Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για την παραίτησή του από την Πανορθόδοξη Σύνοδo


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=85&t=12413

Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών - Orthodox Hymns

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος· βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ Υἱός τοῦ Θεοῦ, λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

O Συναξαριστής της ημέρας.Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, Πελαγίας μάρτυρος.

Βλέπετε αὐτὴ τὴν κοινὴ γιὰ μᾶς ἑορτὴ καὶ εὐφροσύνη, τὴν ὁποία ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς χάρισε μὲ τὴν ἀνάσταση καὶ ἀνάληψή του στοὺς πιστούς; Πήγασε ἀπὸ θλίψη. Βλέπετε αὐτὴ τὴ ζωή, μᾶλλον δέ, τὴν ἀθανασία; Ἐπιφάνηκε σὲ μᾶς ἀπὸ θάνατο. Βλέπετε τὸ οὐράνιο ὕψος, στὸ ὁποῖο ἀνέβηκε κατὰ τὴν ἀνύψωσή του  Κύριος καὶ τὴν ὑπερδεδοξασμένη δόξα ποὺ δοξάσθηκε κατὰ σάρκα; Τὸ πέτυχε μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀδοξία. Ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος γι’ αὐτόν, «ταπείνωσε τὸν ἑαυτό του γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, καὶ μάλιστα σταυρικοῦ θανάτου, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸν ὑπερύψωσε καὶ τοῦ χάρισε ὄνομα ἀνώτερο ἀπὸ κάθε ὄνομα, ὥστε στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ νὰ καμφθεῖ κάθε γόνατο ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ νὰ διακηρύξει κάθε γλώσσα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Κύριος σὲ δόξα Θεοῦ Πατρός».(Φιλιπ. β ,8 – 11).

Το γνωρίζετε αυτό;

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὡς ὑπουργός τῶνξωτερικν τῆς Ρωσικῆςκκλησίας ἔκαμε πρόσφατα μερικές δηλώσεις, πού μᾶς παραξένεψαν. Εἶπε δηλαδή, ὅτιμες στή Ρωσία “ἀναγνωρίζομε στήν πράξη τά Μυστήρια τῶν παπικῶν, καί ἄννας παπικός κληρικός προσέλθει στήν Ὀρθοδοξία, τόν δεχόμαστε ὡς κληρικό”...

(O.T. 1890)
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το γνωρίζετε αυτό;":

+Ι.Γ.Ζ.
Ολα ξεκίνησαν επίσημα απο την εποχή του Μ. Πέτρου, καθώς έζησε τα νιάτα του στην Ευρώπη, και κατόπιν έβαλε αυτοσκοπό της ζωής του να φέρει το Μπαρόκ στην Ρωσία, όπερ και εγένετο. Ανάκτορα, Κλασσική μουσική, κλασική ζωγραφική - αναγέννηση κλπ. εξ'ου και τρίτη Ρώμη.
Ακολούθησαν οι Γάμοι με τις Προτεστάντισες Γερμανίδες Πριγκίπισσες οι οποίες κατά την εισδοχή τους στην Εκκλησία για το μυστήριο του Γάμου γινόντουσαν δεκτές, όχι δια βαπτίσματος, παρά μόνον δια μυρώματος. Στό τέλος καταργήθηκε κι αυτό. Το 1666 έγινε στην Ρωσία Πανορθόδοξος Σύνοδος η οποία απεφάσισε το Παπικό ράντισμα να είναι δεκτόν και έγκυρο, ενώ πρίν τους βάπτιζαν εξ' άπαντος. Σε αυτό το πνευματικό έγκλημα βοήθησε και το Ελληνικό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι Ρώσοι ζηλωτές της εποχής έκοψαν το μνημόσυνο και έγιναν γνωστοί ως το Σχίσμα των Παλαιόπιστων. Για την Ιστορία αναφέρω ότι ζουν μέχρι σήμερα κοινοβιακά όπως στην αρχαία Εκκλησία. Ακραιφνώς ο τρόπος της ζωής τους είναι χριστιανικός και άγιος. Καμία σχέση με εμας το καφενείο...
Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε με την κατρακύλα των Ρώσων, όπου έφθασαν σε σημείο η κεφαλή της Εκκλησίας να είναι ο εκάστοτε Βασιλιάς και Βασίλισσα, με τον τίτλο Υπουργός της Εκκλησίας. Υπουργός έγινε κάποια στιγμή και η παγκοσμίως γνωστή Αικατερίνη... ( Απο που προκύπτει το μνημόσυνο σε τέτοιους ανθρώπους; )
Η ρωσική γλώσσα καταργήθηκε στον κύκλο των ανακτόρων, και όλοι μιλούσαν Γαλλικά.
Οι ίδιοι έφεραν τους Μασόνους στην Χώρα τους ως φιλανθρωπικές λέσχες που κάνουν δωρεές κλπ
Ετσι λοιπόν εκφυλίστηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δεχθούν τους άθεους κομμουνιστές για σωτήρες το 1917, και τα υπόλοιπα τα ξέρετε.
Η επίσημη εκκλησία επι των ημερών του Στάλιν φέρει το προσωνυμιο Ζώσα εκκλησία, επειδή τα έκανε πλακάκια με τους Μπολσεβίκους και κατάφερε να επιβιώσει. ( με την κακή έννοια )
Οπως καταλαβαίνουμε, εαν ήταν υπάλληλοι της ΓΚΠ η αλλιώς Τσέκα δεν θα είχαν αναστολές να δεχθούν τον Παπικό ως Ιερέα... Αυτή λοιπόν η κομμουνιστική εκκλησία έχει τους απογόνους της στο σημερινό Πατριαρχείο Μόσχας.
Δηλαδή η επίσημη Ρωσική εκκλησία, απο το 1925, ουδέποτε ήταν ορθόδοξη, παρά κομμουνιστική δηλαδή αντίχριστη ( για όσους ξέρουν ) και Οικουμενιστική.
Εξαίρεση η Ρωσική Διασπορά

Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου : Εἶναι ποτέ δυνατόν, ἐνῶ ὑφίσταται καί δρᾶ καταλυτικῶς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, νά συγκαλῆται κατ’ αὐτάς πανορθόδοξος Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀρνεῖται ἐν τῇ πράξει νά ἐπιληφθῆ πρωτίστως τοῦ µείζονος τούτου θέµατος Πίστεως

Εἶναι ποτέ δυνατόν Ὀρθόδοξος Χριστιανός, εἴτε λαϊκός, εἴτε µοναχός, εἴτε Κληρικός νά ἀποδεχθῆ καί ἀναγνωρίση ὡς συνέχεια τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὡς φωνή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Σύνοδο ἀποτελουµένη ἀπό δεδηλωµένους Οἰκουµενιστάς, δηλαδή αἱρετικούς, φιλοπαπιστές, συγκρητιστές, κοινωνικούς πρός κατεγνωσµένες ἀρχαῖες αἱρέσεις, ὅπως ὁ Μονοφυσιτισµός, διῶκτες ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας, καινοτόµους, ὑποστηρικτές τῆς Βαπτισµατικῆς, συναφειακῆς καί µεταπατερικῆς Θεολογίας, καταφρονητές τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ἀρνητές τῶν ἱερῶν παραδόσεων; Εἶναι ποτέ δυνατόν νά θεωρηθῆ ὡς συνέχεια τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας Σύνοδος ἡ ὁποία, καίτοι πανορθοδόξου χαρακτῆρος, ἀρνεῖται a priori τήν διεκδίκησι τοῦ χαρακτηρισµοῦ της ὡς Οἰκουµενικῆς αἰτιολογώντας τοῦτο διά στόµατος τοῦ Προέδρου αὐτῆς διά τῆς ὑπ’ αὐτοῦ ἐπικλήσεως τοῦ γεγονότος τῆς δῆθεν ὑφισταµένης διαιρέσεως τῆς Ἐκκλησίας καί κατ’ ἐπέκτασιν (διά) τῆς ἐµµέσου πλήν σαφοῦς ἀναγνωρίσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισµοῦ ὡς τµήµατος τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς Ἐκκλησίας Χριστοῦ;

Υπουργείο Εξωτερικών για την Αγία Σοφία: «Εναν αιώνα πίσω η Αγκυρα»

Ως χώρα η οποία «δεν έχει φτάσει ακόμα στον 21ο αιώνα» χαρακτηρίζεται η Τουρκία από το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τις πολύ σκληρές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ για την Αγιά Σοφιά και τη σύνδεσή της με την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Kύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών τόνιζαν πριν λίγο ότι: «εάν η Τουρκία δεν έχει ακόμα κατανοήσει ή δεν καταβάλλει προσπάθειες για να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της για την προστασία των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό σημαίνει ότι η χώρα αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στον 21ο αιώνα».

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πατριαρχείο Αντιοχείας : Όχι συμμετοχή στην Αγία κ...":

Η Πιθανή αναβολή της " Πανορθόδοξης " θα έχει σαν συνέπεια να συνεχισθεί και στο μέλλον η ίδια τραγελαφική κατάσταση συνύπαρξης μέσα στην Εκκλησία Οικουμενιστών, φιλοοικουμενιστών και Ορθοδόξων. Ίσως αυτή η κατάσταση να βολεύει μερικούς Ορθόδοξους που μόνο φωνάζουν ή διαμαρτύρονται, αλλά δεν θέλουν να χάσουν τα οφέλη από αυτή την τραγελαφική συνύπαρξη. Εάν η Ψευδοσύνοδος γίνει και οι Οικουμενιστές προχωρήσουν στα σχέδιά τους, τότε όποιος θέλει να μείνει Ορθόδοξος θα πρέπει να προχωρήσει στην αληθινή Ομολογία της Πίστεως ή θα συμβιβασθεί και θα σιωπήσει, θα έχουμε δηλαδή ξεκαθάρισμα της ήρας απο το στάρι. Και διερωτόμαι μήπως άραγε αυτό είναι το συμφέρον Της Εκκλησίας να ξεχωρίσουν δηλαδή οι Ορθόδοξοι από τους Αιρετικούς, ώστε κατόπιν οι Ορθόδοξοι ενωμένοι να καταδικάσουν την Αίρεση όπως αληθινά της αρμόζει; 

Ταλαίπωροι Λαοί, και Έθνη ανοίξτε τα μάτια σας, ο Χριστός μας, Ανέστη!!!


Δεν κατέχει νομίμως τον θρόνον του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και συνεπώς, νομοκανονικώς, καθιστά άκυρον την συγκρότησιν της εν Κρήτη Συνόδου

Ακύρως και παρανόμως συντίθεται η ως άνω «Σύνοδος», αφού είναι γνωστόν, τοις πάσιν, και εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, ότι εις το Πατριαρχείον της Αγίας Πόλεως έχει επέλθει βιαία, παράνομος και αντικανονική διακοπή της Αποστολικής διαδοχής, με τον τρόπον καθ’ ον κατέλαβεν τον Πατριαρχικόν θρόνον ο από Θαβωρείου κ. Θεόφιλος. Δεν κατέχει νομίμως τον θρόνον και συνεπώς, νομοκανονικώς, καθιστά άκυρον την συγκρότησιν της Συνδιασκέψεως αυτής, όπως και αν ονομασθή, η οποία ελπίζω και εύχομαι να μη πραγματοποιηθεί. Και οι έχοντες πίστιν Χριστού αντιλαμβάνονται το διατί.

ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ (Α΄ Βασ. 15, 22) -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Εἶναι μιά ἱστορία σκληρή ὅσο και ἀποκαλυπτική: Ὁ Κύριος μήνυσε μέ τόν προφήτη του Σαμουήλ στον βασιλιά Σαούλ νά πάει νά πατάξει τούς ἐχθρούς Ἀμαληκῖτες καί νά ἐξολοθρεύσει τούς πάντες καί τά πάντα τῆς χώρας τους. Τίποτε να μή κρατήσει καί κανέναν νά μή λυπηθεῖ, ἀπό ἄνδρα μέχρι γυναῖκα και ἀπό νήπιο μέχρι βρέφος καί ἀπό
μοσχάρι μέχρι πρόβατο καί ἀπό καμήλα μέχρι ὄνο (Α΄ Βασ. 15,3). Ὁ Σαούλ ὅμως θέλησε νά φανεῖ σπλαγχνικώτερος ἀπό τόν Γιαχβέ καί καλύτερος ἀπό ὅ,τι ἐκεῖνος ἤθελε. Ἔτσι, εἰδοποίησε τούς συμμάχους του Κιναίους, πού ζοῦσαν ἀνάμεσα στούς Ἀμαληκῖτες, και τούς ἀπομάκρυνε ἀπό τήν σφαγή· συνέλαβε τόν βασιλιά Ἀγάγ ζωντανό, γιά νά στολίσει τόν θρίαμβό του, καί φύλαξε τά ἐκλεκτότερα ἀγαθά τῆς χώρας, ζῶα καί καρπούς, γιά νά τά προσφέρει θυσία στόν Θεό. Ἀλλά τότε σάν κεραυνός ἔπεσε πάνω του τό ρῆμα Κυρίου καί τον κατέκαψε καί τόν ξεγύμνωσε και τόν πέταξε ἔξω ἀπό τό σχέδιο και τήν ὑπόθεσή του. «Καί εἶπε Σαμουήλ· εἰ θελητόν τῷ Κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καί θυσίας ὡς το ἀκοῦσαι φωνῆς Κυρίου; Ἰδού ἀκοή ὑπέρ θυσίαν ἀγαθήν καί ἡ ἐπακρόασις ὑπέρ στέαρ κριῶν» (Α΄ Βασ. 15,22). Νομίζεις ὅτι ὁ Κύριος προτιμᾶ ὁλοκαυτώματα καί θυσίες ἀπό τό νά ὑπακούσεις στήν φωνή του; Ὄχι, ἡ ὑπακοή εἶναι ἀνώτερη ἀπό κάθε ἐκλεκτή θυσία καί ἡ ὑποταγή ἀπό τό λίπος τῶν κριαριῶν. Πίστεψες, Σαούλ, ὅτι θά εὐχαριστήσεις τόν Κύριο μέ τό δικό σου αἴσθημα καί τήν δική σου λογική, πίστεψες ὅτι θά τόν ξεγελάσεις μέ προσφορές καί κολακεῖες, παραβαίνοντας τήν ἐντολή του μέ τό ἀζημίωτο;

Απόδοσις του Πάσχα (8 Ιουνίου)

Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα, δηλ. ολοκληρώνονται οι 40 ημέρες από την Ανάσταση του Κυρίου. Επίσης εορτάζεται η Ανακομιδή των λειψάνων του Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρατηλάτου.

Για μια ακόμη φορά, κατά το παρόν εκκλησιαστικό έτος, συμπληρώνεται ο κύκλος των σαράντα ημερών της Ανάστασης και γίνεται η απόδοση-ολοκλήρωση, όπως ονομάζεται, της εορτής του Πάσχα. Βέβαια, κάθε Σάββατο απόγευμα με τον Εσπερινό, και κάθε Κυριακή με τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, οι Χριστιανοί ζουν διαρκώς το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού.