Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Την ημέρα της Πεντηκοστής [όπως και κατά την ημέρα της Βαπτίσεως του Κυρίου] δεν κατήλθε η υπόστασις του Αγίου Πνεύματος πρός τους Μαθητάς του Κυρίου, αλλά η Χάρις Αυτού.

Τόσο η ουσία του τριαδικού Θεού όσο και τα ακοινώνητα υποστατικά ιδιώματα, διακρίνονται των φυσικών ακτίστων ιδιωμάτων, και δεν μετέχονται υπό των πιστών.

Η αποστολή -πέμψις της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι προ΄ι΄όν της α΄ι΄δίου κοινωνίας των τριών θείων προσώπων.

Λέγει σχετικώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς : ΄΄Διό μη μόνον παρά του Υιού, αλλά και παρά του Πατρός, και διά του Υιού πέμπεται, και παρ΄εαυτού έρχεται φανερούμενον.

Κοινόν γαρ έργον η αποστολή, δηλονότι η φανέρωσις του Πνεύματος.΄΄ [PG 151,σελ.766Α]

Τα άκτιστα κοινά φυσικά ιδιώματα, τα οποία προέρχονται εκ της θείας φύσεως, κατέχονται υπό των τριών θείων προσώπων και πέμπονται από κοινού πρός αγιασμό και σωτηρία των πιστών.

Μεγάλοι αιρετικοί όπως ο Ακίνδυνος, ο Βαρλαάμ, ο Βέκκος και πολλοί άλλοι, ταύτιζαν τα κοινά φυσικά ιδιώματα των θείων υποστάσεων με τα μη κοινά υποστατικά η, τις υποστάσεις με την ουσία ή, τον τρόπο εκπορεύσεως με τον τρόπο φανερώσεως του Αγίου Πνεύματος κτλ.

Η εορτή της Πεντηκοστής.

Η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο πνεύμα δεν εορτάζουν!!! Βασικό χαρακτηριστικό για να μπορούμε να μιλάμε για εορτή είναι να υπάρχει ο τόπος, ο χρόνος, τα συναισθήματα, οι αισθήσεις, κ.ά. Τίποτα από αυτά δεν έχουν, ούτε εξωτερικά ”κολλάει” σε Αυτούς, ούτε καν συμβαδίζει με την Απρόσιτη Αγία Τριάδα. Η εορτή και η Αγία Τριάδα ΔΕΝ συναντώνται. Ο Θεός Εορτάζεται μόνο στο Πρόσωπο του Χριστού. Κατά την παράδοση και σύμφωνα με τα λειτουργικά βιβλία, αυτή είναι η ημέρα και η εορτή της Πεντηκοστής.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ «ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

Μια συνοπτική παρουσίαση της νέας βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος.

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου (χημικού-βιοχημικού)

Ενώ η  παναίρεση του Οικουμενισμού κάνει θραύση ιδιαίτερα μάλιστα μετά την συνοδική κατοχύρωσή της από την «Σύνοδο» της Κρήτης (Ιούνιος 2016),  παράλληλα κάθε τόσο νέες οικουμενιστικές θεωρίες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Οι ΘΙΑΣΩΤΕΣ του Οικουμενισμού, προκειμένου να στηρίξουν τα ανεπίτρεπτα «ανοίγματα» στον διαχριστιανικό και διαθρησκειακό συγκρητισμό, εφεύραν και προωθούν την νεοφανή δοξασία «Οικονομία του Αγίου Πνεύματος». Σύμφωνα με αυτή, το Άγιο Πνεύμα σώζει και εκτός της Εκκλησίας, και στις αιρέσεις και θρησκείες του κόσμου.