Η Θεολογία των τριάκοντα αργυρίων των πολιτικών -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η πορεία των πραγμάτων ισχυροποιούν την εκπεφρασμένη πλειστάκις εκ του βήματος τούτου πεποίθησή μας περί διοικήσεως της Ελλάδας από Ελληνόφωνους, από ανθρώπους οι οποίοι, ασφαλώς δεν αγαπούν την πατρίδα μας, τούτο δε εξάλλου προκύπτει από σωρεία γεγονότων, τα οποία εμφατικώς έχω καταδείξει από τις εν λόγω επιφυλλίδες.
Ο πόλεμος κατά των δομικών στοιχείων της ταυτότητάς μας, δηλαδή κατά των συστατικών στοιχείων της ιδιοπροσωπίας μας, τα οποία ανυπερθέτως συνιστούν σαρξ εκ της σαρκός μας και καθίστανται διαχρονικώς αναλλοίωτα εις το διάβα των χρόνων, πλέον καταλύονται, εκ βάθρων με ανυπόστατες δικαιολογίες.
Η πραγματικά πολιτικώς, σχιδοειδής αυτή κατάσταση του ανθελληνισμού και της εσχάτης προδοσίας, του μη σεβασμού προς τους προγόνους μας, συνιστά ύβρη, βλασφημία και βάναυση βεβήλωση της μνήμης των νεκρών.

Man's Fall -- Μοναχός Αθανάσιος (Σακαρέλλος)


Κραυγή αγωνίας από Θράκη.Βίντεο Αϊσε Ιμάμ. -- https://ierosloxos2012.blogspot.com/

Στις 24 Μαΐου ο πρόεδρος της Πατριωτικής Κίνησης Πολιτών Καβάλας επισκέφτηκε το πομακικό χωρίο Θερμές για να συναντήσει την ελληνόψυχη Πομάκα Αισέ Ιμάμ.
Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την κινητοποίηση της ΕΝ.Ε.Δ. (Ενωμένες Ελληνορθόδοξες Δυνάμεις)
προς οικονομική και ψυχολογική στήριξη προς την διωκόμενη από το τουρκικό προξενείο Αϊσέ Ιμάμ.
https://ierosloxos2012.blogspot.com/2020/05/blog-post_25.html

Είναι πλέον φανερό ότι όποιος Πομάκος αντιστέκεται στην τουρκοποίηση της Θράκης πρέπει να διώκεται απηνώς από τα εγχώρια όργανα της Τουρκίας.
Συνεργός δυστυχώς στο έγκλημα είναι ο συνήθεις ύποπτος.Το ελληνικό ανθελληνικό κράτος των Αθηνών.
Ένα κράτος καρκίνος στο σώμα της Πατρίδας μας που ζει και δρα παρασιτικά ώσπου ο ξενιστής να αποβιώσει.Όμως σε αυτόν τον αγώνα ζωής και θανάτου για το Έθνος μας θα μας βρουν απέναντι τους και οι χοιρότουρκοι αλλά και οι προσκυνημένοι.
Ας αφήσουμε όμως την Αϊσέ μέσα σε λίγα λεπτά να εξιστορήσει το δράμα το να είσαι
  Ελληνίδα Πομάκα και να διώκεσαι για αυτό μέσα στην Ελλάδα!

Συνέχεια κειμένου :  https://ierosloxos2012.blogspot.com/

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ

Θα ήτο πολύ ωφέλιμον να εγνωρίζαμε τον βίον και την πολιτείαν του αγίου Πατρός μας Διαδόχου. Εν τούτοις, επειδή έζησε κατά τα μέσα του ε΄ αιώνος σε μίαν απομακρυσμένην επαρχίαν της Ηπείρου, τα βιογραφικά στοιχεία του είναι ελάχιστα.  Γνωστόν είναι ότι υπήρξεν Επίσκοπος Φωτικής, η οποία τοποθετείται στην σημερινήν Παραμυθίαν. Η επισκοπή Φωτικής φέρεται ως σημαντική για πολλούς αιώνας και σήμερα είναι γνωστοί τέσσαρες Επίσκοποι κατά την εποχήν του αγίου Πατρός· ο Ιωάννης, ο οποίος συμμετέσχε στην Δ΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, ο διαδεχθείς τούτον άγιος Διάδοχος και οι επίσης διαδεχθέντες πιθανόν τον Άγιον, Ιλάριος και ο Φλωρέντιος. 

ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ --- Οrthodox Hymns


Ἀφήνουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος στὸν μεγάλο καὶ ἐκτενῆ του λόγο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -ὑπάρχει καὶ μικρός- παρουσιάζει τὴν Παναγία κατὰ τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ της χρόνια, κατὰ τὰ δώδεκα χρόνια ποὺ ἔμεινε μέσα στὸν Ναό, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ποὺ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός, ὡς τὴν πρώτη ἡσυχάστρια, τὴν πρώτη ἀσκήτρια, νὰ μὴ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκικά, οὔτε σὲ ἐπίπεδο σκέψεων καὶ λογισμῶν, ἀλλὰ ἁγνὴ καὶ ὁλοκάθαρη νὰ προετοιμάζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Τη Α΄ (1η) του μηνός Ιουνίου μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ του Φιλοσόφου.

Ιουστίνος ο Μάρτυς και φιλόσοφος κατήγετο από την Φλαβίαν Νεάπολιν της Συρίας, υιός Πρίσκου του Βακχείου, κατά τους χρόνους Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου και Φιλοσόφου καλουμένου, εν έτει ρξ΄ (160). Μεταβάς δε εις Ρώμην έδωκεν αναφοράν έγραφον εις τον ρηθέντα βασιλέα κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογίαν υπέρ της πίστεως των Χριστιανών, δια των οποίων κρατύνει μεν και βεβαιώνει την πίστιν των Χριστιανών, κρημνίζει δε και αναιρεί την πλάνην των ειδώλων, φέρων αποδείξεις και μαρτυρίας εκ τε του ορθού και φυσικού λόγου, και εκ των θείων Γραφών. Όθεν δια τούτο φθονηθείς υπό του φιλοσόφου Κρήσκεντος, εδολοφονήθη υπ’ αυτού, και ούτως έλαβεν ο μακάριος τον στέφανον της αθλήσεως.

Μια έκτρωση που δεν έγινε

Τα πρώτα παιδιά που απέκτησε η Ευτυχία Αλεξάνδρου ήταν αγόρια, αλλά δεν επέζησαν. Κατόπιν έφερνε στη ζωή μόνο κορίτσια. 
Το 1939 μετοίκησε οικογενειακώς στο Χαρτούμ του Σουδάν. Εκεί έμεινε πάλι έγκυος, αλλά στενοχωρημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες της αποφάσισε να κάνει έκτρωση. 
Το ίδιο βράδυ, βλέπει στον ύπνο της ένα συγκλονιστικό όνειρο:

«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω» (Ματθ. κδ: 15)

Με ανέκφραστη οδύνη διαβάσαμε στο επίσημο όργανο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας «Ορθόδοξος Κήρυξ» κείμενο με τίτλο «Προσλαλιά γενομένη υπό του Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κ. Αθανασίου», στο οποίο περιέχονται και τα εξής απίστευτα:
«Εν τω οίκω των Θυατείρων επραγματώθησαν ευάριθμοι τιμητικαί εκδηλώσεις, περιλαμβάνουσαι δεξιώσεις και φιλοξενίας. Εν τοις πλουσίοις τούτοις η Ιερά Αρχιεπισκοπή προσέφερε φιλοξενίαν τη Αυτού Χάριτι τω Αγγλικανώ Κυρίω Rowan Williams μετά της συμβίας αυτού, έτι δε και τω Αγγλικανώ Επισκόπω Dover  Κυρίω Stephen Venner μετά της ανδρίδος αυτού, αμφοτέρας τας φιλοξενίας ταύτας κατά μήνα Απρίλιον».

Διερωτώμεθα:
1. Κατ΄ αρχήν, πόσο συνάδει με την Ορθόδοξη Παράδοση και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων η φιλοξενία «Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου μετά της συμβίας αυτού». Αμνηστεύονται οι αιρετικοί; Τι είδους «συμβία επισκόπου» είναι η φιλοξενηθείσα;
2. Το τραγικότατον, όμως, είναι η φιλοξενία ετέρου «αγγλικανού επισκόπου» μετά της ( άκουσον, άκουσον!!!) ανδρίδος αυτού. Ακούγαμε κατά καιρούς το απερίγραπτο κατάντημα των αιρετικών, έως και αντιχρίστων, «χριστιανικών παραφυάδων», ότι μαζί με το υπόλοιπον πλήθος των αιρετικών τοποθετήσεών τους, αμνηστεύουν προσέτι και τη σοδομία, «παντρεύοντας» μάλιστα σοδομίτας και γομορίτας. Μήπως αγνοούν ότι ο Θεός μετά βδελυγμίας ετιμώρησε την «παρά φύσιν πράξιν» των Σοδομιτών με την «παρά φύσιν βροχήν» φωτιάς και θείου; Όμως, το να αμνηστεύωνται και να επιβραβεύωνται οι επαίσχυντες αυτές συμπεριφορές από ορθοδόξους Επισκόπους, ώστε να παρέχεται στους σοδομίτας και φιλοξενία εις τας Αρχιεπισκοπάς των και η συγκεκριμένη μάλιστα φιλοξενία να προβάλλεται με καμάρι μέσα από τις σελίδες του επισήμου εντύπου εκφραστικού οργάνου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, αυτό ούτε στο εφιαλτικότερο όνειρό μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε!....  
------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γράφει τό ἄρθρον: «Όμως, το να αμνηστεύωνται και να επιβραβεύωνται οι επαίσχυντες αυτές συμπεριφορές από ορθοδόξους Επισκόπους...»

Ἔ, ὄχι καί «ὀρθόδοξοι» οἱ Οἰκουμενισταί! Ἀπό πότε ἡ δαιμονική Θεοσοφία θεωρεῖται Ὀρθοδοξία;

Απίστευτο Θαύμα μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ


ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή εβδόμη από του Πάσχα, την εν Νικαία ΠΡΩΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ εορτάζομεν, των Τριακοσίων Δέκα και Οκτώ θεοφόρων Πατέρων.                                                                             

Η Αγία αύτη και Μεγάλη Α΄ Οικουμενική Σύνοδος των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων Πατέρων συνηθροίσθη εν Νικαία της Βιθυνίας εν έτει τκε΄ (325) μ. Χ. βασιλεύοντος Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306 – 337), ετάχθη δε παρά των Πατέρων της Εκκλησίας να εορτάζεται κατά την παρούσαν Κυριακήν η μνήμη αυτής δια την εξής αιτίαν. Επειδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πληρώσας άπασαν την ένσαρκον Αυτού οικονομίαν ανήλθεν εις ουρανούς και αποκατέστη εις τον θρόνον της μεγαλωσύνης Αυτού, θέλοντες οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας να δείξουν ότι αληθώς ο Υιός του Θεού τέλειος ων Θεός εγένετο και τέλειος άνθρωπος και σαρκωθείς και σταυρωθείς και ταφείς και εκ νεκρών αναστάς ανελήφθη εις ουρανούς και εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς και ότι η Αγία αύτη Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πρεπόντως Αυτόν ανεκήρυξε και ωμολόγησεν ομοούσιον και ομότιμον τω Πατρί, δια τούτο ευθύς μετά την εορτήν της ενδόξου Αυτού Αναλήψεως την παρούσαν εθέσπισεν εορτήν τιμώσα ούτω τον σύλλογον των τοιούτων Πατέρων, οίτινες τον εν σαρκί αναληφθέντα Θεόν αληθινόν και εν σαρκί τέλειον άνθρωπον ανεκήρυξαν.

Η παραχάραξη τού όρου "πανδημία" -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Τό εκτενές σχόλιο κατατέθυκε στό ιστολόγιο "Κατάνυξη". Δέν δημοσιεύθηκε. Ήταν η αφορμή που μού δόθηκε.

Πώς φθάσαμε στό «Σύνδρομο (SARS) - Cov2» μέ κορονοϊό

https://katanixi.gr/2020/05/24/πώς-δέχεται-ο-πονόψυχος-κ-τσιόδρας-να-β

«Τώρα που αυτή η πανδημία μάς διδάσκει ανθρωπιά και αλληλεγγύη, ίσως να είναι η καλύτερη ευκαιρία να υιοθετήσουμε ως κοινωνία μια θετική στάση για τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες σώζουν ζωές. Η δημιουργία του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου ας γίνει η αφορμή να το πετύχουμε». (Σωτήρης Τσιόδρας)

Δέν γνωρίζω άν "θά πετύχουμε", είμαι όμως βέβαιος ότι θά αποτύχουμε καί στά δύο : Καί στήν "πανδημία" τού σύνδρομου SARS-Cov2,
κορονοϊού, αλλά καί στό (άλλοτε) σύνδρομο εγκεφαλικού θανάτου, μετέπειτα σκέτο "εγκεφαλικός θάνατος". Όχι όμως νόσος, ως αιτία θανάτου ! Θά μάς πάρουν μέ τίς πέτρες. Ο εγκεφαλικός θάνατος δέν μπορεί νά χαρακτηρισθεί "νόσος", ως αιτία θανάτου ! Γιά ένα δέ λόγο, ακόμη περισσότερο, δέν μπορεί ούτε καί ως σύνδρομο νά χαρακτηρισθεί, διότι τά ιατρικά σύνδρομα δέν είναι νόσοι. Είναι πλειάς συμπτωμάτων μέ ποικίλη συμπτωματολογία προσβολής οργάνου ή οργάνων, οι επιπτώσεις τών οποίων ( : καρδιακή, αναπνευστική, νευρολογική, νεφρική κλπ) οδηγούν τελικά σέ καρδιοαναπνευστική παύση. Μέ άλλα λόγια, αιτία όλων τών θανάτων συνεπεία νόσου καί όχι συνδρόμου / συνδρόμων, είναι τό λεγόμενο "arrest" (παύση, κράτηση) καρδιάς καί πνευμόνων.

---------------------------------------Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου Γιατρέ, αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα στήν Οἰκουμένην εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν πλανῶν πού ἔχουν εἰσαγάγει οἱ Σιωνισταί διά μέσου τῆς Ἐπιστήμης, ὅπως ἀκριβῶς ἔχουν σχεεδιάσει πρό πολλοῦ καί ἔχουν ἐφαρμόσει στήν πρᾶξιν ἔχοντας ἐξαγοράσει τούς «ἐπιστήμονας» διά τοῦ «χρυσίου» πού ἔχουν συγκεντρώσει εἰς τάς χεῖρας των, ἐργαζόμενοι ἐπί πολλούς αἰῶνας διά τόν Διάβολον (βλ. Β' «Πρωτόκολλον τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»).
------------------------------------
Ο/Η Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Αυτοάνοσο νόσημα λέγεται τό νόσημα, προελεύσεως ανοσοποιητικού συστήματος, κατά τό οποίο ο οργανισμός ενός ανθρώπου (σημ. τό ανοσοποιητικό του σύστημα) δέν αναγνωρίζει ως δικό του τό σώμα. Τό αναγνωρίζει ως ξένο καί παράγει αντισώματα καταστροφικά τού ιδίου του σώματος. Τό αποτέλεσμα είναι νά νοσεί (αυτοκαταστρέφετα) ο άνθρωπος.
Η αιτιολογία τών αυτοάνοσων νοσημάτων είναι άγνωστη. Πιθανολογούνται καί ενοχοποιούνται πολλά αίτια.\

---------------------------------

@ 31 Μαΐου 2020 - 7:39 μ.μ.

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, τό κύριον ἐρώτημα πρός αὐτούς τούς «σχολιαστάς» δέν νομίζω ὅτι εἶναι τό ποιός κάνει λάθος καί ποιός ἔχει δίκαιον, ἀλλά τό γιατί οὐδέποτε ἔχουν γράψει κάτι ἁγιογραφικῶς καί ἁγιοπατερικῶς τεκμηριωμένον. Μόνον συνθήματα καί ἀναφορές στόν π. Ἐπιφάνιον, στόν κ. Σκόντζον κ.ἄ. ξέρουν νά γράφουν. Ἐμεῖς ἐγκαλοῦμε αὐτά τά ἄτομα δι' ἀντορθόδοξον στάσιν μέ βάσιν γνωστά χωρία ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τούς Ἁγίους Πατέρας, καθώς καί μέ βάσιν τήν στάσιν τῶν Ἁγίων εἰς ἀναλόγους περιστάσεις. Αὐτοί ἀντιτάσσουν διαστροφές τῆς ἀληθείας, ὅπως π.χ. «τό σχίσμα δέν ξεπλένεται οὔτε μέ αἷμα μαρτυρίου, κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον», ἐνῷ τά σχίσματα τοῦ 1924 καί τοῦ 2019 τά ἔκαμαν οἱ «ἐπίσκοποι» πού αὐτοί ἀκολουθοῦν!!! Γράφουν ἐπίσης ψευδῶς: «γιά ἡμερολόγια δέν ἔπρεπε νά κάνετε σχίσμα», διαστρέφοντας καί πάλι τήν Ἀλήθειαν, πού εἶναι, πρῶτον, ὅτι τό σχίσμα τό ἔκαναν οἱ «ἐπίσκοποι» πού αὐτοί ἀκολουθοῦν καί, δεύτερον', αὐτοί ἐπεκαλέσθησαν τό σφάλμα τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου γιά νά κάνουν τό σχίσμα, καί ὁ στόχος δέν ἦτο βεβαίως ἡ διόρθωσις τοῦ σφάλματος, ἀλλά ἡ προώθησις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτά τά λέγουν οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί! Συνεπῶς, οἱ ἐν λόγῳ «σχολιασταί» εἶναι τελείως γυμνοί ἀπό ἐπειχειρήματα, διό καί γράφουν συνεχῶς ἀνούσια συνθήματα καί ἀναφορές σέ αἱρετικούς, τοὐτέστιν ἀέρα κοπανιστόν! Δέν ἀξίζει ν' ἀσχολῆται κανείς Ὀρθόδοξος μαζί τους, διότι αὐτοί εἶναι κρυπτο-οικουμενισταί, πιθανώτατα τῶν 0,60 εὐρώ ἀνά σχόλιον. Κατά τήν γνώμην μου, πολύ καλῶς σβήνεις τά «σχόλιά» των, διά νά μήν σπαταλῶνται τά χρήματα πού ἀφήνουν οἱ πιστοί στά παγκάρια γιά ἀγαθοεργίες σέ τέτοιους ἀνιέρους σκοπούς, δηλαδή τήν πληρωμήν αὐτῶν τῶν πρακτόρων τῶν Οἰκουμενιστῶν, πού διαστρέφουν τήν Ἀλήθειαν.