Ο ψεύτης και ο κλέφτης

Γράφει ο μοναχός Αρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Αγ. Όρος

«Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται», μας λέει πολύ σωστά ο σοφός λαός.
Πόσο καιρό θα τους κρατήσει αυτή η ψεύτικη χαρά της προδοσίας τους; Διότι σε λίγο σαν τσουνάμι θα τους παρασύρει η επαλήθευση της προφητείας του Αγίου Παϊσίου που λέει: «Δεν υπάρχει κίνδυνος από κει. Το κρατίδιο αυτό αρχικά θα αναγνωριστεί και αργότερα θα διαλυθεί». Σε άλλη προφητεία λέει: «τα Σκόπια έχουν θεμέλιο από λουκούμια και θα διαλυθούν» και σε άλλη προφητεία πάλι μας λέει: «ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος θα φέρει προίκα στην Ελλάδα την Βόρειο Ήπειρο και το Μοναστήρι». Αυτά μας λέει ο Άγιος που έχει το Πνεύμα του Θεού.

Τη Κ΄ (21η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΤΙΜΟΘΕΟΥ του εν Συμβόλοις.

Τιμόθεος ο μακάριος Πατήρ ημών ενεδύθη εκ νεαράς ηλικίας το σχήμα των Μοναχών και με την πολλήν εγκράτειαν και σύντομον προσευχήν ενέκρωσε τα σκιρτήματα των παθών· όθεν, γενόμενος απαθής, έμεινεν έως τέλους της ζωής του παρθένος κατά τε το σώμα και την ψυχήν, δι’ ο και κατέστη δοχείον του Αγίου Πνεύματος και χάρισμα έλαβεν ιαμάτων ιατρεύων πάσαν ασθένειαν και δαίμονας διώκων από των ανθρώπων. Ούτω λοιπόν καλώς πολιτευσάμενος έφθασεν εις γήρας βαθύ και με άκραν αγαθότητα προς Κύριον εξεδήμησεν.

Ἡ Μητέρα καί ἡ Γιαγιά ὡς παιδαγωγοί -- Γράφει ἡ κ. Βαρβάρα Καλογεροπούλου ― Μεταλληνοῦ, Δρ. Θεολογίας - πτυχ. Φιλολογίας

ΠΟΙΟΣ εἶναι ὁ βασικός σκοπός τῆς ἀγωγῆς; Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς   εἶναι ἡ γνώση καί μετάδοση στά νεαρά μέλη τῆς οἰκογένειάς μας τοῦ «τί εἶναι καλό», ὣστε καλλιεργώντας το νά «φθάσουν στήν τελειότητα», πού μέτρο της εἶναι ὁ Θεάνθρωπος  Ἰησοῦς Χριστός. Περιεχόμενο τοῦ «καλοῦ» εἶναι κυρίως ἡ ἐσωτερική κατάσταση τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πρός ὃλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καί ἰδιαιτέρως στόν συνάνθρωπο. Τό ἒργο τῆς ἀγωγῆς εἶναι «τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν» (Γρηγ. Θεολόγος), καί ἀφορᾶ τήν σωματική, προπάντων ὃμως τήν ψυχική καί ἁγιοπνευματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Ἡ τέχνη τῆς ἀγωγῆς γίνεται δύσκολη, ἐπειδή δέν εἶναι ἀρκετό νά ὑποδεικνύεις μόνο καθήκοντα στούς παιδαγωγούμενους, ἀλλά προπάντων νά τούς προσφέρεις πρότυπα.

Κάθε Πέμπτη ο Παρακλητικός Κανών Αγίου Νικολάου


Ὥρα ἀφυπνίσεως -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΤΗΝ ΩΡΑ πού ὅλοι στήν Ἑλλάδα ἔχουν κάτι νά ποῦν γι᾿ αὐτά πού τούς ἀπασχολοῦν καί θέλουν ἡ ἄποψή τους νά γίνει εὐρέως γνωστή, στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἐπικρατεῖ σιωπή, τόσο ἀπό τούς ὑπεύθυνους μητροπολίτες καί κληρικούς ὅσο καί ἀπό τούς λεγόμενους συνειδητούς χριστιανούς. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν ἀπορροφηθεῖ ἀπό τήν πνευματική ζωή, γι᾿ αὐτό καί μένουν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς γιά τό τί συμβαίνει στόν κόσμο. Κάθε ἄλλο. Ὅλα τά παρακολουθοῦν, ἀλλά ἁπλῶς δέν ἐπιθυμοῦν νά διαφοροποιηθοῦν, γιά νά μή δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις εἰς βάρος τους ἀπό τούς κοσμικούς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν καί τό ἀλφάβητο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Σιωποῦν ἀκόμα καί γιά τά ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικά θέματα, πού ἔχουν ἀντίκτυπο καί στήν πνευματική τους ζωή.

Ύμνοι Τριωδίου -- Orthodox Hymns

Τη ΚΑ΄ (21η) Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης.

Ευστάθιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, ο Ομολογητής, ήτο κατά τους χρόνους του πρώτου εν τοις βασιλεύσι των Χριστιανών Κωνσταντίνου του Μεγάλου, εν έτει τκδ΄ (324), καταγόμενος εκ της Σίδης της εν Παμφυλία. Διδάσκαλος δε ων ο Άγιος ούτος εξέπεμπε με τον λόγον της σοφίας του τας ακτίνας της Ορθοδοξίας εις όλην την οικουμένην. Ούτος ήτο παρών και εις την εν Νικαία Αγίαν Α΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, την συγκροτηθείσαν εν έτει τκε΄ (325), κρατύνων με το δόγμα της ευσεβείας την Ορθοδοξίαν, ελέγχων δε και ανατρέπων τους Αρειανούς, οι οποίοι επί της μιάς φύσεως της Αγίας Τριάδος εισήγαγον τομήν και διαίρεσιν, οι άφρονες, τον Υιόν του Θεού κτίσμα λέγοντες και χωρίζοντες αυτόν από της ουσίας και τιμής και αξίας του ομοουσίου Πατρός.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ

Αθήνα 20η Φεβρουαρίου 2019

                                 Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των ορθόφρονων φίλων της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ      «ΕΛ.ΛΑ.Σ» και συνεπείς προς την εσωτερική μας παρόρμηση να προτάσσουμε, με ταπεινότητα, τα πιστεύω και τα εθνικά μας   οράματα, θέτουμε υπό την ορθοτόμο κρίση σας τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ιδεολογική υφή του πολιτικού μας φορέως ούτως ώστε να γνωρίζουν οι πάντες τον ορίζοντα των επιδιώξεών μας τις οποίες θέτουμε στην υπηρεσία του Έθνους μας.
           Απορρίπτοντας την ιδεοληψία των «θεολόγων του καιρού» περί «ουδετερόθρησκου κράτους» που, υπό τα κελεύσματα    

        του δυνάμεων του σκότους, σκοπό έχει τον διωγμό του Χριστιανισμού και του Ελληνισμού, εμείς βρισκόμαστε ορθοί στις επάλξεις του  
        Έθνους και εν αναμονή της, επί των καταστατικών αρχών του πολιτικού μας φορέως, εχέφρονος προσεγγίσεώς σας, διατελούμε,

Μετά τιμής
Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»
ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Οδυσσέας Τηλιγάδας      Στέργιος Σμυρλής
210 3250220                   6944325056
http://www.patriotiki-enosi.gr

Φαρισαϊσμός

Τελικά, τι ενοχλεί την κυβέρνηση: οι θρησκείες εν γένει ή μόνον η ορθόδοξη παράδοση;

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Είναι πρόδηλο ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει απολέσει τη δημοκρατική νομιμοποίησή της και την εν γένει απήχηση στην κοινή γνώμη εδώ και πολύ καιρό, ένεκεν των αλλεπάλληλων θεσμικών πραξικοπημάτων και της αταλάντευτης τάσης της να εξυπηρετεί εξωεθνικά συμφέροντα, λογοδοτώντας για τις αντεθνικές και αντικοινωνικές πολιτικές επιλογές της εις τους επίβουλους τρίτους εντολείς ταγούς της, οι οποίοι εποφθαλμιούν επειγόντως τον διωγμό των Ελλήνων.

Είναι πλέον ψηλαφητό τοις πάσι ότι πρόκειται διά μία κυβέρνηση η οποία, διά του σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας και της ιταμής ποδοπάτησης της συνταγματικής εννόμου τάξεως, κυβερνά εις βάρος του μέλλοντος του τόπου, βλάπτοντας καταφώρως τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, συνθλίβοντας συνάμα το κράτος δικαίου.

Τη Κ΄ (20η) Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΑΓΑΘΩΝΟΣ, Πάπα Ρώμης.

Αγάθων ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ο θαυματουργός, κατήγετο εκ της Ιταλίας, ήτο δε υιός γονέων ευσεβών τε και ευλαβών, ζων εν έτει χν΄ (650), οι δε γονείς του εμόχθησαν και εδίδαξαν αυτόν όλην την Αγίαν και θεόπνευστον Γραφήν, εκ της οποίας τόσον ωφελήθη και κατενύχθη ο αοίδιμος, ώστε, αφ’ ου οι γονείς του απέθανον, εσύναξεν όλον τον πλούτον των και τον διένειμεν αυθημερόν εις τους πτωχούς, μετά ταύτα δε μετέβη εις Μοναστήριον και έγινε Μοναχός. Όθεν υπηρέτει εις τον Θεόν νυχθημερόν και υπέρ του κόσμου προσηύχετο. Εις τόσην δε αρετήν έφθασεν, ώστε και Χάριν ιαμάτων παρά του Κυρίου έλαβε και επειδή η αρετή δεν δύναται να κρυβή, δια τούτο έγινε και Πάπας της Ρώμης (678-682). Καλώς λοιπόν διαλάμψας προς Κύριον εξεδήμησεν.

Ἐμπαιγμὸς καὶ βεβήλωσις τοῦ γάμου -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ διάβολος πάντοτε στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, στόχευε τόν ἴδιο τόν Θεό. Μάταιος, ὡστόσο, ὁ ἀντίθεος πόλεμός του, γιατί δέν πολεμοῦσε τόν ἴδιο τό Θεό, ἀλλά τήν εἰκόνα Του. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει ἕνα πολύ ὡραῖο παράδειγμα: «Ἐάν τοποθετήσουμε, λέει, μιά ζωγραφική εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου μπροστά σ᾽ ἕνα λιοντάρι, νομίζοντας πώς εἶναι ἀληθινός καί πραγματικός ἄνθρωπος, θά ὁρμήσει νά τόν κατασπαράξει! Ὡστόσο, δέ θά πετύχει τίποτε, γιατί ἦταν ζωγραφιά καί ὄχι ἀληθινός ἄνθρωπος! Αὐτό κάνει καί ὁ διάβολος. Πολεμώντας τόν ἄνθρωπο,ἔχει τήν ἰδέα πώς προσβάλλει τόν ἴδιο τό Θεό». «Οὐ γάρ αὐτοῦ τά νοήματα ἀγνοοῦμεν», λέγει γιά τό διάβολο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Κορ. Β´ 11). Δέ μᾶς διαφεύγουν οἱ πονηριές του.

Τη Κ΄ (20η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ.

Βησσαρίων ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις την Αίγυπτον, αφ’ ου δε απεγαλακτίσθη και έμαθε τα ιερά γράμματα, φως άγιον έλαμψεν εν τη καρδία του· όθεν, επειδή εκ νεαράς ηλικίας ηγάπησεν πολύ τον Θεόν, δεν εμόλυνε παντελώς δι’ ουδενός αμαρτήματοα το δοθέν εις αυτόν, νηπιόθεν, άγιον Βάπτισμα, αλλ’ αναβάς επί ερήμου τόπου, εκεί, ως πετεινόν και ως άσαρκος ηγωνίζετο, διότι δεν είχε φροντίδα οίκου, ούτε τόπους επεθύμησεν, ούτε κόρον τροφής, ούτε κτήσεις αγρών, ούτε βίβλων περιφοράς. Επί τεσσαράκοντα δε έτη δεν εκοιμήθη πλαγιασμένος, αλλ’ ή καθήμενος ή ιστάμενος.

Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς κ Σεραφείμ περί μεταμοσχεύσεων

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν εὐλαβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Αὐτοῦ.
Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

«Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Μέ τόν Νόμο 3984/27.6.2011 πού ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί ἐφαρμόζεται ἀπό 1ης Ἰουνίου 2013 ρυθμίζεται, μέ ἀρχές πού ἀπάδουν στήν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Γένους μας καί τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό πολυσήμαντο θέμα τῆς δωρεᾶς καί μεταμοσχεύσεως τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπέβαλε κατά τήν διαβούλευση τοῦ εἰρημένου Νόμου θέσεις Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς βιοηθικῆς οἱ ὁποῖες προδήλως περιφρονήθησαν παρά τήν γενομένη τροποποίηση διά τοῦ Νόμου 4075/11.4.2012 καί ἑπομένως διά τό μέγιστο αὐτό θέμα καθηκόντως ὀφείλομε νά ἐνημερώσωμε τούς πάντας καί νά καταδείξωμε οἱ Ἱεράρχαι τήν καταφανῆ διάστασι τοῦ ψηφισθέντος Νόμου μέ τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν θεόσδοτη ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ἐν συνεχείᾳ τῇ συμβολῇ τῆς ἐργασίας εἰδικῶν, ἤτοι τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου-Ἰατροῦ Λουκᾶ Τσιούτσικα, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου καί Πανοσιολ. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου παρατηροῦμεν ὅτι:

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ».

Τη Κ΄ (20η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΣΑΔΩΚ, Επισκόπου, και των συν αυτώ τελειωθέντων Εκατόν Είκοσι Οκτώ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Σαδώκ ο ένδοξος Ιερομάρτυς και οι μετ’ αυτού αξιωθέντες των μαρτυρικών στεφάνων Εκατόν Είκοσιν Οκτώ Άγιοι Μάρτυρες εμαρτύρησαν εις την Περσίαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Σαβωρίου εν έτει  τλ΄ (330) αποκεφαλισθέντες, διότι ωμολόγησαν την εις Χριστόν πίστιν. Ιστορείται δε ότι ο Άγιος Σαδώκ, πριν ή συλληφθή και μαρτυρήση, είδε κατ’ όναρ τον προ αυτού Ιερομάρτυρα Άγιον Συμεών, ο οποίος ίστατο εφ’ υψηλής κλίμακος και παρεκίνει αυτόν να αναβή· εφανέρωνε δε με τούτο, ως φαίνεται, την δια του Μαρτυρίου ανάβασιν τούτου. 

Εκοιμήθη ο Γλυφάδας Παύλος! Είχε ζητήσει να ετοιμάσουν έγκαιρα τον τάφο του

Προετοιμαζόταν για το τέλος της ζωής του ο καλοκάγαθος μητροπολίτης
Θλίψη στην Εκκλησία και στους πιστούς προκάλεσε η είδηση της αιφνίδιας κοίμησης του μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλου χθες τα ξημερώματα. Ο μακαριστός έπασχε εδώ και χρόνια από καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία όμως δεν τον απέτρεπαν από το να ποιμαίνει με ξεχωριστό τρόπο τη μητρόπολή του. Ο Παύλος ήταν τόσο μεθοδικός, τακτικός και τελειομανής, που είχε προβλέψει και είχε οργανώσει ακόμα και την ίδια του την ταφή, προετοιμάζοντας εδώ και καιρό το μνήμα του στον αυλόγυρο του μοναστηριού του Αγίου Νεκταρίου στην Τερψιθέα. 
Γεννημένος το 1943 στην Ερμούπολη της Σύρου, αλλά Μικρασιάτης στην καταγωγή, δεν ξεχνούσε τις αλησμόνητες πατρίδες. Από μικρός είχε κλίση προς την Εκκλησία. Ο ίδιος δεν έκρυβε ότι ως παιδί τού άρεσε να φτιάχνει μόνος του αυτοσχέδια άμφια και να τελεί τη λειτουργία με ποίμνιο φίλους και φίλες από τη γειτονιά και το σχολείο. 

Έκκληση σε ΟΗΕ και ΕΕ από τον Ουκρανό Επίσκοπο (Έλληνα στην καταγωγή) Βίκτωρ

Έκκληση στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας για τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα Επίσκοπος Βίκτωρ. Να σημειώσουμε ότι ο Επίσκοπος Βίκτωρ είναι Έλληνας στην καταγωγή, κατάγεται από την Οδησσό και έχει αμερικανικό διαβατήριο.
«Οι Ορθόδοξοι πιστοί στην Ουκρανία είναι όμηροι των πολιτικών παιχνιδιών και από τα πρόσωπα του κράτους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες συγκρούσεις για θρησκευτικούς λόγους» – αναφέρει στο μήνυμά του ο Επίσκοπος Βίκτωρ.