Ενημέρωση:

Προς τέρψιν των οικουμενιστών αυτή η ιστοσελίδα διακόπτει τις αναρτήσεις.
Θα λειτουργήσει πάλι σε έξη ημέρες, πρώτα ο Θεός.

ουκ έστι ημών η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.
(Εφ. 6: 12).

Ελπίζω στις προσευχές σας!

Ευχαριστώ, η Κυρία Θεοτόκος σκέπη και καταφυγή μας!

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση - Κυριακή της Ορθοδοξίας

Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζηται υμίν παρ΄ ο ευηγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω!

Ο Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ:
 - Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα!

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης:
Πάει να κυριαρχίσει μία αίρεσις η οποία λέγεται "ονοματοκρυπτισμός", να κρύψουμε τα ονόματα, να μην πούμε τα ονόματα...


Πατέρα Θεόδωρε Ζήση, ο Ορθόδοξος λαός δεν κρύβει τα ονόματα:

Τοις κηρύσσουσι και διδάσκουσι την παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκρητιστικού Οικουμενισμού, Βαρθολομαίου Οικ. Πατριάρχου, Ρωσίας Κυρίλλου, Αλεξανδρείας Θεοδώρου, Σερβίας Ειρηναίου, Αντιοχείας Ιωάννου, Ιεροσολύμων Θεοφίλου, Κύπρου Χρυσοστόμου, Ελλάδος Ιερωνύμου και +Χριστοδούλου, Αλβανίας Αναστασίου, Καναδά Σωτηρίου, (έστι δε και άλλα πολλά ονόματα, άτινα εάν γράφηται καθ΄ εν, ουδέν αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία...),
ωσαύτως, τοις κοινωνούσιν εν γνώσει τοις προμνημονευθείσιν αιρετικοίς ή συνηγορούσι, διαδίδουσι, ή υπεραμυνομένοις της καινοφανούς αυτών αιρέσεως του οικουμενισμού εν προσχήματι αδελφικής αγάπης, ή υποτιθεμένης ενώσεως των διαχωρισθένων Χριστιανών, Ανάθεμα, Ανάθεμα, Ανάθεμα!
 

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.


Ευχαριστούμε τον αδελφό μας "sotirio" για το βίντεο με τα αναθέματα.
Ο αρχέκακος όφης έκανε πάλι την δουλειά του! Δεν μου το ανεβάζει το 
YOUTUBE !!!

Έτσι παραθέτω τον σύνδεσμο:

http://www.youtube.com/watch?v=cN_g3xYgVqo