Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Στη συνέχεια ο αγαπητός Misha την ίδια μέρα σε μιά δημοσίευσή του διατύπωσε ορισμένες απόψεις του, τις οποίες μετά από δύο μέρες τις συμπλήρωσε, ως εξής:

Παράθεση:
το μικρό μου μυαλό,φίλε Κοσμά,αδυνατεί να συνταιριάξει την αγιότητα του αγ.Ισαάκ,του Μεγ.Βασιλείου ,του αγ.Συμεών του Θεολογου,των αγιων Σαββα Χιλανδαρινού και Συμεών του πατρός του, (του Σερβου μονάρχη που καλογερεψε και μυρόβλυσε) και των ομοιων τους με τις ανηλεείς σφαγές ....
δε μπορώ να διανοηθώ πως κάποιος άγιος (?) μπορεί να σφάξει εν ψυχρώ 35000 αόπλους(το 10% του πληθυσμού της Πόλης) ,όπως έγινε στη Στάση του Νίκα....θυμίζει τον ¨άγιο¨ Στέπινατς του Βατικανού ,που ¨αγωνιστηκε¨ για τον παπισμό ,σφαζοντας 800.000 Σέρβους

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Σύλληψις της Θεοτόκου υπό Αγίας Άννης.


Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Κύριος μας, προετοιμάζοντας τὴν ἐπίγεια κατοικία Του, ἔστειλε ἄγγελο στὸ ταπεινὸ ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα γιὰ νὰ προμηνύσει τὴν γέννηση τῆς Ἁγίας Παρθένου. Ἡ Παρθένος Μαρία γεννήθηκε μὲ θαυματουργὸ τρόπο, σύμφωνα μὲ τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Θεὸς χάρισε στὸν Ἰωακεὶμ καὶ στὴν Ἄννα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέσω τῆς ὁποίας ἔμελλε νὰ ἀποκτήσει σάρκα ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Στην ΜΓ´ Ὁμιλία του ο Μέγας Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος γράφει:

«Ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἔχει πάντοτε στὴν μνήμη του τὸν Θεόν. Διότι ἔχει γραφεῖ: “Νὰ ἀγαπήσης τὸν Κύριον καὶ Θεὸν σου μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς καρδιᾶς σου” (Ματθ. ΚΒ´37).

N μὴ ἀγαπᾶ τὸν Κύριον μόνο ὅταν μπαίνη στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ὅταν περπατᾶ καὶ ὅταν μιλᾶ καὶ ὅταν τρώγη νὰ ἔχει τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στοργὴ γι᾽ αὐτόν. Γιατὶ λέγει: “ Ὅπου εἶναι ὁ νοῦς σου, ἐκεῖ βρίσκεται καὶ ὁ θησαυρός σου” (Ματθ. ΣΤ´ 21). Διότι σὲ ὅποιο πρᾶγμα εἶναι δεμένη κάποιου ἡ καρδιὰ καὶ ὅπου ἡ ἐπιθυμία τὸν ἕλκει, ἐκεῖνο εἶναι ὁ Θεός του. Ἐὰν ἡ καρδιὰ ἐπιθυμεῖ πάντοτε τὸν Θεόν, αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος τῆς καρδιᾶς του… Ὅπως τὰ ξερὰ κλαδιά, ὅταν ρίχνονται στὴν φωτιὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀντισταθοῦν στὴν δύναμή της, ἀλλὰ κατακαίγονται ἀμέσως, ἔτσι καὶ οἱ δαίμονες, ποὺ θέλουν νὰ πολεμοῦν τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νὰ δεχθῆ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καίγονται καὶ ἐκμηδενίζονται ἀπὸ τὴν φωτιὰ τῆς θείας δυνάμεως, ἀρκεῖ μόνον ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι πάντοτε προσκολλημένος στὸν Κύριον καὶ νὰ ἔχει στραμμένη πάνω σ᾽ αὐτὸν τὴν πεποίθηση καὶ τὴν ἐλπίδα του. Καὶ ἄν οἱ δαίμονες εἶναι δυνατοί σὰν ψηλὰ καὶ σιδερένια βουνά, κατακαίονται ἀπὸ τὴν προσευχή, ὅπως ἀκριβῶς τὸ κερὶ ἀπὸ τὴν φωτιά». 

Τη αυτή ημέρα 8η Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Επισκόπου Κύπρου.

Σωφρόνιος ο Όσιος Πατήρ ημών κατήγετο από την μεγάλην νήσον Κύπρον, υιός Χριστιανών και ευλαβών γονέων· ήτο δε πολυμαθής δια την ευφυϊαν του. Αναγινώσκων δε και μελετών νυχθημερόν τας θείας Γραφάς και τους λόγους του Κυρίου, τόσον έγινεν ευλαβής και ενάρετος, ώστε ηξιώθη να λάβη παρά Θεού μεγάλα χαρίσματα και να τελή και θαύματα. Δια τούτο μετά τον θάνατον Δαμιανού του αγιωτάτου Επισκόπου Κύπρου, εχειροτονήθη υπό των Επισκόπων, συμφωνούντος και όλου του λαού, Αρχιεπίσκοπος της εν Κύπρω αγιωτάτης Εκκλησίας· αφ΄ ου δε εχειροτονήθη, έγινε των πενήτων πλουτιστής, των πεινώντων τροφεύς, ορφανών βοηθός, χηρών προστάτης, καταπονουμένων λυτρωτής και γυμνών σκέπη. Όθεν δια τοιούτων αρετών πολιτευσάμενος ο αοίδιμος και τω Θεώ ευαρεστήσας, εν ειρήνη εκοιμήθη.                                  
Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Η δαιμονιώδης επιστήμη

Στην εποχή μας ο άνθρωπος αν και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ως ορθολογιστής, όμως οι πράξεις του πολύ συχνά τον διαψεύδουν για το παράλογο που τις χαρακτηρίζει. Τον τελευταίο καιρό τόσο στον ηλεκτρονικό όσο και στον έντυπο τύπο γίνεται λόγος για μία 14χρονη κοπέλα από το Λονδίνο, η οποία έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου και πριν πεθάνει “διεκδίκησε και κέρδισε το δικαίωμα”, όπως πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε το δημοσίευμα, αντί να ταφή να καταψυχθή με κρυονική μέθοδο στην Αμερική, ελπίζοντας πως στο μέλλον θα έχη βρεθεί ο τρόπος να την επαναφέρουν στην ζωή λόγω της εξέλιξης της επιστήμης.

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΙΒΟΥΡΙ ΜΟΥ -- του Αλέξ. Παπαδιαμάντη

Καμμία δὲν ἦτο ποτὲ ἀξιοπρεπεστέρα ὡς σπιτονοικοκυρὰ ἀπὸ τὴν Μπὰ-Μάρω, κάτω εἰς μίαν μάνδραν, πλησίον εἰς τὴν πλατεῖαν τῆς Ἐλευθερίας. Πρῶτον, τὸ σπίτι, σειρὰ χαμογείων ἀπὸ 7 ἢ 8 δωμάτια, τὰ ὁποῖα αὐτὴ ἐνοικίαζε, ἦτον ἄγνωστον τίνος ἰδιοκτήτου ἦτον. Κατὰ τοὺς μέν, ἡ Μάρω εἶχε συμφωνήσει μὲ μίαν πολὺ ἀγαπημένην φίλην της πρὸ χρόνων, στοῦ Καλαμιώτη, ὅπου ἐκατοικοῦσαν ὁμοῦ, μετερχόμεναι διάφορα ἐπαγγέλματα ―συνήθως ἔπλυνον ἢ ἐσιδέρωνον, ἐνίοτε ἔκαμνον καὶ προξενιές― ὅποια ἀπὸ τὰς δύο ἐπιζήσῃ, νὰ κληρονομῇ τὴν ἄλλην. Λοιπὸν ἡ Μάρω εἶχε τὴν τύχην νὰ βάλῃ τὴν ἀγαπημένην φίλην της μπροστά, καὶ τότε ἠγόρασε τὸ σπίτι αὐτὸ μὲ τὰ χρήματα, ὁποὺ εἶχον εὑρεθῆ τῆς μακαρίτισσας.

Αυτός σήμερα, εγώ αύριο

Το γεροντικό αναφέρει ότι: «Ένας από τους πατέρες, βλέποντας κάποιον να αμαρτάνει, έκλαψε πικρά και είπε: Αυτός σήμερα, εγώ αύριο».

Τη Η΄ (8η) του αυτού μηνός (Δεκεμβρίου), μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΠΑΤΑΠΙΟΥ

Πατάπιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις τας Θήβας της Αιγύπτου, από γονείς ευσεβείς, και βαπτισθείς ανετράφη και επαιδεύθη επιμελώς τα ιερά γράμματα· και όσον ηύξανεν εις την σωματικήν ηλικίαν και εμάνθανε την φιλοσοφίαν, τοσούτω μάλλον προέκοπτεν εις την αρετήν και εγίνετο εις την ψυχήν φιλοσοφώτερος, γνωρίζων των προσκαίρων πραγμάτων το άστατον. Όθεν πανσόφως απαρνησάμενος πατρίδα, πλούτον και συγγενείς και πάσαν σαρκός ηδυπάθειαν και κοσμικήν ματαιότητα, κατώκησεν εις την έρημον· και τόσον προέκοψεν εις την ησυχίαν, ώστε έλαμψεν εις τας αρετάς ως φωστήρ διαυγέστατος.

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Π.Α : Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!

...Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού: 
«την διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή”, την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»! 

Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων. 

Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ! 

Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου...":

"Και να, το κατάντημα της Συνόδου αυτής! Ενώθηκε με τους Λατινόφρονας της Μόσχας «και πασών των...Ρωσιών»!! Χαρά, ο αδελφός Misha, ε !"

Αν μη τι άλλο , ειρωνία μετ εμπαθείας και παραπλάνησις του αναγνώστου. Δεν το αναμέναμε από έναν νομικό-θεολόγο. Αιδώς κύριε Σακαρέλλο!

Ελπίζαμε ότι με τις γνώσεις που έχετε σχετικά με το παλαιημερολογίτικο ζήτημα, θα είχατε και μία στοιχειώδη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Φιλάρετο που υποτίθεται ότι απεκατέστησε τους ΓΟΧ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ευγνωμοσύνη, αφού ως γνήσιοι απόγονοι ραγιάδων πήραμε αυτό που θέλαμε και από δω πάν κι οι άλλοι...πού σε είδον , πού με ξέρεις...
Οι ρώσοι από τον 10ο και πλέον αιώνα ησθάνοντο και αισθάνονται βαθειά ευγνωμοσύνη δια το έθνος ημών, διότι τους μεταδώσαμε τον Χριστόν.
Αυτό μας λέγει ο βίος του Αγίου Αντωνίου, πρώτου ηγουμένου της Λαύρας του Κιέβου, μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο και τα 125 (!!!) πλήρως άφθαρτα ευωδιάζοντα σκηνώματα τα οποία βρίσκονται εις το Κίεβον.
Βλέπετε, οι Ρώσοι δεν έχουν απλά στοιχειώδη σοβαρότητα, ούτε σοβαροφαίνονται, ούτε ελάλησαν ως αυθεντίες.
Πίστεψαν και εβαπτίσθησαν, κατά τον λόγον του ευαγγελίου. Γι αυτό, κλήρος και λαός ,έως και σήμερον, έχουν φόβο Θεού και ευλάβειαν (ασχέτως εάν υπάγονται στο πατριαρχείον της Μόσχας). Τουλάχιστον έως το έτος 1917, όπου με την πτώσιν και το μαρτύριο της Αγίας Τσαρικής οικογένειας και την διαταγήν αναχωρήσεως του Αγίου Τύχωνος προς άπαντα τον κλήρον της εποχής, υπήρχε ανόθευτος και απαρασάλευτος η ορθή πίστις εις τον Τριαδικόν Θεόν.

Ο Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο

Κακώς προβάλλονται ιστοσελίδες που λογοκρίνουν την άλλη άποψη. 
Απο ποτε η μονόπλευρη "αλήθεια" στα σχόλια διαφημίζεται;

 ***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας...":

"Απο ποτε η μονόπλευρη "αλήθεια" στα σχόλια διαφημίζεται; "

Από τότε που ξεκίνησε η πρακτική της προπαγάνδας και του προσηλυτισμού.