Psalm 33 I will bless the Lord- Ψαλμός 33 Ευλογήσω Τον Κύριον


ON THE JESUS PRAYER by Saint Theophan the Recluse

"Reserve in your rule of prayer a place for the Jesus prayer. Repeat this prayer several times at the beginning of your recital of prayers, and several times at the end. If you have the zeal, do the same after every prayer which enters into your recital, imitating Saint Joanniky the Great, who, after every verse of the psalms, included in his rule of prayer, repeated his short prayer: 'The Father is my hope, the Son is my refuge, the Holy Spirit is my protection.'"

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Γεωργίου νεομάρτυρος του εν Εφέσω (1801), Κλαυδίου, Διοδώρου και των συν αυτοίς μαρτύρων, Θεοδώρας οσίας της εν Θεσσαλονίκη.


Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος γεννήθηκε ἀπὸ Σάμιο πατέρα στὴ Νέα Ἔφεσο τὸ ἔτος 1756 μ.Χ. Ἀκολούθησε τὸν ἔγγαμο βίο καὶ ἀπέκτησε τέκνα. Ὅμως, κατὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 1798, εὑρισκόμενος σὲ κατάσταση μέθης, παρασύρθηκε στὸν Ἰσλαμισμὸ καὶ ἀρνήθηκε τὸν Χριστό. Ἐπειδὴ γιὰ τὴν πράξη του αὐτὴ ἔνιωσε ντροπή, ἀφοῦ ἀποκήρυξε τὸν Ἰσλαμισμό, ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἔφεσο καὶ ἦλθε στὴ Σάμο.
Κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἀπουσίας του οἱ Χριστιανοὶ ἄρχισαν νὰ χτίζουν ναὸ στὴν Ἔφεσο, ἀφοῦ πρῶτα ἔλαβαν τὴ σχετικὴ ἄδεια ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ Τοῦρκοι, φέροντες βαρέως ὅτι ἀνεγειρόταν ναὸς τῶν Ὀρθοδόξων καὶ μάλιστα μὲ βασιλικὴ ἄδεια, διέβαλαν τοὺς Χριστιανοὺς ὅτι φόνευσαν τὸν Γεώργιο ὡς ἀποστάτη τῆς πίστεώς τους καὶ ἔκρυψαν τὸ λείψανό του στὰ θεμέλια τοῦ ἀνεγειρόμενου ναοῦ. Ὅμως ὁ Γεώργιος βρέθηκε ἀργότερα καὶ ὁδηγήθηκε μὲ τὴν βία στὴν Ἔφεσο, ὅπου οἱ Τοῦρκοι τὸν πίεζαν νὰ ἐπανέλθει στὴν μωαμεθανικὴ θρησκεία. Κατόρθωσε ὅμως νὰ φυγαδευτεῖ καὶ πάλι στὴ Σάμο, ὅπου συνελήφθη ἐκ νέου καὶ ὁδηγήθηκε στὴ φυλακή. Μὲ τὴν διαμεσολάβηση ὅμως τῶν δημογερόντων τῆς Σάμου τὸν ἄφησαν πάλι ἐλεύθερο. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ταραχὲς καὶ οἱ ἀνωμαλίες στὴν Ἔφεσο συνεχίζονταν. Τότε ὁ Γεώργιος, ἀφοῦ μετανόησε καὶ ἦλθε στὸν ἑαυτό του, ἔλαβε τὴν ἀπόφαση τοῦ μαρτυρίου. Ἀπομάκρυνε τὴν οἰκογένειά του, γιὰ νὰ τὴν προφυλάξει ἀπὸ τὸν φανατισμὸ τῶν Τούρκων καὶ παρουσιάσθηκε ἐνώπιον τοῦ Τούρκου ἱεροδικαστοῦ, στὸν ὁποῖο ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Οἱ Τοῦρκοι τότε ἄρχισαν τὶς κολακεῖες καὶ τὶς ἀπειλές. Καὶ ὅταν εἶδαν τὴν σταθερότητα τοῦ Ἁγίου στὴν πατρώα εὐσέβεια, τὸν ἀποκεφάλισαν. Ἦταν τὸ ἔτος 1801, ἡμέρα Παρασκευή. Οἱ Χριστιανοὶ παρέλαβαν τὸ ἱερὸ λείψανό του καὶ τὸ ἐνταφίασαν μὲ εὐλάβεια στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Πολυδώρου.

Πρωτ. π. Ζήσης: Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

οικουμενισμός & μασωνία το όχημα του αντίχριστου


Αείμνηστε Στρατηγέ Μακρυγιάννη τα τσογλάνια του τρισκατάρατου Πάπα τον φέρουν πάλι στην αγιοτόκο Ελλάδα μας, αφού προηγηθεί και πάλι η αναγνώριση του "πρωτείου" και της "αγιωσύνης" του από τον παπόδουλο Βαρθολομαίο στα Ιεροσόλυμα!

Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον.

Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

«φραγγελώσας παρέδωσεν αυτόν...» (Μάρκ. ιε΄ 15).---- Τι ήταν το φραγγέλιο;

Ίσως νομίζουμε ότι το φραγγέλιο ήταν μία απλή μαστίγωσις. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτόν που επρόκειτο να υποστεί το φραγγέλιο τον έδεναν σε μια κολώνα και ο ειδικός δήμιος που εκτελούσε την φραγγέλωση έπαιρνε ένα μαστίγιο βαρύ το οποίο είχε πολλές λουρίδες στην άκρη του, πάνω στις λουρίδες ήταν δεμένες σφαίρες από μολύβι ή μικρά οστάρια, κότσια από αρνί και τις έφερνε με όση δύναμη είχε πάνω στην ράχη δεμένου ανθρώπου. Πολύ σύντομα, απ’ τα πρώτα κτυπήματα εξεσχίζετο το δέρμα τού ανθρώπου που εδέχετο την φραγγέλωση και ύστερα από μερικά κτυπήματα ακόμη έφευγαν και κατεξεσχίζοντο τελείως οι σάρκες του και απεγυμνώνοντο τα κόκαλα τής ράχης. Αναφέρονται στην ιστορία αρκετές περιπτώσεις από ανθρώπους, που απέθαναν την ώρα τής φραγγελώσεως.

Σ’ αυτήν τώρα την καταξεσχισμένη, καταματωμένη και καταπονεμένη ράχη, κουβάλησε ο Χριστός μας τον Σταυρό του, που ήταν ξύλο βαρύτατο, έτσι ώστε να μπορεί να σηκώσει επάνω του το βάρος ενός ανθρώπου χωρίς να λυγίσει. Και είναι γνωστό αλλά και πάρα πολύ φυσικό να το περιμένει κανείς ότι λύγισε κάτω από το βάρος τού Σταυρού, ήδη εξαντλημένος και με αιμορραγία που τού είχε στοιχίσει απώλεια δυνάμεων, λύγισε κάτω από το βάρος τού Σταυρού αυτού και έπεσε, όπως λένε οι παραδόσεις, με το πρόσωπο πάνω στη γη, με το πρόσωπο, χωρίς καν να μπορεί να προστατεύσει το σώμα του απ’ τις συνέπειες τής πτώσεως χάρις στο Σταυρό, τον οποίο ήταν αναγκασμένος να κρατάει και που έπεσε σαν βάρος από πάνω του. Και ξέρουμε ότι για να μην πεθάνει πριν φθάσει καν στο ύψος τού Γολγοθά, ανέθεσαν στον Σίμωνα τον Κυρηναίο να κουβαλήσει αυτός για τον υπόλοιπο δρόμο τον Σταυρό.


Ας προσθέσουμε ακόμη και για τα αγκάθια που είχε ο στέφανος εκείνος που σε πολλά σημεία είχε τρυπήσει το κεφάλι Του και όλοι όσοι έχουν μια πείρα από θάλαμο ατυχημάτων τού Νοσοκομείου, ξέρουνε πόσο ιδιαίτερη τάση έχουν να αιμορραγούν τα τραύματα στο τριχωτό τής κεφαλής. Αυτό λοιπόν το έξαιμο σώμα, το καταπονημένο σώμα, καρφώθηκε επάνω στον Σταυρό.

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου


“It is because of your humility alone that I cannot overcome you.”

As abba Macarius was returning to his cell from the marsh carrying palm-leaves, the devil met him with a sharp sickle and would have struck him but he could not. He cried out, “Great is the violence I suffer from you, Macarius, for when I want to hurt you, I cannot. But whatever you do, I do and more also. You fast now and then, but I am never refreshed by any food; you often keep vigil, but I never fall asleep. Only in one thing are you better than I am and I acknowledge that.” Macarius said to him, “What is that?” and he replied, “It is because of your humility alone that I cannot overcome you.”

Αλλοίμονον! Αι κορυφαί της Ορθοδοξίας, επί το έργον της προδοσίας!

Περί της συντελουμένης Καϊαφαϊκής προδοσίας πλειστάκις έχομε γράψει. Τα Ορθόδοξα «Άγια των Αγίων» μολυνθέντα ήδη, δια της κατακριτέας αυτομολήσεως των «Ορθοδόξων» Προκαθημένων των, προς τον οργανισμόν του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), ασφυκτιούν θανασίμως εκ  της «συνεργασίας» και «συνυπάρξεως» του εναγκαλισμού του επαράτου Οικουμενισμού, όστις, ως προσφυώς ελέχθη, «μη έχων όρια ο ίδιος αγωνίζεται να εξαφανίση και καταστρέψη τα όρια της Εκκλησίας του Χριστού». Ήδη, συζητείται, όχι μόνον περί ενώσεως με όλους τους Χριστιανούς ακόμη και με Ιουδαίους, αλλά και ότι πας ζων επί της γης, είναι μέλος της «Εκκλησίας», δηλ. της … «Παγκοσμίου εκκλησίας» των Οικουμενιστών! Απολύτως πιστεύομεν, ότι η των Εικονομάχων κακοδοξία αποτελεί μικρογραφίαν της καταβαλλομένης σήμερον προσπαθείας δια την ολοκληρωτικήν καταστροφήν της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, την Οποίαν δια του ιδίου αυτού αίματος, εθεμελίωσεν ο Κύριος, και οι απ΄ αιώνος μάρτυρες και ομολογηταί ανήγειραν εις Ναόν περικαλλούς ευπρεπείας και ωραιότητος. Το πνεύμα της πλάνης και ασεβείας αντιληφθέν, ότι η ποικίλη κατά των Ορθοδόξων βία ολίγα κατορθοί, εδίδαξε τους συγχρόνους υιούς του σκότους, να μετέρχωνται του λοιπού τας μεθόδους της «συνυπάρξεως», «συνδιαλλαγής» και «αγάπης», ευνουχίζοντες ούτω κατ΄ αρχάς πάσαν ορθόδοξον μαχητικήν διάθεσιν, δεσμεύοντες αργότερον ταύτην, και τέλος, ως σύμμαχον παρασύροντες εν τω ιδίω αυτών στρατοπέδω, εν πολλοίς μιτροφορούσαν ή ακαδημαϊκή τηβέννω κεκοσμημένην… Αλλοίμονον! Αι κορυφαί της Ορθοδοξίας, επί το έργον της προδοσίας! Τω όντι,  «πως έπεσαν δυνατοί;» (Β΄ Βασιλ. Α,27). Εσπούδασαν γαρ «εγκαταμίξαι το ψεύδος τη αληθεία και τη ευσεβεία την ασέβειαν». Σκοτισθέντες «ουδέν ηγήσαντο το πράγμα ουδέ διαφέρειν ευσέβειαν ασεβείας ενόμισαν», οίτινες «τω Αντιχρίστω την οδόν παρασκευάζουσιν». Αληθώς, «πως εγένετο πόρνη πόλις πιστή Σιών, πλήρης κρίσεως εν η δικαιοσύνη εκοιμήθη εν αυτή, νυν δε φονευταί;» (Προφ. Ησαϊου, α,2). Ήδη, ο Οικουμενισμός έχει εις τα δίκτυά του, καθώς γνωρίζετε, απάσας τας τοπικάς Ορθοδόξους Εκκλησίας. Η ένωσις έχει τελεσθή, τουλάχιστον εις επίπεδον κορυφής. Το μόνον, όπερ αναμένουν οι οπαδοί της, είναι η κατάλληλος διαφώτισις του λαού, ώστε να την δεχθή και ούτος άνευ «ανταρσιών» και «επαναστάσεων».

Ο νυν πατριάρχης Βαρθολομαίος ειναι σάπιος καρπός του Αθηναγόρα.

Οι οικουμενισταί είναι ψεύτες  και αθεόφοβοι. Ο π. Αυγουστίνος έπαυσε το μνημόσυνο του πατριάρχου Αθηναγόρα το 1970-72, μαζί με δύο άλλους μητροπολίτας, τον Παραμυθίας Παύλο, και τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο, και μαζί με όλο σχεδόν το Άγιον Όρος και δεν ανακάλεσε ποτέ την απόφασή του, ούτε ποτέ ζήτησε συγνώμη για την Πατερική γραμμή που ακολουθούσε. Ο πατριάρχης Αθηναγόρας πέθανε αμετανόητος, αφού  προχωρούσε ολοταχώς για την ένωση με τον αμετανόητο πάπα. Και ο νυν πατριάρχης Βαρθολομαίος ειναι σάπιος καρπός εκείνου. Εστάλη, τότε ως διάκονος, για να σπουδάσει στην Ρώμη και έγινε χειρότερος στην αποστασία απ” αυτόν. Ειναι εκπρόσωπος όχι της Ορθοδοξίας αλλά της πανθρησκείας, γι’αυτό ο π. Αυγουστίνος, αν και γέροντας, σκεφτόταν να παύσει και το δικό του μνημόσυνο. Δεν βρήκε όμως μητροπολίτας έτοιμους για θυσίες, γι΄ αυτό δεν προχώρησε στην διακοπή του μνημοσύνου του Βαρθολομαίου.

O.T. αρ. φύλ. 1987

Πατέρα Νικόλαε, με όλο τον σεβασμό στον τίμιο και ωραίο αγώνα σας υπέρ της Φιλτάτης Ορθοδοξίας μας, αλλά ο Κύριός μας έχει την λύση : "διο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε..." Θα περιμένουμε πολύ;;;

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Θέτω και δεύτερο ΕΜΠΑΡΓΚΟ! Αυτή τη φορά στην 4Ε [ΒΙΝΤΕΟ 2014]Πρωτ. π. Ζήσης:
Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Εκκλησιαστικά νέα

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας «Ρόδον το Αμάραντον» της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, σήμερα Παρασκευή (4/4) στις 7:00 το απόγευμα θα ψαλλεί η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, Χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Στις 9:00 το βράδυ θα γίνει η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και στις 11:00 θα ψαλεί ο Παρακλητικός Κανόνας της Παναγίας και θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νέων Σεπολίων  τίθεται σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου, έως τις 7 Απριλίου. Καθημερινά στο Ναό τελούνται Ιερές Ακολουθίες.

Έως και τις 6 Απριλίου τίθενται σε προσκύνηση Ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αιγάλεω.

Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Νικαίας τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στο Ναό έως τις 6 Απριλίου 2014.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας κ.Παύλος, σήμερα Παρασκευή (4/4) στις 6:30 το απόγευμα θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου που θα ψαλλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γλυφάδας.

Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου θα ψαλλεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Ανδρέου (κτήμα Συγγρού, έναντι ΚΑΤ) σήμερα Παρασκευή (4/4) στις 6:30 το απόγευμα.

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών Αμφιάλης – Κερατσινίου σήμερα Παρασκευή (4/4) στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλλεί η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Διαυλίας κ.Γαβριήλ.

Δύο Ακολουθίες του Ακαθίστου Ύμνου θα ψαλλούν σήμερα Παρασκευή (4/4) στους Ιερούς Ναούς:
-Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (5:00   - 7:00   - 9:00)
-Ζωοδόχου Πηγής Καλογραίζης (7:00 και 9:15, όπου θα τελεστεί και νυκτερινή Θεία Λειτουργία)
-Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου

-Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμακίου (6:30   -   8:45)

Κανένας λαός δεν υπέστη τόσας θλίψεις δια τας αμαρτίας του, όπως το Γένος ημών. Και όμως το λησμονούμεν!

Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον· έχει πολλαχώς εξαναγγείλει, ότι κολάζει πάσαν παράβασιν και παρακοήν, ότι δεν υπάρχουν μικραί και μεγάλαι παραβάσεις, αλλά παραβάσεις των θειοτάτων εντολών και νόμων της Εκκλησίας Του, δια τας οποίας εν καιρώ έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.  Οφείλομεν να το γνωρίζωμεν αυτό καλώς και προ παντός οι πρίγκηπες της Εκκλησίας, οι άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι όταν χειροτονούνται έχουν κατά κεφαλής το Άγιον Ευαγγέλιον, αλληγορούν την εις τούτο υποταγήν των. Σήμερον υφιστάμεθα, βεβαίως, πολλά δεινά, ως Έθνος και Εκκλησία. Αύριον περισσότερα, διότι παροργίζομεν τον Θεόν δια της κακής ζωής μας. Δεν αισθανόμεθα, φαίνεται, τι σημαίνει το «φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος». Ούτε ανελογίσθημεν ότι μία παράβασις, ένας λογισμός «ψιλός» έρριψεν εξ ουρανού πλήθος καθαρών πνευμάτων—«…ει γαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τηρουμένους…». Εκ ποίας αιτίας κατελύθη η Βυζαντινή αυτοκρατορία και μάλιστα κατά τον πλέον τραγικόν τρόπον; Ουχί δια τας αμαρτίας του λαού, των αρχόντων, δια τας παραβάσεις υπό της Εκκλησίας; Ματαίως προέλεγε τα ερχόμενα δεινά ο μέγας θεολόγος Μοναχός Ιωσήφ ο Βρυέννιος. Δι’ ημάς τους Έλληνας είναι λίαν ωφέλιμος η μελέτη του «Χρονικού» του Γεωργίου Φραντζή. Κανένας λαός δεν υπέστη τόσας θλίψεις δια τας αμαρτίας του, όπως το Γένος ημών. Και όμως το λησμονούμεν!

Όταν ξυπνήσουν οι "προστάται" της Ορθοδοξίας θα είναι πολύ αργά... ----Συλλειτουργία "Ορθοδόξων" και Παπικών στην Καλιφόρνια.

METROPOLIS OF SAN FRANCISCO: Ecumenical Service in Belmont, CA - Please join us!
Greek Orthodox and Roman Catholic Faithful to Celebrate
Ecumenical Service on April 8 in Belmont, CA
His Eminence Metropolitan Gerasimos of the Greek Orthodox Metropolis of San Francisco and His Excellency Archbishop Salvatore Cordileone of the Roman Catholic Archdiocese of San Francisco will join together in prayer for the service of Salutations to the Holy Cross of our Lord on Tuesday, April 8 in Belmont, California. This year’s gathering commemorates the 50th Anniversary of the historic meeting between Ecumenical Patriarch Athenagoras and Pope Paul VI and is dedicated to the upcoming meeting between His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and His Holiness Pope Francis in May 2014.

The faithful of the Holy Cross Church, along with the neighboring parish of the Immaculate Heart of Mary Roman Catholic Church have gathered in prayer annually each year to venerate this blessed relic, calling to mind the ultimate sacrifice of Jesus Christ who died on the cross for our salvation.
All faithful are invited to participate in this service which will take place on Tuesday, April 8, 2014 at 7:00 p.m. at the Greek Orthodox Church of the Holy Cross, 900 Alameda de las Pulgas, Belmont, California. A reception and discussion will be held immediately following the Salutations service.
For more information, please contact Holy Cross Church at 650-591-4447. For those faithful not able to be in attendance or for those living outside the immediate area, you may also watch the service online at www.goholycross.org at 7:00 p.m. PST on Tuesday, April 8, 2014.

Μετάφραση του κειμένου από τον διαχειριστή της "ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ" :

Μητρόπολις του Αγίου Φραγκίσκου: Οικουμενική Λειτουργία στο Μπέλμοντ της Καλιφόρνιας-Παρακαλούμε ενωθείτε μαζί μας!
Ελληνορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί θα εορτάσουν Οικουμενική Λειτουργία την 8ην Απριλίου στο Μπέλμοντ, της Καλιφόρνιας.
Ο Σεβ.  Μητροπολίτης Γεράσιμος της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως του Αγίου Φραγκίσκου και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Salvatore Cordileone της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής του Αγίου Φραγκίσκου θα ενωθούν προσευχητικώς μαζί στην Λειτουργία των Χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας την Τρίτη, 8ην Απριλίου στο Μπέλμοντ της Καλιφόρνιας. Η σύναξις αυτής της χρονιάς γίνεται εις ανάμνηση  της 50ης επετείου της ιστορικής συναντήσεως μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου και του Πάπα Παύλου του έκτου, και είναι αφιερωμένη εις την ερχόμενη συνάντηση μεταξύ της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και της Αυτού Αγιώτητος του Πάπα Φραγκίσκου τον Μάϊο του 2014.
Αυτή η τοπική παράδοσις άρχισε το 2007 μετά την παραλαβή από την Ελληνική Ορθόδοξο Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Μπέλμοντ, τμήματος του τιμίου Σταυρού επάνω εις τον οποίο εσταυρώθη ο Ιησούς Χριστός.

Οι πιστοί της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και της γειτονικής ενορίας  της Immaculate Heart της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συγκεντρώνονται κάθε χρόνο και προσεύχονται τιμώντας αυτό το άγιο λείψανο, ενθυμούμενοι την τέλεια θυσία του Ιησού Χριστού που πέθανε επάνω στο Σταυρό για την σωτηρία μας.
Όλοι οι πιστοί προσκαλούνται να λάβουν μέρος σε αυτή την Λειτουργία η οποία θα γίνει την Τρίτη 8η Απριλίου 2014 εις τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Alameda de las Pulgas, Belmont, California. Η δεξίωσις και συζήτησις θα γίνει αμέσως μετά την Λειτουργία των Χαιρετισμών.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνείστε με την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο 650-591-4447. Για τους πιστούς που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν ή γι’ αυτούς που μένουν μακριά μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν την Λειτουργία στο ιντερνέτ:  www.goholycross.org την 7ην απογευματινήν Π.Σ.Τ. την Τρίτη 8ην Απριλίου, 2014.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ξαναψηφίστε Μπουτάρη για να μη χάσετε το 3ο Gay Pride Θεσσαλονίκης [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Saint Dorotheos writes:

In truth, whatever we may suffer, we suffer it because of our sins. If the saints suffered, they suffered for God's name or to demonstrate their virtue for the benefit of many or to gain greater reward from God. As for us wretches, how can we say this? We sin like this daily and in seeking to satisfy our passion, we abandoned the right path, which the Fathers spoke about, that of self-accusation. Each one of us follows the wrong path, tries on every occasion to put the case against his brother and throw the burden of responsibility upon him. Each one of us is negligent and keeps nothing, but demands that our neighbor keeps the commandments