ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η τελευταία ιερατική συνδιάσκεψη εκπροσώπων ιερών Μητροπόλεων, στο Προκόπι της Ευβοίας, με θέμα· Η Νέα Εποχή, που ωργάνωσε η Εκκλησία και όσα ελέχθησαν δια των σχετικών εισηγήσεων και μάλιστα τα δημοσιευθέντα στον τύπο πορίσματα, δίνουν την εντύπωση, ότι η Εκκλησία είναι μια μάχιμη, κατά των αιρέσεων Ορθόδοξη Εκκλησία! Εξάλλου την εντύπωση αυτή ενισχύει το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει συγκροτημένη Συνοδική Επιτροπή επί των δογματικών θεμάτων και των αιρέσεων, προεδρευομένη δηλαδή από τον οριζόμενο εκάστοτε, για την επιτροπή αυτή συνοδικό αρχιερέα. Έτσι στο πλήρωμα της Εκκλησίας φαίνεται, ότι η Εκκλησία ελέγχει, με ωργανωμένες ενέργειες, την κατάσταση στο χώρο τής εμφανίσεως και δραστηριότητος των αιρέσεων, των αποκλίσεων από την παράδοσή της και τη διδασκαλία της. Όμως, ποια είναι η αλήθεια ή η πραγματικότητα στη σχέση της διοικούσης Εκκλησίας με τα ποικίλα φαινόμενα αιρέσεων και ετεροδιδασκαλιών;

Metropolitan Nikolaos of Mesogaia - TRANSHUMANISM VS THEOSIS (video)

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ»:

Ὁ κ. Σεραφείμ "παίζει" μέ τή φωτιά! Ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς εὐθύνης, ἐάν δέν εἶναι, ἤδη, ἀργά. Καλές οἱ ἐπισημάνσεις καί διαπιστώσεις, πλήν, ὅμως, ὀφείλομε κάποια στιγμή νά ἔλθωμε στό «διά ταῦτα»! Ὑπάρχει ζωή καί θάνατος! Καί ἐν τῶ μεταξύ ὁ Οἰκουμενισμός μεταστοιχειώνει ἀθέως, ὡς ἄλλη Εἰκονομαχία, τά πάντα! Ἀπαιτεῖται συνέπεια λόγων και ἔργων, ἄνευ τῆς ὁποίας εἰς οὐδέν διαφέρομε τῶν δαιμόνων! Οἱ δαίμονες πιστεύουν, κατά τήν Γραφή, καί φρίττουν, ἀλλά ποτέ δέν πράττουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ! Εἰλικρινῶς, εὐχόμεθα ὁ κ. Σεραφείμ νά συνειδητοποιῆ σ' αὐτές τίς κρίσιμες ἐποχές τή βαρύτητα τῆς εὐθύνης καί τῶν λεγομένων του (κειμένων του). Γράφει τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία ὅμως καί θά τόν κρίνη! Ὅσο γιά τούς ὑπ' αὐτόν καί ὀρθότερον τούς περί αὐτόν, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀναγνώστας καί ἀκροατάς τῶν λόγων του, ὁ ἐν τῶ Εὐαγγελίῳ λόγος τοῦ Κυρίου, τά λέει ὅλα: « Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.»(Ματθαίου, κεφ. 23, στ. 1-3) Ἀλλά καί ὁ ὑπ' αὐτοῦ ὀρθῶς καί καλῶς ἐγκωμιαζόμενος γίγαντας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας  Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς βοᾶ: "οὐκ ἐν γράμμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἡμῖν ἡ εὐσέβεια"!
http://epistrofi-sotiria.blogspot.ca/

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

 Τη Ε΄ (5η Ιουλίου) του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του εν Άθω και των συν αυτώ αποκτανθέντων εξ μαθητών αυτού.         


Χρήσιμον ήτο πάντοτε να γράφωνται οι βίοι των εναρέτων και αγίων ανδρών, δια την ψυχικήν ωφέλειαν την οποίαν λαμβάνουν οι ακούοντες. Μάλιστα τώρα εις τα τέλη των αιώνων είναι τούτο έτι αναγκαιότερον, ένεκα της φοβεράς αμελείας ην δεικνύομεν, εις σημείον ώστε μετά βίας να δύνανται πολλά και μεγάλα παραδείγματα να παρακινήσουν ημάς προς μικρότατον αγώνα δια την του βίου διόρθωσιν. Ως εκ τούτου, μετά των άλλων ψυχωφελών διηγήσεων, γράφομεν και τούτον τον θαυμάσιον βίον του τρισμάκαρος Αθανασίου, όστις ησκήτευεν εις τον Άθωνα, τον οποίον έγραψαν οι μαθηταί αυτού και αφήκαν εις τους μεταγενεστέρους ως κληρονομίαν εκ θησαυρού πολυτίμου.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Εκκλησία είμαστε και εμείς

Eίναι προ παντός οι Άγιοι που αγωνίσθηκαν εναντίον των αιρέσεων. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να οργανώνουν κοινά συνέδρια και να συμπροσεύχονται ο Μ. Αθανάσιος με τον Άρειο, ο Μ. Βασίλειος και ο Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος με τους Ευνόμιο και Μακεδόνιο, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας με το Νεστόριο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης με τους εικονομάχους, ο Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς με το Βαρλαάμ Καλαβρό;

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Το Άγιον Όρος έπεσε - Νανουρίστρες Πατέρες [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Ο Κ.Μ. Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο +ΙΓΖ άφησε ένα σχόλιο για...":

Παρακαλώ πολύ την Ιερά Σύνοδο της Μιας Αγιωτάτης Εκκλησίας του Χριστού υπό τον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο να εξετάσει το θέμα των γνωστών "κυπριανιτικων"  ιστολογίων που μπερδεύουν, διχάζουν εμάς τους ΓΟΧ και ταυτοχρόνως απωθούν τα αδέλφια μας τους νεοημερολογίτες από το να επιστρέψουν στην αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία.
Αυτά είναι γενικά συμπεράσματα από συζητήσεις με αδελφούς μας που έχουν καλή προαίρεση και ανησυχίες για την σωτηρία της ψυχής τους.
Διαφορετικά η σύγχυση παραμένει και ο αγώνας ενάντια στον οικουμενισμό τορπιλίζεται εκ των έσω...

Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!! --- Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)
Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Τη αυτή ημέρα (4η Ιουλίου), μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επισκόπου Κυρήνης.

Θεόδωρος ο Άγιος Ιερομάρτυς, ο Επίσκοπος Κυρήνης, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει 699, καταγόμενος εκ της Κυρήνης της εν Λιβύη, εκ της οποίας κατήγετο και Σίμων ο Κυρηναίος, ον ηγγάρευσαν ίνα άρη τον Σταυρόν του Κυρίου. Γενόμενος δε ο Άγιος ούτος Θεόδωρος άριστος καλλιγράφος και γράψας, δια των ιδίων του χειρών, βιβλία, τα οποία απεθησαύρισεν εις τας Εκκλησίας του Θεού, διεβλήθη ένεκα τούτου υπό του ιδίου υιού του, Λέοντος ονόματι, εις τον ηγεμόνα Διγνιανόν, ότι δηλαδή κατέχων βιβλία τινά πείθει πολλούς ειδωλολάτρας να αποστρέφωνται την λατρείαν των ειδώλων και να επιστρέφωσιν εις την πίστιν του Χριστού. Ωδηγήθη λοιπόν ο Άγιος έμπροσθεν του ηγεμόνος, ενώ ηκολούθουν αυτόν πολλοί Χριστιανοί, εν οις ήσαν και η Αγία Λουκία, η Αγία Αρόα και η Αγία Κυπρίλλα. Ο ηγεμών τότε εζήτησε παρά του Αγίου τα βιβλία και εβίαζεν αυτόν να αρνηθή τον Χριστόν. Επειδή δε ο Άγιος ούτε τα βιβλία παρέδιδεν, ούτε τον Χριστόν ηρνήθη,

Ὁ Ἅγιος Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος συμβουλεύει τὸν Θεόδουλον μὲ τὸν σχετικόν του «Λόγον»:

«Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ λάμψη ὁ ἥλιος χωρὶς φῶς, ἔτσι εἶναι ἀδύνατον νὰ καθαρισθῆ ἡ καρδιὰ ἀπὸ τὴν ἀκαθαρσία τῶν λογισμῶν τῆς ἀπωλείας, χωρὶς τὴν εὐχὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ (τὸ γνωστὸν “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”). Καὶ ἄν αὐτὸ εἶναι, ὅπως βλέπω ἀληθινόν, νὰ τὸ μεταχειριζόμαστε ὅπως καὶ τὴν ἀναπνοή μας. Γιατὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι φῶς, ἐνῶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ σκοτάδι. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεὸς καὶ Κύριος τῶν ὅλων, ἐνῶ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ εἶναι δοῦλοι δαιμόνων».

THE TERRORISM OF ECUMENISM --- By Mr Georgios Tramboulis, theologian

Holy relics sacrificed on the altar of profit and pseudounification!
The  Patriarchs claim to be contributing to fighting terrorism, while they themselves have been terrorising clergy and people, who have been reacting to their ecumenistic-despotic plans.

And while terrorist attacks have become an almost every day reality, meetings among religious leaders and dialogues at both interchristian and interreligious level are held more and more frequently, as if one of the objectives of terrorist attacks were to lead religious communities to the accomplishment of their unity. Thus, at the end of April, on the occasion of the terrorist act, which took place in Egypt on Palm Sunday, on 9 April, when more than fifty people were killed, an interreligious convention was held in Cairo. On the occasion of the same event, on 23 May, a meeting took place in the capital of Russia between Cyrill, Patriarch of Moscow and Theodore II, Patriarch of the Copts . The Russian Patriarch in his adress, among others, stated: “Thanks to God’s mercy, no problems exist between our Churches.

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Ι.Σ.Ι.)

ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


_______Με τήν ανάρτησή μας της 26ης Ιουνίου ανακοινώσαμε εν συντομία τους λόγους, ένεκα των οποίων δεν θα συμμετείχαμε στις εργασίες της εκτάκτως συγκληθείσης  Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Ήταν η ΔΗΛΩΣΙΣ
«Αρνούμαι να συμμετάσχω στην παρούσα Σύνοδο της Ιεραρχίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας! ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!»

Η θρησκευτική μας συνείδηση ενοχλεί! -- του Κωνσταντίνου Χολέβα

Η Παιδεία πρέπει να οδηγεί τους μαθητές να διακατέχονται από τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης πίστης
Στη δημόσια διαβούλευση για τη συνταγματική αναθεώρηση η κυβέρνηση θέτει ως ερώτημα αν πρέπει να παραμείνει εν ισχύι η πρόβλεψη του άρθρου 16, παράγραφος 2, που ορίζει ως ένα εκ των σκοπών της Παιδείας την ανάπτυξη θρησκευτικής συνειδήσεως. Το άρθρο αναφέρει και την ανάπτυξη εθνικής συνειδήσεως, αλλά προς το παρόν η κυβέρνηση ενοχλείται μόνον από τη θρησκευτική συνείδηση.

Η μελέτη της Ιστορίας καταδεικνύει ότι η θρησκευτικότητα και ο σεβασμός προς το θείον είναι στοιχεία άρρηκτα δεμένα με την εθνική μας ταυτότητα. Ο Ηρόδοτος ορίζει την κοινή θρησκευτική πίστη ως ένα εκ των τεσσάρων στοιχείων που συνδέουν όλους τους Ελληνες του 5ου αι. π.Χ. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας όποιος παρέμενε ορθόδοξος διατηρούσε και την εθνική ταυτότητα, ενώ όποιος εξισλαμιζόταν «τούρκευε», χανόταν για τον Ελληνισμό. Ο Θ. Κολοκοτρώνης λέγει προς τους μαθητές του πρώτου αθηναϊκού Γυμνασίου ότι «όταν επιάσαμε τα όπλα πρώτα είπαμε υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδος»!