ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΝΕΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=4&t=11211

(Απόσπασμα ομιλίας του Ομολογητή +Αρχιμανδρίτη π.Μεθοδίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω, εις την πανήγυριν της Θείας Αναλήψεως)

Εις την Δευτέραν Καθολικήν Επιστολήν ο Άγιος Ιωάννης, μάς εφιστά την προσοχήν, έναντι των αιρετικών. Γράφει σχετικώς: ''Αγωνίζεσθε και κρατήτε την αλήθειαν και την αγάπην, διότι πολλοί πλανεμένοι εισήλθαν μέσα εις τον κόσμον, οι οποίοι δεν παραδέχονται και δεν ομολογούν, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ημών, θα έλθει πάλιν ως Θεός και άνθρωπος να κρίνει τον κόσμον. Αυτός, που δεν παραδέχεται την αλήθειαν αυτήν είναι ο αντίχριστος, ο πλανεμένος, που προσπαθεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Παρακολουθείτε και προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, δια να μην χάσομεν, όσα έως τώρα έχομεν εργασθεί, αλλά να πάρομεν πλήρη και ολόκληρον τον μισθόν μας.  Καθένας που παραβαίνει το θέλημα του Θεού και δεν μένει μέσα εις την διδασκαλίαν του Χριστού, αυτός δεν έχει τον Θεόν μαζί του. Εξ αντιθέτου εκείνος που μένει πιστός εις την διδασκαλίαν του Χριστού, αυτός έχει μέσα του κατοικούντας τον Πατέρα και τον Υιόν.

π.Νικόλαος Μανώλης, Προς τους πολιτικούς για την κατάργηση της Αργίας της Κυριακής

Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, Παρμένα διακόνων.

«Ὃς ἐὰν θέλη ἐν ἡμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος». Ὅποιος, δηλαδή, θέλει νὰ γίνει μέγας μεταξύ σας, εἶπε ὁ Κύριος, ἂς εἶναι ὑπηρέτης σας καὶ ἂς μαθαίνει νὰ γίνεται ἐξυπηρετικὸς στοὺς ἄλλους.
Σ’ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνθρώπων ἀνήκαν καὶ οἱ ἀπόστολοι – ἀπὸ τοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου – Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμένος. Αὐτοὶ ἦταν μεταξὺ τῶν ἑπτὰ ἐκλεγμένων διακόνων τῆς πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων (Πράξ. στ’ 5).
Τὸ ἔργο τους ἦταν νὰ ὑπηρετοῦν καὶ νὰ ἐπιστατοῦν στὴ διατροφὴτῶν ἀπόρων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν χηρῶν. Ἀλλὰ ὑπηρετοῦσαν καὶ στὴ διάδοση τοῦ Θείου Λόγου. Ἔτσι ἀργότερα, ὁ μὲν Πρόχορος ἀκολούθησε τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη στὴ Μικρὰ Ἀσία,   ὅπου ἔγινε ἐπίσκοπος Νικομήδειας καὶ ἀναδείχθηκε  τέλειος διάκονος τοῦ ἐπισκοπικοῦ καθήκοντος. Ὁ δὲ Τίμων ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο στὰ Βόστρα τῆς Ἀραβίας, ὅπου εἶχε σταλεῖ νὰ ὑπηρετήσει τὸ Εὐαγγέλιο. Οἱ ἄλλοι δύο, ὁ Νικάνωρ καὶ ὁ Παρμένος, πέθαναν στὴν Ἱερουσαλήμ, ἐκτελώντας τὸ διακονικό τους ἔργο. Κηδεύθηκαν ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Ἀποστόλους, κάτω ἀπὸ τὸ πένθος ὅλης της Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία ὑπηρέτησαν μὲ τόσο ζῆλο καὶ ἐπιτυχία. Ἔτσι, ὁ καθένας χωριστά, ἀναδείχθηκε «πιστὸς διάκονος ἐν Κυρίῳ». Δηλαδὴ πιστὸς διάκονος στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου.

Ἀπόλυτος ἐμπιστοσύνη ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ

Tοῦ αείμνηστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου


Πόσα βάρη κουβαλᾶνε οἱ ἄνθρωποι στοὺς ὤμους τους καὶ στὶς καρδιές τους! Πόσα προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς! Πόσα συναισθήματα ὑπαρξιακῆς ἀγωνίας! Πόσες ἀνησυχίες ποὺ ἐπιτείνουν τὴν ἀσφυξία τοῦ ἄγχους! Πόσα βασανιστικὰ ἐρωτήματα ποὺ κρατᾶνε μετέωρη τὴν ψυχή! Πόσες καταιγίδες ξεσπᾶνε σὲ κάθε βῆμα τῆς ἀνθώπινης πορείας! Καὶ πόσα τὰ δάκρυα τοῦ πόνου!... Προβλήματα ποὺ καῖνε. Προβλήματα - μαχαίρια. Προβλήματα συγκλονιστικά. Προβλήματα, ποὺ κάποτε μοιάζουν μὲ στιγμὲς μαρτυρίου. Προβλήματα βασανιστικά. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει περισσότερο, δὲν εἶναι τὸ πλῆθος καὶ ἡ σφοδρότητα τῶν προβλημάτων ἀλλ᾽ἡ διέξοδος καὶ ἡ ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων. Ἡ ἐπάνοδος καὶ ἡ ἐπανάκτηση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης.

Οσίου Μάρκου του Ασκητού

Όλα τα θλιβερά που σου συμβαίνουν στην πρόσκαιρη αυτή ζωή να τα συγκρίνεις με τα αγαθά της αιώνιας ζωής και δε θα σε βρει ποτέ αμέλεια στον αγώνα αυτής της ζωής....

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Αγία Μακρίνα

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

Εδώ: 

Σ.σ. : Στη συνέχεια παραθέτουμε το σχόλιο του αδελφού μας Δημήτριου Κάτσουρα που ανέβασε το ως άνω εκλεκτό ορθόδοξο ιστολόγιο.

Τό άνωτέρω κείμενο δέν μπορεῖ μέ αὐστηρά ὀρθόδοξα κριτήρια νά χαρακτηρισθεῖ "ἀντιοικουμενιστικόν διάγγελμα". Παρεμπιπτόντως ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μάλιστα μέ ἀτυχεῖς διατυπώσεις. Εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἔγκλειστος κ. Εἰρηναῖος ὡς προκύπτει καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ κειμένου τό ὁποῖον φέρει τήν ὑπογραφή του θέτει σέ προτεραιότητα τήν ἀδικίαν σέ βάρος του παρά τήν ἀδικίαν εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ρεαλιστικῶς ἐκτιμῶντες τήν κατάσταση θεωροῦμε ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία περίπτωση νά δικαιωθεῖ ἀνθρωπίνως. Εἰλικρινῶς, ὅμως, θλιβόμεθα καί ἀποροῦμε διότι ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος δέν βρίσκει, οὔτε σέ αὐτές τίς τραγικές γι' αὐτόν στιγμές, τό θάρρος καί τήν ἀρετή νά δώση τήν καλήν Ὁμολογία τῆς Πίστεως. Νά νοιασθεῖ δηλαδή διά τήν κατά Θεόν καί ἐκ Θεοῦ δικαίωσίν του! Τό ἀνωτέρω κείμενόν του δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ κἄν ὀρθόδοξον, ἀφοῦ σαφέστατα διαφαίνεται εἰς αὐτό ἡ διάθεσίς του, εἰς περίπτωσιν ἀποκάταστάσεώς του νά ἔλθη εἰς κοινωνίαν μέ ὅλο τόν ἐσμό τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων, τῶν ὄντων ὅμως Οἰκουμενιστῶν εἴτε ἐκ φρονήματος, εἴτε ἐξ ἀνοχῆς, εἴτε ἐκ δειλίας! Ὁ κ. Εἰρηναῖος μπορεῖ νά μείνη στήν ἱστορία καί νά προσφέρει κάτι εἰς τήν χειμαζομένην Ὀρθοδοξία ἐάν θελήση νά ἀποκηρύξη τόν Οἰκουμενισμόν ὡς Παναίρεσιν, δηλώση διακοπή κοινωνίας μετά τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ὁμολογήση τήν πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τότε θά ἔχει ἤδη ἀνακτήσει τήν πνευματική του ἐλευθερία, ἡ ὁποία ἐάν θέλει ὁ Θεός μπορεῖ νά γίνη προάγγελος καί τῆς σωματικῆς του ἐλευθερίας. Καλῶς ἐνθυμῆται τό τοῦ Ἀββᾶ Ἀγάθωνος περί κατηγοριῶν, καλόν εἶναι νά ἐνθυμῆται καί τό ἕτερον πατερικόν λόγιον, τό ἐν ἄλλοις πταίομεν καί ἐν ἄλλοις παιδευόμεθα. Καί νά ἀναλογισθεῖ τί δέν ἔπραξε ὑπέρ τῆς Πίστεως ὡς Πατριάρχης καί νά τά τολμήσει τώρα. Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας! Ἡμεῖς δέ οἱ ἀντι-οἰκουμενιστές καί δή οἰ ὀρθόδοξοι ἄς μή εἴμεθα ἀφελεῖς. Τό Πατριαρχεῖο Ἰεροσολύμων ὀφείλει στήν Ὀρθοδοξία πολλά καί ὄχι τό ἀντίθετο! Κάπως αὐστηρά, ἴσως, ἐξεφράσθην ἀλλά μέ εἰλικρίνεια καί ἀγάπη ἀπέναντι καί στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί στόν συμπαθή κ. Εἰρηναῖο πού, ὅπως ἔχω ἀναφέρει ἄλλοτε, κάποτε ἐκκλησιαζόταν στήν Ἐνορία μου στεκόμενος στό Ἱερό τῆ ἀνοχῆ τοῦ τότε καί ἤδη ἀειμνήστου Ἐφημερίου μας Πρωθιερέως π. Θωμᾶ Κοντογιάννη στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Ἡλιουπόλεως (Ἀθηνῶν).

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΠΕΜΠΟΛΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΚΑΙ ΤΑ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ»

Ὑπεδέχθη μὲ τιμὰς τοὺς δύο Ἐφιάλτας τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐταυτίσθη μὲ τὸν Πατριάρχην τῆς ἀποστασίας καὶ τῆς προδοσίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως

ΕΓΙΝΕ! Οἱ δύο σύγχρονοι Ἐφιάλται εἰς τὸ ἍγιονὌρος, τὸ ὁποῖον θυσιάζει τὴν Ὀρθόδοξον ταυτότητά του, διὰ τὴν ἐξασφάλισιν πακτολῶν ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὴν Προτεσταντικὴν Δύσιν καὶ τὴν
ἐγκατάστασιν φωτοβολταϊκῶν προγραμμάτων μὲ σκοπόν, τὴν παραγωγὴν καὶ πώλησιν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ἀπὸ τὴν ἡλιακὴν ἐνέργειαν. ἕνας Ἐφιάλτης εἶναι Πρωθυπουργός, ὁποῖος διαλύει τὰ πάντα, χρεωκοπεῖ τὴν χώραν, ἰσοπεδώνει ἀξίας, ἐξευτελίζει τὸ ἱερὸν πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ σκληρὰ οἰκονομικὰ μέτρα, πολεμᾶ τὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας μὲ βαρεῖαν φορολογίαν, τὰς δημοσίας δηλώσεις ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τῶν μαλακῶν ναρκωτικῶν, καὶ παραδίδει τὴν χώραν εἰς ξένα κέντρα ἀποφάσεων.

ἄλλος Ἐφιάλτης εἶναι οἰκουμενιστὴς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καταπατᾶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, συμπροσεύχεται μὲ ἀλλοδόξους καὶ ἑτεροδόξους ρίπτων εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τὸ Πηδάλιον καὶ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Καταγγέλλεται πανταχόθεν ὡς τὸ προωθημένον ὄργανον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸ ὁποῖον διασπᾶ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προκαλεῖ σύγχυσιν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους περὶ τὴν Πίστιν, συμπροσεύχεται μὲ τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν, διακηρύσσει ὅτι ὅλαι αἱ ἐκκλησίαι σώζουν, ἀναγνωρίζει τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῶν Παπικῶν καὶ ἀναγνωρίζει ὡς κανονικὰς Ἐκκλησίας τὸν Παπισμὸν καὶ τοὺς Μονοφυσίτας…..

"O.T."

Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος : ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Παναγιώτατε,
 ________Ένας άσημος και ανάξιος εν Χριστώ αδελφός Σας τολμά να απευθύνεται προς Υμάς με ανοικτές διαδικασίες! Όχι βέβαια, επειδή ΔΕΝ Σας σέβεται, όπως κάποιος επιπόλαια θα ηδύνατο να σκεφθή! Παίρνει το θάρρος για να Σας μεταφέρη τον σκανδαλισμό του χριστεπωνύμου Πληρώματος από μια ενέργειά Σας, η οποία μας επίκρανε πάρα πολύ βαθειά τους εν επιγνώσει θρησκευομένους.

Ταλαίπωρη Ορθοδοξία! Σε σέρνουν και σε άγουν ως αρνίον επί σφαγήν.

Ἱεραρχία ἀνέβαλεν τὴν συζήτησιν τῶν δύο ἀντιπαπικῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων μὲ μεγάλην πλειοψηφίαν. Προφανῶς, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήση τὸν ἐκθεμελιωτὴν καὶ καταπατητὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων Οἰκουμενιστὴν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ μὴ «κακοκαρδίση» τοὺς Μητροπολίτας ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ εἶχον καθαιρεθῆ, διότι διδάσκουν αἱρετικὰ «πράγματα» περὶ τὴν Ὀρθόδοξον θεολογίαν, τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ θοεφόρους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. 

"Oρθόδοξος Τύπος"

Ο ISIS ριζώνει στα Βαλκάνια

Οι άγριοι του Ισλάμ απειλούν με μηνύματα και κάνουν εκστρατεία στη γειτονία μας για να στρατολογήσουν και νέους «δήμιους»
Ισλαμικό Κράτος στη Ρώμη: «Είμαστε παντού, στους δρόμους σας. Εντοπίζουμε τους στόχους και περιμένουμε την ώρα Χ». Δεν πρόκειται για ένα φουτουριστικό σενάριο ισλαμιστικού εξτρεμισμού, αλλά για τον λογαριασμό στο twitter των δύο προπαγανδιστών της ιταλικής Μπρέσια, έναν Πακιστανό και έναν Τυνήσιο, που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα. Οι εξτρεμιστές πρόλαβαν μάλιστα να κατονομάσουν ως στόχους το... Κολοσσαίο και τον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου, παρότι οι πληροφορίες των ιταλικών Αρχών δείχνουν μάλλον πως επρόκειτο για αρχάριους, αφού ακόμη δεν είχαν ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να λάβουν στρατιωτική εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψή τους -όπως και προ ημερών ενός 25χρονου εξτρεμιστή από το Μαρόκο στην Πίζα, με αντίστοιχες κατηγορίες υποκίνησης ισλαμιστικής τρομοκρατίας- καταμαρτυρεί πως ο κλοιός της ισλαμιστικής τρομοκρατίας σφίγγει γύρω από τη νότια Ευρώπη, και πρωτίστως τη βαλκανική γειτονιά μας.

ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΕΑΥΤΩ ΠΑΙΔΙΟΝ(Tωβ 4,12) - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


ΑΙΔΩΣ

Ηλιάδης Σάββας

Δάσκαλος
Κιλκίς, 26-7-2015


Καλοκαίρι. Βλέπω τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται πέρα στο δρόμο. Με την ελάχιστη παρατηρητικότητα, ανάμεσα στις άλλες προ των οφθαλμών ρέουσες εικόνες, προβάλλουν στην πλειονότητά τους  επαναλαμβανόμενες ως  ακριβές  αντίγραφο η μια κατόπιν της άλλης αυτές του θήλεος φύλου, πάσης ηλικίας, συνθέτοντας κατά ασχήμονα και απειρόκαλο τρόπο μια αισθησιακή, επιτηδευμένη, αφύσικη και εν πολλοίς απροκάλυπτη,  «αποκαλυπτική» και προκλητική παρέλαση,  έναν «ξενισμό»  παντελώς άγευστο της  «ευωδίας», που αναδύει μέσα από τους αιώνες η  ιστορία της  Ρωμιάς γυναίκας.
 Η κρατούσα νοοτροπία, με τον κατακερματισμό της συνολικής εικόνας του  θείου και χαριτωμένου πλάσματος,  με τη δημιουργία σύγχυσης στο πρότυπο της γυναίκας, που  είναι  η Παναγία μας,  με την επιχείρηση   διαγραφής  της ιδιαιτερότητας της αποστολής αυτού του φύλου και με την επίμονη προσπάθεια αποκάλυψης και προβολής σε δημόσια θέα των μελών του σώματος, που έχουν εκ φύσεως ιερή αποστολή -επινόηση δυτικής προέλευσης, αισθησιακού  χαρακτήρα  και ολότελα ξένης προς την ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας - πέτυχε   να  επιβληθεί και να επικρατήσει. Ως μη ορθά δε αξιολογημένη για την καταλυτική της δύναμη επί του ορθόδοξου ήθους, «εισέβαλε» στη ζωή ακόμη και των λεγόμενων ηθικών ανθρώπων, αλλά και πολλών ενσυνείδητα αγωνιζόμενων χριστιανών.