Η άποψις του Πάπα δια την κατ΄ ανατολάς Ορθόδοξον Εκκλησίαν -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε σε εφημερίδα της Β. Ελλάδος, μεταξύ άλλων, σχετικώς με την επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η επίσκεψη αυτή «εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας», ενώ, «αναφερόμενος στον διάλογο των δύο Εκκλησιών, τάχθηκε υπέρ της ένωσής τους και πρόσθεσε πως από την μέχρι τώρα διδασκαλία του Πάπα ως θεολόγου, εκφράζεται η κοινή συνείδηση της ¨αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας¨». («Ο.Τ.» 27.10.06).                                                               
Η άποψη αυτή του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου, αν πράγματι έτσι διατυπώθηκε, στην εν λόγω συνέντευξη, φαίνεται να μη δικαιώνεται εκ των πραγμάτων, εφόσον άλλωστε, ουσιαστικώς, δεν είναι δυνατόν, η διδασκαλία του Πάπα, να είναι διαφορετική από την κατεστημένη διδασκαλία της παπικής ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας! Η δε διδασκαλία της παπικής Εκκλησίας αφίσταται ως γνωστόν, παρασάγγας από τη συνείδηση της «αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας»!   

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Εξομολογείσθε Τω Κυρίω -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Αρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανής μάρτυρος.

Ἔζησε τὸν 6ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς προύχοντες τῆς πόλης Νέγρας στὴν Αἰθιοπία. Ὅταν ἀσπάσθηκε τὸ χριστιανισμό, διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὶς πολλές του ἀγαθοεργίες. Κοντά του μαζεύτηκε ἕνας ὅμιλος ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ καθημερινό τους ἔργο εἶχαν τὴν διδασκαλία τοῦ θείου λόγου.
Ἡ πρόοδος αὐτὴ τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Νέγρας, ἐξήγειρε τὸ φανατισμὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀρέθα μὲ τοὺς συνεργάτες του. Ὁ Ἀρέθας ἦταν τότε γέροντας. Οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστης τοῦ συνέστησαν νὰ λυπηθεῖ τὰ γεράματά του καὶ νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν Χριστό. Τότε ὁ Ἀρέθας ἔδωσε γενναία ἀπάντηση:

Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος ρώτησε:

 «Κύριε, πως συμβαίνει, μερικοί να ζουν λίγο στη γη και άλλοι να φθάνουν σε βαθειά γηρατειά; Και γιατί άλλοι να βρίσκωνται μέσα σε φτώχεια και άλλοι να είναι πλούσιοι; Και πως οι άδικοι μεν πλουταίνουν, ενώ οι δίκαιοι πένονται;».Τότε άκουσε φωνή να του λέγη: «Αντώνιε, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός κατά την κρίση του και δεν συμφέρει να τα μάθης».

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Τι θέλουν οι δαίμονες να κάνουν να ενεργήσει σ΄ εμάς; Γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, οργή, μνησικακία και τα λοιπά πάθη, για να παχύνει από αυτά ο νους και να μην μπορέσει να προσευχηθεί όπως πρέπει. Γιατί όταν υπερισχύσουν τα άλογα πάθη, δεν τον αφήνουν να κινείται λογικά.

Ο όσιος πατήρ ημών Ιουστίνος Πόποβιτς γράφει:

«Το ορθόδοξο δόγμα, μάλλον δε το παν-δόγμα περί της Εκκλησίας, απερρίφθη και αντικατεστάθη δια του λατινικού αιρετικού παν-δόγματος περί του πρωτείου και του αλαθήτου του πάπα, δηλαδή του ανθρώπου. Εξ αυτής δε της παναιρέσεως εγεννήθησαν και γεννώνται συνεχώς άλλαι αιρέσεις: το Filioque, η αποβολή της Επικλήσεως, τα άζυμα, η εισαγωγή της κτιστής χάριτος, το καθαρτήριον πυρ, το θησαυροφυλάκιον των περισσών έργων...».

Η Σύνοδος της Φερράρας.

Αμέσως ο Πάπας έστειλεν επιστολάς καλών τους ηγεμόνας και Επισκόπους εις την Σύνοδον. Αλλ’ ολίγοι προσήλθον. Εν τω μεταξύ ο Ναός του Αγίου Γεωργίου της Φερράρας διερρυθμίσθη καταλλήλως δια την Σύνοδον. Μεγάλαι όμως φιλονικίαι εγένοντο μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων δια την σειράν των εδρών. Διότι οι μεν Λατίνοι εζήτουν να καθήσουν εκείνοι από την μίαν πλευράν και οι Έλληνες από την άλλην, εις το μέσον δε των δύο επί υψηλοτέρου θρόνου ο Πάπας! Οι Έλληνες όμως δεν εδέχοντο. Τέλος έγινε δεκτόν να καθίσουν ο Πάπας μετά των Λατίνων εξ αριστερών και οι Έλληνες εκ δεξιών· ούτω δε η Σύνοδος ήρχισε τας εργασίας της την 9ην Απριλίου 1438, ήτις συνέπιπτε με την Αγίαν και Μεγάλην Τετάρτην. Το έγγραφον της ανακηρύξεως ανεγνώσθη ελληνιστί και λατινιστί από του άμβωνος, αι δε συζητήσεις εγίνοντο, ελληνιστί μεν υπό των ημετέρων με διερμηνέα τον Νικόλαον Συνοδινόν δοκιμώτατον περί την Ελληνικήν και Λατινικήν, λατινιστί δε υπό των Δυτικών με διερμηνέα τον Λατίνον Επίσκοπον Ρόδου Ανδρέαν. Εις το μέσον ήτο τοποθετημένον ανοικτόν το Ιερόν Ευαγγέλιον. Αφού λοιπόν ετακτοποιήθησαν κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Άγιος Μάρκος επέδωκε τον εξής λίβελλον.

ΓΕΝ. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 23.10.17,17.00 ΔΗΜΑΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ
23.10.2017 ΩΡΑ 17.00  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
22.10.17
1.Πιστεύοντας πάντοτε ὅτι τὰ κάστρα πέφτουν, μὲ τὴν βοήθεια  τοῦ Θεοῦ, μόνον ἄν συνδιασθοῦν πυρὰ ἀπὸ θαλάσσης, ἀέρος καὶ ξηρᾶς καὶ ἄν συσπειρωθοῦν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ πιστεύουν στοὺς ἀνεκτίμητους πυλῶνες τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλώβητο  Οἰκογένεια καὶ ἀκεραία Πατρίδα, κοινοποιοῦμε τὴν πρόσκλησι τῶν φορέων «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»,  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» & «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» ποὺ διοργάνωσαν φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτῶν.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.10.2017 ΩΡΑ 5 μ.μ.
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

2. Ἄς ὄψονται ὁ Μακαριώτατος  καὶ ἄλλοι.

π.Νικόλαος Μανώλης -- Ανακοίνωση Ομιλίας με θέμα: ''Aπάντηση στον μητροπολίτη Γόρτυνος κ.Ιερεμία''

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017, στις 5:30 μμ., στην αίθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” του “Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου άγιος Ιωσήφ ο Ήσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), θα μιλήσει ο πρωτοπρ. π.Νικόλαος Μανώλης, με θέμα "Aπάντηση στον μητροπολίτη Γόρτυνος κ.Ιερεμία".
Είσοδος ελεύθερη.