Ποία έργα; Άκουσον:

Απαρνούμαι, λέγει ο βαπτιζόμενος, τον σατανάν και πάντα τα έργα αυτού.
Ποία έργα;
Άκουσον:  πορνείαν, μοιχείαν, ακαθαρσίαν, ψεύδος, κλοπήν, φθόνον, μαγείαν, μαντείαν, γοητείαν, θυμόν, οργήν, βλασφημίαν, έχθραν, έριδα, μέθη, αργολογίαν, υπερηφάνειαν, οκνηρίαν. Απαρνούμε τους αστεϊσμούς και κιθαρισμούς, τα δαιμονικά άσματα, τας παιδοφθορίας, τας επερωτήσεις ακαθάρτων πνευμάτων, τας πεταλογραφίας…


(Ορθόδοξος Συναξ.  τόμος ΙΓ,81).

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Εκτός δε της Εκκλησίας, εκτός του Σώματος του Θεανθρώπου, ίσταται και υπάρχει ο άνθρωπος με όλας τας ανθρωπίνας του πραγματικότητας και αδυναμίας. Γύρω δε από αυτόν και μέσα εις αυτόν είναι η αμαρτία, ο θάνατος, ο Διάβολος και μαζί με αυτά και εντός αυτών κάθε κακόν και κάθε κόλασις, κάθε αρρώστεια, κάθε βάσανον και δεινόν. Και προσπαθεί ο άνθρωπος αυτός και μοχθεί μέσω των τεχνών του να σώση τον εαυτόν του και να απελευθερωθή εκ των βασάνων και του κακού και των φρικαλλεοτήτων. Προσπαθεί και δια της επιστήμης και δια της πίστεως, και δια της φιλοσοφίας και δια του πολιτισμού, και δια της τέχνης και δια της γεωργίας και δια της βιομηχανίας και δια της τεχνικής. Ούτως είναι συνεχώς μάρτυς επί του σταυρού και των σταυρών, τους οποίους ο ίδιος ακαταπαύστως δημιουργεί δια τον εαυτόν του και σταυρώνεται επ΄ αυτών. Επενόησεν ο άνθρωπος διάφορα υποκατάστατα της σωτηρίας από των πολυποικίλων βασάνων, από τα οποία είναι πλουσία και υπερπλουσία η ζωή του επί της γης. Επενόησε διαφόρους ανθρωπισμούς δια να σώση τον εαυτόν του δια του εαυτού του, δια να ευτυχήση δια του εαυτού του. Η ιστορία όμως μαρτυρεί ότι ο κόπος του ήτο μάταιος. Και μετά από αυτά αυτός παραμένει δούλος των πολυποικίλων βασάνων και κακών, και το φοβερώτερον όλων, αιώνιος δούλος του θανάτου. Τούτο ισχύει δι΄ έκαστον άνθρωπον επί του πλανήτου τούτου του Θεού, ιδιαιτέρως δε δια τον Ευρωπαίον άνθρωπον. Δι΄ αυτό είναι αναγκαίον και πολύ ωφέλιμον να παρακολουθήση κανείς ειδικώς αυτόν τον άνθρωπον εις τους κυριωτέρους δρόμους των πολυαρίθμων ανθρωπισμών του. Γεγονός είναι ότι ο τύπος του Ευρωπαίου ανθρώπου κυριαρχεί σήμερον εφ΄ όλης της οικουμένης και εις όλας τας περιοχάς της ζωής δια των αρχών του, του πολιτισμού του και των εν γένει προϊόντων του*.                                                                                    

Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει γιὰ τὴν Πίστη:

«Ὅλα τὰ ἔργα Αὐτοῦ ἔχουν πίστη. Τίποτε νὰ μὴ σοῦ γίνει ἀφορμὴ ἀπιστίας. 
Νὰ μὴ πεῖς ὅτι ἀπὸ τὴν τύχη ἔγινε αὐτὸ καὶ αὐτομάτως φύτρωσε τὸ ἄλλο. 
Τίποτε δὲν ἔγινε χωρὶς τάξη, τίποτε χωρὶς σκοπό, τίποτε μάταια, τίποτε δὲν 
ἦλθε στὴν ὕπαρξη ἀπὸ τὴν τύχη. Ἡ κακὴ σύμπτωση, ἡ κακιὰ ὥρα, 
αὐτὰ τὰ λένε φωνὲς ἀμαθῶν».

ΠΑΝΑΓΙΑ, Ο γλυκασμός των αγγέλων, Αφιέρωμα στην Υπεραγία Kυρία Θεοτόκο μας!
http://agiooros.org/viewtopic.php?f=53&t=8070

«΄Επεσα πάτερ. Τι να κάνω;»

΄Ενας μοναχός εξωμολογήθηκε στον Αββά Σισώη: 
«΄Επεσα πάτερ. Τι να κάνω;»
 
«Σήκω», του είπε, με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο άγιος Γέροντας.
 
«Σηκώθηκα Αββά μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός.
 
«Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς;»
 
«Ως πότε Αββά» ρώτησε ο αδελφός.
 
«΄Εως ότου να σε βρή ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώ σε, εκεί και κρινώ σε; Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την αγία μετάνοια.» του εξήγησε ο Αββάς Σισώης.
 

Κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἁγιάσατε πόλεμον, ἐξεγείρατε τούς μαχητάς, προσαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε, πάντες ἄνδρες πολεμισταί....

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

https://sites.google.com/site/xrestia/anartiseisall/113


Οι σποραδικές αντιδράσεις των μεμονωμένων περιπτώσεων και προσώπων, όπου τα πράγματα λίγο ξεφεύγουν, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και όχι η σταγόνα με την οποία ξεχειλίζει το ποτήρι. Είμαστε πολύ μακριά ακόμη από τις μαζικές κινητοποιήσεις και τις επαναστατικές δράσεις. Κρίμα! Δεν είμαστε βέβαια υπέρ της βίας, αλλά δεν έχουμε και σαφή αντίληψη περί της βίας. Για παράδειγμα:
Όταν ο άλλος έχει στο χέρι του ένα μοχλό της ΔΕΗ και κατεβάζει το ρεύμα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τη ίδια στιγμή που δεν το κάνει στα κόμματα με τα εκατομμύρια που χρωστάνε….
Όταν ο άλλος με την υπογραφή του απολύει χιλιάδες ανθρώπους εν μια νυκτί.
Όταν ο τρίτος ξεπουλά την πατρίδα και αφήνει τα σύνορα αφύλακτα με την ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν κάποιος άλλος περικόπτει εν μια νυκτί επιδόματα, μισθούς συντάξεις, εφάπαξ, πρόνοιες και κεκτημένα, πληρωμένα όλα από τις κρατήσεις των εργαζομένων.
Όταν ψηφίζουμε ένα κόμμα και μας λένε ότι εμείς φταίμε... ναι, αλλά δεν το ψηφίσαμε γι΄ αυτά που κάνει, αλλά για τα άλλα που υποσχέθηκε, και τα οποία δεν κάνει.
Όταν τα καρτέλ των πολυεθνικών κερδοσκοπούν με αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, και δεν τους κόβει κανένας κρατικός το χέρι.
Όταν θέλουν τα δύο μασωνοκρατούμενα και πλαδαρά οσφυοκαμπτικά κόμματα να καταργήσουν την Κυριακή αργία, χωρίς ένα δημοψήφισμα και γι αυτό και για όλα τα άλλα.
Όταν μετράμε χιλιάδες αυτοκτονίες και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.
Όταν ακόμη δεν ξεκαθαρίζουν τη Ζήμενς, τη Λίστα Λαγκάρντ, τις μίζες και το Χρηματιστήριο, τα ομόλογα και τους Ολυμπιακούς.
Όταν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στη Βουλή των Ελλήνων και αναγκάζονται να παραβιάσουν τη συνείδησή τους οι βουλευτές, δεν είναι βία αυτό;
Και δεν είναι γελοιωδέστερον παντός άλλου η επιστροφή των πεπλανημένων προβάτων στην κομματική "στρούγκα" και η συνεπαγόμενη αυτής αηδής "μούγκα"; Όλα αυτά δεν είναι βία; Είναι βία χειρίστου είδους. Ω ανόητοι άνδρες Αθηναίοι και πάντες Έλληνες, χάσαμε το μέτρο της κρίσεως και της συγκρίσεως.
Όλη αυτή η υπόθεση μας προέκυψε από την μεταπολιτευτική κακοποίηση των όρων και των εννοιών. Δηλ. δημοκρατία δεν είναι να ψηφίζεις κάθε τέσσερα χρόνια και στο ενδιάμεσο ο εκλεγμένος να αλωνίζει ανεξέλεγκτος. Ούτε πάλι η επανάσταση είναι τόσο διαβεβλημένη, ώστε να απαγορεύεται τελείως. Να τώρα όλοι αποζητούν μια επανάσταση. Μακάρι να προέλθει από το λαό. Μακάρι να προέλθει εξ ουρανού και να αγκαλιασθεί από τον λαό. Η επανάσταση δημιουργεί δίκαιο... Δεν είναι πάντοτε κακό, όπως ακριβώς αυτό εμφαίνεται και αποδεικνύεται από την Ιστορία των λαών.
Όταν καταστρατηγείται το σύνταγμα κατάφωρα με τα μνημόνια και τη δανειακή σύμβαση, με τις νομοθετικές πράξεις και την απουσία δημοψηφισμάτων, τι άλλο περιμένουμε για να εφαρμόσουμε την ακροτελεύτια διάταξη του συντάγματος ότι η τήρησή του επαφίεται στην φιλοπατρία των Ελλήνων. Άρα κι εμείς που δεν επαναστατούμε, γιατί κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος τρόπος σωτηρίας, παραβαίνουμε το σύνταγμα.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως και στο παρελθόν, σε καταστάσεις ξενικών κατοχών, η Εκκλησία ευλογούσε τα όπλα τα ιερά. Έσχατη λύση, αλλά αναγκαία. Είναι βία; Ναί, αλλά νόμιμη βία στην παράνομη βία της Εξουσίας. Είναι χρήσιμη έστω και ως μέσο πίεσης και εκφοβισμού. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Με τα νερά και τα γιαουρτάκια δεν γίνεται τίποτε. Το κοινωνικό κακό αντιμετωπίζεται με ρεαλιστικό τρόπο. Το πνευματικό κακό παλεύεται με πνευματικά μέσα. Μακάρι να περνούσε ο λόγος μας και να δρούσε αποτελεσματικά η προσευχή των αγίων ώστε κάθε μορφής βία να μας ήταν άχρηστη. Αλλά η Εκκλησία δεν πετά στα σύννεφα. Πατάει γερά στη γη και θα έπρεπε τουλάχιστον αντί να ορκίζει υποταγμένες κυβερνήσεις, να ζητήσει δημοψήφισμα και ξεκάθαρες θέσεις και να αφήσει ελεύθερο το λαό να δράσει κατά βούληση.
Είναι δυνατόν η μάνα του λαού να συμπλέει δυστυχώς ακόμη μια φορά με τους ολετήρες του Γένους μας και να εκλιπαρεί την όποια πολιτική κίνηση να μη γίνουν εκλογές, να εκφρασθεί δηλαδή ο λαός, γιατί δεν αντέχει ο τόπος, και να παραμένουμε παθητικοί υποδοχείς των όποιων διαστροφών της κομματοκρατίας;
"Αγιάσατε πόλεμον», λέγει στην Αγία Γραφή, και «εξεγείρατε τους μαχητάς". Αυτή είναι η ώρα της Επανάστασης, τώρα που βιώνουμε το πιο πυκνό σκοτάδι. Αλλοίμονο δε λέμε να παρακινήσει σε εμφύλιο η Εκκλησία... Αλλά ποιός είπε για εμφύλιο; Απλούστατα η νομενκλατούρα των δωσιλόγων θα πεταχθεί στον κάλαθο της ιστορίας και ο λαός ενωμένος θα αλλάξει το άρρωστο πολιτικό σκηνικό.
Ας κατεβάσει η Εκκλησία τον κόσμο στο δρόμο και ας ζητήσουν οι άνθρωποι δημοψήφισμα για το μνημόνιο και το χρέος. Ας περικυκλώσουν με τις ώρες τη βουλή οι μάζες και ας απαιτήσουν αντιπροσωπεία κληρικολαϊκή να μιλήσει και να ακουστεί στη Βουλή ενώπιον της Ολομέλειας, και υπό την πίεση του πέριξ ευρισκομένου λαού να ψηφίσουν οι βουλευτές όπως τότε επί Μακρυγιάννη.
Αλήθεια πόσο μεγάλη ημέρα εθνικής παλιγγενεσίας θα ήταν εκείνη που η Εθνοσωτήρα Εκκλησία με μια ευρύτητα πνεύματος έσωζε το λαό, τη ζωή, την Πατρίδα, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Μακάρι να ξυπνούσαν οι κοιμισμένοι με τα σηρικά και τις τιάρες και να σκεφτούν όπως σκέφτηκε κάποτε ο Παπαφλέσσας και έβαλε δυναμίτη στα 400 χρόνια της σκλαβιάς.
Πρακτικά πράγματα. Εφαρμόσιμα, αρκεί να ηγηθεί η Σύνοδος. Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό και ενοποιητικό στην Ελλάδα από την Εκκλησία μας, αρκεί να ξεμπλοκάρει από τις αγκυλώσεις της μικροκομματικής εμπλοκής της και να αρθεί στο ύψος των ιστορικών συντεταγμένων. Όλα μετά θα πάρουν το δρόμο τους και κανένας άλλος δεν θα μπορεί να καπελώσει το πατριωτικό ή δημοκρατικό πνεύμα μιας αλλαγής. Μοχλός αυτής της ιστορικής αλλαγής θα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ερωτά τον Οικ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο :

Μετά ταῦτα, ἐρωτοῦμεν Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα: Πῶς χρησιμοποιεῖτε τόν ὅρο «ἀδελφές ἐκκλησίες», ὅταν αὐτός εἶναι ἁγιοπατερικῶς ἀμάρτυρος καί μάλιστα πανορθοδόξως ἔχει ἀπορριφθεῖ καί ἀκυρωθεῖ; Διατί κάνετε ἐπιλεκτική χρήση τῶν πανορθοδόξων ἀποφάσεων;

Πλέον συγκεκριμένως, ἐρωτοῦμεν εὐλόγως: Κατά τήν Θεοτίμητον Παναγιότητα Ὑμῶν, πόσες Ἐκκλησίες ὑπάρχουν; Μία ἤ πολλές; Ὁ Χριστός ἵδρυσε Μία ἤ πολλές ἐκκλησίες; Ὁ Χριστός δέν ἵδρυσε μόνο τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὅπως ὁμολογοῦμε ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι στό Σύμβολο τῆς Πίστεως Νικαίας-Κων/λεως; Ἀφοῦ, λοιπόν, συμφώνως πρός τούς Ὑμέτερους Λόγους ὑπάρχουν πολλές ἐκκλησίες καί ὅλοι οἱ αἱρετικοί ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, τότε ὑπάρχουν καί πολλοί Κύριοι, πολλές πίστεις, πολλά βαπτίσματα. Ὅμως, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, λέει ὅτι ὑπάρχει«εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». Στόν ὀρθόδοξο χῶρο κάνουμε λόγο γιά Ὀρθοδοξία (ὀρθή δόξα περί Θεοῦ) καί γιά αἵρεση, πλάνη (πλανεμένη, ἐσφαλμένη, διαστρεβλωμένη δόξα περί Θεοῦ). Ἀπό πότε, ὅμως, οἱ αἱρέσεις καί οἱ αἱρετικοί ἀποτελοῦν ἐκκλησίες;

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 (ν.ημ.)

Πηγή :  http://agiooros.org/viewtopic.php?f=39&t=8069


Προς: Αξιότιμο Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κ. Παπούλια

Αξιότιμο Πρωθυπουργό , κ. Αντώνη Σαμαρά

Αξιότιμο Αντιπρόεδρο κυβερνήσεως και Υπουργό Εξωτερικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Αξιότιμους Αρχηγούς κομμάτων αντιπολίτευσης

Αξιότιμο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Α. Γεροντόπουλο

Αξιότιμο Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Δ. Κούρκουλα

Αξιότιμο Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδιας

Αξιότιμο Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης , κ. Θ. Καράογλου

Κοιν. Διοικητή Αγίου Όρους, κ. Α. Κασμίρογλου

Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Ν. Παπαγιαννόπουλο

Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, κ. Δ. Τσακνάκης

Διευθυντή Κε.Δ.Α.Κ, κ. Χρ. Λιμενόπουλο

Αστυνομική Διεύθυνση Αγίου Όρους

Εκπρόσωποι Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

( Έκκληση σε βοήθεια )

Μετά λύπης μας ενημερωθήκαμε ότι η Νέα Αδελφότητα Ι .Μ. Εσφιγμένου ξεκινάει έργα στο κονάκι (αντιπροσωπείο –κτήριο Β) μας στις Καρυές. Έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει όλες τις Αρχές και γραπτώς και προφορικά ότι αυτά τα έργα είναι προσχηματικά για να διωχθούν οι μοναχοί μας που εντός εγκαταβιούν. Θα θυμάστε παλιότερες προβοκάτσιες των εν λόγο μοναχών με λοστούς και βαριές. Είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα έργα θα είναι αφορμή για να δημιουργήσουν νέα επεισόδια εντός Αγίου Όρους. Επιπλέον η στατικότητα του κτηρίου δεν επιτρέπει βαρύ εξοπλισμό (γερανούς και σκαλωσιές) ο όποιος λάθος χειρισμός θα οδηγήσει στην κατάρρευση του κτηρίου στα κεφάλια των μοναχών μας. Σας παρακαλούμε για την διατήρηση της ηρεμίας εντός Αγίου Όρους την παύση των εργασιών αυτών. Δεν θα επιτρέψουμε στην νέα αδελφότητα καμία εργασία στο κτήριο μας για δύο λόγους πρώτον διότι γνωρίζουμε από τις δύο παλαιότερες εμπειρίες μας ότι δεν έχουν αγαθές διαθέσεις και αυτή την φορά θα αναγκαστούμε να αμυνθούμε και δεύτερον διότι πιστεύουμε ότι θα τους βόλευε το όποιο εργατικό ατύχημα σε ένα ασταθές ξύλινο σπίτι. Σας ενημερώνουμε ότι ένα τέτοιο ατύχημα δεν θα ήταν τυχαίο αλλά εκ προμελέτης και θα κοστίσει ζωές, τις δικές μας. Σας παρακαλώ προστατεύστε την ηρεμία και την γαλήνη στο Άγιο Όρος. Όποια οικονομικά οφέλη πρεσβεύουν οι μοναχοί της νέας αδελφότητας δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με την ζωή μας. Ακόμα και αν με τα έργα προσβλέπουν ευρωπαϊκά κονδύλια αυτό δεν δικαιολογεί ακόμα μια προβοκάτσια μοναχών εναντίον μοναχών εντός Αγίου Όρους. Ας τα πάρουν όλα χωρίς να πλησιάσουν στο κτήριο μας, εμείς ουδέποτε θέλαμε χρήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς το μόνο που παρακαλούμε να μας αφήσουν ήσυχους στον τόπο της μετάνοιας μας. Τα έργα είναι προγραμματισμένα (εντός Σαββατοκύριακου ή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα) να ξεκινήσουν σας παρακαλούμε μην αφήσετε να γίνουν ξανά επεισόδια εντός Αγίου Όρους ή η εξόντωση μας να βαφτιστεί εργατικό ατύχημα, διότι δεν θα είναι. Το κτήριο μας είναι ασταθές και αυτό που ετοιμάζει η νέα αδελφότητα δεν επιδιώκει την επιδιόρθωση της στεγανότητας της οροφής του κτηρίου αλλά την κατάρρευση του, δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πλησιάσει το κτήριο που ζούμε δεκαετίες ολόκληρες και φυσικά δεν θα απομακρυνθούμε από αυτό. Σας παρακαλούμε ειλικρινώς να επιλήφθείτε του θέματος διότι εάν επιτραπούν τα έργα κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα μας καθώς και η ηρεμία εντός Αγίου Όρους . Η όποια ενέργεια στο κονάκι μας στις Καρυές θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας την ζωή, παρακαλούμε να μην θεωρηθεί παράπλευρη απώλεια στον βωμό των όποιων συμφερόντων. Ανεχόμαστε καρτερικά απαγορεύσεις φαρμάκων, τροφίμων και ότι στοιχειοθετεί την επιβίωση μας. Αλλά κρατήστε μακριά από το κονάκι μας τους επαγγελματίες μοναχούς με τις βαριές και τους λοστούς, προσβάλλουν τον μοναχισμό και μολύνουν τον αέρα που αναπνέουμε. Επίσης όταν πλησιάζουν το κτήριο (δύο φορές στο παρελθόν) τραγελαφικές εικόνες αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδος και του Αγίου Όρους στο εξωτερικό, η διάθεση τους δεν είναι άλλη από το δημιουργούν επεισόδια.

Μετά τιμής,

Γραφείο Τύπου Ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου – Άγιο Όρος

Ας σπάσουμε τη σιωπή επιτέλους ....... μην τους φοβαστε κοινοποιηστετα συνεχώς και παντού

Πηγή : http://dehabertr.blogspot.ca/2013/04/uzulerek-ve-herkesten-ozur-dileyerek.html

  • καθίκια θέλετε ακόμα να στήσετε τζαμί????

    Ας σπάσουμε τη σιωπή επιτέλους ....... μην τους φοβαστε κοινοποιηστετα συνεχώς και παντού
    Εικονες φρικης!!! Εικονες γροθια στο στομαχι του "Δυτικου" μας πολιτισμου της βολεψης και της απαθειας !Εικονες που δεν θα μας δειξουν τα βρωμοκαναλα τους! Δημιουργημα της νεας ταξης και του διεθνη Σιωνισμου που χρηματοδοτει και υποστηριζει αυτα τα κτηνη και μολις προσφατα τους εδωσε και επισημα βαρυ οπλισμο! εξοπλιζουν αυτους τους υπανθρωπους να σφαζουν και να βιαζουν την ιδια στιγμη που δηθεν κοπτοντε για τα ανθρωπινα δικαιωματα με ΜΚΟ οπως η HUMAN RIGHTS WATCH που μας επικρινει για ρατσισμο! 12 γυναικες σφαγιαστικαν σαν τα προβατα απ τους μισθοφορους Μουσουλμανους των Δυτικων και του Καταρ χωρις λογο, απλα για εκφοβισμο! ΟΧΙ ΜΟΝΟ LIKE ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ !!!!!!!

Οι «50 ομιλίες» του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Μελέτημα 34ον.

1. Όπως οι άνθρωποι στον κόσμο μαζεύουν τον πλούτο από διάφορες εργασίες, το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Άλλοι μαζεύουν τον επουράνιο πλούτο από διάφορα χαρίσματα, με τη Χάρη του Θεού, που μας δόθηκε. Άλλοι από διάφορες ασκήσεις και διάφορες πνευματικές εργασίες, που γίνονται μόνο για το Θεό.                                                                                             
2. Όταν ο άνθρωπος καταπάτησε την εντολή του Θεού και ξέπεσε από τη ζωή του Παραδείσου, επακολούθησε το δέσιμό του με δύο αλυσίδες. Η μία είναι ο δεσμός των βιοτικών φροντίδων και των σαρκικών ηδονών, όπως είναι ο πλούτος, η δόξα, η φιλία, η γυναίκα, τα παιδιά, οι συγγενείς, η πατρίδα, τα κτήματα και γενικά όλα τα ορατά. Η άλλη αλυσίδα είναι αόρατη και εσωτερική. Είναι δηλαδή δεμένη η ψυχή με σκοτεινά δεσμά από τα πονηρά πνεύματα, εξαιτίας των οποίων ούτε το Θεό ν΄ αγαπήσει μπορεί, ούτε να πιστέψει, ούτε να προσευχηθεί, όπως θέλει. Γιατί μετά την παράβαση του Αδάμ όλοι μας συναντάμε μέσα μας αντίσταση σε κάθε καλό και θεϊκό έργο. Αυτή την αντίσταση και τον πόλεμο με τη Χάρη και τη δύναμη του Χριστού μπορούμε να την καταργήσουμε. Χωρίς όμως τη βοήθεια του Θεού, είναι εντελώς αδύνατο να λυτρώσει κανείς τον εαυτό του, ώστε να ελευθερωθεί από την πάλη των λογισμών.                                                                                       
3. Αρκεί να λύσει κανείς τον εαυτό του από όλα τα ορατά και ν΄ αρχίσει να παραμένει κοντά στον Κύριο, για να μπορέσει να αντιληφθεί τη διαρκή εσωτερική πάλη των παθών και τον αόρατο πόλεμο που είναι μέσα μας. Αν δεν γίνουν αυτά και δεν προσκολληθούμε ολωσδιόλου στο Θεό κινδυνεύουμε, ενώ έχουμε τραύματα και κρυφά πάθη, να νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς και όχι άρρωστοι. Εκείνος όμως που περιφρονεί την επιθυμία και τη δόξα, βλέπει τα πάθη του και με τη βοήθεια του Θεού μπορεί και να τα νικήσει.                                                                                                              
4. Χίλιους δύο τρόπους μηχανεύεται ο σατανάς για να μας αποσπάσει από την ελπίδα και αγάπη του Χριστού μας. Ή φέρνει θλίψεις ψυχικές ή λογισμούς ακάθαρτους, για να μας οδηγήσει σε χαύνωση και απελπισία ότι δεν υπάρχει για μας σωτηρία. Αλλά όσο ο πονηρός ρίχνει τα πεπυρωμένα βέλη του εναντίον μας, τόσο περισσότερο πρέπει να φουντώνει μέσα μας η ελπίδα στο Θεό, που θέλει να δοκιμάζει τις ψυχές, που έχουν θείο έρωτα, για να φανεί αν τον αγαπούν αληθινά.                                                                                                                                                                              
5. Σκέψου τώρα το εξής: Έστω ότι μπορείς να γίνεις μοναδικός βασιλιάς σ΄ όλη τη γη και να εξουσιάζεις μόνος σου όλους τους θησαυρούς της οικουμένης. Ας πούμε ακόμη ότι η αρχή της βασιλείας σου συμπίπτει με την αρχή της δημιουργίας των ανθρώπων και το τέρμα της με τη συντέλεια, όταν αυτά τα ορατά και όλος ο κόσμος θα αλλάξουν και θα μεταποιηθούν. Πες μου λοιπόν τώρα, αν ήταν να διαλέξεις, θα προτιμούσες αυτή την επίγεια βασιλεία, αντί της αληθινής και σταθερής, που δεν έχει απολύτως τίποτε το παροδικό και φθαρτό; Εγώ θ΄ απαντούσα πως όχι, αν βέβαια έκρινες σωστά και σκεφτόσουν καλά το συμφέρον σου. Γιατί λέει και ο Κύριος: «Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του;». Και ξέρουμε ότι για την ψυχή δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Αφού και από όλο τον κόσμο και από την κοσμική βασιλεία, αυτή μόνη της η ψυχή έχει πολύ μεγαλύτερη αξία, πόσο περισσότερο βέβαια η Βασιλεία των Ουρανών. Λέμε ότι έχει μεγαλύτερη αξία η ψυχή, γιατί σε κανένα άλλο ον δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός να δώσει την ένωση και την κοινωνία με το Πνεύμα Του! Ούτε στον ουρανό, ούτε στον ήλιο, ούτε στη σελήνη, ούτε στ΄ άστρα, ούτε στη θάλασσα, ούτε στη γη, ούτε σε άλλο δημιούργημα απ΄ όσα βλέπουμε, παρά μόνο στον άνθρωπο, τον οποίον ηγάπησε από όλα τα κτίσματα. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να προστρέξουμε στον Θεό, να εξαρτήσουμε από Αυτόν τον εαυτόν μας, να σταυρωθούμε ψυχικά και σωματικά και να πορευόμαστε σύμφωνα με όλες τις άγιες εντολές Του.                                                                                                                                 
6. Ας είναι. Άραγε σου φαίνεται δίκαιο, τη φθαρτή τούτη δόξα και την προσωρινή βασιλεία και τα λοιπά πρόσκαιρα να τα αποκτούν όσοι τα επιθυμούν με πολλούς κόπους και ιδρώτες, ενώ το να βασιλεύει κανείς αιώνια με το Χριστό και να επιτύχει τα ανεκλάλητα εκείνα αγαθά πρέπει να κατορθώνεται χωρίς κόπους;                                                                                                                                      
7. Ποια είναι η οικονομία της παρουσίας του Χριστού; Η επιστροφή και η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσεως στον εαυτό της. Ο Χριστός δηλαδή έδωσε πάλι στην ανθρώπινη φύση το αξίωμα του πρωτόπλαστου Αδάμ, και ακόμη—ω θεϊκή και αληθινά μεγάλη χάρη!—της δώρησε την ουράνια κληρονομία του Αγίου Πνεύματος! Και αφού την έβγαλε από τη φυλακή του σκότους, της έδειξε το δρόμο και τη θύρα της ζωής, από τα οποία, όταν έρθει και χτυπήσει, μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία Του. Γιατί λέει: «Ζητάτε και θα σας δοθεί· χτυπάτε, και θα σας ανοιχτεί». Έτσι η ψυχή αξιώνεται, εάν το θελήσει να έχει το Χριστό νυμφίο και σύνοικο, με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι ανέκφραστη αγάπη του Κυρίου προς τον άνθρωπο, που τον έπλασε κατ΄ εινόνα Του!


Τέλος και τω Θεώ δόξα και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεύτερη δολοφονία χριστιανού στο Σινά από ισλαμιστές, αυτή την εβδομάδα.

Second Christian in a week murdered in Sinai

Authorities say Islamist militants killed and decapitated merchant as part of backlash against anti-Morsi activism

The Greek Orthodox Monastery of St. Catherine in the Sinai peninsula. (photo credit: AP file photo/Enric Marti)

ΕL-ARISH, Egypt (AP) — Security officials say suspected militants have killed a Christian merchant in the northern Sinai Peninsula.
They said 60-year-old Magdy Habashi was abducted last Saturday from the town of Sheikh Zweid. His decapitated body was found early Thursday in a cemetery, said the officials, who spoke on condition of anonymity because they were not authorized to speak to the media.
Habashi is the second Christian to be killed in northern Sinai in less than a week. Coptic Christian priest Mina Abboud Sharobeen was gunned down by suspected militants last Saturday as he walked in an outdoor market.
There has been a backlash against Christians by Islamist militants for their activism against former President Mohammed Morsi, ousted by the military on July 3 after a wave of massive protests against his rule.

Copyright 2013 The Associated Press.

Εκδίωξη του Ιεραποστόλου π. Θεολόγου Χρυσανθακόπουλου από το Κονγκό.

"Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" (Ιωάν. 8, 32)

Τον προηγούμενο χρόνο είχα την ευλογία από τον Θεό να εργασθώ για πεντέμισι μήνες σε δύο ιεραποστολικά ταξίδια μου με τον π. Θεολόγο στην ιεραποστολή στο Κονγκό. Οι εμπειρίες μου ήταν συγκλονιστικές, όπως τις καταγράφω και στον προσωπικό μου ιστοχώρο, κάποιες από τις οποίες έχουν αναδημοσιεύσει μερικές ιστοσελίδες και το ιεραποστολικό περιοδικό «ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ», τ. 135. Γνώρισα τον λαό του Κονγκό και τους νέους, επισκέφθηκα με τον π. Θεολόγο τους πυγμαίους, όπου ο π. Θεολόγος έχει δημιουργήσει μια φωλιά ορθόδοξη.  Επειδή γνωρίζω αρκετά καλά το έργο του στο Κονγκό έχοντας καθημερινή επαφή με τη νεολαία της τοπικής Εκκλησίας, απευθύνω έκκληση σε όσους θέλουν να βοηθήσουν να λάμψει η αλήθεια, να αποκαλυφθούν όσα απεργάζεται ο νέος Επίσκοπος, στην πραγματικότητα εναντίον της Εκκλησίας του και να αποκατασταθεί μια αδικία και μια ιταμή ενέργεια σε βάρος του πραγματικού ιεραποστόλου.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Β’  ΜΕΡΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Ο ιστορικός Θεάνθρωπος, Κύριος Ιησούς Χριστός, πολυπλεύρως και παμπραγματικώς έδειξεν ότι Αυτός είναι, όντως, δια το ανθρώπινον είναι το παν εις όλους τους κόσμους:  η ουσία και το είναι του, η ζωή και ο νους, η διάνοια και η καρδία, η συνείδησις και το αγαθόν, η αρετή και η αγάπη, το φως και η οδός, η αλήθεια και η δικαιοσύνη, η χαρά, η χριστοποίησις και η θέωσις, η θεανθρωποίησις και ο αγιασμός, η τριαδοποίησις και η σωτηρία, η ανάστασις και η ανάληψις, η αθανασία και η αιωνιότης και ο παράδεισός του. Και είναι όλα αυτά Αυτός δια μέσου της θεανθρωπότητός του, δια μέσω του θεανθρωπίνου Σώματός Του, της παναγίας Εκκλησίας, Εκκλησίας Αποστολικής, Εκκλησίας αγιοπατερικής, Εκκλησίας αγιοπαραδοσιακής, δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.