Polyeleos


«Ανάβλεψον. Η πίστις σου σέσωκέ σε. Και παραχρήμα ανέβλεψε»

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΙΔ ΛΟΥΚΑ

Πίστεως θαυματουργία

Οι θαυματουργικές ενέργειες του Κυρίου αποκαλύπτονται ως ισχυρά σημεία της νέας πραγματικότητας που εγκαινιάζει, με βαθύτερα μηνύματα και νοήματα. Αποκαθιστούν την κατά φύση κατάσταση του ανθρώπου και φανερώνουν τη δυναμική της δημιουργικής ενέργειας του Θεού στον κόσμο. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή αναφέρεται συγκεκριμένα στο θαύμα της θεραπείας του τυφλού στην Ιεριχώ. Ο τυφλός διέθετε πίστη, η ρίζα της οποίας όμως σε καμιά περίπτωση δεν στηριζόταν στη ψυχρή λογική και σε στείρες ορθολογιστικές προσεγγίσεις, αλλά στο γόνιμο έδαφος της καρδιάς του.
Η τύφλωση του ανθρώπου εκείνου τού στερούσε τις χαρές που προσφέρει η σωματική θέα των πραγμάτων, τις ομορφιές της φύσεως, τις εικόνες των προσώπων και την όψη των γεγονότων. Δεν είδε ποτέ τίποτε, ούτε ακόμα το Πρόσωπο του Χριστού. Η πίστη του όμως δεν κινείτο σε αμφιταλαντεύσεις και αμφιβολίες. Ήταν γνήσια και αυθεντική. Εκδήλωσε συγκεκριμένα την πίστη εκείνη, για την οποία αργότερα έγραψε ο απόστολος Παύλος ότι είναι «πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων», δηλαδή παραδοχή πραγμάτων που δεν βλέπονται σωματικά από τον άνθρωπο. Μπορεί όμως να τα αντικρίσει και να τα βιώσει με τα μάτια της ψυχής του.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

π. Θεόδωρος Ζήσης:

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἐρωτηθεὶς ἀπὸ παπικό  (σ.σ. πρόκειται για τον λυκοποιμένα Βόλου Ιγνάτιο), ἂν συμμερίζεται τὴ γνώμη πολλῶν Ὀρθοδόξων περὶ τοῦ ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, ὅπως τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ ἄλλων θεωρεῖ τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκκλησία, ἀπήντησε, ἂν οἱ πληροφορίες μας εἶναι σωστές, ὅτι Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση, ἀλλὰ κανονικὴ ἐκκλησία, καὶ οἱ ἰσχυριζόμενοι τὸ ἀντίθετο ἔχουν ψυχολογικά προβλήματα. Φαίνεται ὅτι αὐτὸς εἶναι λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο βγάζει ἀπὸ τὴ μέση τοὺς Ἁγίους Πατέρες μὲ τὴν Μεταπατερικὴ Θεολογία, γιατὶ τοὺς θεωρεῖ ψυχικὰ ἀσθενεῖς, συμφωνώντας μὲ ἄλλους (σ.σ. πρόκειται για τον αρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίο τον λατινόφρονα εχθρό της Κυρίας Θεοτόκου και του Υιού Της), ποὺ τοὺς θεωροῦν ὡς «ὄργανα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», ποὺ ὑπόκεινται στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, γιατὶ προκάλεσαν τὸ σχίσμα. Αὐτὸ εἶναι σαφῶς βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἐνεργοῦντος, ἐν τοῖς Ἁγίοις, ἁμαρτία, ποὺ εἶναι ἀσυγχώρητη, κατὰ τὸν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι «πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις». Εἶναι λοιπὸν ψυχικὰ ἄρρωστοι Μέγας Φώτιος, Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, γιος Μᾶρκος Εὐγενικός, Γεννάδιος Σχολάριος, Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός, οἱ Ἅγιοι Κολλυβάδες καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ θεωροῦν τὸν Παπισμό αἵρεση;

Ξεχαλινωθήκαμε πιὰ ὁλότελα.

«Νὰ δοῦμε ἀκόμα, ποῦ θὰ φτάσουμε! Δὲν ἀφήσαμε βρωμιά, δὲν ἀφήσαμε σιχαμένη πράξη, ποὺ νὰ μὴ κάνουμε, δὲν ἀφήσαμε πονηρὸ διαλογισμό, ποὺ νὰ μὴ τὸν ποῦμε ἢ νὰ μὴ τὸν γράψουμε με την μεγαλύτερη ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκαμε πιὰ ὁλότελα. Ποτὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶχε φτάσει οὔτε στὴν μισὴ ἀναισθησία καὶ σιχαμένη παραμόρφωση, ἀπ’ ὅσο ἔφτασε σήμερα...».

(Φ. Κόντογλου, «Μυστικὰ Ἄνθη»,

ἐκδ. «Ἀστήρ», σελ. 31).

Ανώνυμος έγραφε "γενηθήτω το θέλημά σου"

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

Ανώνυμος έγραφε ...
Ευχόμαστε προς τον Κύριο να γίνει το θέλημα του. Το θέλημα του Κυρίου είναι οι εκπλήρωση των προφητειών ... εμείς επιθυμούμε να έρθει ο αντίχριστος, να έρθουν τα χρόνια του αντίχριστου, προκειμένου να μας φέρει από πίσω και τον Χριστό μας

και ο σχολιαστής συμπλήρωνε ...
Ο Χριστός δεν θα έλθη ... από την πίσω πόρτα. Πάντα μπροστά βρίσκεται και τον αντίχριστο τον φέρνετε όλοι εσείς που τον επιθυμείτε, όπως γράφετε, για να καταφθάσει ο Κύριος. Κόλαση να κάνουμε τη γη, "ίνα πληρωθή το ρηθέν" υπό γερόντων και ορώντων.

Σας έμαθαν το "Πάτερ ημών", λέτε το "γενηθήτω το θέλημά σου", και γράφετε "ευχόμαστε προς τον Κύριο να γίνει το θέλημά του". Ναι, αλλά
 "ως εν ουρανώ και επί της γης", η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Αυτό γιατί δεν σας το είπαν; Μην κόβετε, αυτά που δεν κόβονται. Θέλημα του αγίου Θεού και των προφητειών, δεν είναι να γίνει κόλαση η γη, να έλθη ο αντίχριστος, για να γίνουμε μάρτυρες και να δούμε τον Κύριο και τη Δευτέρα Παρουσία.

Γράμματα στραβά σας δίδαξαν οι δάσκαλοι της καινοτομίας. Παπαγαλίζετε το "Πάτερ ημών", δεν βλέπετε όμως ότι προτάσσεται το "αγιασθήτω το όνομά σου", ύστερα ακολουθεί το "ελθέτω η βασιλεία σου" και τέλος έρχεται το "γενηθήτω το θέλημά σου", με την διευκρίνιση του "ως εν ουρανώ και επί της γης". Για να γίνει το θέλημα του Θεού, ο πιστός πρέπει πρώτα να αγιάζει το όνομα του θεού Πατρός, κατόπιν να παρακαλεί την έλευση της βασιλείας του θεού Υιού και Λόγου, και τότε μας αποκαλύπτεται το εν αγίω Πνεύματι και θεό
 θέλημα της τρισυποστάτου θεότητος "ως εν ουρανώ και επί της γης".

Ώστε, έτσι, λοιπόν ; " ...
  εμείς επιθυμούμε να έρθει ο αντίχριστος "; Αλλά τι γράφει;  

«Καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασι» (1Ιν. β΄.18)

Αν ήταν όπως λέτε, οι πατέρες της Εκκλησίας θα τα είχαν παρατήσει από νωρίς και θα έκαναν πράξη όσα έγραφε ο αναθεματισμένος Ωριγένης ή ο Θεόδωρος Μοψουεστίας : Η Εκκλησία εδραιώθηκε, στήθηκε, όλα αποκαταστάθηκαν, κόλαση δεν υπάρχει. Αυτό κάνουν οι οικουμενιστές - ήταν και ο στόχος της προσθήκης των ημερών το 1924 - αλλά δεν σας το λένε. Μας θέλουν όλους να βράζουμε στο ίδιο καζάνι και όποιος γράφει κάτι σαν αυτά εδώ, φανατικό και φασίστα τον λέτε ( : με ζήλο ου κατ΄ επίγνωση ). Προτιμάτε τον κατ΄ επίγνωση ζηλωτή π. Ευθύμιο Τρικαμηνά. Θέλετε, δηλαδή, την
 
αποτείχιση μέσα στην καινοτομία και εκ της καινοτομίας! Και περιμένουμε να δούμε προκοπή ... .

Κάντε την πράξη, δεν ξέρω όμως πώς θα αντιδράσετε, όταν ο νεωτερισμός σας οδηγήσει να συνεορτάζετε μετά Ιουδαίων, ίσως και Μουσουλμάνων. Εκεί πάει το πράγμα, η κόλαση θα συνεορτάζει με τον παράδεισο - έκαστος με τη δική του λατρευτική έκφραση - και μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι ο αντίχριστος θέλει μάρτυρες. Έμαθε, το ίδιο λάθος δεν θα κάνει. Έχει άλλους τρόπους, έξυπνους τρόπους, να βγάζει από τη μέση όσους τον ενοχλούν. Εσείς τον βοηθάτε, άλλωστε, τον επιθυμείτε.

Α, και να μη το ξεχάσω. Συνεχίσετε να δίνετε την ψήφο σας, όπως σας λένε οι ορώντες και μη τολμώντες, ψηφίζοντας κατά συνείδηση "ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει, καὶ πάντων καὶ πασῶν" .

Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω

γ­γα­μος ­ε­ρε­ς, πο­λ­τε­κνος, τς ­ε­ρς Μη­τρο­π­λε­ως Δη­μη­τρι­­δος, ­πο­φα­σι­σμ­νοςν δι­α­κ­ψ τ μνη­μ­συ­νο το συμ­φω­νον­τος μ ­λα α­τ ­πι­σκ­που του, ­ταν δι­α­κρι­τι­κ το ­πεν­θ­μι­σα τς πι­θα­νς δι­­ξεις κα ποι­νς μο ε­πε:


“Προ­τι­μ ν καλ­λι­ερ­γ τ χω­ρ­φι­α μου, ς ­πλς ­γρ­της, κα ν κρα­τ­σω τν π­στη μου, πα­ρ ν συ­νερ­γ­σω στν κα­τε­δ­φι­σ της κα ν π­ω στν κ­λα­ση μα­ζ μ τν πα­τρι­ρ­χη κα τος ­πι­σκ­πους”­.­.. Α­τ πο ε­πε ­λι­γο­γρμ­μα­τος ­ε­ρες κ­φρ­ζουν τν δι­α­χρο­νι­κ συ­νε­­δη­ση τς κ­κλη­σ­ας γι­ τν στ­ση ­λων τν πι­στν κα τν λα­ϊ­κν ­π­ναν­τι τν ­πι­σκ­πων κα τν πρε­σβυ­τ­ρων σ πε­ρ­πτω­ση πο δν ρ­θο­το­μον τν λ­γο τς ­λη­θε­­ας, λ­λ ­νι­σχ­ουν τν α­ρε­ση κα τν πλ­νη. 

π. Θεόδωρος Ζήσης : Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺς φανερώσει (τους ψευδοποιμένες), γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο;

Οἱ δεύτεροιὡς ἐσωτερικοὶ ἐχθροίεἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοιδιότι καλυπτόμενοι κάτω ἀπὸ τὸ  εὐλογημένο καὶ ἁγιασμένο ράσο τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου  θεολόγου δημιουργοῦν σύγχυση στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶνοἱ ὁποῖοι τοὺς τιμοῦντοὺς  σέβονται καὶ τοὺς ὑποδέχονταιπολλὲς φορὲς μετὰ βαΐων καὶ κλάδωνχωρὶς νὰ   γνωρίζουν ὅτι δὲν τιμοῦν ποιμένεςἀλλὰ ψευδοποιμένεςποὺ ὁδηγοῦν τὸ ποίμνιο ὄχι σὲ   λιβάδια ὀρθόδοξα, «εἰς νομὰς σωτηρίους», ἀλλὰ σὲ χωράφια ποὺ βλαστάνουν τὰ   δηλητηριώδη φυτὰ τῶναἱρέσεων, «εἰς νομὰς ἀπωλείας».

Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺς φανερώσει, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο; Συνήθως  αὐτοὶ ἀνήκουν στοὺς δυνατούς, στοὺς κατέχοντες, στοὺς διαπλεκόμενους μὲ τοὺς κοσμοκράτορες τοῦ αἰῶνος τούτου. Πρέπει νὰ ἔχει κανεὶς ἀρχαγγελικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ μὴ παρασυρθεῖ στὴν σκοτεινὴ πτώση, νὰ εἶναι μπολιασμένος στὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ἁγίων, ποὺ δὲν εἶχαν πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ ἀγωνίζονταν μέχρι θανάτου   ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, ἀποβλέποντες ὄχι στὰ πρόσκαιρα καὶ ὑλικὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ στὰ αἰώνια καὶ πνευματικὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

“O.T” αρ. φύλ. 2000.