ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ

Τὸ ἔλλειμμα τῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Χώραν μας

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ τῆς διαφημιστικῆς ἀφίσας, ἡ ὁποία εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὶς γυναῖκες, γιὰ νὰ ἀναχαιτιστεῖ ἡ σιωπηρὴ γενοκτονία τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀγέννητων παιδιῶν κάθε χρόνο, φανερώνει, μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο, τὴν ἔλλειψη δημοκρατίας στὴ χώρα μας, τὴν ὁποία στραγγαλίζει ἡ «πολιτικὴ ὀρθότητα». Ὁ βουλευτὴς τῆς Ν.Δ. κ. Κ. Μπογδάνος διαφώνησε μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς κυβέρνησης καὶ δήλωσε: «Θὰ ἔπρεπε νὰ κατέβουν (σ.σ. οἱ ἀφίσες) ἐὰν διέδιδαν ψέματα, ἐὰν παρανομοῦσαν ἢ προέτρεπαν σὲ παρανομία, ἐὰν τὸ περιεχόμενό τους ἦταν ὑπερβολικὰ γραφικὸ ἢ ἐὰν ἡ ἑταιρεία ἐπικαλεῖτο πολιτικὴ ἐνάντια στὴ φιλοξενία κοινωνικῶν μηνυμάτων, ποὺ ἴσως κρίνονται ἀμφιλεγόμενα.
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μπογδάνος: «Κανεὶς δὲν συζητᾶ ἢ θέτει ὑπὸ αἵρεση τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν στὴν ἄμβλωση... Νὰ συγχαροῦμε τὸν κ. Μπογδάνο»

Σχόλιον: Ναί μέν ὁ κ. Μπογδάνος εἶπε κάποια αὐτονόητα καί ἄρα δέν εἶναι τόσον ξεπεσμένος ὅσον τά ὑπόλοιπα ἀνθρωπάρια τοῦ «Κιναιδοβουλίου», παρά ταῦτα, ὁμιλεῖ καί αὐτός διά τὸ δῆθεν «δικαίωμα» τῶν γυναικῶν εἰς τὴν ἄμβλωσιν, δηλαδή τόν φόνον τῶν ἐμβρύων! Ναί, οἱ Σατανισταί ἔχουν ὄντως δώσει τοιοῦτον «δικαίωμα» εἰς τήν γυναῖκα, ὁ Θεός ὅμως ὄχι! Ἑπομένως, γιατί τόν συγχαίρει ὁ «ΟΤ»;

Ο ιστορικός της ψευδοσυνόδου Φεράρας -Φλωρεντίας Μέγας Εκκλησιάρχης Σίλβεστρος Συρόπουλος :

Εκείνοι γαρ μνημονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισίν ομόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν Εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι ουδέ μνημονεύονται ουδέ έχει άδειάν τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίας υπέρ ακοινωνήτου. Ο δε πάπας εστίν ακοινώνητος. Πως ουν μνημονευθήσεται ο ακοινώνητος μετά των κοινωνικών;

Οικουμενισμός: το βδέλυγμα των εσχάτων καιρών


Aφιέρωση -- (η γιορτή της Υπαπαντής) Του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομοτ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Σαν πίδακες ζωντανού νερού ξεπηδούν μέσα από τα γεγονότα της ιστορίας του Θεού, που έγιναν γιορτές της Εκκλησίας, οι αλήθειες, που λυτρώνουν και δροσίζουν την ψυχή μας. Φθάνει εμείς να σκύψουμε με την αγωνία της σωτηρίας και να σκάψουμε με τη λαχτάρα του ουρανού μέσα στην ιστορία τους, να γονατίσουμε μπροστά τους με ανοιχτό το Ευαγγέλιο και να τα γιορτάσουμε με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Κι ο Θεός, που ήλθε στην ιστορία μας και μπήκε στη ζωή μας, μας ελκύει στην ιστορία Του και μας ενώνει με τη ζωή Του, με μια θεία δύναμη μας εντάσσει μέσα στο σωτήριο σχέδιό Του. Μια τέτοια φλέβα χαρίτων είναι η γιορτή της Υπαπαντής, με την οποία τιμούμε τη Θεομήτορα, αλλά και τον Δεσπότη· την Παναγία Μητέρα, που προσάγει στο ναό τον Ιησού, σαραντάμερο βρέφος και τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, που προσφέρεται στον Θεό ως πρωτότοκος.

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν


Τη ΙΔ΄ (14η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ του εν τω όρει.

Αυξέντιος ο Όσιος Πατήρ ημών έζησε κατά τους χρόνους της βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού του κατά τα έτη υη΄ - υν΄ (408 – 450) βασιλεύσαντος, καταγόμενος μεν εκ της Ανατολής, Σχολάριος δε ων το αξίωμα. Γενόμενος Μοναχός, ανέβη εις το όρος, όπερ κείται αντικρύ της Οξείας, μικράς νήσου πλησίον της Χάλκης και των άλλων νήσων, αι οποίαι κείνται παρά την Κωνσταντινούπολιν. Ήτο δε ο Όσιος ούτος εις την άσκησιν καρτερικώτατος και εις την πίστιν ορθοδοξότατος, διότι την μεν κακοδοξίαν του Νεστορίου και του Ευτυχούς σφοδρώς ήλεγξεν, απεδέχθη δε την εν Χαλκηδόνι Αγίαν και Οικουμενικήν τετάρτην Σύνοδον.

Εγκύκλιος 1950 -- ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ. Ο. Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

π. Νικόλαος Δημαράς
Εγκύκλιος 1950
Αρ. Εγκυκλίου :13
Εν Αθήναις τή 26 Μαΐου 1950
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ. Ο. Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Χάρις υμίν καί Ειρήνη παρά Θεού παρ ημών δ ευχή καί Ευλογία.
Η Ιερά Σύνοδος τής καθ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας λαβούσα υπ όψιν πληροφορίας καθ άς τινές τών ευλαβεστάτων Ιερέων ημών αμελούσι καί τήν εκπλήρωσιν τών καθηκόντων αυτών βάσει τών Ιερών Κανόνων καί τής υφ ημών δοθείσης ομολογίας κατά τό Σωτήριον έτος 1935, προαγόμεθα όπως υπομνήσωμεν πάσιν αυτοίς τά ακόλουθα.
--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 14 Φεβρουαρίου 2020 - 3:23 μ.μ. «Το μεγάλο ανέκδοτο του λαοπλάνου Χ. Καβουρίδη είναι το αντι-Πατερικό "δυνάμει σχισματικοί"»

Ἐσύ ξύπνα! Τό «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ» τό βρίσκεις στούς Ἁγίους Κολλυβᾶδες καί στό ἱερόν Πηδάλιον (βλ. ὑποσημειώσεις εἰς τόν Γ' Ἀποστολοικόν Κανόνα).