«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ»! -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού του Παν. Αθηνών


Κατά τις τελευταίες ημέρες βρισκόμαστε σε μια όντως τραγική, για την ανθρώπινη υπόσταση της Ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατάσταση, που προβληματίζει, σε βαθμό σχεδόν απογνώσεως, το χριστιανικό πλήρωμά της, που θέλει την Εκκλησία του «άσπιλον και αμώμητον», καθώς ο Χριστός, «ως αμνός άμωμος και άσπιλος» (Α΄ Πέτρ. 1, 19), «περιεποιήσατο αυτήν δια του ιδίου αίματος» (Πράξ. 20, 28)! Σήμερα εφθάσαμε στο σημείο να βλέπουμε να ρέει στα κανάλια των ΜΜΕ ο λόγος για την διαφθορά στην Εκκλησία με περίσσεια δημοσιότητα έτσι, ώστε «Η ομοφυλοφιλία στην Εκκλησία» (σταθερός θεματικός τίτλος στο τηλεοπτικό γυαλί) να είναι πλέον μια αυτονόητη και φυσιολογική αποδεκτή πραγματικότητα για όλα τα ΜΜΕ! Η αγιοπνευματική δόξα και θεανθρώπινη υπόσταση της Εκκλησίας του Χριστού έχει παραδοθεί από τους διοικούντες την Εκκλησία στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα οποία ταπεινώνεται και ευτελίζεται το ήθος του ανθρωπίνου σώματός της και ιδιαίτερα του επισκοπικού αξιώματος!  

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


Ύμνοι εις την Κυρίαν Θεοτόκον -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ακυλίνης μάρτυρος, Αντιπάτρου επισκόπου Βόστρων, Άννης και Ιωάννου οσίων.

 Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα καταγόταν ἀπὸ τὴ Βύβλο ἢ Βίβλο τῆς Παλαιστίνης, ἦταν θυγατέρα τοῦ ἐπιφανοῦς ἄρχοντος Εὐτολμίου καὶ ἄθλησε, τὸ 298 μ.Χ. κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν βαπτισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Εὐθαλίου, τόσον ἀφοσιώθηκε στὸν Θεὸ καὶ τὴν μελέτη τῶν Γραφῶν, ὥστε δωδεκαετὴς ἐδίδασκε τοὺς ὁμηλίκους της νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴ λατρεία τῶν εἰδώλων καὶ νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό. Ἔνεκα τῆς θεοφιλοῦς αὐτῆς δράσεώς της, καταγγέλθηκε στὸν ἀνθύπατο Οὐολοσιανό, συλληφθεῖσα δὲ καὶ ὁδηγηθεῖσα ἐνώπιον αὐτοῦ, ὁμολόγησε τὴ Χριστιανικὴ πίστη της. Ὁ ἀνθύπατος διέταξε ἀμέσως τὴ διὰ σκληρῶν βασάνων θανάτωσή της. Ἔτσι, ἀφοῦ ἐμαστιγώθηκε ἀνηλεῶς καὶ τῆς ἐτρύπησαν τὰ αὐτιὰ μὲ πυρακτωμένη σούβλα, τὴν ἀποκεφάλισαν. Ἡ Σύναξη τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας ἐτελεῖτο στὸ ἁγιώτατο αὐτῆς Μαρτύριο, ποὺ ἦταν στὴν περιοχὴ τοῦ Φιλοξένου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κοντὰ στὸ Φόρο καὶ τὸ Περιτείχισμα.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Τχὺ προκατάλαβε.
Παρθένος ἀκήρατος, καὶ Ἀθληφόρος σεμνή, ἐδείχθης τοῖς πέρασι, τῇ ἀγαπήσει Χριστοῦ, Ἀκυλίνα θεόνυμφε· σὺ γὰρ καθάπερ ῥόδον, νοητὸν τεθηλυῖα, ἔπνευσας ἐν ἀθλήσει, τῆς ἁγνείας τὴν χάριν, πρεσβεύουσα τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Tου Μίκη Θεοδωράκη : η μεγάλη Ντροπή που θα μας στιγματίζει για πάντα.

«Η χώρα μας σύρθηκε σε μια πράξη ιστορικής ήττας και εθνικής μειοδοσίας με απρόβλεπτες επιπτώσεις σε βάρος της χώρας και του Λαού μας.
Συνάμα ποδοπατήθηκε η θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού.
Από την εποχή του ΕΑΜ υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Έλληνες αριστεροί υποχώρησαν μπροστά σε δοκιμασίες, που τις περισσότερες φορές έφταναν στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
Σήμερα, για πρώτη φορά, κάποιοι που θέλουν να ονομάζονται αριστεροί, υποχωρούν υπερασπιζόμενοι το προσωπικό τους συμφέρον. Συμπαρασύροντας έτσι σ’ αυτόν τον κατήφορο την Ελλάδα και τον Ελληνικό Λαό.
Μετά από αυτό το μεγάλο «ΝΑΙ» του κ. Τσίπρα, εκείνο που πονάει πιο πολύ δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι που ξανοίγονται μπροστά μας αλλά προ παντός η μεγάλη Ντροπή που θα μας στιγματίζει για πάντα.

Αθήνα, 12.6.2018»

Του πολυάθλου Στρατηγού Μακρυγιάννη:


«…σιχάθηκα τέτοια ΄λευθερία. Αν μας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτερία οπού θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήση εις τους Τούρκους, άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιμία, αρετή και τιμιότητα. Αυτά λείπουν απ’ όλους εμάς, στρατιωτικούς και πολιτικούς… Ο Θεός ας κάμη το έλεός του να μας γλυτώση από τον μεγάλον γκρεμνόν οπού τρέχομεν να τζακιστούμεν…». 


Είναι αναπόδραστη νομοτέλεια, η αποστασία από την Ορθόδοξο Πίστι να ακολουθήται από εθνικές συμφορές.

Εθνική αυτοκτονία!

Ίσως  σήμερα θα ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία

Η κυβέρνηση παραδίδει τη Μακεδονία !!

Παύλος Μελάς ταινία


Κάτω τα χέρια προδότες απ' την Μακεδονία!


Μακεδονία ξακουστή !


ΠΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΙΛΟΙ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΑΙ


Καλούμεν τον λαόν εις εγρήγορσιν και αγωνιστικότητα!
Η μεγαλυτέρα απάτη της παγκοσμίου ιστορίας είναι η σύνθετος ονομασία με τον όρον «Μακεδονία». Οι ελληνόφωνοι Προκαθήμενοι ποίον θα στηρίξουν;
Υπήρξαν και Ηγέται εις τον ηρωϊκόν αυτόν τόπον, που υπερασπίσθησαν την Ελλάδα και δι’ αυτό πολεμήθησαν δολίως. Ιδού τι σημειώνει γνωρίζων καλώς διανοούμενος:
«Ο τάδε (Πρόεδρος) ήταν απόλυτα κατηγορηματικός στην απορριπτική απάντησή του, προς τους Αμερικανούς». Λέγεται ότι αυτός, προσωπικώς, ΣΙΧΑΙΝΟΤΑΝ τους αμερικανούς και τα αφεντικά τους, (σ.σ. τις … μυστικές μασονικές εταιρείες και όσους τις κινούν). Τους συνεργάτες του τους αμερικανούς, γκάνγκστερς τους ανέβαζε, γκάνγκστερς τους κατέβαζε».
Οι ραγιάδες πολιτικοί της κατοχικής κυβερνήσεως και της υποδούλου αντιπολιτεύσεως αψηφούν περιφρονητικά την εντολήν του λαού, αλλά υπακούουν άνευ αντιλογίας εις τα κελεύσματα των εχθρών της πατρίδος μας. Ο αριστερός εθνομηδενισμός συνδυαζόμενος με την μασονοκρατουμένην δεξιάν αποτελούν το εκρηκτικόν μείγμα δια την ανατίναξιν των θεμελίων της Ελλάδος, καθώς ως γνωστόν οι μειοδόται δεν πιστεύουν πουθενά, ούτε εις τον Θεόν ούτε τουλάχιστον εις το Γένος, αλλά μόνον εις το μεγάλο αφεντικόν: τα διεθνή κέντρα αποφάσεων!

«Βόμβες» από τον Μίκη κατά Κοτζιά και Καμμένου

Τους κατηγορεί ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική της και προσωπικά κατά των Νίκου Κοτζιά και Πάνου Καμμένου ασκεί ο Μίκης Θεοδωράκης.

Σε νέο κείμενο που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο μουσικοσυνθέτης καταφέρεται εναντίον των δύο υπουργών χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και τους κατηγορεί ότι εξυπηρετούν συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Για τον μεν κ. Καμμένο υποστηρίζει ότι «μας οδηγεί σε πόλεμο με την Τουρκία», ενώ για τον κ. Κοτζιά ότι επιδιώκει η Ελλάδα να έχει ρόλο ισοδύναμο «με της Αλβανίας και των Σκοπίων». Και προσθέτει: «Δηλαδή να γίνουμε ο βασικός κρίκος των δυτικών βαλκανικών και νατοϊκών κρατών με ορίζοντα τη συμμετοχή μας σε μια εκστρατεία με στόχο τη διάλυση της Ρωσίας και του Ιράν».

Σε άλλο σημείο διερωτάται γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει δημοψήφισμα για το Σκοπιανό. «Γιατί δεν κάνουν ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα τι σκέφτεται ο λαός μας για τις δολοπλοκίες Κοτζιά - Καμμένου; Το πρόβλημα άλλωστε δεν είναι δικό μας αλλά… του ΝΑΤΟ. Και έτσι εξηγείται η υπερδραστηριότητα του Αμερικανού πρεσβευτή. Τα χαμόγελα. Τα εγκώμια. Και τα Drones που μας κάνουν τη χάρη να έχουν ως βάση τους τη Λάρισα».

Mητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : ψυχοσωματική ἐκτροπή καί εὐτελισμός τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας


Ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί ἡ καταδολίευση καί ἄρνηση τῆς ἀνθρώπινης μεταφυσικῆς καί ὁ ἐγκλεισμός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου στά ὅρια τῆς ἐνδοκοσμικότητας ἔχουν περιβληθεῖ τό στεφάνι τῆς μοντέρνας ἀντίληψης ὅπως ξανασυνέβη πρόσφατα στήν Ἀθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη μέ τή βορβορώδη διαφήμηση τῆς ψυχοσωματικῆς ἐκτροπῆς καί τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας, ἐνῶ ἡ ὑπεράσπισι τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας καί τοῦ ἀνθρωπίνου ἤθους ὑβρίζονται σάν συντηρητισμός, ὀπισθοδρόμιση, φονταμενταλισμός, ρατσισμός, γραφικότης καί ἄλλα «ἐδώδιμα ἀποικιακά» πού παράγουν οἱ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» τοῦ συστήματος ὅπως τούς ἀποκαλοῦν χυδαῖα τά ἀφεντικά τους.

Η Θεολογική Ημερίδα ''ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & Κολυμπάρι 2 χρόνια μετά''.


Ο κ. Μπουτάρης παραμένει πρόεδρος της Αγιορειτικής Εστίας;


Κατά την ημέραν μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων ο κ. Γιάννης Μπουτάρης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Αγιορειτικής Εστίας προσήλθεν εις εκδήλωσιν Ποντιακών σωματείων πλησίον του Λευκού Πύργου. Εκεί αρχικώς απεδοκιμάσθη και εν συνεχεία εξυλοκοπήθη. Είναι αυτονόητον ότι σύνολος η κοινωνία καταδικάζομεν την βιαίαν αυτήν συμπεριφοράν. Ως ορθά το διετύπωσε δημόσιον πρόσωπον «τους αιρετούς άρχοντες τους μαυρίζουμε στην κάλπη και όχι στο ξύλο».
Όντως η γενική συμπεριφορά του κ. Μπουτάρη χρήζει Ορθοδόξως αποδοκιμασίας.

Ἡ Προστάτις (Ἕνα Θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ)