών της Μ. Τεσσαρακοστής είναι αφιερωμένη, από την Αγία Εκκλησία εις την Ορθοδοξία. Η δεύτερη Κυριακή αφιερώνεται εις τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά γιατί τόσο πολύ αγωνίστηκε και μόχθησε για την Ορθοδοξία,  αλλά και γιατί θέλει να υπογραμμίσει την ανάγκη ολοκληρώσεως της Ορθοδοξίας με την ορθοπραξία εις την οποία με μεγάλο ζήλο επιδόθηκε ο άγιος αυτός. Για να υπάρχει πραγματική χριστιανική ζωή η Ορθοδοξία πρέπει να συνδέεται με την Ορθοπραξία.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟ-ΑΔΑΜΙΑΙΟΥΣ Χριστ.Αμβραζίδης

Κύριε διαχειριστά του ιστολογίου-ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ

Επειδή βλέπω ότι ο κ.Κ.Χ συνεχίζει το θέμα περί των προ-αδαμιαίων με τρόπο προκλητικά διαστρεβλωτικό και απαράδεκτα ζηλωτικό   και χωρίς να γνωρίζω ούτε  τον π.Δημ. ούτε τον κ.Κ.Χ σημειώνω τα εξής, κάνοντας μια σύνοψη και των σχολίων μου:
1. Ο κ.Κ.Χ καταφεύγοντας στην Wikipedia προσπαθεί να παρουσιάσει καμπαλιστικές απόψεις ,υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι συνέπειες της παραδοχής των προ-Αδαμιαίων. Μπορεί να μας πει ο κ.Κ.Χ που διάβασε παρόμοια από τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα για τους προ-αδαμιαίους; Μήπως ο ίδιος με τον τόσο  ζηλωτικό φανατισμό που εκφράζεται ουσιαστικά υιοθετεί εμμέσως πλην σαφώς εβραϊκές  απόψεις προσπαθώντας να τις τεκμηριώσει αγιογραφικά χωρίς να το πετυχαίνει.;(παρακάτω)

Δεν έχει ονόματα ο Θεός. (Συνέχεια από δύο άρθρα. Το πρώτο έχει τίτλο: Ενεφύσησε Πνεύμα Άγιο και το δεύτερο έχει τίτλο: Δεν έχει ονόματα ο Θεός).

Θα προστεθούν κάποια ακόμα στοιχεία για το θέμα του ονόματος του Θεού, επειδή ο σχολαστικισμός έφερε και στην ορθόδοξη ανατολική γραμματεία, την Αριστοτελική διάκριση των Προσώπων του Θεού. Κατέστησε τα Πρόσωπα του Θεού ατομικές υπάρξεις και έτσι να επιδέχονται διαφορετική δοξολογία, προσκύνηση, σύμβολο κ.ά. Είναι καλό λοιπόν να  κατανοηθεί πρώτα πως χρησιμοποιούνται τα ονόματα του Θεού και στη συνέχεια το Δόγμα της Τριαδικής Μονάδας. Πράγματι θα γίνει προσπάθεια για να φανεί ότι οι όροι "Πατέρας", "Υιός" και "Άγιο Πνεύμα", δεν απευθύνονται μόνο στα αντίστοιχα Πρόσωπα του Θεού, δηλαδή σε χωριστά και ασύγχυτα Πρόσωπα, αλλά επίσης μπορεί και να απευθύνονται προς τον Τριαδικό Θεό, όπως επίσης και στην Μία Θεότητας τους. Αν πραγματοποιηθεί αυτό, μετά εύκολα μπορεί να κατανοηθεί η Προσέγγιση της Θεότητας. Η Θεότητα κατοίκησε όλη στον Χριστό και η προσέγγιση Της γίνεται Χριστοκεντρικά. Αυτή είναι η Σωτηρία που μας Χάρισε ο Κύριος.