ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ: του Φώτη Κόντογλου

 «Ὅπως τὰ βλέφαρα ἀγγίζουνε τόνα τ᾿ ἄλλο, ἔτσι κι οἱ πειρασμοὶ εἶνε κοντὰ στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τὰ οἰκονόμησε ὁ Θεὸς μὲ σοφία, γιὰ τὴ δική σου ὠφέλεια, γιὰ νὰ χτυπᾶς μὲ ὑπομονὴ τὴν πόρτα Του, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῶν λυπηρῶν νὰ Τὸν θυμᾶται ὁ λογισμός σου, καὶ νὰ Τὸν σιμώσεις μὲ τὴν προσευχή, καὶ ν᾿ ἁγιαστεῖ ἡ καρδιά σου μὲ τὸ νὰ Τὸν συλλογίζεσαι. Καὶ σὰν τὸν ἐπικαλεστεῖς θὰ σ᾿ ἀκούσει, καὶ θὰ μάθεις πῶς ὁ Θεὸς εἶνε Κεῖνος ποὺ θὰ σὲ γλυτώσει. Καὶ θὰ νοιώσεις Κεῖνον ποὺ σ᾿ ἔπλασε καὶ ποὺ νοιάζεται γιὰ σένα καὶ ποὺ σὲ φυλάγει καὶ πώπλασε διπλὸ τὸν κόσμο γιὰ σένα, τὸν ἕνα σὰν δάσκαλο καὶ πρόσκαιρο παιδευτή, τὸν ἄλλο σὰν πατρογονικὸ σπίτι σου καὶ αἰώνια κληρονομιά σου. Δὲν σ᾿ ἔκανε ὁ Θεὸς ἀπαλλαγμένο ἀπ᾿ τὰ λυπηρά, μήπως θαρρευόμενος στὴν Θεότητα, κληρονομήσεις ὅ,τι κληρονόμησε κεῖνος, ποὺ πρῶτα λεγότανε Ἑωσφόρος, κι ὕστερα γίνηκε Σατανᾶς καὶ πάλι δὲν σ᾿ ἔκανε ἀλύγιστον καὶ ἀσάλευτον, γιὰ νὰ μὴ γίνεις σὰν τ᾿ ἄψυχα τὰ κτίσματα καὶ σοῦ δοθοῦνε τὰ ἀγαθὰ δίχως κέρδος καὶ δίχως μισθό, ὅπως στὰ ἄλογα εἶνε τὰ φυσικὰ χαρίσματα τὰ χτηνώδικα. Γιατὶ εἶνε εὔκολο σ᾿ ὅλους νὰ καταλάβουνε πόση ὠφέλεια καὶ πόση φχαρίστηση καὶ ταπείνωση κερδίζει ὁ ἄνθρωπος περνώντας τοῦτα τὰ μπόδια»

O ήρωας Στρατηγός Μακρυγιάννης

Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον.

Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ό,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ Μ ΕΧΑΣΑ


Ὁ Μέγας Βασίλειος μιλώντας γιὰ τὴν μέλλουσα Κρίση λέγει ὅτι:

«Εὐτυχισμένη εἶναι ἡ ψυχή, ἡ ὁποία νύκτα καὶ ἡμέρα δὲν ἔχει ἄλλη             
μέριμνα παρὰ πῶς κατὰ τὴν μεγάλη ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὅλη ἡ κτίση θὰ
σταθεῖ μπροστὰ στὸν Κριτή, γιὰ νὰ ἀποδώσει λόγο περὶ τῶν ἔργων της, θὰ
μπορέσει καὶ αὐτὴ εὔκολα νὰ ἐνεργήσει τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ βίου της.
Γιατί, ὅποιος ἔχει ἐνώπιον τῶν ματιῶν του ἐκείνη τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα
καὶ πάντοτε μελετᾶ τὴν ἀπολογία του μπροστὰ στὸ δικαστήριο, ποὺ δὲν
μπορεῖ νὰ πλανηθεῖ, αὐτὸς ἤ καθόλου ἤ ἐλάχιστα θὰ ἁμαρτήσει, γιατί τὸ
νὰ ἁμαρτάνει κανεὶς προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπουσία τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ ἐμᾶς. Σὲ ὅσους δὲ εἶναι ζωηρὴ ἡ ἀναμονὴ τῶν ἀπειλουμένων         
τιμωριῶν, ὁ ἐνοικῶν σὲ αὐτοὺς φόβος δὲν θὰ τοὺς δώσει εὐκαιρία νὰ                   
περιπέσουν σὲ ἀπρόσεκτες πράξεις ἢ σκέψεις»

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η συμπροσευχή με αιρετικούς [4] (βιβλίο του π. Αναστ. Γκοτσοπούλου) [ΒΙΝΤΕΟ-2014]

Terirem-Orthodox Byzantine Chant-Glory to God for all things


Οι φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές

O κίνδυνος εκ του Οικουμενισμού αποβαίνει μεγαλύτερος εκ του γεγονότος, ότι η απειλή δεν είναι μόνον εξωτερική. Δεν προέρχεται δηλαδή μόνον από τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό οι οποίοι αντιμετωπιζόμενοι παλαιότερα  ως αιρέσεις, είχαν ελάχιστες, σχεδόν μηδαμινές δυνατότητες να ασκήσουν επιρροή στους Ορθοδόξους πιστούς.Ο κίνδυνος τώρα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερος, διότι δρά εκ των έσω. Πολλοί ποιμένες, των οποίων βασική αποστολή είναι να διώκουν τους λύκους των αιρέσεων και των πλανών, όχι μόνον δεν βλέπουν να υπάρχουν λύκοι, για να τους εκδιώξουν, αφού θεωρούν, ότι ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός δεν είναι αιρέσεις, αλλά “σεβάσμιες εκκλησίες”, «αδελφές εκκλησίες» συνδιαχειρίστριες του αγιασμού και της σωτηρίας των πιστών, αλλά μεταβάλλονται και οι ίδιοι σε λύκους. Κατασπαράσσουν και αυτοί, επειρεασμένοι από τις αιρέσεις, τα υγιή δόγματα και μετ’ αυτών τα ανύποπτα ποίμνια, που δύσκολα, χωρίς επαρκή πληροφόρηση, μπορούν να καταλάβουν, ότι οι φύλακες και φρουροί έχουν μεταμορφωθή σε κλέπτες και ληστές.

In Utah, fight breaks out at Greek Orthodox church

SALT LAKE CITY (AP) — A fight erupted at a Greek Orthodox church near Salt Lake City on Sunday after longstanding financial tensions boiled over toward the end of a service, police say.
Members of Prophet Elias Greek Orthodox Church in Holladay pushed and shoved each other during a Sunday service after a former leader announced he would still show up for work even though he was let go in December, some churchgoers said.
Another leader cried out in opposition and began fighting with another member, according to those in favor of reinstating the Rev. Michael Kouremetis. The group, Protect Our Clergy, is raising money to bring him back onboard.

«Και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τίς εστί…»

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Ευλογημένη κοινωνία

Η πορεία διά μέσου της μετάνοιας καταξιώνει τον άνθρωπο σε πνευματικές κορυφογραμμές. Ακριβώς, σ’ αυτή τη χρονική στιγμή η Εκκλησία προβάλλοντας το παράδειγμα του Ζακχαίου στέλνει το πιο ισχυρό μήνυμα στον άνθρωπο το οποίο φαντάζει με μια απεριόριστη εμβέλεια. Όσο και αν έχει πέσει στη ζωή του, όσο και αν βιώνει την τραγική οδύνη στο χώρο της αμαρτίας, η αγάπη του Κυρίου μας απλώνεται σ’ ένα εύρος που δεν μάς επιτρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να βυθίζεται στο σκοτάδι της απελπισίας. Αντίθετα, η εκζήτηση της χάρης του Θεού, ανοίγει τους ορίζοντες της ελπίδας και της χαράς και μεταβάλλεται σε οδοδείκτη αληθινής ζωής. Αυτό έπραξε και ο Ζακχαίος, ο οποίος, ζητούσε μετά μανίας να συναντήσει τον Ιησού.

The Orthodox Church

The Orthodox Church, founded in Jerusalem on the day of Pentecost, traces its lineage – both in doctrine (2 Thess 2:15) and in linear succession from the Apostles through ordained bishops and presbyters (1 Tim 5:22; 2 Tim 1:6) – back to the original seventy apostles of Jesus Christ (St Luke 10:1) in the first century AD.

The word "Orthodox," from the Greek word orthodoxia, means both "right belief" and "right glory" or "worship." Worship has never lost its direct continuity with the worship of the ancient Church. The central hymn of the Church's service of evening prayer was referred to by St Basil the Great in the fourth century as being so ancient that no one remembered who composed it.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ :

...Αποκαλεί ο Παναγιώτατος τους Παπικούς «τίμια Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης» και «τιμιώτατους εκπροσώπους της Αυτού Αγιότητος του αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου». Τον πάπα «πεφιλημένο αδελφό» και το Βατικανό «σεβασμία και προσφιλή Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης».Τους προσφωνεί, δηλαδή όπως θα προσφωνούσε την αντιπροσωπεία κάποιου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, ωσάν ο Παπισμός να μην αποτελεί αίρεση, ωσὰν να ήσαν μέλη της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ουδόλως επισημαίνεται το γεγονός, ότι ευρίσκονται εν αιρέσει και πλάνη. Ουδεμία νύξις γίνεται πάνω στις χαώδεις δογματικὲς διαφορὲς πίστεως, οι οποίες μας χωρίζουν απὸ την Παπικὴ παρασυναγωγή, η οποία επιμένει να ονομάζει εαυτὴν ως «Καθολικὴ Εκκλησία» και μάλιστα ως «αυθεντική», ενώ την Ορθόδοξη θεωρεί ως «ελλειμματική»! Και ουδεμία προσπάθεια να τους πείσει, να εγκαταλείψουν την πλάνη του Παπισμού και να προσέλθουν στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Το γεγονός δε ότι παρά κάτω κάνει λόγο «διά την από κοινού πορείαν των δύο Εκκλησιών» και ότι «η χάρις του πανοικτίρμονος Θεού», «κατέστησεν ημάς» «των Αγίων Αποστόλων διαδόχους», (αναγνωρίζει δηλαδή αποστολική διαδοχή στους Παπικούς), δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία, ότι ο Παναγιώτατος δεν θεωρεί τον Παπισμό ως αίρεση αλλά ως πλήρη Ορθοδοξούσα Εκκλησία.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΜΑΣ

μοιότητες τν καιρν μας μ τν πρ τς πτώσεως το Βυζαντίου ποχή, πως τν περιγράφει λόγιος μοναχς ωσφ Βρυέννιος 

Το κ. Χρήστου Κων. Λιβανο, 
Προέδρου εραποστολικς δελφότητος "Μ. θανάσιος", Τορόντο 

Ερισκόμενος προσφάτως στν λλάδα, προσκλήθηκα π εραποστολικ πρόσωπα ν μιλήσω σ αθουσα τν θηνν. πειδ μως λόγοι νώτεροι τς θελήσεώς μου, λλ κα φθόνος το Διαβόλου, ποος μισε κα πολεμε παντοιοτρόπως τν λόγο το Θεο, μπόδισαν ν πραγματοποιηθ μιλία, θεώρησα καλ ν δημοσιεύσω ατά, πο πρόκειτο ν επ, στε π τς φιλόξενες στλες το "ρθοδόξου Τύπου" ν φεληθον πολ περισσότερες ψυχές, π' ,τι θ φελοντο ἐὰν μιλοσα σ μι αθουσα.

Πολλ εναι τ θέματα, γι τ ποα θ μποροσε ν μιλήσ κάποιος. Κανένα μως π' ατ δν εναι τόσο πίκαιρο κα ναγκαο σο πολύπλευρη κρίσι πο μαστίζει τν Πατρίδα μας, τ ατια πο τν προκάλεσαν, λλ κα τρόπος μ τν ποο θ ξέλθουμε π' ατή, πο συνοψίζεται σ μία μόνο λέξι, πο χουν διαγράψει ο περισσότεροι νθρωποι σήμερα π τ λεξιλόγιά των, κόμη κα ο εροκήρυκες κα ο πίσκοποι, κα πο νομάζεται μετάνοια.

Άθεοι, αντίχριστοι και Φαρισαίοι υπέρμαχοι του Ιησού Χριστού δια τον φόβον της Χρυσής Αυγής!


http://agiooros.org/


ΝΑ ΠΩΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ «ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΝΗΡΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ, ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΗΣΙΟΝ», ΕΝΣΠΕΙΡΩΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ!

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Αφιέρωμα στον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό (video 2014)