Πανδημία και Εργασιακός Μεσαίωνας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Το δόγμα σοκ, αποτελεί μία προσφιλή πρακτική του συστήματος να υποτάξει τις μάζες εις την μέγγενη της τιθασεύσεως μα αποκλειστικό γνώμονα την χειραγώσησή τους και τον πλήρη έλεγχο κατά τρόπο αυθαίρετο, όποιος δε αντιδρά καίτοι υγιώς, στιγματίζεται και πλήττεται ως επικίνδυνος για την δημόσια τάξη και ασφάλεια, ως οιονεί τρομοκράτης και εγκληματίας του κοινού ποινικού.

Η κρίσης της πανδημίας και η, τρόπον τινά, εξάρτηση της ακώλυτης εκπλήρωσης των απορρεόντων υποχρεώσεων εκ της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, εκ της, εξαναγκαστικής υποβολής τους προς μία ιατρική πράξη, καίτοι τούτο αντίκειτο ενδεχομένως εις την ελεύθερη βούλησή τους, όπως ο επίμαχος εμβολιασμός προς προστασία της υπέρτερης δημόσιας υγείας, δια λόγους επιτακτικούς, ανεξαρτήτως της ενδημούσας προβληματικής, περί της ορθότητας της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και της πιθανότητας νόσησης των εμβολιασμένων, ανέδειξε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πλήττει εκ βάθρων μερίδα συμπολιτών μας, το οποίο ανάγεται εις τον νεοπαγή εργασιακό μεσαίωνα, συνεπεία του κατακερματισμού των εργασιακών σχέσεων.

O δικός μας βολικός Χριστιανισμός -- του Φώτη Κόντογλου

Hμείς κάναμε ένα δικό μας Xριστιανισμό, ένα βολικό, έναν ανθρωπινό και λογικό Xριστιανισμό, όπως λέγει ο μεγάλος Iεροεξεταστής του Nτοστογιέφσκη, γιατί ο Xριστιανισμός που δίδαξε ο Xριστός είναι ανεφάρμοστος, απάνθρωπος.

Eμείς, αντί ν’ ανέβουμε προς τον Xριστό, που λέγει “εγώ σαν υψωθώ, θα σας τραβήξω όλους προς εμένα”, τον κατεβάσαμε εκεί που βρισκόμαστε εμείς, και κάναμε ένα Xριστιανισμό σύμφωνο με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας, με τις κοσμικές φιλοδοξίες μας, και δώσαμε και στους αγίους τα προσόντα που εκτιμούμε και που θαυμάζει η υλοφροσύνη μας, τους κάναμε φιλοσόφους, ρήτορας, πολιτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, επιστήμονες κ.λπ.

Eορτασμόw του Eid Milan-un-Nabi στο κέντρο της Αθήνας

 Πακιστανική τηλεόραση προανήγγειλε εορτασμό του Eid Milan-un-Nabi στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου

Είναι απίστευτη η είδηση που διαβάζουμε σε ένα αξιόλογο σάιτ, τα https://tourkikanea.gr/ στις 14 Οκτωβρίου 2021 και δεν το χωράει ο νους μας. Πόσο ακόμη πιο πολυπολιτισμικός Πρωθυπουργός; Για πόσο ακόμη ένας Πρωθυπουργός που υποστηρίζει απροκάλυπτα τους παράνομα εισελθόντες στην Ελληνική Επικράτεια Πακιστανούς – θανατηφόρα υποστηρικτές των Τούρκων –  και οι οποίοι έχουν μεταβάλλει με την συνυπευθυνότητα του Δημάρχου Αθηναίων την Αθήνα σε Ισλαμαμπάντ!

Όπου κυριαρχούν τα ήθη και τα έθιμα της Ισλαμικού Πακιστάν!

Δείτε παρακάτω την δημοσίευση και αναμένουμε την κυβερνητική τοποθέτηση:

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΙΗ΄ (18η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού ΛΟΥΚΑ.

Λουκάς ο θείος Ευαγγελιστής και Απόστολος του Κυρίου κατήγετο από την μεγάλην Αντιόχειαν, ιατρός το επάγγελμα, αλλά και άριστος κατά την ζωγραφικήν τέχνην και εντελώς γεγυμνασμένος κατά την έξωθεν σοφίαν κατέχων την Εβραϊκήν και την Συριακήν διάλεκτον. Ούτος διατρίβων εις τας Θήβας της Βοιωτίας και ιατρεύων, κατά τους χρόνους του βασιλέως Τίτου Κλαυδίου εν έτει μβ΄ (42), συνήντησε τον Άγιον Απόστολον Παύλον· και πιστεύσας εις τον Χριστόν απέβαλε την πατρικήν πλάνην. Καθ’ υπαγόρευσιν δε του Αποστόλου Παύλου συνέγραψε και το ίδιον αυτού Άγιον Ευαγγέλιον και απέστειλεν αυτό προς τον ηγεμόνα της Αχαϊας Θεόφιλον, όστις επίστευσεν εις τον Χριστόν· έπειτα συνέγραψε και τας πράξεις των Αποστόλων αποστείλας και αυτάς εις τον ίδιον Θεόφιλον.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ --- Οι Άγιοι Πατέρες και ο σύγχρονος Οικουμενισμός

ΙΕΡΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

Γράμμα προς τους εκκλησιαστικούς, τον μέγα εκ­κλησιάρχη Σίλβεστρο και τον μέγα χαρτοφύλακα Α­γαλλιανό, το οποίο απέστειλε κατά την ημέρα που προσεκλήθησαν οι εκκλησιαστικοί στο παλάτι του Ξυλαλά. Και αυτή ήταν η πρώτη πρόσκλησις, αφ' ό­του ο καρδινάλιος και οι τρεις αρχιερείς του έτους ε­κείνου είχαν μυστικά προσχεδιάσει τα πάντα (για την ένωσι). 15η Νοεμβρίου (1452).

         Ο ιερός Γεννάδιος ο Σχολάριος, σοφός και άγιος Μοναχός, εμόνασε πλησίον της Κωνσταντινουπόλε­ως. Τις παραμονές της πτώσεως της Πόλεως διαβλέ­πει τα ερχόμενα δεινά. Καλεί σε μετάνοια για την α­ποσόβησί τους. Δεν ενδίδει στις πανταχόθεν πιέσεις (εκκλησιαστικών και πολιτικών) για  αναγνώρισι της ψευδοσυνόδου της Φλωρεντίας.
       Η  θεία Πρόνοια τον αναδεικνύει μετά την άλωσι πρώτο Πατριάρχη και Εθνάρχη.
       Η Πόλις εάλω. Αλλά η Ορθοδοξία εσώθη και  δια  της ομολογίας του ιερού Γενναδίου. Έτσι έχουμε ελπίδα σωτηρίας.
       Το κατωτέρω κείμενο-επιστολή απευθύνεται προς εκκλησιαστικά πρόσωπα. Απoτελεί μία ύστατη προ­σπάθεια να αποσοβηθή η υποταγή στις παπικές αξιώ­σεις για να σωθή η Πόλις. Έχουν προηγηθή πολλές ομιλίες προς τον λαό, πολλά διαβήματα προς τους πολιτικούς άρχοντας, εις ώτα όμως μη ακουό­ντων.
       Τον Νοέμβριο του 1452 γράφεται η επιστολή. Ένα μήνα αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, συλλειτουρ­γούν δυστυχώς οι Ορθόδοξοι με τους Λατίνους στην Αγια-Σoφιά. Ο ιερός άνδρας, σε κείμενό του που μπορεί να τιτλοφορηθή Θρήνοι Γενναδίου, χαρακτη­ρίζει το γεγονός ως «των χριστιανικών συμφορών το κεφάλαιον».
       Η «ένωσις» δεν έσωσε την Πόλι. Δεν ήταν άλλω­στε δυνατόν. Είναι αναπόδραστη νομοτέλεια, η απο­στασία από την Ορθόδοξο Πίστι να ακολουθήται από εθνικές συμφορές.

------------------------


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr 
--------------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Το γράφουν μόνοι τους

Διαχείριση... του θέματος ώστε να μην γίνει σχίσμα τουτέστιν το παραμύθι πήγε σύννεφο και πανηγύρισαν την ένωση με την ΡΟΕΔ αντί να τους καθαιρέσουν την ίδια μέρα για την ιεροσυλία που διέπραξαν.

Το 1976 δεύτερη ιεροσυλία όταν έτερος επίσκοπος δήλωσε στο δικαστήριο ότι έλκει αποστολική διαδοχή από ΡΟΕΔ και όχι από Ματθαίο ώστε να δικαιωθεί.. όπερ και εγένετο και την επόμενη με το αθωωτικό βούλευμα στο χέρι ξανακήρυξε ότι είναι κανονικός από Ματθαίο.
Κι αυτόν τον θεομπαίχτη ιερόσυλο όχι μόνο δεν τον καθαίρεσαν για να μην γίνει σχίσμα ( αυτή η δικαιολογία μόνο για τους ματθαιϊκούς επιτρέπεται..) η "αγία" σύνοδος που δεν "ήξερε" τίποτα.... αλλά τον έκαναν και αρχιεπίσκοπο.


Υσ
Μέχρι να διάολο στείλετε όλους τους δράστες και τους συνεργάτες θα έχετε στον σβέρκο το προπατορικό αμάρτημα του 71
Τέλος

Π Γρηγόριος


Αι ευθύναι του πολιτικού κόσμου εις την αλλοίωσιν του Εθνολογικού μας ιστού

Όταν καθιερώνετο ἡ Συνθήκη Σέγκεν, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μετὰ τῶν πνευματικῶν πατέρων τους ἠγέρθησαν ἐναντίον τῆς τότε Κυβερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ καὶ ἐναντίον βουλευτῶν ὅλων τῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζον τὴν Συνθήκην. Ἡ ἔγερσις ἔγινε, διότι διὰ τῆς Συνθήκης θὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα, τὰ ἠλεκτρονικὰ διαβατήρια, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα. Ἤδη ἀπὸ τῆς καθιερώσεως τῆς Συνθήκης τόσον οἱ Ἕλληνες ὅσο καὶ οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι πολῖται παρακολουθοῦνται εἰς τὰς δραστηριότητάς των, φακελλώνονται, καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα των εἶναι εἰς τὴν διάθεσιν ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν καὶ τῶν Ἀμερικανικῶν.

Όταν καθιερώνετο ἡ Συνθήκη Σέγκεν, προέβλεπεν ὅτι οὐδεὶς παράνομος θὰ εἰσέρχεται εἰς τὰς χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τὰς ὁποίας καὶ ἰσχύει. Ἡ Ἑλλάς παραβιάζει τὴν Συνθήκην κατὰ τὸ τμῆμα τῆς ἐλεύσεως παρανόμων εἰς τὴν χώραν μας. Ἑκατομμύρια λαθρομετανάσται ἔχουν εἰσέλθει ἀπὸ τὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορα. Στεροῦνται ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων. Δὲν γνωρίζομεν τὰ πραγματικὰ των στοιχεῖα. Δὲν γνωρίζομεν πόσα καὶ εἰς ποίους ἐπλήρωσαν εἰς τὴν χώραν των καὶ εἰς τὴν χώραν μας διὰ τὴν παράνομον εἴσοδόν των. Δὲν γνωρίζομεν τὸ ποινικὸν μητρῶον των ἢ τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας των. Γνωρίζομεν ὅτι ὅλοι ἔχουν πολυμελεῖς οἰκογενείας, τὰς ὁποίας μὲ βάσιν τὸν νόμον διὰ τὰς συνενώσεις τῶν οἰκογενειῶν, ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ θελήσουν νὰ φέρουν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Γνωρίζομεν, ἐπίσης, ὅτι οἱ περισσότεροι εἶναι Μουσουλμάνοι εἰς τὸ Θρήσκευμα.

Iατροί και φάρμακα

Η μήτηρ της ωνομάζετο Συρίγα, ο δε πατήρ της Άγγελος Μπενιζέλος, από το γένος του οποίου έως σήμερον σώζονται εις τας Αθήνας πολλοί, ήσαν δε και οι δύο φιλευσεβείς, ευγενείς και πλούσιοι. Μάλιστα η Συρίγα, όσον είχε την εξωτερικήν λαμπρότητα και πλουσιότητα, τόσον επλούτει και την εσωτερικήν ευγένειαν της ψυχής, με το να ήτο καταπλουτισμένη από διαφόρους αρετάς και, το περισσότερον, από την χριστομίμητον ελεημοσύνην. Αλλ’ επειδή ήτο στείρα και άτεκνος ελυπείτο πολύ, δεν προσέδραμεν όμως εις ανθρωπίνας τέχνας και ιατρείας, καθώς συνηθίζουν σήμερον άλλαι ομοιοπαθείς στείραι, αλλά με γενναίον φρόνημα, μιμουμένη την θεοχαρίτωτον εκείνην Προφήτιδα Άνναν, κατέφυγε προς τον Θεόν, τον Παντοδύναμον και Πανάγαθον ιατρόν και εις την μεσιτείαν της αειπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας και παρεκάλει ταύτην θερμώς να διαλύση την λυπηράν στείρωσιν αυτής και να της χαρίση τέκνον. Ο δε Κύριος ημών, ο ποιών το «θέλημα των φοβουμένων αυτόν», δεν παρήκουσε την δέησίν της, διότι, εν μια των ημερών, εισελθούσα, κατά την συνήθειάν της, εις τον Ναόν της Θεοτόκου και από τον κόπον της εκτεταμένης και θερμής ολοψύχου προσευχής αποκοιμηθείσα ολίγον, είδεν εν οράματι, ότι ήλθεν από την εικόνα της Θεοτόκου φως μέγα και λαμπρόν και εισήλθεν εις την κοιλίαν της. Αφού δε εξύπνησεν, έκρινεν, ότι το όραμα, το οποίον είδεν, ήτο, ότι επέτυχε το αίτημά της, το οποίον και έγινε, διότι μετ’ ολίγον καιρόν συνέλαβε και εγέννησε θυγατέρα, την οποίαν ωνόμασε Ρεβούλαν(είναι η Οσιομάρτυς Φιλοθέη η Αθηναία).

Απίστευτη πρόκληση υπό την αιγίδα της Γιάννας Αγγελοπούλου

Τη διεξαγωγή του συνεδρίου για τον Αλή Πασά, από 22 έως 24 Οκτωβρίου, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που είχαν άρον άρον αναβάλει μετά τις αποκαλύψεις της «δημοκρατίας» και τις αντιδράσεις Σουλιωτών, απογόνων αγωνιστών του 1821 αλλά και παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε ο Δήμος Ιωαννίνων, προκαλώντας το κοινό αίσθημα.

Η πρωτοσέλιδη τότε αποκάλυψη της «δημοκρατίας» για το συνέδριο που διαστρέβλωνε τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, είχε οδηγήσει σε αναβολή του συνεδρίου υπό το πρόσχημα της «πανδημίας».

 Υπενθυμίζεται ότι οι πλέον οργισμένες αντιδράσεις είχαν προέλθει από τον πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Σουλιωτών Δημήτρη Μπότσαρη, που έκανε λόγο για μια «απαράδεκτη και ασεβή πράξη τόσο προς τις επετειακές γιορτές των 200 χρόνων από το ’21 όσο και προς τους πεσόντες Hπειρώτες ήρωες».

Δείτε επίσης: Αντί να υμνήσουν τους Σουλιώτες ετοιμάζουν τριήμερη φιέστα για την εποχή του Αλή Πασά

Μνήμη της οπτασίας Κοσμά μοναχού, φοβεράς και ωφελίμου

Το δέκατο τρίτο χρόνο της βασιλείας του Ρωμανού ( 920-944μ.Χ.), ζούσε στη Βασιλεύουσα (Κων/πολη) κάποιος άνδρας, που υπηρετούσε σαν ένας από τους πιο έμπιστους φύλακες του βασιλικού κοιτώνα του Αλεξάνδρου, προκατόχου του Ρωμανού στο θρόνο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος προτίμησε τη μοναχική ζωή. Έγινε μοναχός με τ' όνομα Κοσμάς, και αργότερα ηγούμενος του μοναστηριού που βρίσκεται κοντά στο Σάγαρη ποταμό. Κάποτε όμως τον χτύπησε μια πολύ βαριά αρρώστια, που τον ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό. 

Συμπλήρωνε ήδη πέντε μήνες σ' αυτή τη φοβερή δοκιμασία, όταν μια μέρα, γύρω στην τρίτη ώρα, συνήλθε λίγο, ανασηκώθηκε μαλακά πάνω στο μικρό του κρεβάτι και ανακάθησε, στηριζόμενος από το ένα μέρος κι από το άλλο στους αδελφούς που τον διακονούσαν. 

Reading from the Synaxarion:

Sunday of the 7th Ecumenical Council

On the Sunday that falls on or immediately after the eleventh of this month, we chant the Service to the 350 holy Fathers of the Seventh Ecumenical Council, which gathered in Nicaea in 787 under the holy Patriarch Tarasius and during the reign of the Empress Irene and her son, Constantine Porphyrogenitus, to refute the Iconoclast heresy, which had received imperial support beginning with the Edict issued in 726 by Emperor Leo the Isaurian. Many of the holy Fathers who condemned Iconoclasm at this holy Council later died as Confessors and Martyrs for the holy Icons during the second assult of Iconoclasm in the ninth century, especially during the reigns of Leo the Armenian and Theophilus.

Apolytikion of Sun. of the 7th Ecumenical Council in the Plagal of the Fourth Tone

You are greatly glorified, O Christ our God, who established our Fathers as luminaries upon the earth, and through them led us all to the true Faith. O Most compassionate, glory to You.

Kontakion of Sun. of the 7th Ecumenical Council in the Plagal of the Fourth Tone

The preaching of the Apostles * and the decisions of the Fathers * have established the true faith of the Church * which she wears as the garment of truth * fashioned from the theology on high. * She justly governs and glorifies the great mystery of worship.