ΟΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΙ…

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΥΠΑΡΧΟΥΝ μερικοί χριστιανοί, πού ἀρνοῦνται νά συμβιβα-

στοῦν μέ τόν κόσμο καί ἀγωνίζονται γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. Δέν ἀνήκουν στούς κατ᾽ ὄνομα μόνο χριστιανούς. Ἡ εὐαισθησία τους ἀπέναντι στό θεῖο θέλημα εἶναι μεγάλη καί συχνά ἀντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, καθώς καί αὐτοί ζοῦν μέσα στή σύγχρονη κοινωνία, πού μόνο χριστιανική δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ. Στίς δύσκολες αὐτές ὧρες ἀναζητοῦν κάποιον κληρικό, γιά νά τόν συμβουλευτοῦν, ἀλλά καί γιά νά τόν ἔχουν οὐσιαστικό βοηθό στίς δύσκολες καταστάσεις, πού ἀντιμετωπίζουν. Δυστυχῶς, τίς περισσότερες φορές δέν τόν βρίσκουν, μέ ἀποτέλεσμα νά μειώνεται ὁ ἱερός τους ζῆλος καί νά μπαίνουν καί αὐτοί στή νοοτροπία τοῦ κόσμου. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν κληρικῶν μένει ἀδιάφορη. Ὄχι μόνο δέν μπορεῖ νά βοηθήσει τούς πιστούς, ἀλλά χρειάζεται ἐκείνη τή βοήθειά τους! Νομίζω ὅτι αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα, πού πρέπει νά ἀντιμετωπίσει ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα ὁ κάθε Μητροπολίτης ξεχωριστά. 

22/01/2023 ΟΜΙΛΊΑ ΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΤΙΜΌΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΛΗΨΗ ΚΥΡΊΟΥ- Ν.ΚΌΣΜΟΣ


 

Τό Ψευδεπίγραφον "Εθνικό Συμφέρον" -- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

"Όμως, πλήθος πολύ χωρίς αποδείξεις,  είναι βέβαια ικανό νά απειλήσει, αλλά καθόλου νά πείσει" (άγιος Θεόδωρος Στουδίτης)

 Τό πλήθος δέν σκέπτεται ότι άλλοι (συν) σκέπτονται γι' αυτό. Η σκέψη τους, εννοώ τών άλλων, αφορά στήν διαδοχή τους (νεποτισμός), τά χρήματα που τούς χορηγούνται καί βεβαίως τά δάνεια, που θά πληρώσει υποχρεωτικά καί αβασάνιστα (!) τό πλήθος. Έβαλα θαυμαστικό στό " αβασάνιστα", διότι τό πλήθος διδάσκεται από τούς (συν) σκεπτομένους τό ... εθνικό συμφέρον, στιγμή κατά τήν οποία - λόγω παγκοσμιοποίησης καί οικουμενισμού - τά έθνη καταργούνται ! Έρχονται τά meta-έθνη !! Τό ιθαγενές ψευδεπίγραφον έθνος εγενήθη.

 https://www.facebook.com/100009130016052/posts/pfbid02qJKzxYkoj5Ah7dF7LXp7JTHkdgx9tJJYVzFmnH7FhiP9U2VXpb57u3qFWgynv1T2l/