῾Η Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ ἡ σημερινὴ κατάσταση -- του Φώτη Κόντογλου

Η ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καθιερώθηκε νὰ γιορτάζεται ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία μας μὲ τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων καὶ τὴν νίκη τῆς εὐσέβειας καταπάνω στοὺς εἰκονομάχους. Οἱ εἰκονομάχοι ἤτανε οἱ νεωτεριστὲς ἐκεινοῦ τοῦ καιροῦ, ποὺ ἀρχίσανε ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς εἰκονογραφίας, γιὰ νὰ προχωρήσουν, σιγὰ-σιγά, ὅπως συνηθίζουν πάντα οἱ τέτοιοι, καὶ σὲ ἄλλες καταλυτικὲς μεταρρυθμίσεις, ὥς ποὺ νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα ἀπείραχτο στὴν᾿Ορθοδοξία.῾Η εἰκόνα στάθηκε τὸ σύμβολο τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ γιὰ τὶς εἰκόνες βρισκότανε σὲ ἀναταραχὴ τὸ Βυζάντιο, σὲ ἐμφύλιο πόλεμο, ἐπὶ 116 χρόνια. Στὰ 787 μ.Χ. ἔγινε ἡ ἐν Νικαίᾳ Ζʹ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ποὺ ἐκήρυξε τὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων κ᾿ ἔβαλε τέλος στὴν εἰκονομαχία ποὺ εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὰ 726, ἐπὶ Λέοντος τοῦ ᾿Ισαύρου.᾿Αλλά, κ᾿ ὕστερα ἀπὸ τὴν Ζʹ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ξαναζωντάνεψε ἡ εἰκονομαχία, ὥς ποὺ ἔγινε ἄλλη σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη, στὰ 842, κι᾿ αὐτὴ ἐπικύρωσε τὴν Ζʹ Οἰκουμ. Σύνοδο, κ᾿ ἔτσι ἔπαψε ἐκείνη ἡ μανία τῆς εἰκονομαχίας. Αἰτία ἀπ᾿ ὅπου προέρχεται κάθε αἵρεση καὶ νεωτερισμὸς στὴ θρησκεία, εἶναι ἡ ἀπιστία κι᾿ ὁ ὀρθολογισμός. Γι᾿ αὐτὸ κ᾿ οἱ εἰκονομάχοι ἤτανε ἄνθρωποι μὲ ψυχρὴ ψυχή, ἄπιστοι, ἀλαζόνες, ματαιόδοξοι, στερημένοι ἀπὸ πνευματικὸ βάθος, καὶ σπρωγμένοι, σὲ ὅ,τι κάνανε ἀπὸ πολιτικοὺς κι᾿ ἄλλους παρόμοιους ἀντιπνευματικοὺς σκοπούς.
Οἱ ἀρχηγοὶ αὐτῆς τῆς κινήσεως, αὐτοκράτορες καὶ αὐλικοί, τραβοῦσαν μὲ τὸ μέρος τους τοὺς ὀλιγόπιστους, τοὺς ματαιόδοξους, καὶ τοὺς συμφεροντολόγους, ποὺ λογαριάζανε τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ δύναμη ποὺ εἶχαν αὐτοὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῆς εἰκονομαχίας.᾿Απὸ τ᾿ ἄλλο μέρος ἀγωνιζόντανε γιὰ τὴν πίστη τους, ποὺ εἶχε γιὰ σύμβολα τὶς εἰκόνες, οἱ εὐσεβεῖς κληρικοί, ἀπὸ τὸν Πατριάρχη ὥς τὸν καλόγηρο, καὶ μαζὶ μὲ τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς, οἱ ἁπλὲς ψυχὲς ποὺ εἴχανε βαθειὰ πίστη στὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ στὴν παράδοσή της, οἱ ταπεινοὶ καὶ οἱ «πτωχοὶ τῷ πνεύματι», οἱ μακαρισμένοι ἀπὸ τὸν Χριστό, τὰ «μωρὰ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα».

"ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ" Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες - Θεολογική, Ἐπιστημονική ἩμερίδαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ !!! ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ Σ.Ε.Φ. ΣΤΙΣ 23-3-2016 ΣΤΗΝ ( 12 ωρη ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ Θεολογική, Ἐπιστημονική Ἡμερίδα υπό την Αιγίδα του μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ : "ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ" Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες '' ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : Οι ιερές Μητροπόλεις ( ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ) Γόρτυνος και μεγαλοπόλεως,Γλυφάδας,Κυθήρων,Πειραιώς.Και η σύναξις κληρικών και μονάχων της εκκλησίας της Ελλάδος.

Α' Χαιρετισμοί Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Καλλιθέας --Αθήναι


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Α Χαιρετισμοί. Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Τροφίμου και Ευκαρπίωνος των μαρτύρων.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος καταγόταν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ γεννήθηκε πιθανῶς τὸ ἔτος 313 μ.Χ. στὰ Ἱεροσόλυμα. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων Μαξίμου τοῦ Γ’ (333 – 348 μ.Χ.), τὸν ὁποῖο καὶ διαδέχθηκε στὴν ἐπισκοπικὴ ἕδρα κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 348 μ.Χ., εἴτε διότι ὁ Μάξιμος ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀρειανούς, εἴτε διότι πέθανε.
Ὁ Ἅγιος ἀρχικὰ ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὶς δογματικὲς «λεπτολογίες» καὶ ἀπέφευγε ἐπιμελῶς τὸν ὄρο «ὁμοούσιος». Γι’ αὐτὸ ὁ Ἀρειανὸς Μητροπολίτης Κασαρείας Ἀκάκιος ἐνέκρινε τὴν ἐκλογή του καὶ τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο. Ἀλλὰ συνέβη καὶ ἐδῶ, ὅτι ἀργότερα καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Μελετίου, Πατριάρχου Ἀντιοχείας († 12 Φεβρουαρίου). Ὁ Ἅγιος δὲν ἔμεινε ἐκτὸς τοῦ κλίματος τῆς ἐποχῆς, ὡς πρὸς τοὺς δογματικοὺς ἀγῶνες καὶ ἀπὸ τοὺς πρώτους μῆνες τῆς ἀρχιερατείας του ἀποδείχθηκε μὲ τὶς περίφημες Κατηχήσεις του, ὑπερασπιστὴς τῶν Ἀποφάσεων καὶ τῶν Ὅρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Προς «νέαν εκκλησίαν» -- ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΣ του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η σθεναρά προσήλωση της Ορθοδοξίας στα ιερά δόγματά της δεν αντιβαίνει στην ιεραποστολικότητα, που την διακρίνει. Βεβαίως, είναι ανοικτή σε όλους η Ορθοδοξία. Η παρουσία της στον κόσμο αποτελεί μία πρόσκληση και πρόκληση για όλους τους καλοπροαίρετους. Χωρίς να καταδυναστεύει την ελευθερία των ετεροδόξων με αθέμιτους προσηλυτισμούς, πιστή στην εντολή του θείου Δομήτορά  της η Εκκλησία πορεύεται προς «πάντα τα έθνη» και τα καλεί να μαθητεύσουν κοντά της (βλ. Ματθ. 28: 19. Πρβλ. Πράξ. 1: 8). Με απόλυτο σεβασμό προς το ανθρώπινο πρόσωπο και προς τις εθνικές, γλωσσικές, μορφωτικές, πολιτισμικές και λοιπές ιδιαιτερότητές του, δεν το αναγκάζει να πιστεύσει. Του εκθέτει απλώς τη μαρτυρία της και το καλεί να την γευθεί προσωπικά. Μνημονεύω ενδεικτικά την περίπτωση των Σλάβων. Τους εκχριστιάνισε το Ορθόδοξο Βυζάντιο χωρίς, όμως, να τους εξελληνίσει. Οι έλληνες, μάλιστα, ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος έγιναν και οι θεμελιωτές του σλαβικού πολιτισμού καταρτίζοντας το σλαβικό αλφάβητο, το λεγόμενο Κυριλλικό. Αργότερα, όταν ήρθαν οι παπικοί, εντελώς αψυχολόγητα και αδικαιολόγητα επιχείρησαν να τους εκλατινίσουν επιβάλλοντας τη λατινική ως λειτουργική γλώσσα.                                        
Σατανική προσηλυτιστική απόπειρα των παπικών για την κατάλυση της Ορθοδοξίας αποτελεί ο δούρειος ίππος της ουνίας.

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο Άγ. Συμεών ο νέος θεολόγος και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος [mp3 - 2016],


π. Βασίλειος Βολουδάκης: Δὲν σέβονται τοὺς ἁγίους, ποὺ διεκήρυξαν ὅτι ὁ Πάπας εἶναι «ὁ Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης»

…Ποιὰ σοβαρὴ Θεολογικὴ κριτικὴ θὰ μποροῦσε νὰ γίνη σὲ ἀνθρώπους, ποὺ δὲν σέβονται πιὰ τίποτα; Δὲν σέβονται τοὺς ἁγίους, ποὺ διεκήρυξαν ὅτι ὁ Πάπας εἶναι «ὁ Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης», ἁγίους ποὺ προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὴν ἀντίθεσή τους στὸν «Ἀντίθεο» Πάπα, καὶ ἰδιαιτέρως ἐκεῖνον τὸν Μέγαν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, ποὺ ὑπερυψώνει ἡ Ἐκκλησία μας μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τοὺς Ἀντιπαπικοὺς ἀγῶνες του ἐναντίον τοῦ ἀναβιωτῆ τῆς Ἀρειανικῆς αἱρέσεως Πάπα; Μίλησαν γιὰ τὴν Χριστοκεντρικότητα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἀγνοοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Χριστολογία, δηλαδὴ τὸν Ἀληθινὸ Χριστό. Ἀπὸ πότε καὶ μὲ ποιὸν πνευματικὸ τρόπο ἀπέκτησε ὁ Πάπας τὴν γνώση τοῦ Ἀληθινοῦ Χριστοῦ χωρὶς νὰ ὑγιαίνη στὴν Πίστη; Ἀπὸ πότε ὁ Παπισμός, ποὺ ἐξεδίωξε τὸν Θεὸ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ Τὸν ἀντικατέστησε μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἐπίνοιες καὶ τοὺς βρώμικους σχεδιασμοὺς τοῦ ἑκάστοτε Κονκλαβίου, ἀναδεικνύει πνευματικοὺς ἡγέτες καί, μάλιστα, «Πρότυπα» πνευματικῶν ἡγετῶν; 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Μνήμη του τιμίου Προδρόμου [mp3 - 2016].


Εικόνα του Τιμίου Προδρόμου στο Σικάγο αναβλύζει μύρο

eikona miro
Ενα ανεξήγητο φαινόμενο συμβαίνει από τις 19 Ιουλίου του 2015 στην κοινότητα Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Homer Glen του Ιλινόις, όπου η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου εκρέει ένα υγρό το οποίο ευωδιάζει.
Σε επικοινωνία του «Εθνικού Κήρυκα» με τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας, π. Σωτήριο Δημητρίου, ο οποίος ιερατεύει στην κοινότητα από το έτος 1993, είπε ότι «η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου εκρέει κάποιο είδος υγρού το οποίο έχει μία ωραία οσμή.
Το αντιλήφθηκαν πρώτες δύο ενορίτισσες οι οποίες κάθονται συνήθως στα πρώτα στασίδια, η κ. Νίκη Μιχαλοπούλου και η κ. Μίκη Πράις. Επίσης, από τους πρώτους που το παρατήρησε ήταν και ο ιεροψάλτης κ. Νίκος Αγγελόπουλος».

Τάδε έφη Κοσμάς

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο ν’ ανακηρύσσουν μερικοί, κατά τις προτιμήσεις τους, ή τις σκοπιμότητές τους, ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο, νέους «αγίους». 
Κατ’ αρχήν, οφείλω να διευκρινίσω ότι με τις παρακάτω απόψεις μου, δεν θέλω ούτε κατ’ ελάχιστον να αμφισβητήσω το κύρος, τη αρετή και τους ασκητικούς ή άλλους προσωπικούς αγώνες τέτοιων προσώπων, τουλάχιστον όσους ευτύχησα να γνωρίσω. Πιστεύω, ότι τα πρόσωπα αυτά, μάλλον λυπούνται όταν βλέπουν απ’ τον ουρανό την «αγιοποίησή» τους. Θα εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους πιστεύω αυτό το πράγμα. Είναι δε αυτοί οι εξής:
 

1. Τους αγίους τους φανερώνει στην Εκκλησία ο Θεός. Δεν τους κάνουν οι άνθρωποι.
 

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Τα γηρατειά - ένα μεγάλο υπαρξιακό και κοινωνικό πρόβλημα [ΒΙΝΤΕΟ 2016].