Σήμα κινδύνου για τα νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης εκπέμπει ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Σήμα κινδύνου για τα νομοσχέδια του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκαν στη Βουλή και επιφέρουν αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα εκπέμπει ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», επισημαίνοντας πως με την αποποινικοποίηση της κακόβουλης βλασφημίας οδηγούμαστε «στην κακουργηματική θρησκευτική αυτοδικία». Χαρακτηρίζει την κυβερνητική πρόταση για αλλαγή του άρθρου 3 του Συντάγματος «δόλια» που «υποκρύπτει το γκρέμισμα της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας». Για τη «δήθεν συμφωνία Εκκλησίας – Πολιτείας» λέει ότι εξαγγέλθηκε χωρίς μελέτη από τον Πρωθυπουργό και είχε τεράστια νομικά ζητήματα. Μιλάει ακόμη για το πολυδιάστατο έργο της Μητρόπολης Πειραιώς με την καθημερινή προσφορά 7.500 μερίδων φαγητού και με ετήσιες παροχές άνω των 5.500.000 ευρώ σε όσους έχουν ανάγκη.

ΜΙΚΡΑΣΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΘΡΑΚΗ. ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ. -- τοῦ κ. Θεοφάνη Μαλκίδη, Δρ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν

1. Μνήμη Γενοκτονίας καί Γενοκτονία τῆς Μνήμης
Εἶναι διαπιστωμένο, πλήν τῶν ἀρνητῶν στήν Ἑλλάδα, στήν Τουρκία καί ἀλλοῦ, ὅτι οἱ Ἕλληνες πού ζοῦσαν στό ὀθωμανικό κράτος μέχρι τό 1922-1923, ὑπέστησαν Γενοκτονία μέ πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο θύματα. Εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτό ὅτι αὐτό τό ἰδιαίτερης ἀξίας κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ζοῦσε στήν ἑνιαία Θράκη, στην Μικρά Ἀσία (Ἰωνία, Καππαδοκία, κ.ἄ.), στόν Πόντο, μπῆκε στό περιθώριο ἀμέσως μετά τή Γενοκτονία ἀπό τούς Νεότουρκους καί τούς Κεμαλικούς –στή Θράκη εἶχε προηγηθεῖ ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων καί ἀπό τόν βουλγαρικό ἐθνικισμόκαί τήν ἔλευσή του ὡς ἀκρωτηριασμένο σῶμα στόν ἑλλαδικό χῶρο. Στήν Ἑλλάδα τό προσφυγικό στοιχεῖο ἀντιμετωπίστηκε σάν ξένο, πού ἦλθε στήν Ἑλλάδα προκειμένου νά διαταράξει πολιτικές, οἰκονομικές, κοινωνικές καί ἄλλες ἰσορροπίες, και τέθηκε στό παρασκήνιο.

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... -- Orthodox Hymns


Τη ΙΑ΄ (11η) Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ και ΒΑΡΝΑΒΑ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τρίτη, 11  Ιουνίου 2019
                                                                                          
Βαρθολομαίος ο Απόστολος ήτο εις εκ των δώδεκα κηρύξας το Ευαγγέλιον εις τους Ινδούς, τους ονομαζομένους Ευδαίμονας· και αφ’ ου παρέδωκεν εις αυτούς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ύστερον εσταυρώθη παρά των απίστων εις την Ουρβανούπολιν, και τελειώνει ενδόξως τον δρόμον του Μαρτυρίου του. Το δε άγιον αυτού λείψανον, τεθέν εντός μολυβδίνου κιβωτίου και ριφθέν εν τη θαλάσση, ωδηγήθη υπό της θείας προνοίας εις την νήσον της Σικελίας Λιπάραν ονομαζομένην, ένθα και εξέβη.

«Τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης» -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ Κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ τήν κορύφωση τῆς ἐσωτερικῆς, μυστικῆς καί μυστηριακῆς χαρᾶς τῆς ψυχῆς. Γι᾽ αὐτό, μετά τήν Κοινωνία τῶν ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ζωοποιῶν καί φρικτῶν Μυστηρίων, ἡ εὐχαριστήρια εὐχή (ἀνωνύμου), λέγει πρός τόν Κύριο: «Σύ γάρ εἶ τό ὄντως ἐφετόν καί ἡ ἀνέκφραστος εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων σε, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν». Ἐσύ, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, γιά ὅσους σέ ἀγαποῦν καί σέ ἀπολαμβάνουν μέ τοῦτο τό μέγα καί ζωηφόρο Μυστήριο, εἶσαι καί παραμένεις, ἡ πιό μεγάλη χαρά καί εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση, καί «τό ὄντως ἐφετόν». Εἶσαι, δηλαδή, ἡ πιό σφοδρή καί γλυκειά τῆς ψυχῆς ἐπιθυμία καί ἀναζήτηση. Αὐτό ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνεται καί στήν ἱερή ὑμνολογία. Σ᾽ ἕνα ἀπ᾽ τά τροπάρια, ὁ Κύριος χαρακτηρίζεται, ὡς «τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης». Ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ «ὡραῖος κάλλει». Ἀγνοοῦμε, βέβαια, τήν ἀνθρώπινη μορφή Του - θά ἦταν ἀσφαλῶς γοητευτική ὅλη ἡ παρουσία Του - ὡστόσο, τό «κάλλος» του, καθώς τό προφητεύει ὁ Ἡσαΐας, ἦταν σύνθεση θείας καί ἀνθρώπινης γοητείας.

Ρωσία: 27.000 πιστοί στην πομπή 150 χλμ του Αγίου Νικολάου…


*Μπράβο στον ρωσικό λαό που κάθε χρόνο πηγαίνουν κατά χιλιάδες σε αυτήν την πολύ μεγάλη πομπή των 150 χιλιομέτρων. Γι’ αυτό και ο Θεός ευλογεί την χώρα τους και έχουν ξαναγίνει υπερδύναμη!
Με συμμετοχή περίπου 27.000 προσκυνητών άρχισε χθες 3 Ιουνίου στην Ρωσία η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας του Αγίου Νικολάου Velikoretsky,από την πόλη της Kirov στο χωριό Velikoretskoye, στις όχθες του μεγάλου ποταμού, όπου πριν από 600 χρόνια ανακαλύφθηκε η θαυματουργή εικόνα.
Η πομπή πραγματοποιείται κάθε χρόνο, διαρκεί έως τις 8 Ιουνίου και οι πιστοί διανύουν μία απόσταση 150 χιλιομέτρων μέσα από χωράφια, δάση και βάλτους…

Ὁ Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος : Ἑλληνικέ λαέ, ξύπνα!

«Μεταφέρουμε ἐδῶ ἀπὸ ἄλλο blog τὴν εἴδηση, ὅτι στὴ Γερμανία δημοσιεύθηκε Χάρτης τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον λείπουν τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου! Τὰ νησιὰ τῆς περιοχῆς ἐμφανίζονται ὡς ἔδαφος τῆς Τουρκίας!
Τελικὰ μήπως ἡ οἰκονομικὴ κρίσις προκλήθηκε γιὰ νὰ περάσουν ἀπαρατήρητες αὐτὲς οἱ… διορθώσεις, πού ἀναφέρονται σὲ ζητήματα ἐδαφικῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας; Ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ Θράκη, ἀπὸ τὴν ἄλλη τό Αἰγαῖο!
Ὅσοι προσπαθοῦν νὰ ἐμφυτεύσουν σπέρματα ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας, ὅπως ἡ κ. Χαρὰ Νικοπούλου στὸ Μεγάλο Δέρειο, ἐξαφανίζονται! Ὅσοι ἐξυπηρετοῦν μὴ ἐθνικὰ συμφέροντα, ὅπως οἱ κυρίες Ρεπούση χθὲς καὶ Δραγώνα σήμερα, προστατεύονται! Ἡ Κυρία Διαμαντοπούλου ἐπιτιμᾶ τὴν Νικοπούλου καὶ καλύπτει τὴν κ. Δραγώνα!  Ὥστε λοιπὸν κάτι δὲν πάει καλὰ στὸν τόπο μας. Ἡ Ἑλλάδα ἀκρωτηριάζεται, βυθίζεται, καταστρέφεται! Οἱ Πολιτικοί μας… κτενίζονται! Ἀγωνίζονται πὼς θὰ ἐνοχοποιήσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο γιὰ χρηματισμὸ, ἐνῶ εἶναι σχεδὸν βέβαιο, ὅτι οἱ περισσότερες πολιτικὲς παρατάξεις ἔχουν πάρει τό…μερίδιό τους!
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τόσο τὸ ΠΑΣΟΚ ὅσο καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία ὡς Κόμματα ἔχουν προεισπράξει τὸ μερίδιό τους ἀπὸ τὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμὸ μέχρι τὸ ἔτος 2016!
Τὸ κλέψιμο λοιπὸν πάει καλά! Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι οἱ ἐντός τῶν τειχῶν κλέβουν χρῆμα, οἱ ἐκτός τῶν τειχῶν κλέβουν ἐδάφη, δηλ. μειώνουν τὴν ἐδαφική μας κυριαρχία!
Κάπως ἔτσι ἦσαν τὰ πράγματα καὶ στὸ Βυζάντιο: οἱ Ἄρχοντες τοῦ Λαοῦ γλεντοῦσαν καὶ οἱ Τοῦρκοι Κατακτητὲς ἔμπαιναν στὴν Πόλη!
Ἑλληνικὲ Λαέ, ξύπνα! Ἡ Χώρα χάνεται! Ἄφησε πιὰ τὸ λήθαργο!
Ὅσους, ἢ σχεδὸν ὅσους, βάλαμε νὰ φυλᾶνε Θερμοπύλες, ξέχασαν τὸ ρόλο τους! Ἔγιναν πειθήνια ὄργανα ξένων συμφερόντων! Ἡ ὑπόθεση τῆς SIEMENS τὸ ἀπέδειξε περίτρανα! Παίρνουν ἐντολὲς ἀπὸ ξένα κέντρα ἀποφάσεων. Καὶ καλοπληρώνονται! Παίρνουν τὴ μίζα τους! Γι᾽ αὐτὸ στὶς ἡμέρες μας ξαναζοῦμε τὸ λεχθέν:
“τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιμπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε!” δηλ. ἐνῶ καίγονται τὰ σπίτια σας ἐσεῖς τραγουδᾶτε!

Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά την Υφήλιο για τη «Συμφωνία των Πρεσπών»

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
Νίνα Γκατζούλη
Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου
Email: ninagatz@comcast.net
Τηλ: 603-742-0466
Ιούνιος 2019
Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις ανά την Υφήλιο, έχοντας υπ’ όψιν τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας των Σκοπίων και εν όψει των επερχόμενων εκλογών ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα:
1. Η διμερής «Συμφωνία των Πρεσπών» η οποία υπεγράφη στις 17 Ιουνίου 2018, από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Νίκο Κοτζιά, χωρίς την συγκατάθεση του ελληνικού λαού, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή απ’ εμάς τους Μακεδόνες Έλληνες.
2. Η συμφωνία προσβάλει τον ελληνισμό και ιδιαίτερα εμάς τους Μακεδόνες γιατί εγκληματικά δωρίζει γλώσσα, πολιτισμό, εθνότητα και ιστορία στο γειτονικό κράτος το οποίο είναι ένα συνονθύλευμα εθνοτήτων. Επιπλέον η χωρίς προηγούμενο στη διεθνή διπλωματία ανομία, η «Συμφωνία των Πρεσπών»,αποτελεί βανδαλισμό της επιστήμης της Ιστορίας, αφού επιχειρείται να εξαλειφθεί με πλαστογραφία ένα τεράστιο κεφάλαιό της: η ιστορία της μιας και μοναδικής Μακεδονίας.

π.Γεώργιος Αγγελακάκης 09-06-2016

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14841#p37445

Πρόγραμμα Υποτροφιών Προχωρημένων Σπουδών στην Ορθόδοξη Πνευματική Ζωή και Θεολογία «Ευγένιος Βούλγαρις»

Πρόγραμμα Υποτροφιών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

To Iνστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός με την υποστήριξη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου συστήνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Ευγένιος Βούλγαρις». O Ευγένιος Βούλγαρις (1716-1806) χρημάτισε Σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής, την οποία είχε ιδρύσει η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Ήταν για την εποχή του ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος λόγιος του Γένους, θεολόγος, φιλόσοφος, πανεπιστήμονας, εγκυκλοπαιδιστής, ποιητής, Πατέρας και Ποιμήν της Εκκλησίας, διδάσκαλος με πανορθόδοξη εμβέλεια.

Η κρυφή συμφωνία Τουρκίας – Αλβανίας το 1922 και το σχέδιο κατά της Ελλάδας

H αγαστή συνεργασία μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας έχει φανεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι σχέσεις των δυο λαών κρατούν από παλιά. Από όταν οι αγωνιστές του ΄21 ονομάτιζαν τους Αλβανούς μουσουλμάνους Τουρκοαλβανούς. 
Ένα ντοκουμέντο που περιέχεται στον βιβλίο του πολιτικού Αλέξανδρου Κ. Παπαδόπουλου, «Άπειρος» Χώρα – Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενικός Ελληνισμός», και που κυκλοφόρησε το 1992 (παραμένοντας στην ανασκόπηση και τα συμπεράσματα απολείτως επίκαιρο) βοηθάει ιδιαίτερα στην ερμηνεία της….. εξάρτησης που εμφανίζει η Αλβανία και την επιρροή απ’ την Τουρκία. Πρόκειται για επιρροή που πολλές φορές δίνει την αίσθηση της δορυφορικής συμπεριφοράς. Η σχέση αυτή έχει βάθος και η Συμφωνία που υπεγράφη τότε μυστικώς είναι σε ισχύ όλα τα χρόνια. Μπορεί να ανεστάλει προσωρινώς σε ορισμένα σκέλη της την περίοδο του κομουνιστικού απομονωτισμού, αλλά σε πολύ πιο ισχυρές βάσεις, ενδεχομένως με κάποιες αλλαγές στη διατύπωση, επανήλθε μετά το 1991 και διαιωνίζεται.

Ἀγρυπνία Ἁγίου Λουκᾶ Ἰατροῦ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Δευτέρα 10 Ἰουνίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας (11η Ἰουνίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν χαρίτοβρύτων λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                     
Ἐκ τῆς  IΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Η αδελφή του Κατσίφα, υποψήφια με τον Λεβέντη -- Η Ερμιόνη Κατσίφα θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Ένωσης Κεντρώων


O Βασίλης Λεβέντης είναι αποφασισμένος να δώσει μέχρις εσχάτων τη μάχη για μια δεύτερη σερί κοινοβουλευτική θητεία της Ενωσης Κεντρώων με σημαία τα εθνικά θέματα. Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων, σε μια εντυπωσιακή κίνηση, επέλεξε να ηγηθεί του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματός του η Ερμιόνη Κατσίφα, αδελφή του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος δολοφονήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο στους Βουλιαράτες από τις αλβανικές Αρχές. Η υποψηφιότητα της Ερμιόνης Κατσίφα ανακοινώθηκε το Σάββατο ύστερα από συνάντηση που είχε με τον Βασίλη Λεβέντη και, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ενωσης Κεντρώων, η Ερμιόνη Κατσίφα θα «θέσει όλες τις δυνάμεις της για την είσοδο» του κόμματος στη Βουλή, ενώ υπογραμμίζεται όχι μόνο η συγγενική σχέση της με τον ομογενή Κωνσταντίνο Κατσίφα, αλλά και το ότι ο αδελφός της είναι «άδικα εκτελεσμένος από τις αλβανικές Αρχές, ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2018 στα άγια χώματα της Βόρειας Ηπείρου».