Ζητεῖται Ἕλλην Ὀρθόδοξος μέ φρόνημα Εθνοπατριδολατρικόν δια να σώση την Ελλάδα

Της Αιμιλίας Λαδοπούλου
(Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Κομοτηναίων καί Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων)


«Ἡ Θράκη ἀφήνεται στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ... Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. Θὰ ὑπῆρχε κάποιο ἔλεος. Δυστυχῶς, ἡ Θράκη σήμερα ἀφήνεται στὰ χέρια τῆς... Ἄγκυρας! Δὲν ἀφουγκράζεστε τὶς κραυγὲς ἀγωνίας, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ Ἕλληνες Χριστιανούς, Πομάκους καὶ Ρομὰ τῆς Θράκης; Δὲν μαθαίνετε τὶς ἐνέργειες τοῦ Τούρκου Προξένου στὴν Κομοτηνὴ Μουσταφὰ Σάρνιτς; Τὴν τρομερὴ καταπίεση τῶν Πομάκων, τὸν ἐκτουρκισμὸ μὲ ὁμαδικὴ περιτομὴ 71 παιδιῶν Ρομά στὸ Δροσερὸ Ξάνθης καὶ 50 σὲ περιοχὴ τῆς Κομοτηνῆς; Οἱ Ρομὰ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τοὺς Τούρκους. Παραβιάζονται μειονοτικὰ δικαιώματα. Ὅλα τά ἔξοδα καὶ τὰ τρικούβερτα γλέντια εἶναι τοῦ Προξενείου. Πόθεν; Πόσο ὁ Διοικητὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἐλέγχει τὴν Ziraat Bank; Ἡ Τουρκία στὴν Θράκη παίζει ἐλεύθερα τὸν ρόλο καὶ προστάτη στὴν μειονότητα. Σὲ 2,5 μῆνες ἐπισκέφθηκαν τὴν Θράκη– Καβάλα–Θεσσαλονίκη μὲ 7ήμερη ἀνεπίσημη παραμονὴ ἐκπρόσωποι τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης σὲ σημαδιακὲς ἡμέρες: Ἡ κ. Ἐρντογάν μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐπικρατείας (ἐπέβαλε τὸ νεοϊσλαμικὸ σχῆμα στὶς γυναῖκες, τὴν μανδήλα), ὁ Πρόεδρος τῆς ἀντιπολίτευσης τοῦ Κεμαλικοῦ κόμματος, ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρωθυπουργός, ὁ Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης καὶ ὁ ὑπουργὸς Θρησκευμάτων γιὰ τὰ ἐγκαίνια τεμένους στὸ χωριὸ Ἁμαξάδες. Ὅλοι δηλώνουν στοὺς μουσουλμάνους “τὸ Τουρκικὸ κράτος εἶναι κοντὰ σας”. Τὸ Ἑλληνικὸ κράτος τί κάνει γιὰ νὰ προστατεύσει τοὺς Πομάκους καὶ Ρομά, νὰ μὴ ὑποκύψουν στὸν ἐκτουρκισμό;

***
Ο  +I.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ζητεῖται Ἕλλην Ὀρθόδοξος μέ φρόνημα Εθνοπατριδολ...":

Και να βρεθεί ποιός θα τον ψηφίσει;
Μήπως οι ελληνόφωνοι;

Πολύ σύντομα δεν θα χρειάζεται ούτε και να το σκεφτόμαστε... μιας και μοιράζουν λάθρο σε όλη την Ελλάδα ώστε αύριο που θα νομιμοποιηθούν, να αλλάξουν το εκλογικό αποτέλεσμα ολοκληρωτικά, με δικό τους κόμμα εννοείται.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (1) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Πλάτωνος, Ρωμανού, Αναστασίου νεομαρτύρων Παραμυθίας.


Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας τῆς Μ. Ἀσίας, καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρα Ἀντιόχου. Σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες, διότι διακήρυττε τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα Ἀγριππίνο. Ὁ Ἀγριππίνος βλέποντας τὴν ὡραιότητα τοῦ νέου καὶ γνωρίζοντας ὅτι κατεῖχε περιουσία, προσπάθησε νὰ τὸν ἑλκύσει μὲ κολακεῖες. Ὅμως ὁ Ἅγιος Πλάτων ἀρνήθηκε καὶ συνέχισε νὰ διακηρύττει τὴν πίστη του στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ Θεό. Ἀφοῦ ὁ ἡγεμόνας εἶδε ὅτι δὲν κατάφερε νὰ τὸν ἀλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τὸν ἀπείλησε μὲ μαρτύρια. Παρ’ ὅλα ταῦτα ὁ Ἅγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του. Ἔτσι ὁ Ἀγριππίνας διέταξε νὰ τὸν μαστιγώσουν ἀνελέητα καὶ ὕστερα νὰ τὸν βασανίσουν μὲ πυρωμένες ράβδους. Ὁ Ἅγιος διατήρησε ὅλη του τὴν πίστη καὶ δὲν ἔπαψε νὰ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, γι’ αὐτὸ διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός του. Ἔτσι λοιπὸν ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυρας Πλάτωνας παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο καὶ τιμήθηκε μὲ τὸ ἀμάραντο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως"


Οποία πτώσις!

Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς με προδοσία εισήγαγε το Ρωσικό Ορθόδοξο Ποίμνιό της στην Παναίρεση του Οικουμενισμού, παρά τα Αναθέματά της, εναντίον του Οικουμενισμού, των Οικουμενιστών, και των κοινωνούντων με τους οικουμενιστάς, τα οποία αναθέματα, Κλήρος και Λαός αναφωνούν κάθε χρόνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας εντός των ναών των, και τα οποία αναθέματα με αυτή την ένωση, πίπτουν και επί της κεφαλής των!!!

Ορθόδοξα αυτά που έγραψε, αλλά κοιμήθηκε σε κοινωνία με τον οικουμενικό "Πατριάρχη" !....

Και οι μεν Άγιοι Πατέρες, οι καλοί και αληθινοί Ποιμένες, εξεδίωξαν μακράν της Εκκλησίας τους αιρετικούς, τους λοιμώδεις λύκους, ο δε οικουμενικός Πατριάρχης καλεί τον αιρετικόν Πάπαν, τον εχθρόν της Εκκλησίας, τον παραβάτην και καταφρονητήν των αποστολικών και Πατρικών Παραδόσεων.

Οίμοι! Οίμοι, ψυχή μου! Στέναξον, κλαύσον, θρήνησον, ως άλλος Ιερεμίας, ουχί δια την επίγειον Ιερουσαλήμ, την πόλιν των αιμάτων, Συ θρήνησον δια την Νύμφην του Χριστού, την ακηλίδωτον και άμωμον, την Μίαν, Αγίαν, Ορθόδοξον Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την πνευματικήν Μητέρα των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Eάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας…

Έμεινε λοιπόν ο μακάριος Αυξίβιος εις τον τόπον εκείνον ικανόν χρόνον, χωρίς να φανερώση εις κανένα ότι ήτο Χριστιανός, αλλ’ υπεκρίνετο ότι ηκολούθει την θρησκείαν των Ελλήνων συλλογιζόμενος καθ’ εαυτόν, ότι εάν ο διάβολος μετασχηματίζεται εις Άγγελον φωτός, δια να σύρη εις τον εαυτόν του εκείνους, οι οποίοι πείθονται εις αυτόν και δια μέσου των καλών και ευαρέστων λόγων να τους φέρη από το φως εις το σκότος, καθώς κάνουν και οι υπηρέται και ακόλουθοι αυτού, πόσω μάλλον ημείς πρέπει να μετασχηματίζωμεν τον εαυτόν μας ως τους ομοιοπαθείς ανθρώπους, δια να τους αφαρπάσωμεν από την εξουσίαν του σκότους και του διαβόλου και να τους μεταφέρωμεν εις το θαυμαστόν φως της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού!

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ: Οἱ θέσεις ὅμως αὐτές ἀνατρέπουν πλήρως τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων…

Τό οὐσιῶδες ζήτημα εἶναι οἱ πεποιθήσεις ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὅτι ἡ ἀληθής πίστις δέν ἀποτελεῖ ἀπόλυτο προϋπόθεση γιά τήν μετοχή στήν ἄκτιστη χάρι τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ὅτι ἡ ἑτεροδοξία κέκτηται ἀληθές βάπτισμα, μυστηριακή δομή, ἀποστολική διαδοχή καί ἱερωσύνη καί ἑπομένως καί ἡ αἵρεση εἶναι καί αὐτή «ὁδός πρός σωτηρίαν». Οἱ θέσεις ὅμως αὐτές ἀνατρέπουν πλήρως τήν θεολογία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων 2000 χρόνων καί ἀποτελοῦν καθαρή ὑποβολή τοῦ διαμονικοῦ περιπαίγματος πρός ἀνατροπή τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.

(σ.σ. : Από την ανακοινωσή του με ημερομηνία 17/11/2016)

“Άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις …”

 Παράξενο μου φάνηκε όταν πρωτοάκουσα από το στόμα του παπα-Σίμωνα το «Άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις».
– Γιατί το λέτε αυτό, παπα-Σίμωνα; Τόσο χρήσιμος είναι ο γέρος; Δεν βλέπετε που τόσα χρόνια σας στέλνουν στο γηροκομείο; Τον ρώτησα.
– Α! Δεν ξεύρεις; Ήταν μια φορά ένας άρχοντας και κάλεσε τους συμβούλους του, νέους και γέρους, και τους είπε:  

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν-- μέ θέμα τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 17 Νοεμβρίου 2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἰς τήν προσεχῆ σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο θά καταθέσει τό κάτωθι ὑπόμνημα.

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΙΣΙ 23-24/11/2016Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι,

Νύχτα κόλασης στη Χίο: Οι μετανάστες επιτέθηκαν με βεγγαλικά στους κατοίκους!

Νύχτα κόλασης στη Χίο: Οι μετανάστες επιτέθηκαν με βεγγαλικά στους κατοίκους!

Πρωτοφανή επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα στη Χίο με τους πρόσφυγες και μετανάστες να βάζουν φωτιά στον καταυλισμό της Σούδας, να σπάνε κατάστημα με βεγγαλικά τα οποία άρπαξαν και άρχισαν να εκτοξεύουν εναντίον των σπιτιών και των κατοίκων, ενώ κατέστρεψαν αυτοκίνητα και μαγαζιά γύρω από το κέντρο φιλοξενίας.